Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph membuat keputusan

1,951 views

Published on

contoh rph Matematik thn 4 berasaskan modul Membuat Keputusan untuk mengalakkan kreativiti dalam pdp.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rph membuat keputusan

 1. 1. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUSKURSUS Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Tahap 2 Sekolah Rendah (Kreativiti Dalam P&P)Topik Kreativiti dan InovasiKod Kursus MTSR4Masa 2 jamPersonel PenceramahA. Objektif Pada akhir sesi ini, peserta dapat : 1. memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan model membuat keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran 2. mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusanB. Kandungan Kursus Model proses kreatif terarah, model membuat keputusan, perkaitan proses kreatif terarah dengan model membuat keputusan dan contoh persediaan mengajar yang mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusan.C. Kaedah Syarahan, perbincangan, sumbangsaran, aktiviti ’hands-on’, bengkel
 2. 2. D Bahan Pengajaran Nota, power-pointE Alatan LCD, komputer, papan putih, pen marker dan kertas mahjungF Penilaian 1. Pembentangan 2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaianG Rumusan/Refleksi
 3. 3. Model Membuat KeputusanModel ini melibatkan murid dalam sesuatu situasi berkaitan kehidupan seharian di mana diaperlu membuat pilihan yang paling baik.Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuatkeputusanModel P &P Proses Kreatif Terarah Persediaan Imaginasi Perkembangan TindakanMembuat  Mengumpul  Meramal  Menilai  MembuatKeputusan maklumat  Menyusun alternatif yang keputusan  Mengenal pasti alternatif dipilih  Membuat matlamat  Pemilihan rumusan  Mengenal pasti alternatif alternatif  Menganalisis alternatifDalam proses kreatif terarah, langkah demi langkah perlu diikuti dengan teliti dalam pengajarandan pembelajaran, iaitu bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dantindakan untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran secara kreativiti.
 4. 4. Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat KeputusanCONTOH 1Tajuk: Isipadu Cecair (Tahun 5)Bidang: Membanding Beza Isipadu Cecair (Tahun 5)Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk menganggarkan isipadu cecair dalam bentukpecahan atau perpuluhan dalam unit liter dan millimeter. (i) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: menganggarkan isipadu dalam unit liter dan millimeter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan menggunakan: a) Garis Nombor b) Alat PenyukatObjektif pembelajaran : Mengukur dan membanding isipadu cecair menggunakan unit piawai.Masa: 60 minit (2 waktu) CADANGAN FASA CADANGAN AKTIVITI KOMUNIKASI 1. Persediaan Mengumpul 1. Guru menunjukkan 2 bikar yang sama 1. Cuba anggarkan Maklumat saiz dan bentuk yang mengandungi isipadu cecair isipadu cecair yang berbeza dan murid dalam balang A diminta membuat perbandingan. dan B. 2. Antara berikut yang mana satukah yang lebih sedikit / banyak ? Balang A Balang B 1.5 liter 1.2 liter 3. Adakah balang yang aras airnya tinggi itu dikatakan lebih banyak isipadunya atau sebaliknya? Mengenalpasti 2. Murid menyukat semula kedua-dua 1. Sukat dan rekod Matlamat isipadu cecair dalam bikar penyukat keputusan kedua- dan melihat keputusannya. duanya.
 5. 5. Mengenalpasti 3. Guru menunjukkan 2 bekas yang 1. Cuba kamu nyatakan Alternatif berbeza saiz. Murid diminta membuat pecahan yang sesuai perbandingan tentang isipadunya. dalam mengganggarkan isipadu cecair. 2. Antara balang berikut, yang mana satukah yang lebih sedikit / banyak ? Balang A Balang B 3. Adakah paras air yang lebih tinggi semestinya lebih Menganalisis 4. Murid diminta menyukat semula banyak Alternatif kedua-dua isipadu cecair dalam bikar isipadunya? penyukat dan melihat keputusannya.2. Imaginasi Meramal 1. Murid diminta membuat anggaran, 1. Berapa kali bekas A bagaimanakah menggunakan dan B boleh kita beberapa bekas A dan B supaya gunakan supaya mendapat isipadu 4 l. isipadu air dalam bekas C mengandungi 4 l. Menyusun 2. Ada berapa cara yang Alternatif boleh kita gunapakai untuk selesaikan masalah ini? 3l 5l Bekas A Bekas B Bekas C Pemilihan 1) ( 2 x 5 l ) – (3 x 2 l ) = 4 l Alternatif 2) ( 3 x 3 l ) – (1 x 5 l ) = 4 l 3) ( 4 x 3 l ) – (5 l) – (3 l) = 4 l
 6. 6. 3.Perkembangan Menilai 1 Guru menyediakan satu sudu besar dan 1. Bolehkah anda Alternatif Yang sebuah picagari. Murid diminta membuat anggarkan berapa Dipilih anggaran kandungan air dalam sudu m l air dalam sudu besar tersebut, kemudian minta murid tersebut? menyukat air tersebut dengan menggunakan picagari . 2. Minta murid menganggarkan berapa kali 1 Berapa kalikah picagari picagari 25 milimeter digunakan untuk digunakan untuk memenuhi satu gelas berisipadui 100 memenuhi gelas milimeter. tersebut? 3. Murid diminta membuat perbandingan 1.Bolehkah anda isipadu dengan menggunakan garis gunakan garis nombor nombor. untuk melihat kedudukan . isipadu cecair sesebuah Contoh antara 1 l dan 1 l yang mana bikar? lebih banyak ? 1l 2l 1 l 1 l 1 l
 7. 7. 1. Antara 1 l dengan4. Guru mengemukakan soalan; antara 1 l dan 1 l , yang manakah 1 l , yang manakah lebih banyak lebih banyak isipadunya? isipadunya? Kenapa? ~ Sukat dan rekodkan jawapan tersebut. 2 l 1.5 l 1750m l 1500m l 1l 0 Bikar A Bikar B 1. Antara 3600 m l dan5. Gunakan garis nombor untuk melihat 3.8 l , manakah yang perbezaan dalam unit millimeter dan liter lebih banyak? sesuatu isipadu cecair. Kenapa?3000 ml 3200 ml 3400 ml 3600 ml 3800m l 4000m l3l 3.2 l 3.4 l 3.6 l 3.8 l 4l 1. Antara 5.4 l dan6. Murid diminta menggunakan garis nombor untuk melihat perbandingan antara unit 5 l , yang manakah dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. lebih banyak isipadunya?5l 5 l 5 l 5 l 5 l 5 l 2. Manakah yang lebih mudah dilakukan, menghafal atau5l 5.2 l 5.4 l 5.6 l 5.8 l 6l menggunakan kaedah garis nombor?
 8. 8. 4. Tindakan 1. Murid diminta menggunakan kaedah 1. Manakah kaedah garis nombor untuk membuat yang kamu suka? Membuat perbandingan unit isipadu cecair Kenapa? Keputusan dalam bentuk pecahan dan Membuat perpuluhan. Rumusan 2. Manakah kaedah 2. Murid diminta menggunakan balang / yang cepat? bikar penyukat untuk membuat perbandingan secara terus unit isipadu cecair dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. 3. Menghafal asas sukatan isipaduPentaksiran 1. Rujuk lampiran 1 1 l =……..ml l =………ml 2.3 l =……mlNilai dan Sikap 1. Dengan menggunakan kaedah garis 1. Nyatakan secara nombor, murid lemah dapat mengetahui terus, antara 2.6 l beza sesuatu isipadu. dan 2 l , yang 2. Murid yang cerdas/ pintar boleh terus manakah lebih banyak mencongak perbezaan isipadu dalam isipadunya? bentuk pecahan dan perpuluhan.
 9. 9. Lampiran 1.A) Anggarkan kandungan isipadu cecair berikut :1) 2) 3) 1000 ml 2000 ml ml ml 1.25 L 500 ml 1000ml = …..ml = …..ml …………………………m l ……………..m l …………………….m l ………………………… l ……………… l …………………… l ……… l ……..m l …….. l ……..m l …….. l ……….m lB) Warnakan gambarajah berikut mengikut aras isipadu yang diberikan:4) 5) 6) 1000 ml 1000 ml ml ml 1000 ml 700 ml ml = …..ml 500 ml = …..ml 0.3 l l 375m l C) Suaikan padanan berikut: 1) 450 m l 8800 m l 2) 0.5 l 4900 m l 3) 3 m l 0.45 l 4) 750 m l l 5) 8.8 l 3125 m l 6) 4 l l
 10. 10. Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat KeputusanCONTOH 2Tajuk: 6. Wang (Tahun 4)Bidang: Wang sehingga RM 10000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk mengguna dan mengaplikasikan pengetahuantentang wang dalam kehidupan seharian. (ii) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM 10,000 dengan menggunakan kaedah: a) Cuba jaya b) Lukis gambarajah c) Simulasi d) Semak semula (working backwards )Objektif pembelajaran : mengguna dan mengaplikasikan pengetahuan tentang wang dalamkehidupan seharian.Masa: 60 minit (2 waktu)FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1.Cuba teka nilai 1.Persediaan wang yang dipaparkan.Mengumpul maklumat 1.Guru menunjukkan slaid powerpoint yang terdiri dari wang syiling dan kertas. 2 Apakah nilainya? 3.Bagaimana kamu mengenalpasti nilai wang itu? 4.ApakahMengenalpasti 2.Murid diminta mengeluarkan wang yang ada perbezaan nilaimatlamat dalam simpanan . wang kertas antara RM1 dan RM5. 5.Nyatakan perbezaan saiz dan bentuk wang syiling .
 11. 11. 6.Nyatakan bentuk-bentuk wang kertas dan syiling. 3. ImaginasiMeramal 1.Murid membahagi wang RM50 kepada 5Menyusun alternatif orang rakan.Anggarkan jumlah wang yang akan diperolehi setiap murid. 1.Berapakah setiap rakan akan dapat? 2.Bagaimana kamu melakukannya? -Lukis gambarajah -cuba jaya -simulasiPemilihan alternatif 2.Murid diberi wang berjumlah RM 8,000 ( wang contoh ). 1.Apakah yang akan kamu lakukan dengan jumlah wang tersebut? 2.Bagaimana cara untuk dapat kan wang?
 12. 12. 3.Perkembangan 1.Apakah barang 1.Guru menunjukkan 3 keping kad bergambar yang kamu boleh bersama dengan wang RM100. beli dengan wang tersebut? 2.Murid diminta merekod jumlah barang yang boleh dibeli dengan wang tersebut dalam 2.Cuba tengok borang yang disediakan. atau bandingkan perbezaan dengan rakan anda. RM 25 RM 10 RM 20 RM100
 13. 13. 3) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.Setiap kumpulan diberi satu set kad soalan yang sama. Puan Fatimah membeli item berikut untuk rumah barunya. -Peti sejuk : RM 5300 - Oven :RM 950 - Periuk nasi :RM Dia membayar RM 7,000 dan masih mempunyai baki RM 150. Berapakah harga sebenar periuk nasi itu?Menilai alternatif yang -Murid diminta berbincang dan menyelesaikandipilih soalan tersebut dengan menggunakan kaedah cuba jaya,lukis gambarajah,simulasi dan semak semula. -Murid diminta bentangkan hasil perbincangan mereka. #Kaedah Cuba jaya: 1.Berapakah RM 5300 jawapan yang kamu dapat? RM 950 2.Bagaimanakah RM 150 kamu melakukannya? + RM _____ 3.Apakah operasi RM 7000 yang digunakan?
 14. 14. #Kaedah Lukis gambarajah 1.Berapakah jawapan yang kamu dapat? 5000 300 = peti sejuk 2.Bagaimanakah kamu melakukannya? + =oven 900 50 3.Apakah operasi yang digunakan?_____________________________________ 6000 200 50 100 50_____________________________________ 7000 = duit yang ada# Kaedah simulasi –gunakan wang contohdan lakonan#Kedah semak semula 1.Berapakah jawapan yang RM 7,000- duit yang ada kamu dapat?-RM 5,300- peti sejuk 2.Bagaimanakah kamuRM 1,700 melakukannya?-RM 950 - oven 3.Apakah operasi yang digunakan?RM 750-RM 150 - bakiRM 600 – periuk nasi
 15. 15. 4. Gunakan kaedah lukis gambarajah 1.Manakah 4.Tindakan atau cuba jaya atau simulasi atau kaedah yang semak semula untuk membuat kamu suka?Membuat keputusan perbandingan yang sesuai. Kenapa?Membuat rumusan 2.Manakah kaedah yang cepat?Pentaksiran 2. Rujuk lampiran 1 RM 1= 100 senNilai dan Sikap Dengan menggunakan pelbagai kaedah, pelajar lemah dapat memahami dan menguasai serta menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM 10,000.
 16. 16. Lampiran 1. Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 RM 10 RM 15 RM 25 Duit RM 100Bil Item Barang Jumlah1. 2 helai baju 2 helai seluar 2 beg RM 20 RM 30 RM 50 RM 1002. 6 helai baju 1 helai seluar 1 beg RM 60 RM 15 RM 25 RM 1003 10 helai baju RM 100 Tiada Tiada RM 1004 4 beg Tiada Tiada RM 100 RM 100

×