Rph konstruktivisme

12,822 views

Published on

contoh rancangan pengajaran Matematik tahun 4 berasaskan module konstruktivisme

Published in: Education
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
743
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rph konstruktivisme

 1. 1. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MATEMATIK SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUSKURSUS Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Tahap 2 Sekolah Rendah (Kreativiti Dalam P&P)Topik Kreativiti dan InovasiKod Kursus MTSR1Masa 2 jamPersonel PenceramahA. Objektif Pada akhir sesi ini, peserta dapat : 1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan model konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran 2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivismeB. Kandungan Kursus Model proses kreatif terarah, model konstruktivisme, perkaitan proses kreatif terarahdengan model konstruktivisme, contoh persediaan mengajar yang mengaplikasi proseskreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivisme.C. Kaedah Syarahan, perbincangan, sumbangsaran, aktiviti ’hands-on’, bengkelD Bahan Pengajaran Nota, power-pointE Alatan LCD, komputer, papan putih, pen marker dan kertas mahjungF Penilaian 1. Pembentangan 2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaianG Rumusan/Refleksi 1
 2. 2. Kandungan KursusModel Proses KreatifModel diperlukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang proses kreatif.Melalui model, urutan, perkaitan, corak, aliran dan organisasi dapat ditunjukkan. Model jugaamat penting untuk minda berfungsi kerana membenarkan kita untuk menjangkau keperluan,langkah dan tindakan akan datang . Terdapat banyak model proses kreatif seperti modelpenyelesaian masalah kreatif dan model yang umum dan boleh diaplikasikan oleh semuadisiplin ilmu di samping mengambil kira model pengajaran dan pembelajaran yangmenekankan kreativiti seperti pembelajaran berteraskan masalah/projek, inkuiri-penumuan dankonstruktivismeModel Proses Kreatif TerarahModel Proses Kreatif Terarah sesuai dijadikan model umum proses kreatif untuk diaplikasikandalam pengajaran dan pembelajaran. Model Proses Kreatif Terarah mempunyai ciri yangberikut: Menggabungkan konsep pelbagai model pemikiran kreatif yang ada sebelum ini termasuk model penyelesaian masalah kreatif dan model membuat keputusan kreatif. Terdapat keseimbangan antara imaginasi dan analisis Melibatkan pemikiran kritis dan kreatif. Melibatkan kedua-dua proses mental, iaitu kognisi dan metakognisiModel Proses Kreatif Terarah mempunyai empat fasa yang terdiri daripada Fasa Persediaan,Fasa Imaginasi, Fasa Perkembangan dan Fasa Tindakan. Fasa Persediaan bermula denganpemerhatian sehingga proses analisis secara berfikrah, situasi, objek dan karya, cara sesuatuitu berfungsi atau gagal dan sebagainya. Maklumat yang diperoleh melalui pemerhatian dananalisis disimpan dalam proses oleh minda. Dalam Fasa imaginasi, idea dijanakan untuk mencari hubung kait dan gabung jalindengan menggunakan teknik seperti sumbangansaran. Seterusnya dalam FasaPerkembangan, penambahbaikan terhadap hasil idea perlu dijalankan sebelum penilaianterakhir. Suatu ciptaan asli tidak bermakna dan tidak bernilai jika tidak digunakan atau tidakdilaksanakan. Semua idea baharu yang dilaksanakan membawa perubahan dalam kehidupanharian dan menggerakkan individu untuk memulakan semula pemerhatian dan penganalisisan.Melalui fasa tindakan ini, kreativiti menjadi amalan berterusan. Model Proses Kreatif Terarah sangat sesuai dalam konteks pengajaran danpembelajaran kerana model ini selari dengan model pengajaran dan pembelajaran sedia adayang memupuk kreativiti dalam kalangan murid. Dalam membangunkan domain kreativiti, salah satu strategi pengajaran danpembelajaran yang sesuai diaplikasikan oleh guru ialah model konstruktivisme. 2
 3. 3. Model KonstruktivismeKonstruktivisme adalah satu fahaman di mana individu membina pengetahuan sendiri.Pengetahuan bukan dipindahkan daripada orang atau sumber lain. Individu membinapengetahuan baru secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada.Secara ringkas, konstruktivisme mengaplikasikan lima prinsip utama (5Es: engage, explore,explain, elaborate, evaluate) iaitu  Melibat – guru menyoal dan merangsang minat dan rasa ingin tahu murid, murid melibatkan diri  Meneroka – guru mencungkil, murid mengumpul maklumat dan meneroka  Menjelas – murid memberi penjelasan, justifikasi, dan mempersoalkan jawapan  Mengembang - murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep  Menilai – guru mentaksir pemahaman murid, murid menunjukkan pemahaman konsepFungsi utama guru ialah sebagai pemudah cara pembelajaran, guru merancang danmewujudkan suasana pembelajaran yang membolehkan murid memperolehi pengalamanpembelajaran yang dihajati.Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivismeModel P &P Proses Kreatif Terarah Persediaan Imaginasi Perkembangan TindakanKonstruktivisme  Orientasi idea  Penstrukturan  Penjelasan  Penilaian berasaskan idea lanjut  Kaji semua pengetahuan  Meneroka  Aplikasi idea perubahan sedia ada  Menjelas Idea  Konstruk idea  Penyiasatan baru lanjutanProses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkahbermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan. 3
 4. 4. Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Konstruktivisme( modul 1)CONTOH 1Tajuk: Masa dan WaktuBidang: Membaca dan Menulis MasaStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menulis waktu dalam sistem 12 jamStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menulis waktu dalam jam dan minitObjektif pembelajaran: Murid memahami, membaca dan menulis waktu dalam jam dan minitMasa: 60 minit (2 waktu)FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1. Persediaan Guru bersama pelajar menyanyikan Bolehkah kamuOrientasi idea berasaskan lagu ’air pasang dalam’ menyanyikan lagu inipengetahuan sedia ada. bersama guru? Lirik lagu: Air pasang dalam, Surut pukul lima, Di manakah kejadian Nyonya bangun pagi, air pasang surut Siram pokok bunga. berlaku? Pokok bunga melur, Pukul berapakah air Ditanam tepi kolam, surut ? Itik bertelur, Ayam mengeram. Alatan apakah yang kamu gunakan untuk Minta murid menyebut waktu air surut menentukan waktu? Minta murid menyatakan alatan yang mereka gunakan untuk menentukan masa. 2. Imaginasi Paparkan kepada murid beberapa Apakah jenis jam yang keping gambar jam digital. ditunjukkan ?Penstrukturan idea Minta murid menjelaskan cara Bagaimana anda menentukan waktu dengan menentukan waktu menggunakan jam digital dengan menggunakan jam digital? 4
 5. 5. Meneroka Paparkan kepada murid beberapa keping gambar jam analog. Meminta murid menyatakan lokasi jam Di manakah anda analog yang pernah mereka lihat pernah melihat jam ini?Menjelas Meminta murid menyatakan ciri-ciri jam Apakah ciri-ciri yang analog. terdapat pada jam analog?.Konstruk idea baru Minta murid menerangkan fungsi Apakah fungsi jarum bahagian jam dan cara menentukan pendek dan jarum waktu dengan menggunakan jam panjang pada muka analog jam? Bagaimanakah anda menggunakan nombor pada jam untuk menentukan waktu? Bolehkah kamu menggunakan sifir lima untuk menentukan nilai minit? Membimbing murid untuk Apakah unit yang menggunakan unit masa yang betul digunakan untuk menunjukkan waktu pagi? Apakah unit yang digunakan untuk menunjukkan waktu tengah hari, petang dan malam? 3. Perkembangan Membahagi kumpulan pelajar secara Anda dikehendaki berpasangan membentuk kumpulan secara berpasanganPenjelasan lanjut Mengedarkan kertas keras, kertas warna, gunting, paku tekan, gam dan gabus kepada setiap kumpulan. Pelajar akan membina model jam binaan.Aplikasi idea Meminta pelajar menunjukkan masa Apakah masa yang yang diberi pada model jam binaan diberi pada model jam (boleh dikaitkan dengan aktiviti yang binaan anda ? 5
 6. 6. sesuai) a. 2:05 am b. 6:37 pm c. 1:50 pm d. 10:58 am Membimbing pelajar memperoleh jawapan yang betul 4. Tindakan Meminta pelajar menulis masa yang Apakah masa yang ditunjukkan pada model jam ditunjukkan padaPenilaian model jam ? a. Pastikan kalau pada waktu pagi gunakan unit ’am’ Pastikan kalau pada waktu tengahari, petang dan malam gunakan unit ’pm’ b. 6
 7. 7. c. d. Membimbing pelajar menulis waktu dengan format yang betulPenyiasatan lanjutan Mengedarkan lembaran kerja Membuat penerangan semula dalam kumpulan kecil kepada murid yang kurang memahami.Kaji semua perubahan idea Bincangkan hasil kerja murid 7
 8. 8. 5. Penutup Membimbing pelajar menyatakan Apakah fungsi jarum fungsi jarum jam dan minit jam dan minit ? Apakah sifir yang Membimbing pelajar menyatakan sifir 5 boleh digunakan untuk boleh digunakan untuk menentukan menentukan nilai minit. minit? Membimbing pelajar mengingat Apakah unit masa kembali cara menulis waktu dengan yang digunakan untuk menunjukkan waktu betul pagi? Memberi hadiah kepada pelajar yang Apakah unit masa dapat menyatakan konsep dengan yang digunakan untuk tepat dan pelajar yang membina model menunjukkan waktu jam yang tercantik tengah hari , petang dan malam ?Pentaksiran Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di lembaran Nilai dan Sikap Terapkan nilai sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti. 8
 9. 9. Lembaran kerjaNama:…………………………………………………………….. Tahun……………………………………Tarikh:………………………….1. Tempatkan jarum jam dan minit pada Permukaan jam mengikut masa di bawah 2:10 pm 5:27 am 10:45 pm 6:56 am2. Tuliskan waktu yang ditunjukkan. am am pm pm 9
 10. 10. Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model KonstruktivismeCONTOH 2 Tajuk : PanjangBidang : Operasi Asas Melibatkan PanjangStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menambah dalam ukuran sentimeter dan milimeterStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. menambah ukuran panjang melibatkan unit bercampur.Objektif pembelajaran: Murid memahami operasi tambah ukuran panjangMasa: 60 minit (2 waktu)FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 6. PersediaanOrientasi idea berasaskan 1. Guru menunjukkan sebatang pensel. Apakah yangpengetahuan sedia ada. cikgu pegang ? 2. Murid menganggar panjang pensel tersebut. 3. Guru meminta seorang murid untuk mengukur Berapakah panjang pensel menggunakan pembaris anggaran ukuran dalam unit sentimeter. pensel ini ? 4. Guru meminta seorang lagi murid untuk Apakah alatan mengukur panjang pensel yang sama yang kamu menggunakan pembaris dalam unit milimeter. gunakan untuk mengukur 5. Guru meminta murid membuat rumusan ukuran panjang panjang pensel dalam unit sentimeter dan ? milimeter. Bagaimanakah kamu hendak mengukur ukuran panjang pensel ini ? Apakah unit ukuran yang dapat kamu peroleh ? 10
 11. 11. 7. ImaginasiPenstrukturan idea Guru mengedarkan seutas reben panjang . Apakah bahan yang diedarkan Guru mengarahkan murid memotong reben ? dalam ukuran ; a. 5 cm Bagaimana anda b. 77 mm menentukan c. 3 cm 8mm ukuran reben yang dipotong ?Meneroka Minta murid menjelaskan cara menentukan Bagaimana anda ukuran dengan menggunakan pembaris menentukan ukuran penyedut Guru mengedarkan penyedut minuman kepada minuman yang murid. dipotong? Minta pelajar memotong penyedut minuman dalam ukuran : a. 5 cm b. 77 mm c. 3 cm 8mmMenjelas Minta murid membandingkan ukuran panjang reben dengan penyedut minuman.Konstruk idea baru Minta pelajar memberikan perbezaan atau Adakah panjang persamaan antara reben dan penyedut minuman. reben dan penyedut minuman yang dipotong berbeza atau mempunyai persamaan ? 8. PerkembanganPenjelasan lanjut Guru meminta murid mencantumkan reben dan Adakah dua penyedut minuman yang mempunyai ; bahan yang a. unit yang sama dicantum b. unit yang berlainan mempunyai unit c. unit yang bercampur yang sama? Guru menerangkan penambahan unit ukuran panjang dalam bentuk lazim. ( Rujuk Lampiran) 11
 12. 12. Aplikasi idea Guru mengemukakan soalan dan meminta Adakah dua pelajar menyelesaikan soalan yang diberi. bahan yang a. 7 cm + 38 cm =______cm dicantum apabila b. 25 mm + 42 cm dibuat dalam i. _____________cm bentuk lazim ii. _____________mm mendapat hasil jawapan yang c. 12 cm 3 mm + 36 cm 5 mm sama ? =_______cm _______ mm Membimbing pelajar memperoleh jawapan yang betul 9. TindakanPenilaian Guru mengedarkan lembaran aktiviti ( Lampiran Pastikan A) jawapan yang diberikan Murid diberi masa 10 minit untuk menyelesaikan mengikut unit tugasan dalam kumpulan. ukuran panjang yang dikehendakiKaji semua perubahan Kumpulan yang dipilih secara rawak seperti cm, mmidea membentangkan hasil perbincangan. serta cm dan mm. Membimbing pelajar menulis penambahan ukuran panjang dalam bentuk lazim. Mengedarkan lembaran kerjaPenyiasatan lanjutan Membuat penerangan semula dalam kumpulan kecil kepada murid yang kurang memahami. Bincangkan hasil kerja murid 10. Penutup Guru bertanyakan kepada murid konsep penting Apakah konsep dalam menambah ukuran panjang. penting dalam menambah ukuran panjang Guru memberi pujian dan penghargaan kepada ? semua murid atas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan aktiviti. Apakah unit yang digunakan untuk Membimbing pelajar meletakan nombor ukuran menunjukkan ukuran panjang mengikut kedudukan unit yang betul. tanda nama di baju? 12
 13. 13. Membimbing pelajar mengingat kembali cara menulis nombor unit dalam bentu lazim yang betul. Memberi hadiah kepada pelajar yang dapat menyatakan konsep penambahan unit ukuran panjang dengan tepat dan betul.Pentaksiran Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di lembaran Nilai dan Sikap Terapkan nilai sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti. 13
 14. 14. Lembaran kerja Nama:…………………………………………………………….. Tahun…………………………………… Tarikh:…………………………. Menambah dalam ukuran sentimeter dan milimeter1. 9 cm + 42 cm = ______cm 2. 15 mm + 22cm =______ cm 3. 14cm 4mm + 26cm + 7mm =_______cm _________mm4. 12 cm + 33 cm = ______cm 5. 45 cm + 27mm =______ mm 6. 51cm 7mm + 6cm + 9mm =_______cm _________mm7. 24 cm + 52 cm = ______cm 8. 61 mm + 9cm =______ cm 9. 35cm 5mm + 27 cm + 7mm =_______cm _________mm 14

×