Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Melindungi masa instruksional jadual waktu

3,600 views

Published on

Published in: Education

Melindungi masa instruksional jadual waktu

 1. 1. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL MelaluiPENJADUALAN WAKTUPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
 2. 2. Pengenalan Jadual waktu merupakan suatu pernyataan mengenai mata pelajaranyang akan diajar kepada murid setiap haripersekolahan yang menyatakan tempoh dan peruntukan masa suatu matapelajaran yang diajar dan nama guru yang mengajar mata pelajaran itu.
 3. 3. J/waktu menyelaraskanpelajar tempoh Bilik guru darjah
 4. 4. Jadual waktu perlu… mematuhi kurikulum yang ditetapkan mengandungi mata pelajaran yang diajar & analisis jumlah waktu peruntukan waktu mengikut pekeliling terkini mengandungi senarai nama guru dengan mata pelajaran yang diajar fleksibal.
 5. 5. ISU1 Guru tiada di sekolah(cuti/menjalankan tugas di luar)dan tiada guru ganti/guru gantitidak menjalankan pengajaran dan pembelajaran sepatutnya
 6. 6. ISU2Guru berada di sekolah tetapi tidak masuk ke kelas (menjalankan aktiviti lain)
 7. 7. ISU3Guru masuk ke kelas tetapi tidak menjalankan pengajaran danpembelajaran sewajarnya.
 8. 8. Penjadualan Waktu PdP Alat pengurusan penting(powerful management tool)dalam pengurusan kurikulum Pengetua/Guru Besar
 9. 9. Faktor kejayaan kritikal (critical success factor)kepimpinan instruksional di sekolah Pengetua/Guru Besar patutmerancang dan melaksanakanpenjadualan waktu PdP yang cemerlang sebagai KPI .
 10. 10. Prinsip Penjadualan Waktu PdP1Pengagihantugas-tugas  Tahap Kelas  Bilangan MPmengajar  Kombinasi MPmengikut  Guru MP Kritikalopsyen/ elakkan diberipengalaman tugas khasmengajar
 11. 11. Prinsip Penjadualan Waktu PdP2Penjadualan  Seimbangterancang, antara guruseimbang dan  Bilangan waktukomprehensif PdPmemudahkan  Waktu senggangpelaksanaan PdP  Jarak kelasberkesan  Guru ganti
 12. 12. Prinsip Penjadualan Waktu PdP3Persediaan  Merancang awal  Sediakan bahanguru PdP yang sesuai  Masuk tepatKepentingan muriddiutamakan. Semua waktukelas dan murid adalah  Guru gantipenting  Tukar suka sama suka
 13. 13. Prinsip Penjadualan Waktu PdP4Penjadualan  Faktor jarakBilik Khas  KemudahanMengelakkan pelajar bergerakpembaziran masa  Bilik transitbagi guru dan muriduntuk bergerak darisatu lokasi ke satulokasi yang lain
 14. 14. Prinsip Penjadualan Waktu PdP5  Kawalan DisiplinPersediaan  Budaya BilikMurid Darjahsentiasa bersedia darisegi fizikal dan mentalsebelum menjalankanaktiviti pembelajaran
 15. 15. Prinsip Penjadualan Waktu PdP6  PembentukanPemilihan Guru budaya BilikTingkatan DarjahKeserasian personalitiguru tingkatan danmurid
 16. 16. Prinsip Penjadualan Waktu PdP7Peranan  Pakej MP  Pemantauan Pentadbir  Jw penindihan Sekolah (overlapping) Pemimpin  Pemimpin “team instruktional kearah kecemerlangan teaching / lesson organisasi study”
 17. 17. CADANGAN Pihak sekolah dicadangkan mengambil kira semua aspektermasuk prasarana sekolah, tahap kemampuan murid dan kepakaran/opsyen guru dalam penjadualan waktu sekolah.
 18. 18. TERIMA KASIH

×