Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANALISIS KAJIAN TINDAKAN      NAMA AHLI KUMPULAN M (9)WAN ASMADI B WAN AB TALIB   L20112007913SABARLEE B JARANI  ...
ANALISIS 1DISGRAFIA DAN CARAMEMBANTU: KAJIAN KES KEATAS MURID PROGRAMINTEGRASI PENDIDIKAN KHAS   YUSOP BIN HAJI MALIE ...
MENGENAL           PASTI IDEA  MENGAMBIL  LANGKAH             PENCARIAN  TINDAKAN       ...
MENGENALPASTI IDEA/ISU  Isu kajian adalah masalah dalam kemahiran  tulisan mekanis murid yang dikaitkan dengan  disg...
PENCARIAN FAKTAMengenalpasti  adakah   tulisan Kamal menunjukkan ciri-ciri disgrafia berdasarkan teori dan pemerhati...
PERANCANGAN PELAN      TINDAKAN  Peserta kajian – Seorang murid berumur sepuluh  tahun bernama Kamal dari sebuah...
PELAKSANAAN TINDAKAN  Berdasarkan pemerhatian dan penilaian, pengkaji  menggunakan Kad huruf atau abjad untuk membantu...
  Gabungan pegangan pensel dan tatacara  yang   betul menulis huruf  banyak  membantu Kamal daripada membuat  k...
Rajah 2. Tulisan Kamal setelah melalui       intervensi.
PENILAIAN TINDAKAN YANG      DIAMBIL  Cara memegang pensel adalah normal dan  menggunakan tangan kanan  Berupa...
ULANGKAJI PELAN TINDAKAN  Didapati bahawa kurang maklumat kerana  jangkamasa pemerhatian yang singkat  Tidak menggun...
MENGAMBIL LANGKAH   TINDAKAN SETERUSNYA  Isu ruang – menggunakan pensel sebagai alat  menjarakkan setiap ayat  Ke...
ANALISIS 2TAJUK: Using Action Research toDevelop Preservice TeachersConfidence, Knowledge and Beliefs(kajian oleh national...
MODEL LEWIN       MENGENAL PASTI IDEA                  PENCARIAN FAKTAKitaranSeterusnya     ...
MENGENALPASTI IDEAPernyataan masalahSampel kajian ini adalah 10 orang guru sains pelatihyang terlibat dalam sebuah projek ...
PENCARIAN FAKTA  KUMPUL DATA  -kajian difokuskan secara lebih global, dalam  pengumpulan data mengenai keseluruhan k...
PERANCANGAN PELAN TINDAKAN  -Data diluaskan lagi pada tahun tersebut dengan menganalisis kes  ke atas para pelajar sek...
PELAKSANAAN TINDAKAN  -Pada penggal pertama, guru-guru ini mengumpul  dan menganalisis data setelah projek selesai  ...
PENILAIAN TINDAKAN  -Pengukuran terhadap keyakinan dan  pengetahuan guru dalam kandungan bioteknologi  dan penggunaa...
DAPATAN DARI LAPORAN141210 8                          penggal 3                 ...
ULANGKAJI PELAN TINDAKAN  Setelah pelan yang sama dijalanklan lengkap  pada penggal pertama,pelan yang sama  dijalan...
MENGAMBIL LANGKAH TINDAKAN SETERUSNYA Setelah dua penggal pengulangan kaedah yang sama pada subjek(pelajar) yang sama, k...
SEKIAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis jurnal group9

385 views

Published on

analisis jurnal

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analisis jurnal group9

 1. 1. ANALISIS KAJIAN TINDAKAN NAMA AHLI KUMPULAN M (9)WAN ASMADI B WAN AB TALIB L20112007913SABARLEE B JARANI L20112007918RAJA MOHD AZAN B RAJA SULONG L20112007934MUHD RIDHUAN BIN ABDULLAH SANI L20112007880 NAMA PENSYARAH PROF MADYA DR ABDUL LATIFF BIN HAJI GAPOR
 2. 2. ANALISIS 1DISGRAFIA DAN CARAMEMBANTU: KAJIAN KES KEATAS MURID PROGRAMINTEGRASI PENDIDIKAN KHAS YUSOP BIN HAJI MALIE & WALTER ALVIN JINITI
 3. 3. MENGENAL PASTI IDEA MENGAMBIL LANGKAH PENCARIAN TINDAKAN FAKTA SETERUSNYA MODEL SPIRAL KURT LEWINULANGKAJI PERANCANGAN PELAN PELANTINDAKAN TINDAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN TINDAKAN TINDAKAN YANG DIAMBIL
 4. 4. MENGENALPASTI IDEA/ISU Isu kajian adalah masalah dalam kemahiran tulisan mekanis murid yang dikaitkan dengan disgrafia. Disgrafia – masalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kesukaran mengeja, tulisan tangan yang tidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca serta bermasalah dalam memindahkan maklumat pada kertas Mengaplikasi beberapa teknik bagi membantu murid agar berupaya menulis dengan baik menggunakan cara menyalin semula perkataan dan juga membina ayat.
 5. 5. PENCARIAN FAKTAMengenalpasti adakah tulisan Kamal menunjukkan ciri-ciri disgrafia berdasarkan teori dan pemerhatian;Melihat punca kepada masalah penulisan Kamal dalam konteks disgrafia; danMenggunakan kaedah yang sesuai bagi membantu Kamal menulis dengan lebih baik.
 6. 6. PERANCANGAN PELAN TINDAKAN Peserta kajian – Seorang murid berumur sepuluh tahun bernama Kamal dari sebuah SK di Kuching Melalui Pemerhatian. kamal diperhatikan bermula dari cara memegang pensel sehingga ke proses pembentukan huruf, perkataan dan ayat. Melalui Penilaian. Ujian melalui lembaran kerja. Penilaian dilakukan dengan melihat kekemasan kerja yang dibuat oleh Kamal terutamanya dari segi tulisan tangan dan melihat kesalahan-kesalahan perkataan dan ayat yang dilakukan oleh Kamal. Data tulisan Kamal direkod menggunakan senarai semak oleh kedua-dua pengkaji bagi tujuan menyemak maklumat yang dikumpul
 7. 7. PELAKSANAAN TINDAKAN Berdasarkan pemerhatian dan penilaian, pengkaji menggunakan Kad huruf atau abjad untuk membantu Kamal membina perkataan dan meningkatkan pemahaman huruf. kaedah untuk menjarakkan setiap perkataan yang ditulis adalah menggunakan pensel atau sebatang kayu kecil. Kamal kelihatan tidak janggal menggunakan kaedah ini dan menyatakan bahawa dia amat selesa menggunakan pensel dalam membantunya membuat ruang perkataan. Kaedah motivasi dan peneguhan positif bagi melihat sebarang perubahan tingkah laku pada Kamal terutamanya apabila menulis. Kamal didapati berhati-hati dengan apa yang ditulis terutamanya ejaan dan juga ayat yang tidak lengkap. Kaedah motivasi dan juga peneguhan ini banyak memberi kesan kerana jika Kamal dapat membuat kerja dengan baik, maka dia akan diberi peluang untuk bermain komputer riba.
 8. 8.  Gabungan pegangan pensel dan tatacara yang betul menulis huruf banyak membantu Kamal daripada membuat kesalahan dari segi abjad dan juga keseragaman dari segi saiz huruf yang ditulis. Rajah 1. Tulisan Kamal sebelum melalui intervensi.
 9. 9. Rajah 2. Tulisan Kamal setelah melalui intervensi.
 10. 10. PENILAIAN TINDAKAN YANG DIAMBIL Cara memegang pensel adalah normal dan menggunakan tangan kanan Berupaya membentuk huruf dengan baik iaitu menulis huruf pada titik permulaan yang tepat dan terus menulis dengan menggunakan arah pergerakan yang betul Dari segi ruang, beliau didapati sukar untuk membentuk ruang antara perkataan serta saiz huruf tidak konsisten iaitu bercampur aduk dengan huruf besar dan kecil Postur badan tidak sesuai kerana terlalu membongkokkan badan semasa menulis
 11. 11. ULANGKAJI PELAN TINDAKAN Didapati bahawa kurang maklumat kerana jangkamasa pemerhatian yang singkat Tidak menggunakan alat pengukuran IQ yang sebenar (Stanford-Binet Intelligence Scales, Wechsler Intelligence Scale for Children, Wechsler Adult Intelligence Scale dan Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence) sebab alat tidak mencukupi serta tiada manual yang lengkap
 12. 12. MENGAMBIL LANGKAH TINDAKAN SETERUSNYA Isu ruang – menggunakan pensel sebagai alat menjarakkan setiap ayat Keseragaman huruf – menggunakan buku petak atau bergaris Pembentukan huruf – mengikuti kaedah tatacara yang betul dalam menulis (huruf besar dan kecil) Teknik pegangan pensel – ikut kaedah yang betul dan selesa bagi murid Masalah ejaan – membaca sambil menulis Perkataan tidak lengkap – konsentrasi, motivasi dan memberi masa yang lebih kepada murid untuk menulis berbanding dengan murid lain
 13. 13. ANALISIS 2TAJUK: Using Action Research toDevelop Preservice TeachersConfidence, Knowledge and Beliefs(kajian oleh national sciencefoundation of Great Britain)
 14. 14. MODEL LEWIN MENGENAL PASTI IDEA PENCARIAN FAKTAKitaranSeterusnya PERANCANGAN PELAN TINDAKANMENGAMBIL LANGKAHTINDAKAN SETERUSNYA PELAKSANAAN TINDAKAN ULANGKAJI PELAN PENILAIAN TINDAKAN TINDAKAN
 15. 15. MENGENALPASTI IDEAPernyataan masalahSampel kajian ini adalah 10 orang guru sains pelatihyang terlibat dalam sebuah projek penyelidikan(Case It!) yang telah dibiayai oleh National ScienceFoundation
 16. 16. PENCARIAN FAKTA KUMPUL DATA -kajian difokuskan secara lebih global, dalam pengumpulan data mengenai keseluruhan kelas sekolah menengah tinggi. Data juga telah dikumpulkan dari pelajar kolej dalam bab pengenalan biologi (yang terangkum dalam kursus biologi) yang menggunakan projek internet berasaskan multimedia bagi berkomunikasi dengan pelajar sekolah menengah tinggi.
 17. 17. PERANCANGAN PELAN TINDAKAN -Data diluaskan lagi pada tahun tersebut dengan menganalisis kes ke atas para pelajar sekolah menengah. Pemerhatian dijalankan oleh sekurang-kurangnya dua orang penyelidik. Mereka merakamkan pemerhatian dan refleksi mereka secara elektronik dalam satu laman perbincangan menggunakan perisian Blackboard. Ruang perbincangan ini disertakan satu forum bagi tujuan pemerhatian terhadap kelas secara keseluruhannya (mengenai apa yang pelajar dan guru lakukan ketika dalam kelas), 8 forum untuk pemerhatian dari 8 kumpulan sekolah menengah, dan satu forum untuk penyelidik membincangkan refleksi, pemerhatian dan persoalan yang ingin mereka utarakan. Setiap guru pelatih diperhatikan dan mereka diminta untuk menulis dua kajian mengenai 4 orang pelajar sekolah menengah setelah beberapa pemerhatian dijalankan.
 18. 18. PELAKSANAAN TINDAKAN -Pada penggal pertama, guru-guru ini mengumpul dan menganalisis data setelah projek selesai dijalankan. Mereka telah menganalisis 30 poster Web, 60 persidangan Internet, dan temubual dengan 49 orang pelajar sekolah dan kolej. -Pada penggal kedua, para penyelidik tersebut memutuskan untuk menumpukan kajian mereka hanya kepada para pelajar sekolah menengah, dan mereka melibatkan 17 orang pelajar daripada 8 kumpulan yang terdiri daripada pelbagai peringkat.
 19. 19. PENILAIAN TINDAKAN -Pengukuran terhadap keyakinan dan pengetahuan guru dalam kandungan bioteknologi dan penggunaan multimedia dalam pembelajaran dijalankan melalui set soal-selidik yang dijawab oleh para guru di awal dan akhir kajian. -Pengukuran terhadap kepercayaan para guru pula dinilai melalui esei dan refleksi yang diberikan oleh para guru tersebut di akhir kajian.
 20. 20. DAPATAN DARI LAPORAN141210 8 penggal 3 penggal 2 6 penggal 1 4 2 0 pelajar 1 pelajar 2 pelajar 3 pelajar 4
 21. 21. ULANGKAJI PELAN TINDAKAN Setelah pelan yang sama dijalanklan lengkap pada penggal pertama,pelan yang sama dijalankan semula pada kumpulan yang sama pada penggal berikutnya bagi memastikan keberkesanan kaedah yang digunakan.
 22. 22. MENGAMBIL LANGKAH TINDAKAN SETERUSNYA Setelah dua penggal pengulangan kaedah yang sama pada subjek(pelajar) yang sama, kaedah yang digunakan itu di uji pula pada kumpulan subjek yang berbeza pada penggal ketiga. Ini bagi memastikan dapatan kajian lebih menyeluruh dan boleh di aplikasikan secara universal.
 23. 23. SEKIAN

×