Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

"Ruimte voor Ideeën" Slide 1 "Ruimte voor Ideeën" Slide 2 "Ruimte voor Ideeën" Slide 3 "Ruimte voor Ideeën" Slide 4 "Ruimte voor Ideeën" Slide 5 "Ruimte voor Ideeën" Slide 6 "Ruimte voor Ideeën" Slide 7 "Ruimte voor Ideeën" Slide 8 "Ruimte voor Ideeën" Slide 9 "Ruimte voor Ideeën" Slide 10 "Ruimte voor Ideeën" Slide 11 "Ruimte voor Ideeën" Slide 12 "Ruimte voor Ideeën" Slide 13 "Ruimte voor Ideeën" Slide 14 "Ruimte voor Ideeën" Slide 15 "Ruimte voor Ideeën" Slide 16 "Ruimte voor Ideeën" Slide 17 "Ruimte voor Ideeën" Slide 18 "Ruimte voor Ideeën" Slide 19 "Ruimte voor Ideeën" Slide 20 "Ruimte voor Ideeën" Slide 21 "Ruimte voor Ideeën" Slide 22

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

"Ruimte voor Ideeën" Slide 24 "Ruimte voor Ideeën" Slide 25 "Ruimte voor Ideeën" Slide 26 "Ruimte voor Ideeën" Slide 27 "Ruimte voor Ideeën" Slide 28 "Ruimte voor Ideeën" Slide 29 "Ruimte voor Ideeën" Slide 30 "Ruimte voor Ideeën" Slide 31

0

Share

"Ruimte voor Ideeën"

"Ruimte voor Ideeën"

Het probleem leegstaand vastgoed, wordt opgelost door 'burgers', hun wensen en hun plannen.

(Presentatie voor vastgoed-eigenaren / probleem-eigenaren)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

"Ruimte voor Ideeën"

 1. 1. leegstaand vastgoed - presentatie voor gebouweigenaren en probleemeigenaren
 2. 2. = wensen en gebouwen • Er zijn veel wensen en veel plannen, die om allerlei redenen niet van de grond komen… • Er zijn veel gebouwen, die om allerlei redenen leeg staan… Die twee problemen kúnnen elkaar oplossen, en; Ruimte voor Ideeën ‘laat dat gebeuren’.
 3. 3. Leegstand is een probleem, vooral in stedelijke gebieden. Dit probleem zal de komende jaren groeien van 17 miljoen vierkante meter nu, in 2015, naar 22 miljoen vierkante meter in 2020, en dan hebben we het alleen nog maar over kantoorruimte! Het totale oppervlak aan leegstaande gebouwen wordt geschat op 50 miljoen vierkante meters. Overheidsgebouwen als kazernes, forten en gevangenissen zijn daarin niét meegerekend.
 4. 4. Leegstand lijkt niet te stuiten… De leegstand van winkel- en kantoorruimte is ook het afgelopen jaar weer toegenomen. 60% van de leegstand is structureel van aard. • Leegstand kantoren is sinds 2010 met 29% toegenomen. • Leegstand winkels is sinds 2010 met 50% toegenomen. • Leegstand blijkt niet alleen een gevolg van de crisis, maar ook van ‘het nieuwe werken’, ‘webshoppen’ en andere technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 5. 5. Overheid Nationale en lokale overheden onderkennen het probleem en doen wat zij kunnen om het tegen te gaan…
 6. 6. Burgerij Ondernemers en particulieren pakken de handschoen, vaak samen, op. Vaak met succes, helaas nog veel vaker zonder…
 7. 7. Vastgoedsector “Het komt wel goed” was lange tijd de heersende gedachten in de vastgoed- sector, maar die gedachte maakt nu (eindelijk) plaats voor bezorgdheid. Deze verandering van ‘mindset’ biedt kansen: • Nú kunnen we praten over de toekomst van vastgoed; • vastgoed dat niet langer een doel is maar een middel.
 8. 8. Leegstand - is een structureel probleem: Het komt dus niet goed, althans niet vanzelf. - is veelomvattend: Het betekent kapitaalvernietiging. Het leidt tot leegloop. Het leidt tot verpaupering. Het leidt tot (gevoelens van) onveiligheid. Het leidt tot negatief sentiment. - is een erfenis van de ‘oude tijd’: Pre crisis – werden gebouwen gezien als een doel op zich. Post crisis – beginnen we gebouwen te zien als een middel. - kan ook een kans zijn: voor het tekort aan woonruimte, voor burgerinitiatief, voor de creatie van banen, en voor nog veel meer…
 9. 9. Oplossing Voor alle grote maatschappelijke vraagstukken lijkt tegenwoordig één integrale oplossing te bestaan: ‘burgerparticipatie’ De voor de hand liggende vraag: Kan het leegstandsprobleem opgelost worden door burgerinitiatief?
 10. 10. Maar… pas op, er zijn wel ‘valkuilen’
 11. 11. ✓ De eerste Niet iedere ‘afzender’ is de juiste ‘afzender’! als u het grote publiek wilt betrekken bij de oplossing van leegstandsproblemen. ✓
 12. 12. ‘Who’s asking?’ De bereidheid onder particulieren om initiatief te nemen hangt onder andere af van wie de ‘oproep’ doet. Die gereserveerdheid heeft een oorsprong:
 13. 13. Soms is ‘wie’ belangrijker dan ‘wat’… Nederlanders hebben een negatief beeld van overheden, van overheidsinstanties en van heel veel andere (bureaucratische) organisaties. • 65% van de Nederlanders vindt dat organisaties hen niet het gevoel geven dat ze belangrijk zijn. • Slechts 3% is positief over het contact met de overheid… • http://cooperatie-wow.nl/2011/04/27/ruim-de-helft-heeft- negatief-beeld-van-organisaties
 14. 14. Soms is ‘wij’ belangrijker dan ‘ik’ # omstanders effect: Er dreigt iemand te verdrinken… wij doen pas iets als iemand anders in actie komt. # elevator effect: Een groep mensen staat in een lift… wij zetten niet de eerste stap naar sociale interactie. # sociale druk / groepsdruk / status: Een autoriteit, bijvoorbeeld een professor, vertelt iets dat niet klopt. Al klopt het niet, wij spreken hem niet tegen. Dit zijn bekende fenomenen uit de sociale psychologie. Deze ‘krachten’ kunnen behoorlijk tegenwerken wanneer u een positieve beweging -zoals een (burger) participatie-traject- op gang wilt brengen.
 15. 15. Tot zover… Tot zover een paar van de valkuilen aan de kant van ‘de particuliere mens’. Hoe zit het dan met de valkuilen aan de kant van organisaties?
 16. 16. Soms ontbreekt het talent… Een organisatie die goed is in informeren… hoeft nog niet goed te zijn in enthousiasmeren en motiveren
 17. 17. Soms wordt de moeilijkheid onderschat Als iemand ergens heel erg goed in is, dan ziet dat ‘iets’ er heel gemakkelijk uit…
 18. 18. Maar… Het is niet zo makkelijk als het lijkt: Johan Cruijff doet voetbal makkelijk lijken. Max Caldas doet coachen makkelijk lijken. Meneer J. van Peet, uit de Grolsch reclame, doet houtbewerking makkelijk lijken. Zo is het ook met ‘activeren’. Als iemand er goed in is, dan lijkt het makkelijk. Dat ‘activeren’ moeilijk is daar komen organisaties vaak pas achter als het te laat, en het leed al geschied, is… ’activeren’ is een ambacht
 19. 19. Participatie omdat het moet… Participatie is vaak een kwestie van ‘omdat het moet’, uit ‘ambtelijke plicht’, ‘omdat de baas het zegt’, ‘omdat het ’in’ is’, maar niet omdat de organisatie co-creatie in zijn DNA heeft.
 20. 20. Participatie uit overtuiging… Directievoorzitter Peter Konijnenburg, van Rabobank de Langstraat, wist heel precies wat hij wilde, namelijk: Het verlies van de kantoorfunctie van ‘zijn’ gebouwen transformeren tot een kans voor de lokale bevolking. Er samen iets moois van maken, dát is coöperatief bankieren! Het succes van ‘Ruimte voor Ideeën’ wordt in belangrijke mate bepaald door de wil van de organisatie om samen op te trekken met de ‘crowd’. https://www.youtube.com/watch?v=Q0vaE_x-BS0
 21. 21. Enthousiasme De juiste afzender, de juiste ‘tone of voice’ en over ieder detail is nagedacht: In de leegkomende gebouwen worden ‘broedplaatsen’ ingericht. Dat verlaagt de drempels, is makkelijk ontmoeten, en prettig brainstormen. Kleuren en vormen verwijzen naar ‘bouw’. Het is dus niet de vraag wat er gaat gebeuren, maar wat er aan het gebeuren is. Een feestje voor de aftrap, kleine feestjes bij iedere mijlpaal, en natuurlijk een groot feest bij de bekendmaking van de stemuitslag, en een nog groter feest bij de opening.
 22. 22. Realisatie Mensen enthousiasmeren, ideeën losmaken, campagne voeren, je stem uitbrengen. Het is prachtig om te doen en om mee te maken, maar: Ook goede, breed gedragen, ideeën stranden vaak in de realisatiefase! • De meeste participatie trajecten voorzien niét in begeleiding bij de realisatie. • In het sporadische geval er wel begeleiding is dan komt die meestal vanuit de organisatie, en vergeet men ‘participatie’. “Ruimte voor Ideeën” begeleidt initiatiefnemers all the way: van idee tot en met start, van het bedenken van een goed idee tot en met de opening van hún deuren.
 23. 23. Samenvattend: • De juiste afzender, dat is één. • Mensen enthousiasmeren, is twee. • Ideeën ontwikkelen tot plannen, is drie. • Campagne voeren en stemmen voor je winnen, is vier. • Daarna komt vijf: Plannen realiseren! • En tot slot zes: Duurzaam (sociaal) ondernemerschap.
 24. 24. = Stap voor stap: • weten wat u wilt (als gebouw- of probleemeigenaar) • weten wat u kunt (als gebouw- of probleemeigenaar) • selecteren van de juiste partner (dat zijn wij dus) • ‘activeren’ (dat doen wij) • ideeën aandragen (dat doet de lokale bevolking) • ‘business development’ (dat doen wij, samen met de lokale bevolking en met -vrijwillige- professionals) • (sociaal) ondernemerschap (dat is waar de idee- bedenkers naartoe groeien)
 25. 25. Wat wij nodig hebben… ① Maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren: # die verantwoordelijkheid nemen (voor hun -leegstaand- vastgoed). # die iets willen betekenen voor de samenleving. ② Korte lijnen met de gemeente, zodat er ook in die zin ruimte voor ideeën is. ③ Budget. Voor een voor-verkenning. In de fase daarna lossen de financiën zich min of meer vanzelf op.
 26. 26. Colofon Concept - “Ruimte voor Ideeën” werd ontwikkeld door de mensen van Wow! Zij nemen het creatieve en communicatieve deel voor hun rekening Coöperatie Wow! • http://wow-site.org Implementatie - “Ruimte voor Ideeën” werd en wordt geïmplementeerd door 360 Graden Rond, mensen met een achtergrond in proces- en projectmanagement, met de nadruk op maatschappelijk vastgoed. 360 Graden Rond. • http://360gradenrond.nl

"Ruimte voor Ideeën" Het probleem leegstaand vastgoed, wordt opgelost door 'burgers', hun wensen en hun plannen. (Presentatie voor vastgoed-eigenaren / probleem-eigenaren)

Views

Total views

592

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

89

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×