SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
მოგესალმებით

     სსიპ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
სოფელ  ბახვის  საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი
    ნინა ნიკოლაიშვილი
„
   დიდგორით  დიდი გული აქვს ქართველს „...
დიდგორის ბრძოლა გაიმართა 1121 წლის 12 აგვისტოს
ბრძოლაში მონაწილეობდა 40000 ქართველი,15000 ყივჩაღი,100
ფრანგი ჯვაროსანი.500 ალან-ოსი. ხოლო თურქ-სელჩუკები
იყვნენ 400 დან 600000 მდე.
წინაპირობები :
•  1120-1121 წლები მეტად წარმატებული აღმოჩნდა
  საქართველოსათვის.ჯერ იყო და 1120 წლის 14 თებერვალს დავით
  აღმაშენებელმა ბოტორასთან გაანადგურა სელჩუკთა ლაშქარი.ამას მოჰყვა
  ყაბალასა და შარვანის აღება.იმავე წლის ნოემბერში აშორნიასთან
  დავითმა პირწმინდად გაანადგურა სულჩუკები.ამას თან დაერთო ის რომ
  1097 წელს დავითმა სულთანს ხარკი შეუწყვიტა.ამ დროს სელჩუკებს
  ასუსტებდა შიდა აშლილობები და ჯვაროსნული ლაშქრობები.დავითმა
  იცოდა რომ მის ასეთ თამამ გადაწყვეტილებას სელჩუკები უპასუხოდ არ
  დატოვებდა. 1121 წელი სულთანმა მაჰმუდ მუჰამედის ძემ საქართველოში
  ლაშქრობა ბრძანა.და მან მთავარსარდლობა ნეჯმ-ად-დინ ილღაზს
  დაავა;ა.ილღაზი ცნობილი იყო აღმოსავლეთში მან 1119 წელს მდინარე
  ორონტის ნაპირთან დაამარცხა ჯვაროსნული ლაშქარი ამიტომაც
  შეარქვეს ,,ნეჯმ-ად-დინი” რაც ,,სარწმუნოების ვარსკვლავს ნიშნავს”
  ილღაზის ლაშქრობაში მონაწილეობდნენ: დუბაის ემირი იბნ-
  სადაყა,თუღან არსლან კუზიანი,განძის ათაბაგი და სხვ.პაემანი
  თრიალეთში იყო დათქმული დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ასე
  გვამცნობს მტერზე ,, მოვიდეს თრიალეთს,მანგლისს და
  დიდგორთა,რომელიც თვით ფერხთა ზედა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილსა”.
•  მეომარნო ქრისტესანო თუ ღვთის
  სჯულის დასაცავად თავდადებით
  ვიბრძოლებთ არამცთუ ეშმაკის
  ურიცხვ მიმდევართა არამედ თვით
  ეშმაკსაც ადვილად
  დავამარცხებთ.და ერთს რასმეს
  გირჩევთ,რაც ჩვენი პატიოსნებისა
  და სარგებლობისათვის კარგი
  იქნება.ჩვენ ყველამ ხელების ცისკენ
  აპყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა
  მივცეთ,რომ მისი სიყვარულისთვის
  ამ ბრძოლიის ველზე დავიხოცებით
  და არ გავიქცევით.და რათა არ
  შეგვეძლოს გაქცევა,კიდეც რომ
  მოვინდომოთ ამ ხეობის
  შესავალი,რომლითანაც
  შემოვსულვართ,ხეთა ხშირი
  ხორგებით შევკარით და მტერს
  როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე
  იერიშის მოსატანად,მტკიცე
  გულით დაუნდობლად შევუტიოთ
დავით აღმაშენებლის ტაქტიკური ნაბიჯი -
       ორასი მეომარი,

     ანუ - `მოულოდნელობის ეფექტი~
        დავით აღმაშენებლის ტაქტიკური ნაბიჯი -
   `          ორასი მეომარი~,
         ანუ - `მოულოდნელობის ეფექტი~

ქართველთა ჯარს გამოეყო და მტრის ბანაკისკენ გაემართა 200
მხედარი. თურქებს ისინი მათ მხარეზე გადასული მოღალატენი
ეგონათ და დაუბრკოლებლად მიუშვეს რაზმი შუაგულ
ბანაკამდე. მაგრამ გულადმა ქართველმა მეომრებმა ხმალი
იშიშვლეს და დაერივნენ გაოცებულსა და დაბნეულ
თურქებს, დავითმა ისარგებლა მტრის არევ-დარევით და
ელვისებურად ეკვეთა მისი ლშქარი ფრთებს.
დიდგორის ომის შედეგი
• აიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი,

პირველსავე ომსა, ოთხას წელ ქონებული სპარსთა,

და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ

და სახლად თვისად საუკუნოდ.

ქრონიკონი იყო სამას ორმოცდაორი (1122 წ. –
 ს.ს.)...~
გმადლობთ
ყურადღებისათვის

More Related Content

What's hot

დიდგორის ომი
დიდგორის  ომიდიდგორის  ომი
დიდგორის ომი
jgufi8
 
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიდავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
Natia Kurtanidze
 
სხეული და ნივთიერება
სხეული და ნივთიერებასხეული და ნივთიერება
სხეული და ნივთიერება
marinamukbaniani
 
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმათორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
mziaegiashvili
 
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმაწყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
tamari matoshvili
 
თორნიკე ერისთავი
თორნიკე ერისთავითორნიკე ერისთავი
თორნიკე ერისთავი
nino nadiradze
 
დ.პრეზენტაცია
დ.პრეზენტაციად.პრეზენტაცია
დ.პრეზენტაცია
shorena
 
სულხან–საბა ორბელიანი
სულხან–საბა ორბელიანისულხან–საბა ორბელიანი
სულხან–საბა ორბელიანი
irma
 
დავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
Maia Esartia
 
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
irinagusha
 

What's hot (20)

დიდგორის ომი
დიდგორის  ომიდიდგორის  ომი
დიდგორის ომი
 
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიდავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
 
ვაჟა -ფშაველას "ჩემი ვედრება"
ვაჟა -ფშაველას "ჩემი ვედრება"ვაჟა -ფშაველას "ჩემი ვედრება"
ვაჟა -ფშაველას "ჩემი ვედრება"
 
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptx
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptxილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptx
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptx
 
სხეული და ნივთიერება
სხეული და ნივთიერებასხეული და ნივთიერება
სხეული და ნივთიერება
 
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმათორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
 
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმაწყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
წყლის ანომალია და წყალბადური ბმა
 
შოთა რუსთაველი და მისი პოემა
შოთა რუსთაველი და მისი პოემაშოთა რუსთაველი და მისი პოემა
შოთა რუსთაველი და მისი პოემა
 
ხალხთა დიდი გადასახლება
ხალხთა დიდი გადასახლებახალხთა დიდი გადასახლება
ხალხთა დიდი გადასახლება
 
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
ილია ჭავჭავაძის 'სარჩობელაზედ"
 
თორნიკე ერისთავი
თორნიკე ერისთავითორნიკე ერისთავი
თორნიკე ერისთავი
 
დ.პრეზენტაცია
დ.პრეზენტაციად.პრეზენტაცია
დ.პრეზენტაცია
 
სულხან–საბა ორბელიანი
სულხან–საბა ორბელიანისულხან–საბა ორბელიანი
სულხან–საბა ორბელიანი
 
სლაიდშოუ
სლაიდშოუსლაიდშოუ
სლაიდშოუ
 
დავით გურამიშვილი IX კლასი
დავით გურამიშვილი IX კლასიდავით გურამიშვილი IX კლასი
დავით გურამიშვილი IX კლასი
 
აკაკი წერეთლის "ბაში- აჩუკი" (ფაბულა და სიუჟეტი სრულად)
აკაკი წერეთლის "ბაში- აჩუკი" (ფაბულა და სიუჟეტი სრულად)აკაკი წერეთლის "ბაში- აჩუკი" (ფაბულა და სიუჟეტი სრულად)
აკაკი წერეთლის "ბაში- აჩუკი" (ფაბულა და სიუჟეტი სრულად)
 
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
 
დავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
 
სასკოლო სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია/ვიზიტის მნიშვნელობა კლასგარეშე განათლე...
სასკოლო სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია/ვიზიტის მნიშვნელობა კლასგარეშე განათლე...სასკოლო სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია/ვიზიტის მნიშვნელობა კლასგარეშე განათლე...
სასკოლო სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია/ვიზიტის მნიშვნელობა კლასგარეშე განათლე...
 
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
Sakonferencio tema ,,wylis anomaliebi''
 

Viewers also liked

ალექსანდრე
ალექსანდრეალექსანდრე
ალექსანდრე
zaqariadzemarina
 
თამარ მეფის გამეფება
თამარ მეფის გამეფებათამარ მეფის გამეფება
თამარ მეფის გამეფება
irmatsintsadze6
 
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშაალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
Lasha Merebashvili
 
ალექსანდრე მაკედონელი
ალექსანდრე მაკედონელიალექსანდრე მაკედონელი
ალექსანდრე მაკედონელი
sirabidze
 
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
nino abuladze
 
Mefe Tamari Prezentacia
Mefe Tamari PrezentaciaMefe Tamari Prezentacia
Mefe Tamari Prezentacia
treningi09
 

Viewers also liked (12)

Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
რომი
რომირომი
რომი
 
aleqsandre makedoneli
aleqsandre makedonelialeqsandre makedoneli
aleqsandre makedoneli
 
ალექსანდრე
ალექსანდრეალექსანდრე
ალექსანდრე
 
თამარ მეფის გამეფება
თამარ მეფის გამეფებათამარ მეფის გამეფება
თამარ მეფის გამეფება
 
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშაალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
ალექსანდრე მაკედონელი - ლაშა
 
ალექსანდრე მაკედონელი
ალექსანდრე მაკედონელიალექსანდრე მაკედონელი
ალექსანდრე მაკედონელი
 
ალექსანდრე მაკედონელი . ელინიზმი
ალექსანდრე მაკედონელი . ელინიზმიალექსანდრე მაკედონელი . ელინიზმი
ალექსანდრე მაკედონელი . ელინიზმი
 
პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''პროექტი,, რა, სად, როდის''
პროექტი,, რა, სად, როდის''
 
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილიდავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
 
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
 
Mefe Tamari Prezentacia
Mefe Tamari PrezentaciaMefe Tamari Prezentacia
Mefe Tamari Prezentacia
 

More from toidzemelano

ელექტრონული პრეზენტაცია
ელექტრონული პრეზენტაციაელექტრონული პრეზენტაცია
ელექტრონული პრეზენტაცია
toidzemelano
 
Sabr zolo xelovneba
Sabr zolo xelovnebaSabr zolo xelovneba
Sabr zolo xelovneba
toidzemelano
 
დადებითი და უარყოფითი რიცხვები
დადებითი და უარყოფითი რიცხვებიდადებითი და უარყოფითი რიცხვები
დადებითი და უარყოფითი რიცხვები
toidzemelano
 
გათხრების შედეგები
გათხრების  შედეგებიგათხრების  შედეგები
გათხრების შედეგები
toidzemelano
 
პითაგორა
პითაგორაპითაგორა
პითაგორა
toidzemelano
 
ტურა და ირმები
ტურა და ირმებიტურა და ირმები
ტურა და ირმები
toidzemelano
 
იაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილიიაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილი
toidzemelano
 
სასკოლო ნივთები
სასკოლო ნივთებისასკოლო ნივთები
სასკოლო ნივთები
toidzemelano
 
სამკუთხედი
სამკუთხედისამკუთხედი
სამკუთხედი
toidzemelano
 
ჰორმონების მოქმედება
ჰორმონების მოქმედებაჰორმონების მოქმედება
ჰორმონების მოქმედება
toidzemelano
 
ცხოველები
ცხოველებიცხოველები
ცხოველები
toidzemelano
 

More from toidzemelano (13)

ელექტრონული პრეზენტაცია
ელექტრონული პრეზენტაციაელექტრონული პრეზენტაცია
ელექტრონული პრეზენტაცია
 
Sabr zolo xelovneba
Sabr zolo xelovnebaSabr zolo xelovneba
Sabr zolo xelovneba
 
დადებითი და უარყოფითი რიცხვები
დადებითი და უარყოფითი რიცხვებიდადებითი და უარყოფითი რიცხვები
დადებითი და უარყოფითი რიცხვები
 
გათხრების შედეგები
გათხრების  შედეგებიგათხრების  შედეგები
გათხრების შედეგები
 
ლალი
ლალილალი
ლალი
 
პითაგორა
პითაგორაპითაგორა
პითაგორა
 
ტურა და ირმები
ტურა და ირმებიტურა და ირმები
ტურა და ირმები
 
My room
My roomMy room
My room
 
იაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილიიაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილი
 
სასკოლო ნივთები
სასკოლო ნივთებისასკოლო ნივთები
სასკოლო ნივთები
 
სამკუთხედი
სამკუთხედისამკუთხედი
სამკუთხედი
 
ჰორმონების მოქმედება
ჰორმონების მოქმედებაჰორმონების მოქმედება
ჰორმონების მოქმედება
 
ცხოველები
ცხოველებიცხოველები
ცხოველები
 

დიდგორი

 • 1. მოგესალმებით სსიპ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ნინა ნიკოლაიშვილი
 • 2. დიდგორით დიდი გული აქვს ქართველს „...
 • 3. დიდგორის ბრძოლა გაიმართა 1121 წლის 12 აგვისტოს ბრძოლაში მონაწილეობდა 40000 ქართველი,15000 ყივჩაღი,100 ფრანგი ჯვაროსანი.500 ალან-ოსი. ხოლო თურქ-სელჩუკები იყვნენ 400 დან 600000 მდე.
 • 4.
 • 5. წინაპირობები : • 1120-1121 წლები მეტად წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოსათვის.ჯერ იყო და 1120 წლის 14 თებერვალს დავით აღმაშენებელმა ბოტორასთან გაანადგურა სელჩუკთა ლაშქარი.ამას მოჰყვა ყაბალასა და შარვანის აღება.იმავე წლის ნოემბერში აშორნიასთან დავითმა პირწმინდად გაანადგურა სულჩუკები.ამას თან დაერთო ის რომ 1097 წელს დავითმა სულთანს ხარკი შეუწყვიტა.ამ დროს სელჩუკებს ასუსტებდა შიდა აშლილობები და ჯვაროსნული ლაშქრობები.დავითმა იცოდა რომ მის ასეთ თამამ გადაწყვეტილებას სელჩუკები უპასუხოდ არ დატოვებდა. 1121 წელი სულთანმა მაჰმუდ მუჰამედის ძემ საქართველოში ლაშქრობა ბრძანა.და მან მთავარსარდლობა ნეჯმ-ად-დინ ილღაზს დაავა;ა.ილღაზი ცნობილი იყო აღმოსავლეთში მან 1119 წელს მდინარე ორონტის ნაპირთან დაამარცხა ჯვაროსნული ლაშქარი ამიტომაც შეარქვეს ,,ნეჯმ-ად-დინი” რაც ,,სარწმუნოების ვარსკვლავს ნიშნავს” ილღაზის ლაშქრობაში მონაწილეობდნენ: დუბაის ემირი იბნ- სადაყა,თუღან არსლან კუზიანი,განძის ათაბაგი და სხვ.პაემანი თრიალეთში იყო დათქმული დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ასე გვამცნობს მტერზე ,, მოვიდეს თრიალეთს,მანგლისს და დიდგორთა,რომელიც თვით ფერხთა ზედა ვერ ეტეოდეს ამათ ადგილსა”.
 • 6. მეომარნო ქრისტესანო თუ ღვთის სჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ არამცთუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა არამედ თვით ეშმაკსაც ადვილად დავამარცხებთ.და ერთს რასმეს გირჩევთ,რაც ჩვენი პატიოსნებისა და სარგებლობისათვის კარგი იქნება.ჩვენ ყველამ ხელების ცისკენ აპყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ,რომ მისი სიყვარულისთვის ამ ბრძოლიის ველზე დავიხოცებით და არ გავიქცევით.და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა,კიდეც რომ მოვინდომოთ ამ ხეობის შესავალი,რომლითანაც შემოვსულვართ,ხეთა ხშირი ხორგებით შევკარით და მტერს როცა მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანად,მტკიცე გულით დაუნდობლად შევუტიოთ
 • 7.
 • 8. დავით აღმაშენებლის ტაქტიკური ნაბიჯი - ორასი მეომარი, ანუ - `მოულოდნელობის ეფექტი~ დავით აღმაშენებლის ტაქტიკური ნაბიჯი - ` ორასი მეომარი~, ანუ - `მოულოდნელობის ეფექტი~ ქართველთა ჯარს გამოეყო და მტრის ბანაკისკენ გაემართა 200 მხედარი. თურქებს ისინი მათ მხარეზე გადასული მოღალატენი ეგონათ და დაუბრკოლებლად მიუშვეს რაზმი შუაგულ ბანაკამდე. მაგრამ გულადმა ქართველმა მეომრებმა ხმალი იშიშვლეს და დაერივნენ გაოცებულსა და დაბნეულ თურქებს, დავითმა ისარგებლა მტრის არევ-დარევით და ელვისებურად ეკვეთა მისი ლშქარი ფრთებს.
 • 9. დიდგორის ომის შედეგი • აიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი, პირველსავე ომსა, ოთხას წელ ქონებული სპარსთა, და დაუმკვიდრა შვილთა თვისთა საჭურჭლედ და სახლად თვისად საუკუნოდ. ქრონიკონი იყო სამას ორმოცდაორი (1122 წ. – ს.ს.)...~
 • 10.