Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toerisme Vlaanderen - introductie

942 views

Published on

Een samenvattende kijk op de werking van Toerisme Vlaanderen, de toeristische organisatie voor Vlaanderen en Brussel.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toerisme Vlaanderen - introductie

 1. 1. TOERISME
 2. 2. European Travel Commission Leden: 33 National Tourism Organisations (nationale toerismebureaus) Europa bevoegd voor Vlaanderen (inclusief Brussel) (geen toerismebureau op Belgisch niveau)
 3. 3. intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Internationaal Vlaanderen TOERISMEVLAANDEREN
 4. 4. BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN VLAAMS MINISTER VAN TOERISME, BEN WEYTS SITUERING TOERISME VLAANDEREN Toerisme Vlaanderen Departement Buitenlandse Zaken Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) MINISTERS
 5. 5. PARTNERS - - Regiocoördinatoren initiëren, coördineren en stimuleren projecten binnen een toeristisch samenwerkingsverband van diverse toeristische regio’s - Visit Brugge, Visit Gent, Visit Antwerpen, visit.brussels, Toerisme Leuven, Toerisme Mechelen - Horeca Vlaanderen, hotelassociaties, carriers, Herita, musea, … WESTTOER TOERISME LIMBURG OOST-VLAANDEREN TOERISME TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN VLAAMS-BRABANT TOERISME
 6. 6. PERSONEEL 200 personen PERSONEEL HOOFDKANTOOR PERSONEEL BUITENLANDKANTOREN BRUSSEL EIGEN PERSONEEL CONTRACTERS
 7. 7. BUITENLANDKANTOREN Toerisme Vlaanderen heeft een uitgebreid internationaal netwerk met buitenlandkantoren, regional management en rep offices Het agentschap is actief op verschillende buitenlandse markten: Verenigde Staten & Canada Rusland Regio Azië Australië & Nieuw-Zeeland Brazilië Verenigd Koninkrijk & Ierland Frankrijk Spanje Italië Regio Centraal-Europa Duitsland Regio Scandinavië Nederland
 8. 8. BELANG TOERISME EN TOERISTISCHE SECTOR
 9. 9. 2015 TOTALE TEWERKSTELLING IN DE TOERISTISCHE SECTOR IN VLAANDEREN Bron:RSZ,RSZPPO,RSVZ zonder jobstudenten 243.990 JOBS* 175.099 59.690 9.201 LOONTREKKENDEN ZELFSTANDIGEN OVERHEID
 10. 10. 2015 AANTAL AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN VLAANDEREN BronAlgemeneDirectieStatistiek
 11. 11. 2015 TOP 8 VAN DE BUITENLANDSE AANKOMSTEN IN VLAANDEREN NAAR HERKOMSTLAND NEDERLAND 1.436.269 FRANKRIJK 986.504 13% VERENIGD KONINKRIJK 939.840 VERENIGDE STATEN 367.433 SPANJE 334.319 ITALIE 252.991 ANDERE * 1.877.090 20% 14% DUITSLAND 814.104 12% 27%5% 5% 4% * Alle andere herkomstlanden behalve de hiergenoemde landen Bron: Algemene Directie Statistiek
 12. 12. 2005 - 2015 EVOLUTIE BUITENLANDSE OVERNACHTINGEN EN AANKOMSTEN IN HOTELS IN VLAANDEREN BronAlgemeneDirectieStatistiek +34% +40%
 13. 13. MISSIE “TEGEN 2020 WILLEN WE SAMEN MET DE TOERISTISCHE ACTOREN HET TOERISME IN EN NAAR VLAANDEREN-BRUSSEL OP EEN DUURZAME MANIER ONTWIKKELEN TOT EEN ECONOMISCHE GROEIMOTOR. ZO WILLEN WE MEER RENDEMENT, TEWERKSTELLING EN WELZIJN REALISEREN”
 14. 14. Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen en Brussel als toeristische topbestemming VISIE
 15. 15. Een kennis- en strategiegedreven marketingorganisatie die de toeristische sector ondersteunt TOERISMEVLAANDEREN BESTEMMINGS- PROMOTIE BESTEMMINGS- ONTWIKKELING VAKANTIEPARTICIPATIE BEVORDEREN KERNTAKEN
 16. 16. BESTEMMINGS- ONTWIKKELING
 17. 17. - Geïntegreerd bezoekersmanagement - Merk ‘Vlaanderen’ versterken - Trendsettend karakter stimuleren en vergroten KWALITEITSAANBOD
 18. 18. INSTRUMENTEN VOOR TOERISTISCHE ORGANISATIES EN BEDRIJVEN http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/toolkit Toegankelijkheidslabel KOALA project Brochure “Hoe je als verblijf duurzaam profileren?” Vormingen Groene Sleutel label
 19. 19. IMPULSPROGRAMMA’S LOGIESSUBSIDIES ONDERSTEUNING VIA SUBSIDIES EN PREMIES SUBSIDIES IN HET KADER VAN TOERISME VOOR ALLEN HEFBOOM- PROJECTEN THEMATISCH
 20. 20. - Vlaanderen Vakantieganger (5-jaarlijkse klantensurvey) - Thematische onderzoeken (met partners) - Meeting en congrestoerisme (MICE) - WO I-bezoekers in de Westhoek - Specifiek onderzoek ter ondersteuning van onze werking - Reputatieonderzoek (Vlaamse Meesters, …) - Evolutie overnachtingen en aankomsten - Kerncijfers - XL - Marktrapporten - TIC - Logiesaanbod en bezettingsgraden (hotelbarometer) - … KENNISAANBOD
 21. 21. BESTEMMINGS- PROMOTIE
 22. 22. PROMOTIE VIA INTERMEDIAIREN (PERS & TRADE) Bijvoorbeeld: pers- en tradereizen 2016 PERS TRADE MICE TOTAAL Aantal personen 1,060 797 100 1,957
 23. 23. VAKANTIEPARTICIPATIE
 24. 24. VAKANTIEPARTICIPATIE BEVORDEREN Vakantieparticipatie bestaat uit een netwerk van meer dan 2.000 partners Dag- uitstappen 110.713 Individuele vakanties 7.389 Groeps- verblijven 6.187 Georganiseerde vakanties 7.217 TOTAAL 131.506 In 2016 maakten ruim 131.000 Vlamingen met financiële beperkingen gebruik van het Steunpunt Vakantieparticipatie om op uitstap of vakantie te gaan
 25. 25. STRATEGIE
 26. 26. Verhogen van de economische impact van het toerisme in Vlaanderen Uitbouwen van de reputatie van Vlaanderen als kwalitatieve toeristische bestemming Verhogen participatie van de Vlamingen aan toerisme 1 2 3 MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELSTELLINGEN
 27. 27. VERHOGEN ECONOMISCHE IMPACT TOERISME IN VLAANDEREN - Niet willekeurig verhogen maar KWALITEIT boven kwantiteit - Rekening houden met draagkracht bestemming & beleving bezoeker MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELSTELLINGEN 21 3
 28. 28. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELSTELLINGEN VERHOGEN REPUTATIE VLAANDEREN ALS KWALITATIEVE BESTEMMING Verbeteren internationale reputatie en kwaliteit 21 3
 29. 29. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELSTELLINGEN 21 3 VERHOGEN PARTICIPATIE VAN VLAMINGEN AAN TOERISME ARTIKEL 24 UVRM = recht op vakantie Samen met alle toeristische stakeholders in de vakantieketen, drempels (individu of groep) wegwerken zodat elke Vlaming kan participeren aan toerisme.
 30. 30. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 MERK ‘VLAANDEREN’ BELEVINGEN DOELGROEPEN DOELMARKTEN DUURZAAM TOERISME 1 2 3 4 5
 31. 31. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 MERK VLAANDEREN STERK MERK & MERKPOSITIONERING = onderscheidend tegenover concurrentie VLAANDEREN = (genieten van de vruchten van) ‘baanbrekend vakmanschap’ 43 521
 32. 32. 43 521MARKETING STRATEGIE 2016-2020 BELEVINGEN - Troeven vertalen in unieke belevingen die aansluiten bij interesses en passies van onze doelgroep in het buitenland - Vlaanderen breed versus bestemming specifiek - 2016-2020 = FOCUS Vlaamse Meesters & Flanders for Foodies - MICE - unieke erfgoedomgeving & nevenactiviteiten - reputatie & expertise in specifieke groeisectoren
 33. 33. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELGROEPEN 43 521 DOELGROEP INTERNATIONALE WERKING DOELGROEP MICE DOELGROEP VAKANTIEPARTICIPATIE A CB
 34. 34. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELGROEPEN DOELGROEP INTERNATIONALE WERKING = CULTURELE MEERWAARDEZOEKER 43 521 VERBLIJFSTOERIST - Cultuurbeleving is beslissende factor bij keuze bestemming = erfgoed beleving (cultureel, religieus, natuurlijk …) = kunst beleving (museum, galerij, architectuur, festival) = creatieve industrie beleving (film, mode …) = lokale cultuur beleving (taal, keuken, tradities …) - Inclusief jongeren, families en mensen met fysieke beperking A
 35. 35. 43 521MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELGROEPEN DOELGROEP MICE = Internationale associaties & bedrijven actief in economische. groeisectoren Vlaanderen B
 36. 36. 43 521MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELGROEPEN C DOELGROEP VAKANTIEPARTICIPATIE = VLAMING - met een beperkt budget - met een fysieke beperking - met andere potentiële drempels - jongeren
 37. 37. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 DOELMARKTEN 43 521 DOELMARKTEN INTERNATIONALE WERKING = MARKTEN MEESTE POTENTIEEL - Prioritair = buurlanden - Markten/regio’s met hoogste potentieel voor Vlaanderen op vlak van economische impact en reputatie DOELMARKTEN MICE = ASSOCIATIES - Associatiehubs & internationale associaties gelinkt aan groeisectoren - Bedrijfsmeetings: NL-DE-UK-US + opportuniteiten in groeisectoren DOELMARKT VAKANTIEPARTICIPATIE = VLAANDEREN A C B
 38. 38. MARKETING STRATEGIE 2016-2020 UITGANGSPUNTEN 43 521 DUURZAAM TOERISME - Evenwicht tussen economische (prosperity), ecologische (planet) en sociale (people) belangen - Ambassadeurschap, vakantieparticipatie, ruimtelijke spreiding, mobiliteit en de kwaliteit van toeristische producten
 39. 39. SCHILDERKUNST 15DE - 17DE EEUW: Rubens, Bruegel en de Vlaamse Primitieven (Van Eyck) 2018 - 2020: het momentum om naar Vlaanderen te reizen in het kader van de Vlaamse Meesters Cross-overs naar patrimonium, andere kunst- vormen en productlijnen Toerisme Vlaanderen Vlaanderen, het unieke kader om deze kunsticonen en hun schilderkunst te beleven VERTELLEN VAN NIEUWE VERHALEN OM EEN RUIMER DOELPUBLIEK AAN TE SPREKEN MARKETING STRATEGIE 2016-2020 CONCEPT VLAAMSE MEESTERS
 40. 40. Informatie voor de VAKANTIEMAKER: WWW.TOERISMEVLAANDEREN.BE Ontvang elke maand de sectornieuwsbrief van Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be/e-nieuwsbrief TWITTER: @toerisme_vla LINKEDIN & FACEBOOK: Toerisme Vlaanderen Informatie voor de VAKANTIEGANGER: WWW.VISITFLANDERS.COM TOERISMEVLAANDEREN
 41. 41. Wie doet wat bij Toerisme Vlaanderen? WWW.TOERISMEVLAANDEREN.BE/CONTACT Stef Gits WOORDVOERDER 02 504 25 12 0486 22 67 95 stef.gits@toerismevlaanderen.be @stefgits www.toerismevlaanderen.be/pers TOERISMEVLAANDEREN
 42. 42. VRAGEN?
 43. 43. ENKELE HOOGTEPUNTEN

×