Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluatie 2018 Vlaamse Meesters - internationale bekendheid van de vlaamse meesters

2018, het eerste jaar van het Vlaamse Meester project, is achter de rug. Tijd dus om een tussentijdse balans op te maken. Resultaten doelstelling 2: De bekendheid van Vlaamse meesters bij internationale toeristen neemt toe.
Ontdek meer resultaten op www.toerismevlaanderen.be/vlaamsemeesters

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Evaluatie 2018 Vlaamse Meesters - internationale bekendheid van de vlaamse meesters

  1. 1. PROJECT VLAAMSE MEESTERS INTERNATIONALE BEKENDHEID VAN DE VLAAMSE MEESTERS VISITFLANDERS flemishmasters.com
  2. 2. DOESTELLING 1 Het Vlaamse Meesters aanbod biedt binnen- en buitenlandse bezoekers een hoogstaande kwalitatieve beleving. DOELSTELLING 2 De bekendheid van Vlaamse meesters bij internationale bezoekers neemt toe. DOELSTELLING 3 Vlaanderen trekt meer internationale culturele meerwaardezoekers met interesse in de Vlaamse Meesters aan. DOELSTELLING 4 De fierheid van Vlaming over de Vlaamse Meesters neemt toe. VISITFLANDERS flemishmasters.com PROJECTDOELSTELLINGEN
  3. 3. DOELSTELLING 2 DE BEKENDHEID VAN DE VLAAMSE MEESTERS BIJ INTERNATIONALE TOERISTEN NEEMT TOE
  4. 4. • KPI: de kennis van de Vlaamse Meesters bij de potentiële doelgroep in het buitenland is gestegen ten opzichte van 2016. • KPI: meer potentiële reizigers die de Vlaamse Meesters kennen, associëren de Vlaamse Meesters met Vlaanderen en/of zijn deelbestemming(en) dan in 2016. METINGEN NA 3 JAAR DOELSTELLING 2 DE BEKENDHEID VAN DE VLAAMSE MEESTERS BIJ INTERNATIONALE TOERISTEN NEEMT TOE
  5. 5. HOE METEN WE DEZE DOELSTELLING? BEKENDHEID VLAAMSE MEESTERS • Reputatieonderzoek met betrekking tot de Vlaamse Meesters in verschillende markten
  6. 6. INTERNATIONALE BEKENDHEID VLAAMSE MEESTERS RESULTATEN 2018 De bekendheid van de Vlaamse Meesters bij internationale toeristen neemt toe
  7. 7. INTERNATIONALE BEKENDHEID VAN DE VLAAMSE MEESTERS De internationale bekendheid van de Vlaamse Meesters wordt gemeten via een reputatieonderzoek in verschillende markten. Dit reputatieonderzoek wordt uitgevoerd in 2020. Er zijn dus nog geen resultaten bekend voor deze doelstelling. Er wordt een tussentijdse meting uitgevoerd voor 4 markten (Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) tijdens de zomer van 2019, maar ook deze resultaten zijn nog niet bekend.
  8. 8. Copyrights:: Self-portrait, Peter Paul Rubens, Collection: Rubens House Antwerp // copyright: Peter Paul Rubens, Self-Portrait, RH.S.180, Collection Antwerp, Rubens House, photo Michel Wuyts, Louis De Peuteruse - Ghent Altarpiece, Van Eyck, Collection: St Bavo’s Cathedral Ghent // copyright: Lukasweb - Art in Flanders VZW, foto Hugo Maertens - The Fall of the Rebel Angels, Pieter Bruegel, Collection: RMFA (Brussels, Belgium) // copyright: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels photo J. Geleyns - Ro scan photo J. Geleyns - Art Photography - Winter Landscape with a Bird Trap, Pieter Bruegel the Elder, Collection: RMFA (Brussels, Belgium), Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels photo J. Geleyns - Ro scan photo J. Geleyns - Art Photography - The Annunciation, Pieter Paul Rubens, Rubens House, Antwerp © Photo Michel Wuyts and Louis De Peuter VISITFLANDERS flemishmasters.com

×