Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluatie 2018 Vlaamse Meesters - de fierheid van de Vlamingen over de Vlaamse Meesters neemt toe

2018, het eerste jaar van het Vlaamse Meester project, is achter de rug. Tijd dus om een tussentijdse balans op te maken. Resultaten doelstelling 4: De fierheid van Vlaming over de Vlaamse Meesters neemt toe.
Ontdek meer resultaten op www.toerismevlaanderen.be/vlaamsemeesters

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Evaluatie 2018 Vlaamse Meesters - de fierheid van de Vlamingen over de Vlaamse Meesters neemt toe

  1. 1. PROJECT VLAAMSE MEESTERS DE FIERHEID VAN DE VLAMINGEN OVER DE VLAAMSE MEESTERS NEEMT TOE VISITFLANDERS flemishmasters.com
  2. 2. DOESTELLING 1 Het Vlaamse Meesters aanbod biedt binnen- en buitenlandse bezoekers een hoogstaande kwalitatieve beleving. DOELSTELLING 2 De bekendheid van Vlaamse meesters bij internationale bezoekers neemt toe. DOELSTELLING 3 Vlaanderen trekt meer internationale culturele meerwaardezoekers met interesse in de Vlaamse Meesters aan. DOELSTELLING 4 De fierheid van Vlaming over de Vlaamse Meesters neemt toe. VISITFLANDERS flemishmasters.com PROJECTDOELSTELLINGEN
  3. 3. DOELSTELLING 4 DE FIERHEID VAN DE VLAMINGEN OVER DE VLAAMSE MEESTERS NEEMT TOE • KPI: het aantal Vlamingen dat de Vlaamse Meesters als troef ziet om internationale bezoekers aan te trekken ten opzichte van 2016 stijgt JAARLIJKSE METING
  4. 4. HOE METEN WE DEZE DOELSTELLING? FIERHEID VLAMING • Onderzoek over de kennis van en ambassadeurschap voor de Vlaamse Meesters in Vlaanderen
  5. 5. VLAAMSE MEESTERS = TROEF VOLGENS DE VLAMINGEN RESULTATEN 2018 Fierheid van de Vlamingen over de Vlaamse Meesters neemt toe
  6. 6. VLAAMSE MEESTERS ALS TROEF OM BUITENLANDSE TOERISTEN AAN TE TREKKEN • Onderzoek naar kennis en houding van de inwoners van Vlaanderen t.o.v. de Vlaamse meesters toont aan dat 14 % van de respondenten de Vlaamse Meesters echt wel een troef vinden om internationale toeristen naar Vlaanderen te trekken. • In 2016 was dit aandeel nog 20%. • In 2019 is de bekendheid van de Vlaamse Meesters duidelijk toegenomen. Zo is Rubens de meest vernoemde bekende Europese schilder. • Alle resultaten van dit onderzoek vind je terug op deze link Vlaamse Meesters als troef voor internationale bezoekers is gestegen = doelstelling niet behaald
  7. 7. Copyrights:: Self-portrait, Peter Paul Rubens, Collection: Rubens House Antwerp // copyright: Peter Paul Rubens, Self-Portrait, RH.S.180, Collection Antwerp, Rubens House, photo Michel Wuyts, Louis De Peuteruse - Ghent Altarpiece, Van Eyck, Collection: St Bavo’s Cathedral Ghent // copyright: Lukasweb - Art in Flanders VZW, foto Hugo Maertens - The Fall of the Rebel Angels, Pieter Bruegel, Collection: RMFA (Brussels, Belgium) // copyright: Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels photo J. Geleyns - Ro scan photo J. Geleyns - Art Photography - Winter Landscape with a Bird Trap, Pieter Bruegel the Elder, Collection: RMFA (Brussels, Belgium), Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels photo J. Geleyns - Ro scan photo J. Geleyns - Art Photography - The Annunciation, Pieter Paul Rubens, Rubens House, Antwerp © Photo Michel Wuyts and Louis De Peuter VISITFLANDERS flemishmasters.com

×