Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case Study Flanders Fields: ‘100 jaar Groote Oorlog’

80 views

Published on

Herdenkingstoerisme en het evenwicht tussen bezoekers, bewoners, ondernemers en de overheid.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Case Study Flanders Fields: ‘100 jaar Groote Oorlog’

 1. 1. Case Study: Flanders Fields ‘100 jaar Groote Oorlog’ Vrijdag 13 september 2019 Kapucijnenkerk, Brugge SUMMIT 2019
 2. 2. INHOUD Planning Investeringen Toerisme+ Herdenkingspartners Monitoring Evenementen Slotbalans
 3. 3. PLANNINGSFASE
 4. 4. Algemene visie De Westhoek (Flanders Fields) en daarmee ook ruimer Vlaanderen nationaal en internationaal op de toeristische kaart plaatsen in de periode 2014-2018 en erna door 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek uit te spelen als een topevenement dat zowel in Vlaanderen als in de wereld naam en faam verwerft, enerzijds met het oog op het blijvend herinneren en bewaren van het oorlogserfgoed voor toekomstige generaties en anderzijds voor het verhogen van het toeristisch rendement door het oorlogserfgoed te valoriseren. Opdrachtgever Vlaamse Regering, in navolging van het plan Vlaanderen in Actie (2006) Algemene visie
 5. 5. Productontwikkeling Aanbieden van een attractief, divers en kwalitatief hoogstaand toeristisch totaalproduct in de Westhoek op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Imago en promotie Uitspelen van een duidelijk imago met bijbehorende positionering, communicatie en promotie voor de Westhoek (‘Flanders Fields’) als topbestemming op het gebied van WOI-toerisme (in de periode 2014- 2018). Organisatie en beleid Coördineren van het WOI-toerisme in de Westhoek, en in het bijzonder met het oog op de 100-jarige herdenkingsperiode, in samenwerking met diverse partners. Doelstellingen
 6. 6. • Tijdige start • Cijfermatig onderbouwd • Breed draagvlak • Totaalproject Kritische succesfactoren
 7. 7. Totaalproject • Beleidsdomeinoverschrijdend • LT visie • Binnen-buiten verhaal • Uniforme huisstijl • Betrokkenheid private sector • Samenwerking verschillende niveaus • Toerisme+ als leidraad
 8. 8. Algemene visie Toerisme+ (studie 2008) WOI-toerisme is niet louter het ontsluiten en vermarkten van het erfgoed voor het publiek. Toerisme is weliswaar een manier om het erfgoed en de bijbehorende geschiedenis te bewaren, maar er moet ook plaats zijn voor betekenis en reflectie. Vanuit de wetenschap dat de Eerste Wereldoorlog na de honderdjarige herdenking steeds meer tot de verre geschiedenis zal horen, zou de huidige generatie aan volgende generaties de boodschap van de Eerste Wereldoorlog moeten meegeven, namelijk die van ‘nooit meer oorlog’. Bij deze nalatenschap over de Eerste Wereldoorlog zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Vanuit de wetenschap dat zoiets nooit meer mag gebeuren, dienen alle kanten van de oorlog verteld te worden: militair, landschappelijk, vanuit de mens, etcetera. Het volledige verhaal moet dus belicht worden. Uitgangspunten  Conferentie met Jay Winter in Ieper (2008)  Verschillende presentaties van de studie: • Streekhuis Westhoek voor streekpartners (9 november 2009 +persmoment) • Presentatie voor UNIZO Poperinge (25 november 2009) • VOKA in Flanders Language Valley (9 november 2009)  Conferentie ikv INTERREG ‘Mémoire de la grande guerre’ project (Ieper, voorjaar 2010)  Groot draagvlak!
 9. 9. INVESTERINGEN
 10. 10. Doelstelling Gebied als eenheid ervaren i.p.v. versnipperd geheel van losstaande monumenten, begraafplaatsen en bezoekerssites Werkwijze Tientallen infrastructuurprojecten Basisprincipes infrastructuurprojecten • uitgaan van de intrinsieke waarde van het WOI-erfgoed zelf • zorgen voor een goede regionale spreiding • onderlinge doorverwijzing, inhoudelijke complementariteit en goede herkenbaarheid Financiële steun van Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, de lokale besturen, Europese Interreg projecten Investeringen
 11. 11. Algemene visie “Actualiseren en professionaliseren van bestaande WOI- bezoekerssites en de creatie van nieuwe infrastructuur die het bestaande aanbod zou vervolledigen en zorgen voor een betere spreiding in regio” WOI infrastructuur projecten  5 strategische projecten  Andere waardevolle projecten
 12. 12. IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
 13. 13. IN FLANDERS FIELDS MUSEUM
 14. 14. BEZOEKERSCENTRUM LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY
 15. 15. BEZOEKERSCENTRUM LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY
 16. 16. MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917
 17. 17. MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917
 18. 18. MUSEUM AAN DE IJZER
 19. 19. MUSEUM AAN DE IJZER
 20. 20. BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT
 21. 21. BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT
 22. 22. Andere waardevolle projecten • Optimalisatie Bayernwald • Verruiming Dodengang • Valorisatie Albert I-zaal in stadhuis Veurne • Vernieuwing Käthe Kollwitz Museum • Valorisatie site bij Lange Max Museum
 23. 23. Andere waardevolle projecten • Optimalisatie Bayernwald • Verruiming Dodengang • Valorisatie Albert I-zaal in stadhuis Veurne • Vernieuwing Käthe Kollwitz Museum • Valorisatie site bij Lange Max Museum
 24. 24. Vernieuwend concept WOI-beleving in landschap • Belangrijke rol voormalige (frontzone)landschap • Realisatie belevingspunten • Fiets- en autoroutes
 25. 25. Realisatie belevingspunten in het (front)landschap • Langemark Duitse begraafplaats • Vladslo Duitse begraafplaats • Sluizencomplex Ganzenpoot • Frontzate met oorlogsrelicten • Ieperboog: verschillende sites • Kemmelbergsite • Vredesmolen • Site Drie Grachten
 26. 26. Algemene visie Herkenbare en uniforme huisstijl
 27. 27. Algemene visie Conclusies • Enorme investering • Frontzonelandschap belevingsvol ontsloten • Herkenbare huisstijl 2014-2018 • Inhoudelijke complementariteit • Grote spreiding • Grote tevredenheid bezoekers • Onderhoud sites blijft belangrijk
 28. 28. TOERISME+
 29. 29. Algemene visie Aanleiding - Congres Jay Winter (2008) en studie - Bezorgdheden: drukte, te commercieel? - Toerisme+ werkgroep met Westtoer, Toerisme Vlaanderen, In Flanders Fields Museum, Vlaamse Vredesinstituut en Instituut voor Publieksgeschiedenis (Ugent) - Brochure Ethisch en meerstemmig herdenkings toerisme
 30. 30. Algemene visie • Oorlogsslachtoffers • Geschiedenis • Landschap • Zorgvuldigheid Basisprincipe 1 RESPECT
 31. 31. Algemene visie • Groeiende belangstelling • ‘Morele plicht’ • Vertaalt zich in • Kwaliteitsvol onthaal • Inhoudelijke duiding • Adequaat visitor management • Spreiden in tijd en ruimte • Opleidingsinitiatieven voor private sector • Monitoring ifv bijsturing Basisprincipe 2 GASTHEERSCHAP
 32. 32. Algemene visie • Open voor diverse doelgroepen • Bewoners/bezoekers • Binnenlands/buitenlands • Jong/oud • Brede publiek/experten • Veelheid aan verhaallijnen en werkvormen • Gelaagdheid in informatie • Aandacht voor personen met een beperking Basisprincipe 3 TOEGANKELIJKHEID
 33. 33. Algemene visie • Term Vlaams Vredesinstituut • Vele verhalen uit de Oorlog • Complexiteit van de geschiedenis • Diverse historische visies en interpretaties • Onderkennen en open voor diverse vormen van herdenken • Niet steeds harmonische slotakkoorden • Dialoog en voortschrijdend inzicht Basisprincipe 4 MEERSTEMMIGHEID
 34. 34. Algemene visie • Van betekenis en reflectie… • … naar inhoudelijke verdieping • Hoe realiseren? • Belangrijke rol historici • Diverse discussiefora • Verdere reflectie herdenkingstoerisme an sich • Nood aan bijkomend wetenschappelijk- historisch onderzoek Basisprincipe 5 VERDIEPING
 35. 35. Algemene visie • Geografische focus van de herdenking? • Westhoek • Tegenstellingen overstijgen • Europa centraal in het discours • Koen Koch: “Europese Urkatastrophe” • Internationaal profiel bezoekers • Rol van Vlaanderen in Europa • Europese Interreg projecten • Internationale communicatie door Toerisme Vlaanderen Basisprincipe 6 INTERNATIONALISERING
 36. 36. Algemene visie • Oorlogswaanzin en militaire onmenselijkheid • Verlangen naar vrede en verzet tegen oorlogslogica (war poets) • Diverse initiatieven gegroeid van onderuit in de Westhoek • Vlaanderen: herdenking in teken van ‘nooit meer oorlog’ • Niet alleen vanuit historisch oogpunt, maar ook in toekomstperspectief Basisprincipe 7 VREDESBOODSCHAP
 37. 37. Algemene visie Hoe springen we hier mee om? • Vanuit de vele verhalen uit de Oorlog • Kleine Mens in Grote Oorlog • Impliciete benadering • Aanmoedigen vredeseducatie • Conflictbeheersing • Pleiten voor diplomatieke oplossingen in hedendaagse internationale conflicten Basisprincipe 7 VREDESBOODSCHAP
 38. 38. HERDENKINGSPARTNERS
 39. 39. Algemene visie • Kwalitatief onthaal • Eerste-lijn-aanspreekpunt • Logies • Reca • Musea, bezoekerscentra en andere bezienswaardigheden • Battlefieldtours • Diensten voor Toerisme • 250 partners Doel en leden van het netwerk
 40. 40. Algemene visie • Gepast en respectvol handelen in geest van ethisch & meerstemmig herdenkingstoerisme • Goede en actuele informatie door regelmatige infosessies, nocturnes, previews, WHpas, communicatiemateriaal, etc • Ambassadeur principe enthousiasme delen met eigen klanten Wederzijds engagement in symbolisch charter
 41. 41. MONITORING
 42. 42. Westfront D. Vladslo Dodengang Mus. a/d IJzer D. Langemark Tyne Cot MMP 1917 IFFM Bayernwald Lijssenthoek Talbot House 7 MUSEA / SITES: (via ticketing) • In Flanders Fields Museum • Memorial Museum Passchendaele 1917 • Talbot House • Bayernwald • Museum aan de IJzer • Dodengang • Bezoekerscentrum Westfront 4 BEGRAAFPLAATSEN: (via tellers) • Tyne Cot Cemetery • Lijssenthoek Military Cemetery • Duitse militaire begraaf- plaats Langemark • Duitse militaire begraaf- plaats Vladslo Monitor bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek Jaarlijkse bezoekersonderzoeken Westtoer met de steun van Toerisme Vlaanderen
 43. 43. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Aantallen op jaarbasis 326 900 359 100 415 500 789 500 500 500 447 600 514 700 541 500 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers voor de periode 2014-2018 2,8 miljoen bezoekers Vóór herdenkingsperiode: ca. 360 000 bezoekers per jaar Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 44. 44. ComingWorld RememberMe Provinciedomein De Palingbeek Ieper Expositie '600 000 beelden - 600 000 namen' 1 april - 11 november 2018: 257 500 bezoekers Waarvan 44 000 bezoekers ook (een) andere WOI-site(s) hebben bezocht Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 45. 45. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Aantallen op jaarbasis 326 900 359 100 415 500 789 500 500 500 447 600 514 700 541 500 213 500 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 miljoen WOI-herdenkingsbezoekers incl. CWRM-bezoekers CWRM Half miljoen bezoekers méér dan aanvankelijk vooropgesteld 3 miljoen bezoekers Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 46. 46. MMP 1917 Meest bezochte WOI-sites in de Westhoek Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 47. 47. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Herkomst 2014-2018: 2,8 miljoen WOI-herdenkingsbezoekers Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek 47% (1 320 600) 53% (1 458 200) 14% West-Vlaanderen 44% 3% Incl. BXL Sterk internationaal karakter
 48. 48. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Herkomst Belangrijkste buitenlandse markten: Verenigd Koninkrijk en Nederland 14 300 0,5% 918 800 33% 248 200 9% 38 400 1,4% 41 700 1,5% Totalen voor 2014-2018 Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 49. 49. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Herkomst 4 intercontinentale markten 47 700 36 900 55 500 1,7% 1,3% 2% 0,5% 13 100 Samen 153 000 WOI-bezoekers 6% Totalen voor 2014-2018 Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 50. 50. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Type uitstap 2014-2018: 2,8 miljoen bezoekers verblijf 38% (1 060 400) dag 35% (957 200) verblijf 27% (761 100) Dagtoerisme Verblijfstoerisme in de Westhoek Verblijfstoerisme buiten de Westhoek Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 51. 51. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Type bezoeker 2014-2018: 2,8 miljoen bezoekers Individuele bezoekers Bezoekers in schoolgroepen Bezoekers in volwassenengroepen Individuelen Scholen Groepen Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek 49% (1 369 700) 38% (1 049 600) 13% (359 500)
 52. 52. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Herkomst Bezoekerspieken op jaarbasis Belangrijkste markten Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek • Topjaar 2014 met 54% Belgen ! • Al druk van in het voorjaar • Veel dagtoeristen • Veel schoolgroepen • Ook in 2018 veel scholen • Topjaren 2014, 2018 en 2017 (100 jaar Slag bij Passendale) • Belangrijkste segment: schoolgroepen (>50%) • Britten verblijven vooral IN de Westhoek (>55%) • Topjaar 2014 • Een derde is dagtoerist, de helft verblijft IN de Westhoek
 53. 53. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Herkomst Bezoekerspieken op jaarbasis Intercontinentale markten Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek • Topjaar Australië: 2015 • 1915 was eerste oorlogsjaar voor ANZAC-landen • Topjaar Canada: 2017 • Belangrijker dan Australië in 2017 • Reeds opvallend veel CDN in het voorjaar (Vimy) • Topjaren VSA: 2015 en 2017 • Opvallend meer verblijf BUITEN de Westhoek • Topjaar Nieuw-Zeeland: 2015 (100 jaar ANZAC)
 54. 54. Herdenkings- bezoekers in de Westhoek Bestedingen 2,8 miljoen WOI-bezoekers 308 miljoen euro 45% 29% 26% 32% Reca 39% Logies 16% Shopping 13% Andere (musea) Bestedingen IN de Westhoek Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek
 55. 55. Monitoring herdenkingstoerisme: Meer dan alleen volumes... Onderzoeken Westtoer WOI Herdenkingstoerisme Westhoek Hoge tevredenheid bij herdenkingsbezoeker Iedere herdenkingsbezoeker zoekt zijn eigen verhaal "De regio toont respect voor haar WO I-erfgoed" Vooral de sereniteit op de sites scoort hoog Respect
 56. 56. EVENEMENTEN
 57. 57. Doelstelling Gevarieerd en gestructureerd evenementenaanbod met groot- en kleinschalige initiatieven verspreid in tijd en ruimte Motivatie • ruim en divers publiek aanspreken • meerstemmigheid Werkwijze • optimaliseren bestaande grote herdenkingen • ontwikkelen bijkomende en vernieuwende grote evenementen • specifieke accenten per herdenkingsjaar voor overzichtelijk evenementenaanbod Investeren in herdenkings- evenementen
 58. 58. Algemene visie Ritmering in tijd en ruimte op basis van historische tijdslijn • 2014 Van Kindermoord tot Kerstbestand (17 oktober – 24 december) • 2015 Dulce et decorum est pro patria mori (17 april – 24 mei) • 2016 Van het Westelijk front geen nieuws (september) • 2017 Stop de waanzin! (31 juli – 10 november) • 2018 De zomer van ‘18 (juli – augustus)
 59. 59. LICHTFRONT
 60. 60. LICHTFRONT
 61. 61. EUROPESE TOP
 62. 62. 30.000 LAST POST
 63. 63. 100 JAAR MIJNENSLAG
 64. 64. 3e SLAG BIJ IEPER
 65. 65. HAKA ONDER MENENPOORT
 66. 66. SILENT CITY MEETS LIVING CITY
 67. 67. DEUTSCHER SOLDATENFRIEDHOF MENEN
 68. 68. 1917 TOTALE OORLOG IN VLAANDEREN
 69. 69. Algemene visie ‘A sober look at a blood bath 100 years past’ “I travelled here to see them in part to consider whether museums can make sense of war” “there are Flemish answers for some urgent American questions — not least, how to memorialize the dead of a conflict with no nobility” “1917: Total War in Flanders’ took the war’s futility seriously and offered a model American institutions could learn from: how to mourn the dead and to understand their loss, without triumphalism” “These Belgian exhibitions are models of sincerity and sobriety” The New York Times International edition 10 November 2017
 70. 70. COMING WORLD REMEMBER ME 600.000 BEELDJES – 600.000 NAMEN
 71. 71. CONCERT ‘DISTORTION, A HYMN TO LIBERTY’
 72. 72. Algemeeven ementenEne visie Evaluatie evenementen • Bestaande herdenkingen geoptimaliseerd • Vernieuwende herdenkingen • Grote diversiteit gezorgd • Multidisciplinair • Historische kalender structurerend • Reason to come voor binnenlandse markt, erfgoed aan basis voor buitenlandse markt
 73. 73. SLOTBALANS
 74. 74. SLOTBALANS 1. Versterkte en uitgebreide toeristische ontsluiting WOI-erfgoed in de Westhoek 2. Manier van herdenken her-dacht: meerstemmig, multidisciplinair, divers 3. Westhoek meer dan ooit nationaal & internationaal top of mind bestemming herdenkingstoerisme 4. Samenwerking tussen actoren herdenking WOI (publiek en privaat) aangehaald en verscherpt 5. Internationaal karakter werd bestendigd en versterkt, vlotte samenwerking TVL 6. Toerisme+ in de communicatie zal ook in de toekomst de toon blijven zetten

×