Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRIJAVA ZA NAJBOLJEG EDUKATORA SRBIJE
Ako ste prepoznali učitelja ili učiteljicu, nastavnika ili nastavnicu, profesora ili...
Ako mi nije dobro ili sam premoren ne traži da radim zadatke. Pita me o čemu se radi, kad joj
ispričam ona mi pomaže da za...
Digitalna učionica- kabinet za matematiku
Čas matematike u OŠ “Smeh I suza” Časlav Petrović - učenik
Sveska sa uvećanim kv...
Didaktički materijal za učenje matematike
Didaktički materijal za učenje matematike Igra “Lugram”
Lenjir sa „točkićima“ Ge...
Nastavni listići I didaktički materijal
Učenje uz upotrebu informacionih tehnologija
Po čemu je Vaš edukator specifičan? D...
Sigurni na netu i časopis Sigurni na netu ) Koristi informacione tehnologije u radu, deca vrlo rado idu
na njene časove, m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prijava za konkurs najbolji edukator

1,803 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prijava za konkurs najbolji edukator

  1. 1. PRIJAVA ZA NAJBOLJEG EDUKATORA SRBIJE Ako ste prepoznali učitelja ili učiteljicu, nastavnika ili nastavnicu, profesora ili profesorku koji se ističe u odnosu na ostale, čiji su časovi inspirativni, kretivni, drugačiji i zanimljivi, prijavite ga za Najboljeg edukatora Srbije. Opišite nam njegov rad, aktivnosti, akcije koje organizuje (ubacite slike, snimke, objave ukoliko postoje). Možda je baš on jedan od najboljih u Srbiji. Ime i prezime učenika: Časlav Petrović Datum rođenja: 23.01.2002. Škola: Osnovna Razred: IV Telefon: 0614199972, 018802674 E-mail: stefmaca@gmail.com Ime škole: OŠ "Vožd Karađorđe", Aleksinac Adresa i grad: Partizanska 12, Aleksinac Prijavljujem: Nastavnika Ime i prezime edukatora: Biljana Veselinović Predmet koji predaje: Matematika Kontakt telefon ili mail edukatora (ukoliko imate): 0642163559; bilja_veselinovic@hotmail.com Zašto mislite da je on/ona najbolji? Ja sam učenik Osnovne škole “Vožd Karađorđe”, a moja nastavnica radi u Specijalnoj školi "Smeh i suza" u Aleksincu. Od prvog razreda ona mi pruža dodatnu podršku iz matematike. Najmanje dva puta nedeljno, a po potrebi i češće, odlazim u njenu školu, najčešće u informatički kabinet, i ona posle svoje nastave radi sa mnom matematiku. U početku mi je bilo teško, ali zahvaljujući njoj ja sam zavoleo matematiku i imam ocenu 5. Ali nije samo ocena važna, ja i znam matematiku. Opišite njegove osobine i odnos sa učenicima. Nastavnica Bilja je mnogo dobra, uvek ima strpljenja za sve da me nauči. Ja ponekad umem da budem nestrpljiv ili nervozan, ona me razume i sa osmehom me uči. Puna je strpljenja, obraća mi se blagim tonom, nikad nije ljuta, sve mi objasni. Prema mojoj mami je ljubazna, dogovara se sa njom i mojom učiteljicom šta još treba da radim u mojoj školi ili kod kuće. Kad imam kontrolni ili pismeni zadatak, uvek me dobro pripremi. Sa svojim učenicima stalno ima radionice u koje me uključuje, kad ja imam slobodno vreme. Kad vodi na izlet ili ekskurziju svoje učenike, pozove me da im se pridružim.
  2. 2. Ako mi nije dobro ili sam premoren ne traži da radim zadatke. Pita me o čemu se radi, kad joj ispričam ona mi pomaže da zajedno rešimo problem. Koji je njegov način rada? Opišite jedan čas. Volim da idem na časove matematike kod moje nastavnice jer mi uvek nešto novo spremi. Njeni časovi su drugačiji od onih koje imam u svom odeljenju i uvek su zanimljivi. Mi u školi imamo kompjutere, ali na njima rade stariji đaci. Mi vrlo retko. Nastavnica Bilja mi u kabinetu u njenoj školi često nađe igricu na kompjuteru, da uz nju učim. Neke igrice mi ona sama napravi. One su mi posebno drage. Listovi za vežbanje su mnogo lepi, izgledaju kao slikovnica, i uveća mi brojeve da ih bolje vidim. Za geometriju, koja mi je mnogo teška, našla je lenjir sa točkićima, tako sada mogu da crtam paralelne prave. Naučila me je da koristim smart telefon i tablet računar. Prijatelj je na Fejsbuku sa mojom mamom, pa mi šalje dodatne zadatke za vežbanje ili neke zanimljivosti. Ima i sajt na koji postavlja razne zadatke i zanimljivosti iz matematike, a neke zadatke mogu i ja da radim. Mnogo volim nastavnicu Bilju napisao sam pesmicu o njoj. Moja nastavnica Nastavnica Bilja tršavu kosu ima i mnogo je fina. Za matematiku znanje ima koje pruža svima. Množenje, deljenje, oduzimanje i sabiranje hoću da znam. i sa nastavnicom Biljom vežbam svaki dan. Časlav Petrović IV razred OŠ „Vožd Karađorđe“ Aleksinac
  3. 3. Digitalna učionica- kabinet za matematiku Čas matematike u OŠ “Smeh I suza” Časlav Petrović - učenik Sveska sa uvećanim kvadratićima Matematička vretena – Montesori materijal
  4. 4. Didaktički materijal za učenje matematike Didaktički materijal za učenje matematike Igra “Lugram” Lenjir sa „točkićima“ Geometriju učimo uz pomoć modela
  5. 5. Nastavni listići I didaktički materijal Učenje uz upotrebu informacionih tehnologija Po čemu je Vaš edukator specifičan? Da li organizuje neke vannastavne aktivnosti, akcije sa decom? Opišite ih uz slike ili neki dodatni materijal ako imate. Nastavnica Biljana Veselinović, već dvadeset godina radi u Osnovnoj školi za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza" u Aleksincu. Mom detetu je, zbog bolesti, bila potrebna dodatna podrška iz matematike. Budući da su učiteljica i interresorna komisija predložili ovog nastavnika, počela sam da ga vodim na časove podrške u OŠ "Smeh i suza" kod nastavnice Biljane. Pribojavala sam se kako će Časlav da prihvati novu ličnost i individualni dopunski rad. Međutim, strah je bio nepotreban, dete je vrlo brzo prihvatilo rad i rado odlazilo na dopunske časove i vežbe. Pokazalo se da je nastavnica vrlo profesionalna, kompetentna, posvećena radu sa decom sa smetnjama i teškoćama u učenju, a uz to blaga, spremna na saradnju, uvek nasmejana i dobro raspoložena. Rad sa mojim detetom počela je izradom pedagoškog profila učenika i izradom individualnog plana. (Vidi profil I plan.). Počela je od savladavanja osnovnih pojmova i dovela učenika do samostalnog rada, uz punu saradnju učiteljice i nas kao porodice. Učenike ume da motiviše i organizuje. Ove godine su svi učenici kojima predaje (5 - 8. razred) bili uključeni u projekat "Sigurni na netu" koji je osmislila zajedno sa nastavnicom srpskog jezika. (sajt
  6. 6. Sigurni na netu i časopis Sigurni na netu ) Koristi informacione tehnologije u radu, deca vrlo rado idu na njene časove, matematika nije “bauk”. Trudi se da učenike osposobi za korišćenje kompjutera i interneta što će im biti neophodno u njihovom budućem radu i životu. Često radi timski u raznim projektima u školi i gradu. Za svoju kreativnost i inovativnost nagrađivana je na Kreativnoj školi (Prva hiljada), Digitalnom času (Izađi na (razlomačku) crtu), postala je Majkrosoftov Ugledni nastavnik (PIL časopis), ima dosta objavljenih radova. (Izabrani rad za prezentovanje na forumu prekogranične saradnje Bugarska – Srbija „Innovations and Best Practices in Teaching“) Ima svoj sajt http://biljamatematika.wordpress.com posvećen matematici za osnovnu školu. Stalno se stručno usavršava u oblasti matematike, informatike i inkluzije. Koristi različite metode i stilove podučavanja. Ostručila se i uspešno primenjuje Montesori metodu u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Posebno želim da naglasim da se pune tri godine rad odvijao samo na osnovu usmenog dogovora Biljane, mene i Časlavljeve učiteljice i bez ikakve naknade nastavnici. Sve je radila izvan svog redovnog posla u školi. Tek ove godine potpisan je protokol o saradnji dveju škola u okviru inkluzivnog obrazovanja. S pravom možemo reći da ovaj rad predstavlja pionirski početak u provođenju inkluzije na ovom prostoru. (Marija Stefanović, staratelj/hraniteljica učenika) Da li možemo objavljivati Vaše odgovore u slučaju da Vaš edukator bude izabran za jednog od najboljih? Da Kako ste čuli za projekat? Preko Fejsbuka

×