Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plugguide religion 7

488 views

Published on

Enkel plugguide inför prov om judendom och kristendom

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plugguide religion 7

  1. 1. Alla genomg�ngar hittar ni h�r (http://www.bildningscentralen.se/religion-ak-7-varterminen-2018/) eller i classroom!
  2. 2. Judendom s. 39-44 Urkunder: texter (s. 39 + presentation i classroom) Riter och h�gtider (s. 31-42) Centrala tankar/tro (s. 40-43 + presentation i classroom) Inriktningar (se presentation i classroom) �vriga intressanta fakta/begrepp Tanak, tora, talmud Den judiska p�sken Reformjudendom, Konservativ judendom Ortodox judendom Messias Monoteism Historia (se classroom) Svensk judisk historia
  3. 3. Kristendom s. 18-36 Urkunder: texter (s. 16-17 + presentation i classroom) Riter och h�gtider (s. 21-22) Centrala tankar/tro (s. 18-23+ presentation i classroom) Inriktningar (s. 26-36se presentation i classroom) �vriga intressanta fakta/begrepp Historia (s. 70-75) Ber�tta kortfattat om tre viktiga skeenden i kristendomens historia! Gud och Treenigheten Bibeln, Nya testamentet Sakrament, p�sk, jul Katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor

×