SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
[DEL 2]
[DEL 1] Geografiämnet
[DEL 2] Livsmiljöer
[DEL 3] Arbetssätt
[DEL 4] Hållbar utveckling
[DEL 5] Länkar & tips
Inför nationellt ämnesprov i geografi vt 2014
Tobias Kjellström våren 2014 version 1
Livsmiljöer
Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka
sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och
vilka konsekvenser förändringarna kan få för
människan, samhället och miljön i olika delar av
världen.
Var olika varor och tjänster produceras och
konsumeras samt hur varor transporte-ras. Hur
människors försörjning och handelsmönster har
förändrats över tid.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet
samt orsaker till och konsekven-ser av den ojämna
befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering
och orsaker till och konsekvenser av detta.
centralt innehåll
Tropisk zon: Alla månader har en
medeltemperatur över 15°C och
frost förekommer inte.
Tropik betyder vändkrets. Tropiskt
klimat finns mellan vändkretsarna.
Subtropisk zon: Den kallaste
månadens medeltemperatur är
mellan 6°C och 18°C.
Tempererad zon: Varmaste
månaden har en medeltemperatur
mellan 10°C och 20°C. Ordet
tempererat kommer av ett ord
med betydelsen "blandning".
Polar zon: Varmaste månaden har
en medeltemperatur under 10°C.
Källa: http://www.skolvision.se/SVWebNkA/NkA029Biom062063.html
Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
(Barrskog)
Kräftans vändkrets
Hur kan man enklast förklara skillnaderna i temperatur vid ekvatorn och i polarzonerna?
Uppgiften är hämtad från det nationella ämnesprovet i geografi VT 2013
Uppgift 1: (5a NP13)
Klimatet är ett medelvärde av vädret under 30 år. Klimatet studeras genom att mäta temperatur, nederbörd och
vindar. Om man utgår från temperaturen delas jorden in i fyra olika klimatzoner. Kartan visar de fyra klimatzonerna.
Uppgift 2: (5b NP13)
I vilken klimatzon är
bilderna tagna?
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt
orsaker till och konsekven-ser av den ojämna
befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering
och orsaker till och konsekvenser av detta.
A) Varför är Indien så tätbefolkat?
B) Varför är Australien så glest
befolkat?
A
[Du kan] föra välutvecklade och
väl underbyggda resonemang om
orsaker till […] befolkningsfördelning …
Hur jordens befolkning är fördelad över
jordklotet samt orsaker till och konsekven-ser
av den ojämna befolkningsfördelningen.
Migration och urbanisering och orsaker till
och konsekvenser av detta.
A
[Du kan] föra välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om orsaker till och konsekvenser av […]
migration […] i olika delar av världen.
Varför migrerade så många svenskar till
Nordamerika under 1800-talet och början på
1900-talet?
Viktiga begrepp
Migration = Folkförflyttning mellan länder (eller inom)
Emigration = utvandring
Immigration = invandring
Push-faktor = Något som stöter bort människor (t ex brist på arbete)
Pull-faktor = Något som drar människor till sig (t ex tillgång på utbildning)
Urbanisering = Folkförflyttning från landsbygd till stad
Motsats kan vara 1970-talets ”gröna våg” då relativt många flyttade från Stockholm till ”landet”
Klicka på bilden om
du vill veta mer om
”gröna vågen”.
Urbanisering Indonesiens
och Egyptens huvudstäder
Jakarta och Kairo är exempel
på städer i världen som växer
mycket snabbt. År 1900 hade
Kairo ca 400.000 idag har
staden ca 15 miljoner invånare.
Urbanisering in action!
Okej för att Huddinges stadsplanerare ställs inför problem, men det är inget
jämfört med de utmaningar som Kairos stadsplanerare får försöka hantera!
Klicka på bilderna!
Jobben finns i städerna!
1850 levde ca 3% av världens befolkning i städer,
idag bor över hälften i städer! Jobben som finns i
städerna kräver läs- och skrivkunskaper.
Utbildning & nöjen
Allt färre jobb på
landsbygden
De enkla jordbruken kan inte försörja allt större
familjer
Anhöriga
Först flyttar de som söker jobb, därefter barn och
äldre
Urbanisering
Varför växer städer?
Megacities 2015
Jobb och ekonomi
Förtryck: politik, religion,
sexualitet, etnicitet…
Push-faktor (länk)
Krig, konflikter,
katastrofer
Push-faktor
Anhöriga
Pull-faktor
Migration
Varför migrerar människor?
LÄNK
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa
och vilka konsekvenser förändringarna kan få
för människan, samhället och miljön i olika
delar av världen.
Den förstärkta
växthuseffekten
Klimatet är inte
stabilt
Jordens bana och
axellutning förändras
Händelser på solen
Förklaringar till
klimatförändringar
Förklaringar
Den förstärkta växthuseffekten
är den viktigaste förklaringen till
klimatförändringarna. Detta är
också något vi människor kan
påverka.
Klimatet är inte stabilt. Det har
alltid varit föränderligt, det är
viktigt att ha i åtanke.
De andra två förklaringarna
existerar, men vi kommer inte
att diskutera dem.
Förklaringar till klimatförändringar: den förstärkta växthuseffekten
• Växthuseffekten: Vår atmosfär håller kvar värme; jämnare och högre temperatur.
• Människan förstärker växthuseffekten genom att förbränna fossila bränslen.
Växthusgaser frigörs och skapas och värmen stiger.
Förklaringar till klimatförändringar: klimatet är inte stabilt
Klimatet har aldrig varit stabilt.
Det har ständigt förändrats.
Diagrammet nedan är inte
exakt utan visar
klimattrenderna i grova drag.
-TEMPERATUR+
”Den romerska
värmeperioden”
”Folkvandrings-
tiden”
”Den medeltida
värmeperioden”
”Lilla istiden”
300 f.v.t. 300-talet 800-talet 1300-talet 1800-talet 2000
Copán växer
Copán överges
Grönland koloniseras
Västerbygden går under
Österbygden går under
?
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa
och vilka konsekvenser förändringarna kan få
för människan, samhället och miljön i olika
delar av världen.
Extremare väder
Global
glaciärsmältning
Havsnivåerna
stiger
Natur-
katastrofer
Några konsekvenser
av klimatförändringar
Konsekvenser
Extremare väder: värmeböljor blir
extremare, fler stormar, orkaner …
Global glaciärsmältning:
glaciärer som smälter innebär att
värdefullt sötvatten försvinner och
att ekosystem förstörs
Arktis smälter: havsnivån stiger
och förstärker jordens förmåga
att absorbera värme.
Havsnivåerna stiger: Många
människor bor i kustnära
områden. Nederländerna ligger
redan under havsnivån.
Naturkatastrofer och extremare
klimat: När stormar, torka och
översvämningar blir vanligare
något som leder till mänskligt
lidande, ökande kostnader,
migration etc.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa
och vilka konsekvenser förändringarna kan få
för människan, samhället och miljön i olika delar
av världen.
”En femtedel av Bangladesh
riskerar att slukas av havet”
DN 2013-09-28 (länk)
”Atiq Rahman har en radikal lösning på en väntande
massflykt. Han vill koppla ihop utsläpp av växthusgaser
med flyktingkvoter.
– De länder som släpper ut mest får ta emot flest
klimatflyktingar. Det skulle ge en planerad migration.
Bangladesh står bara för några tiondels procent av
växthusgaserna, men drabbas värst av alla, säger Atig
Rahman.”
En lösning på klimatförändringarnas
konsekvenser
Läs texten nedan. Är Atiq Rahmans lösning på
problemet med klimatflyktingar rimligt?
Livsmiljöer
Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet
påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka
konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället
och miljön i olika delar av världen.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur
varor transporte-ras. Hur människors försörjning och
handelsmönster har förändrats över tid.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till
och konsekven-ser av den ojämna befolkningsfördelningen.
Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av
detta.
Den viktigaste förklaringen till …
 Klimatförändringar
 Migration
 Handelsmönster
 Jordens befolkningsutveckling
… är industrialiseringen
Industrialisering
Efterfrågan
på råvaror
Handel rikedomar
Kolonialism
rasism
konflikter
Efterfrågan
på fossila
bränslen
Klimat-
förändring
ar
Havsnivåer
stiger
Extremt väder
Klimatflyktingar
Fabriker
Migration &
urabaniserin
g
Fler jättestäder
Kåkstäder
Mass-
produktion
Ökad handel
Effektivare
jordbruk
Minskad
svält
Jordens
befolkning ökar
Några konsekvenser av industrialiseringen

More Related Content

What's hot

Smmanfattning i biologi åk 7 liv
Smmanfattning i biologi åk 7 livSmmanfattning i biologi åk 7 liv
Smmanfattning i biologi åk 7 liv
gulzay
 
Elektricitet sammanfattning
Elektricitet  sammanfattningElektricitet  sammanfattning
Elektricitet sammanfattning
Malin Åhrby
 
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner text
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner  textAtomer, molekyler och kemiska reaktioner  text
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner text
Malin Åhrby
 
Energi och energikällor
Energi och energikällorEnergi och energikällor
Energi och energikällor
gulzay
 
Bakterier och virus
Bakterier och virusBakterier och virus
Bakterier och virus
Malin Åhrby
 
Ellära del 1 vt 15
Ellära del 1      vt 15Ellära del 1      vt 15
Ellära del 1 vt 15
gulzay
 

What's hot (20)

Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
 
Lena Koinberg | Fysik: Solsystemet
Lena Koinberg | Fysik: SolsystemetLena Koinberg | Fysik: Solsystemet
Lena Koinberg | Fysik: Solsystemet
 
Lena Koinberg | Fysik: Universum
Lena Koinberg | Fysik: UniversumLena Koinberg | Fysik: Universum
Lena Koinberg | Fysik: Universum
 
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
Lena Koinberg | Biologi: Människan del 1
 
Smmanfattning i biologi åk 7 liv
Smmanfattning i biologi åk 7 livSmmanfattning i biologi åk 7 liv
Smmanfattning i biologi åk 7 liv
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: DensitetLena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: Densitet
 
Genetik
GenetikGenetik
Genetik
 
Lena Koinberg | Biologi: Evolution
Lena Koinberg | Biologi: EvolutionLena Koinberg | Biologi: Evolution
Lena Koinberg | Biologi: Evolution
 
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: RörelseLena Koinberg | Fysik: Rörelse
Lena Koinberg | Fysik: Rörelse
 
Lena Koinberg | FBK Fysik: Elektricitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: ElektricitetLena Koinberg | FBK Fysik: Elektricitet
Lena Koinberg | FBK Fysik: Elektricitet
 
Elektricitet sammanfattning
Elektricitet  sammanfattningElektricitet  sammanfattning
Elektricitet sammanfattning
 
Lena Koinberg | Fysik: Ljud
Lena Koinberg | Fysik: LjudLena Koinberg | Fysik: Ljud
Lena Koinberg | Fysik: Ljud
 
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner text
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner  textAtomer, molekyler och kemiska reaktioner  text
Atomer, molekyler och kemiska reaktioner text
 
Lena Koinberg | Biologi: Bioteknik
Lena Koinberg | Biologi: BioteknikLena Koinberg | Biologi: Bioteknik
Lena Koinberg | Biologi: Bioteknik
 
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 1
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 1Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 1
Lena Koinberg | Kemi: Atomer, joner och reaktioner del 1
 
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och MagnetismLena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
 
Energi och energikällor
Energi och energikällorEnergi och energikällor
Energi och energikällor
 
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 8
 
Bakterier och virus
Bakterier och virusBakterier och virus
Bakterier och virus
 
Ellära del 1 vt 15
Ellära del 1      vt 15Ellära del 1      vt 15
Ellära del 1 vt 15
 

Similar to Del 2 livsmiljöer inför np geografi vt 2014

Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHISamlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
Geological Survey of Sweden
 
Klimathotet desarmerat
Klimathotet desarmeratKlimathotet desarmerat
Klimathotet desarmerat
Maggie Crusell
 
Hållbar utveckling
Hållbar utvecklingHållbar utveckling
Hållbar utveckling
Sabas SO-Eng
 

Similar to Del 2 livsmiljöer inför np geografi vt 2014 (15)

Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHISamlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
 
Rättvist och hållbart presentation
Rättvist och hållbart presentationRättvist och hållbart presentation
Rättvist och hållbart presentation
 
Geografi (gymnasiet) lektionsplanering arbetsområde= befolkning
Geografi (gymnasiet) lektionsplanering arbetsområde= befolkningGeografi (gymnasiet) lektionsplanering arbetsområde= befolkning
Geografi (gymnasiet) lektionsplanering arbetsområde= befolkning
 
Grön ekonomi 4
Grön ekonomi 4Grön ekonomi 4
Grön ekonomi 4
 
Klimathotet desarmerat
Klimathotet desarmeratKlimathotet desarmerat
Klimathotet desarmerat
 
Klimathotet desarmerat
Klimathotet desarmeratKlimathotet desarmerat
Klimathotet desarmerat
 
Hållbar utveckling
Hållbar utvecklingHållbar utveckling
Hållbar utveckling
 
Centerpartiet och världen
Centerpartiet och världenCenterpartiet och världen
Centerpartiet och världen
 
öVerbefolkning
öVerbefolkningöVerbefolkning
öVerbefolkning
 
Miljöekonomi ht2013
Miljöekonomi ht2013Miljöekonomi ht2013
Miljöekonomi ht2013
 
Geografi - Befolkning
Geografi - BefolkningGeografi - Befolkning
Geografi - Befolkning
 
Klimatstrategimall
KlimatstrategimallKlimatstrategimall
Klimatstrategimall
 
Recruit modul 1 _introduktion till inkludering- online_ok_190618
Recruit modul 1 _introduktion till inkludering- online_ok_190618Recruit modul 1 _introduktion till inkludering- online_ok_190618
Recruit modul 1 _introduktion till inkludering- online_ok_190618
 
Del 3 arbetssätt inför np geografi vt 2014
Del 3 arbetssätt inför np geografi vt 2014Del 3 arbetssätt inför np geografi vt 2014
Del 3 arbetssätt inför np geografi vt 2014
 
Planetary Boundaries och Tillväxt Kevin Noone
Planetary Boundaries och Tillväxt Kevin NoonePlanetary Boundaries och Tillväxt Kevin Noone
Planetary Boundaries och Tillväxt Kevin Noone
 

More from Tobias Kjellström

More from Tobias Kjellström (20)

Sveriges kristendomshistoria
Sveriges kristendomshistoriaSveriges kristendomshistoria
Sveriges kristendomshistoria
 
Plugguide religion 7
Plugguide religion 7Plugguide religion 7
Plugguide religion 7
 
Demokratin i aten presentation
Demokratin i aten presentationDemokratin i aten presentation
Demokratin i aten presentation
 
Roms styre republiken
Roms styre republikenRoms styre republiken
Roms styre republiken
 
Kongo del 3 belgiska kongo
Kongo del 3 belgiska kongoKongo del 3 belgiska kongo
Kongo del 3 belgiska kongo
 
Kongo del 2 kongofristaten
Kongo del 2 kongofristatenKongo del 2 kongofristaten
Kongo del 2 kongofristaten
 
Kongo del 1 bakgrund
Kongo del 1 bakgrundKongo del 1 bakgrund
Kongo del 1 bakgrund
 
Indonesien och kolonialismen del 1 & 2
Indonesien och kolonialismen del 1 & 2Indonesien och kolonialismen del 1 & 2
Indonesien och kolonialismen del 1 & 2
 
Källövning slaget vid_stalingrad ver 4
Källövning slaget vid_stalingrad ver 4Källövning slaget vid_stalingrad ver 4
Källövning slaget vid_stalingrad ver 4
 
Judiska skrifter ii
Judiska skrifter iiJudiska skrifter ii
Judiska skrifter ii
 
Presentation tema migration och källkritil
Presentation tema migration och källkritilPresentation tema migration och källkritil
Presentation tema migration och källkritil
 
Sammanfattning globalisering
Sammanfattning globaliseringSammanfattning globalisering
Sammanfattning globalisering
 
önningar etnografiska museet
önningar etnografiska museetönningar etnografiska museet
önningar etnografiska museet
 
Brott och straff översikt
Brott och straff översiktBrott och straff översikt
Brott och straff översikt
 
övning skeenden och händelser
övning skeenden och händelserövning skeenden och händelser
övning skeenden och händelser
 
Kolonialismens persongalleri - arbetsuppgift
Kolonialismens persongalleri - arbetsuppgiftKolonialismens persongalleri - arbetsuppgift
Kolonialismens persongalleri - arbetsuppgift
 
Svensk judendom
Svensk judendomSvensk judendom
Svensk judendom
 
Ideologianalys kvaliteter åk 8
Ideologianalys  kvaliteter åk 8Ideologianalys  kvaliteter åk 8
Ideologianalys kvaliteter åk 8
 
Matvärdar vt 16
Matvärdar vt 16Matvärdar vt 16
Matvärdar vt 16
 
Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe
Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppeBegrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe
Begrepp ideologianalys av muslimska politiska gruppe
 

Del 2 livsmiljöer inför np geografi vt 2014

 • 1. [DEL 2] [DEL 1] Geografiämnet [DEL 2] Livsmiljöer [DEL 3] Arbetssätt [DEL 4] Hållbar utveckling [DEL 5] Länkar & tips Inför nationellt ämnesprov i geografi vt 2014 Tobias Kjellström våren 2014 version 1
 • 2. Livsmiljöer Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte-ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven-ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. centralt innehåll
 • 3. Tropisk zon: Alla månader har en medeltemperatur över 15°C och frost förekommer inte. Tropik betyder vändkrets. Tropiskt klimat finns mellan vändkretsarna. Subtropisk zon: Den kallaste månadens medeltemperatur är mellan 6°C och 18°C. Tempererad zon: Varmaste månaden har en medeltemperatur mellan 10°C och 20°C. Ordet tempererat kommer av ett ord med betydelsen "blandning". Polar zon: Varmaste månaden har en medeltemperatur under 10°C. Källa: http://www.skolvision.se/SVWebNkA/NkA029Biom062063.html Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. (Barrskog) Kräftans vändkrets Hur kan man enklast förklara skillnaderna i temperatur vid ekvatorn och i polarzonerna?
 • 4. Uppgiften är hämtad från det nationella ämnesprovet i geografi VT 2013 Uppgift 1: (5a NP13) Klimatet är ett medelvärde av vädret under 30 år. Klimatet studeras genom att mäta temperatur, nederbörd och vindar. Om man utgår från temperaturen delas jorden in i fyra olika klimatzoner. Kartan visar de fyra klimatzonerna.
 • 5. Uppgift 2: (5b NP13) I vilken klimatzon är bilderna tagna?
 • 6. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven-ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. A) Varför är Indien så tätbefolkat? B) Varför är Australien så glest befolkat? A [Du kan] föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till […] befolkningsfördelning …
 • 7. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven-ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. A [Du kan] föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av […] migration […] i olika delar av världen. Varför migrerade så många svenskar till Nordamerika under 1800-talet och början på 1900-talet?
 • 8. Viktiga begrepp Migration = Folkförflyttning mellan länder (eller inom) Emigration = utvandring Immigration = invandring Push-faktor = Något som stöter bort människor (t ex brist på arbete) Pull-faktor = Något som drar människor till sig (t ex tillgång på utbildning) Urbanisering = Folkförflyttning från landsbygd till stad Motsats kan vara 1970-talets ”gröna våg” då relativt många flyttade från Stockholm till ”landet” Klicka på bilden om du vill veta mer om ”gröna vågen”.
 • 9. Urbanisering Indonesiens och Egyptens huvudstäder Jakarta och Kairo är exempel på städer i världen som växer mycket snabbt. År 1900 hade Kairo ca 400.000 idag har staden ca 15 miljoner invånare. Urbanisering in action! Okej för att Huddinges stadsplanerare ställs inför problem, men det är inget jämfört med de utmaningar som Kairos stadsplanerare får försöka hantera! Klicka på bilderna!
 • 10. Jobben finns i städerna! 1850 levde ca 3% av världens befolkning i städer, idag bor över hälften i städer! Jobben som finns i städerna kräver läs- och skrivkunskaper. Utbildning & nöjen Allt färre jobb på landsbygden De enkla jordbruken kan inte försörja allt större familjer Anhöriga Först flyttar de som söker jobb, därefter barn och äldre Urbanisering Varför växer städer?
 • 12. Jobb och ekonomi Förtryck: politik, religion, sexualitet, etnicitet… Push-faktor (länk) Krig, konflikter, katastrofer Push-faktor Anhöriga Pull-faktor Migration Varför migrerar människor? LÄNK
 • 13. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Den förstärkta växthuseffekten Klimatet är inte stabilt Jordens bana och axellutning förändras Händelser på solen Förklaringar till klimatförändringar Förklaringar Den förstärkta växthuseffekten är den viktigaste förklaringen till klimatförändringarna. Detta är också något vi människor kan påverka. Klimatet är inte stabilt. Det har alltid varit föränderligt, det är viktigt att ha i åtanke. De andra två förklaringarna existerar, men vi kommer inte att diskutera dem.
 • 14. Förklaringar till klimatförändringar: den förstärkta växthuseffekten • Växthuseffekten: Vår atmosfär håller kvar värme; jämnare och högre temperatur. • Människan förstärker växthuseffekten genom att förbränna fossila bränslen. Växthusgaser frigörs och skapas och värmen stiger.
 • 15. Förklaringar till klimatförändringar: klimatet är inte stabilt Klimatet har aldrig varit stabilt. Det har ständigt förändrats. Diagrammet nedan är inte exakt utan visar klimattrenderna i grova drag. -TEMPERATUR+ ”Den romerska värmeperioden” ”Folkvandrings- tiden” ”Den medeltida värmeperioden” ”Lilla istiden” 300 f.v.t. 300-talet 800-talet 1300-talet 1800-talet 2000 Copán växer Copán överges Grönland koloniseras Västerbygden går under Österbygden går under ?
 • 16. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Extremare väder Global glaciärsmältning Havsnivåerna stiger Natur- katastrofer Några konsekvenser av klimatförändringar Konsekvenser Extremare väder: värmeböljor blir extremare, fler stormar, orkaner … Global glaciärsmältning: glaciärer som smälter innebär att värdefullt sötvatten försvinner och att ekosystem förstörs Arktis smälter: havsnivån stiger och förstärker jordens förmåga att absorbera värme. Havsnivåerna stiger: Många människor bor i kustnära områden. Nederländerna ligger redan under havsnivån. Naturkatastrofer och extremare klimat: När stormar, torka och översvämningar blir vanligare något som leder till mänskligt lidande, ökande kostnader, migration etc.
 • 17. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. ”En femtedel av Bangladesh riskerar att slukas av havet” DN 2013-09-28 (länk) ”Atiq Rahman har en radikal lösning på en väntande massflykt. Han vill koppla ihop utsläpp av växthusgaser med flyktingkvoter. – De länder som släpper ut mest får ta emot flest klimatflyktingar. Det skulle ge en planerad migration. Bangladesh står bara för några tiondels procent av växthusgaserna, men drabbas värst av alla, säger Atig Rahman.” En lösning på klimatförändringarnas konsekvenser Läs texten nedan. Är Atiq Rahmans lösning på problemet med klimatflyktingar rimligt?
 • 18. Livsmiljöer Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte-ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven-ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. Den viktigaste förklaringen till …  Klimatförändringar  Migration  Handelsmönster  Jordens befolkningsutveckling … är industrialiseringen
 • 19. Industrialisering Efterfrågan på råvaror Handel rikedomar Kolonialism rasism konflikter Efterfrågan på fossila bränslen Klimat- förändring ar Havsnivåer stiger Extremt väder Klimatflyktingar Fabriker Migration & urabaniserin g Fler jättestäder Kåkstäder Mass- produktion Ökad handel Effektivare jordbruk Minskad svält Jordens befolkning ökar Några konsekvenser av industrialiseringen