Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buddhistiska texter

4,688 views

Published on

Framför allt en beskrivning av tipitaka

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Buddhistiska texter

 1. 1. Buddhistiska texter Boken I judendom, kristendom och islam har de heliga böckerna en mycket viktig plats. När européerna koloniserade världen under perioden 1500-1900 undersökte de, de koloniserades religioner. Man utgick från kristendomens kännetecken och organisation. Kristendomen var definitionen av den sanna religionen. Islam växte fram i ett judiskt kristet sammanhang där boken, de heliga skrifterna var centrala.
 2. 2. Primitiva religioner Urreligioner Sanningen - Kristendomen Utvecklade religioner Andra kyrkor Islam Judendom Zoroastrism Buddhism? Asatro Hinduism Indianreligioner i Amerika Lokala afrikanska religioner
 3. 3. Buddhistiska texter Tipitaka – de tre korgarna Diamantsuttran Hjärtsuttran Lotussuttran Buddhabiografier
 4. 4. Buddhistiska texter Tipitaka eller Tripitaka Pitaka = korg
 5. 5. Buddhistiska texter Tipitaka eller Tripitaka 1. Vinayapitaka – munkdsciplinens korg  Synder  Regler 2. Suttapitaka – lärotalens korg  Buddhas tal & dialoger 3. Abdhammapitaka – lärans korg  Diskussioner om människan  Psykologi
 6. 6. Ananda
 7. 7. Ashoka
 8. 8. Thomas William Rhys Davids Pali Text Society
 9. 9. Tipitaka eller Tripitaka Buddha lever och dör under 500- och 400-talen f.kr. Mötet i Rajagrha. Buddhister möts och enligt traditionen lär sig Ananda och Upali ”allt” utantill. 272-231 f.kr. Kejsar Asoka (Indien) sammankallar ett möte. Tipitaka – ordningen med tre korgar fastställs. 29-17 f.kr. kung Abhaya på Sri Lanka försöker sammanställa ett kanon (rättesnöre) 500-talet Tipitaka är någorlunda fastställd. 1880-talet Brittiska ”Pali text Society” översätter Tipitaka till engelska. 1954 möte i Burma: en översyn av tipitaka

×