Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Världens konflikter bakgrund orsak

3,346 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Världens konflikter bakgrund orsak

 1. 1. Världens konflikter idag 1. Bakgrund/Orsak
 2. 2. • För att förstå orsakerna till de konflikter som finns i världen idag räcker det inte att titta bara på hur konflikten utspelas idag och vad som hände precis innan konflikten bröt ut.• De historiska bakomliggande förklaringarna är avgörande för att verkligen förstå konflikten i sin helhet.
 3. 3. Bakgrund? Orsak?• Till exempel:• Varför utbröt första världskriget?• ”Skotten i Sarajevo” (direkt orsak)• Att Franz Ferdinand mördades av Gavrilo Princip är av betydelse. Men det är inte tillräcklig information för att få en helhetsförståelse av orsakerna.•  Under 1800- talet eftersträvades en maktbalans i Europa. 1900 ledde dessa strävanden till att en rad länder ingått allianser med varandra…. ( bakgrund som ger större helhetsförståelse)
 4. 4. Hur långt tillbaka i tiden ska man gå?• För att förklara läget i världen idag så kan man gå tillbaka så långt i tiden som till de första civilisationerna.• Men detta är (ofta) lite för djupgående i att förklara en aktuell konflikt, även om en sådan förklaring kan finnas med översiktligt i en inledning.• Beroende på konfliktområde kan din historiska bakgrund se olika ut. Om man till exempel skriver om Afghanistan kan det vara relevant att i bakgrunden beskriva att landet inte blev självständigt förrän 1700- talet och dessförinnan (sedan 300 fkr.) styrts av ett flertal andra makter.
 5. 5. • Händelser som sker under 1800- talet fram till idag är ofta aktuella för att förklara de konflikter som sker i dag.• Vad händer då?• http://www.gapminder.org/world/
 6. 6. Exempel: Colombia• 1530 var Colombia koloniserat av Spanien. 1810 befriades Colombia från Spanien genom Simon Bolivars kamp för frigörelse. (bakgrund)• Efter att Colombia blir fritt uppstår ett politiskt tomrum som leder till inbördes stridigheter mellan två politiska block: liberaler och konservativa. (orsaker).
 7. 7. Avkolonialisering/nationell frigörelse• Från slutet av 1400- talet fram till första världskriget koloniserade Europa stora delar av världen.• Efter andra världskriget påbörjas det som kallas avkolonialiseringen/nationell frigörelse
 8. 8. Avkolonialisering: två vågor - Första vågen.• Den första skedde i början av 1800-talet då Nordamerika och Latinamerika gjorde sig fria från Storbritannien, Portugal och Spanien.
 9. 9. - Andra vågenEfter Andra världskriget.
 10. 10. Atlantdeklarationen 1941• Alla människor är lika mycket värda och har rätt till självständighet och rätten att bestämma om sin egen framtid.• Atlantdeklarationen också till att stärka de ockuperade ländernas moraliska motstånd i kampen mot nazism, fascism, och japansk imperialism.
 11. 11. FN:s mänskliga rättigheter• 1948 fastslog FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna.• alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.• Koloniserade länder började kräva sin rätt till frigörelse enligt de mänskliga rättigheterna och atlantdeklarationen.

×