Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Existentialism

3,881 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Existentialism

  1. 1. Existentialism Definition?
  2. 2. Svårdefinierat• Existentialismens huvudspår:• Ateistisk existentialism• Teistisk existentialism ”Gud är död” ”Genom tron (på en gud) så vågar människan göra Självständiga val”
  3. 3. Existentialismens kärna:• Individen bör sträva efter att själv skapa en mening och ett innehåll i sitt liv. Inte överlåta detta på någon/något annat.• = ”Meningen med livet” är subjektivt.• Låter självklart - Är mindre självklart.• Vilka faktorer kan påverka de val som en människa gör i sitt liv?
  4. 4. Paris, 1940- tal. Jean Paul Sartre Andra världskrigets slut. Människorifrågasatte ”den gamla ordningen” i allt större utsträckning. Existentialism blev modefilosofin.
  5. 5. Jean Paul Sartre: ”Existensen föregår essensen” Tabula Rasa
  6. 6. ?
  7. 7. ?
  8. 8. Vilken ska till vilken? Du är Sartre: Fyll i modellen.Essensen föregår ”Objekt” Existensen föregårexistensen existensen Stol Hund Människa Bok Iphone Skor Universum ?

×