Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong mua bán hàng hóa

91,257 views

Published on

Published in: Education
 • Hiện tại nhóm mình hỗ trợ ___+ Tư Vấn Đề Tài Miễn Phí phù hợp với Sinh viên ______+ Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ______+ Số liệu - Dấu Xác nhận Công ty ______+ Bài mẫu cho SV tham khảo làm bài ______+ Viết báo cáo trọn gói công ty + Bài Mới Không Coppy từ nguồn khác. ______+ Bảo mật thông tin – Uy tín làm việc ______Sđt/ Zalo: 0909 23 26 20___Email: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong mua bán hàng hóa

 1. 1. Quy trình mua - bán hàng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13a) (13b) (14) Khách hàng Phòng Kinh doanh Bộ phận kho Bộ phận kế toán Thủ quỹ Yêu cầu báo giá Báo giá Yêu cầu báo giá Báo giá Đơn hàng mua Đơn hàng mua Đơnàhang bán Đơnàb nàh ng Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Đơnàb nàh ng Hóaàđơnàb nàh ng Phiếu xuất kho Hóaàđơnàb nàh ng Hóaàđơnàb nàh ng Phiếu thu Giấy báo có Phiếu thu Thu tiền
 2. 2. Quy trình mua - bán hàng Quy trình bán hàng 1) Khách hàng lập Yêu cầu báo giá các sản phẩm cần mua gửi đến Phòng Kinh doanh. (2) Phòng Kinh doanh nhận Yêu cầu báo giá, lập Báo giá (3) Phòng Kinh doanh Báo giá tới Khách hàng. (4) Khách hang nhận Báo giá, đồng ý mua hàng và lập Đơn hàng mua (5) Khách hàng gửi Đơn hàng mua tới P.Kinh doanh (6) P.Kinh doanh căn cứ Đơn hàng mua của Khách hàng, lập Đơn hàng bán (7a) Phòng kinh doanh gửi Đơn hàng bán đến Bộ phận kho (7b) Đồng thời Phòng kinh doanh gửi Đơn hàng bán đến Phòng Kế toán (8) Bộ phận kho căn cứ Đơn hàng bán của Phòng Kinh doanh, lập Phiếu xuất kho hoặc Phiếu giao hàng (9) Bộ phận Kho gửi Phiếu xuất kho đến Bộ phận Kế toán (10) Kế toán căn cứ Phiếu xuất kho và Đơn hàng bán, lập Hóa đơn bán hàng (để Bộ phận kho khi đi giao hàng thì giao luôn cho KH), đối với một số công ty thì có thể kế toán lập Hóa đơn bán hàng sau khi nhận được Phiếu giao hàng có chữ ký Khách hàng của bộ phận kho gửi đến (11) Kế toán gửi Hóa đơn bán hàng xuống bộ phận kho (12) Bộ phận kho giao hàng cho Khách hàng kèm Phiếu giao hàng và Hóa đơn bán hàng (13) Khách hàng thanh toán tiền (13a) Nếu thanh toán bằng tiền mặt, kế toán lập Phiếu thu (13b) Nếu thanh toán qua ngân hàng, kế toán lập Giấy báo Có khi nhận được thông tin về tài khoản (14) Kế toán chuyển Phiếu thu qua thủ quỹ để thu tiền
 3. 3. Quy trình mua - bán hàng
 4. 4. Quy trình mua - bán hàng Quy trình mua hàng (1) Bộ phận có yêu cầu lập phiếu Yêu cầu mua hàng gửi đến Phòng Mua hàng (2) Phòng Mua hàng nhận phiếu Yêu cầu mua hàng, căn cứ vào đó lập Yêu cầu báo giá (3) Phòng Mua hàng gửi Yêu cầu báo giá cho Nhà cung cấp (4) Nhà cung cấp căn cứ Yêu cầu báo giá, lập Báo giá (5) Nhà cung cấp gửi Báo giá cho Phòng Mua hàng (6) Phòng Mua hàng nhận Báo giá, xem xét giá cả, nếu đồng ý mua thì lập Đơn hàng mua gửi Nhà cung cấp (7) Nhà cung cấp nhận Đơn hàng mua (8) Nhà cung cấp chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết gồm Phiếu giao hàng, Hóa đơn bán hàng để giao hàng cho người mua (9a) Nhà cung cấp mang hàng cùng Phiếu giao hàng chuyển đến kho công ty (9b) Đồng thời Nhà cung cấp gửi Hóa đơn bán hàng đến Phòng Mua hàng (10a) Bộ phận kho nhận hàng, lập Phiếu nhập kho (10b) Phòng Mua hàng căn cứ hóa đơn lập phiếu Đề nghị thanh toán (11a) Phòng Mua hàng tập hợp tất cả các chứng từ liên quan đến mua hàng gửi về Phòng Kế toán, gồm có: Yêu cầu mua hàng, Báo giá, Đơn hàng mua, Hóa đơn bán hàng, Đề nghị thanh toán (11b) Bộ phận kho gửi Phiếu nhập kho đến phòng Kế toán (12) Sau khi phòng Kế toán nhận đủ một bộ chứng từ, hạch toán ghi nhận nợ phải trả Nhà cung cấp (13a) Nếu thanh toán qua Ngân hàng, Kế toán lập Ủy nhiệm chi gửi đến Ngân hàng (13b) Nếu thanh toán bằng tiền mặt, Kế toán lập Phiếu chi gửi qua Thủ quỹ chi tiền.

×