Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kh giao luu

541 views

Published on

  • Be the first to comment

Kh giao luu

  1. 1. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINHBCH HSV TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN Số: /KH-BCH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2012. KẾ HOẠCH Tổ Chức Giao Lƣu Và Hƣởng Ứng Loạt Chƣơng Trình Giao Lƣu Cán Bộ Hội Cụm 3 Căn cứ chương trình hoạt động, công tác năm của đoàn – hội; Căn cứ vào chương trình hoạt động thi đua tháng 3 của cụm thi đua cụm 3 hội sinh viên về việc tổ chức loạt chương trình giao lưu văn nghệ, bóng đá và cắm trại (có kế hoạch chi tiết của trưởng cụm và công văn của BCH Hội Sinh Viên Thành kèm theo). Nay BCH HSV Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan hưởng ứng và lập kế hoạch thi đua như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU. 1) Mục Đích - Nhằm thắt chặt mối quan hệ và tình đoàn kết giữa các trường đại học, cao đẳng trong cụm 3, đề caophong trào sinh viên trong giáo dục; - Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn – Hội cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào hoạt động tại Chi Đoàn, Chi Hội; - Và thực hiện theo kế hoạch thi đua, giao lưu với cám bộ hội cơ sở tại các trường đại học cao đẳng khác trong cụm 3 cụm thi đua và thực hiện teo chỉ thị của Văn Phòng Hội Sinh Viên Thành Phố. 2) Yêu Cầu - Thể hiện được niềm tự hào của bản thân mình về trường mình đang học – là một trường cao đẳng danh tiếng hàng đầu khu vực miền nam; - Thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hết mình trong thi đua và hoạt động của các bạn đang là cán bộ đoàn – hội; - Được sự hỗ trợ tốt nhất về nhiều mặt từ Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu Nhà Trường – Ban Thư Kí Hội Sinh Viên Trường. - Đảm bảo công tác tham gia hoạt động diễn ra đúng kế hoạch và an toàn tiết kiệm
  2. 2. II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 1) Giao Lƣu Bóng Đá Cán Bộ Cụm  Thời gian - Vòng loại: 8h00 ngày 11 tháng 03 năm 2012 - Vòng chung kết: 7h30 – 11h30 ngày 17 tháng 03 năm 2012.  Địa điểm Nhà thi đấu đa năng trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn cơ sở 2. 2) Giao Lƣu Văn Nghệ Cán Bộ Cụm  Thời gian – địa điểm - Duyệt chương trình: lúc 14h00 ngày 10/03/2012 tại trường đại học nông lâm. - Diễn ra đêm giao lưu văn nghệ: 19h00 ngày 17/03/2012 tại Khu Tưởng Niệm Vua Hùng Quận 9 – Thành Phố Hồ Chí Minh. 3) Hội Trại Giao Lƣu Cán Bộ Hội  Thời gian 2 ngày, 1 đêm: từ lúc 7h30 ngày 17/03/2012 đến 11h30 ngày 18/03/2012.  Địa điểm: Khu Tưởng Niệm Vua Hùng Quận 9 – Thành Phố Hồ Chí Minh.III. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA Các Đ/C là sinh viên đang theo học tại Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quanvà là cán bộ Đoàn – Hội cơ sở.IV. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNHChương trình giao lưu cán bộ cụm 3 được diễn ra trong thời gian 2 tuần với nhiều hoạtđộng nhu sau: 1) Giao Lƣu Bóng Đá Nam - Tuyển đội bóng đá nam với cầu thủ là cán bộ Đoàn – Hội của các liên chi hội trong trường (số lượng 12 – 15 Đ/C) - Tổ chức di chuyển sang trường DH KHXH&NV và giao lưu với các đội tuyển khác trong cụm.  Chịu trách nhiệm chính:1) Nguyễn Việt Hùng - Chủ Tịch Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan
  3. 3. 2) Đinh Thị Vân - Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan. 2) Giao Lƣu Văn Nghệ - Chọn tối thiểu hai tiết mục văn nghệ tại trường từ các Đ/C là cán bộ Đoàn – Hội để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với nội dung “Từ Trái Tim Đến Trái Tim” - Thể loại: ca múa nhạc, tự do…  Chịu trách nhiệm chính: 1) Phan Thị Tuyết Anh - Ủy Viên Ban Thư Kí, Chánh Văn Phòng Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan 2) Cao Thị Thiên Trang - Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan. 3) Hội Trại Giao Lƣu Cán Bộ Cụm 3 - Tổ chức thông tin cho các liên chi hội được biết về chương trình. - Lên kế hoạch thực hiện tại trường và xin đề xuất từ Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu Nhà Trường – Ban Thư Kí Hội Sinh Viên. - Tiến hành tuyển đội tuyển tham gia cắm trại với số lượng dưới 100 trại viên từ các Đ/C là cán bộ Đoàn – Hội của năm Liên Chi Hội. - Tiến hành phân công công việc và chuẩn bị mọi thứ cho chương trình giao lưu hội trại  Chịu trách nhiệm chính: 1) Nguyễn Quang Toại - Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan. 2) Đinh Thị Vân - Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan. 3) Nguyễn Hoàng Phương - Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1) Tiến Độ Thực Hiện - Ngày 01/03/2012: nhận kế hoạch từ cụm trưởng cụm 3 về chương trình giao lưu - Ngày 03/03/2012: họp ban chấp hành hội sinh trường, lên phương án thực hiện và thành lập ban tổ chức - Ngày 04/03/2012: thông báo về các liên chi hội và thông tin về cho các chi hội.
  4. 4. - Ngày 09/03/2012: nhận danh sách tham gia vào các chương trình hoạt động trong chuỗi hoạt động giao lưu cán bộ cụm 3. - Ngày 10/03/2012: họp ban tổ chức lần 2 để đề xuất phương án thự hiện và các công việc cần làm. - Ngày 10/03/2012: duyệt chương trình văn nghệ tại trường đại học nông lâm - Ngày 11/03/2012: giao lưu bóng đá vòng loại tại sân thi đấu đa năng DH KHXH&NV. - Ngày 17 – 18/03/2012: giao lưu hội trại, vòng chung kết bóng đá và văn nghệ. 2) Phƣơng Án Thực Hiện - Ban tổ chức phân công công việc chu đáo và đảm bảo tiến độ thực hiện (có bảng phân công công việc chi tiết kèm theo). - Xin hỗ trợ về nguồn lực từ Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu Nhà Trường ( có đề xuất kèm theo). - Tổ chức di chuyển cho 50 trại sinh tham gia của trường một cách chu đáo cả lược đi và lượt về. (xin đề xuất xe của nhà trường – có đề xuất kinh phí và phương tiện kèm theo). - Ban tổ chức chịu trách nhiệm phân công khi có sự cố xảy ra đột xuất, giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình sinh hoạt.VI. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC 1) Ban Chỉ Đạo1) Đ/c Phạm Kiều Hưng - Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên Thành Phố Trưởng Ban2) Đ/cNguyễn Văn Hiền - Bí Thư Đoàn trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan Phó Ban3) Đ/cNguyễn Thị Quý - Chủ Tịch Hội Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Luật Thành Viên. 2) Ban Tổ Chức1) Đ/cNguyễn Quang Toại - Ủy Viên BCH HSV Trường Trưởng Ban2) Đ/cĐinh Thị Vân - Phó Chủ Tịch HSV Trường Phó Ban3) Đ/cNguyễn Hoàng Phương - Ủy Viên BCH HSV Trường Phó Ban4) Đ/cNguyễn Bình An - Ủy Viên HSV Trường Ủy Viên5) Đ/cPhan Thị Tuyết Anh - Chánh Văn Phòng HSV Trường Ủy Viên6) Đ/cTrần Thị Kim Thoa - Ủy Viên HSV Trường Ủy Viên7) Đ/cLê Ngọc Thoại - Hội Phó Chi Hội C11C4 Ủy Viên
  5. 5. Trên đây là kế hoạch của trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan hưởng ứng loạtchương trình hoạt động của cụm thi đua cụm 3Khu Vực Thủ Đức Và Quận 9.Vì sự lớnmạnh của phong trào Đoàn – Hội, kính mong được sự đồng ý của BGHÝ Kiến Đoàn – Hội Ý Kiến Ban Giám Hiệu Thay Mặt Ban Tổ ChứcNơi nhận: - Văn Phòng Đoàn – Hội Trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải Quan; - BCH LCH các khoa; - Lưu VP.

×