Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bang danh gia nhom3 tuan 1

371 views

Published on

  • Be the first to comment

Bang danh gia nhom3 tuan 1

  1. 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH THÁI HÀ BOOK – TRI THỨC NGƯỜI VIỆT BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÒNG BÁN KẾT TRANH TÀI CEO CFC – 2013NHÓM 03 : KEY GROUPGIÁM SÁT VIÊN : NGUYỄN QUANG TOẠIS ĐÁNH GIÁ TUẦN LÀM VIỆC 1T HỌ VÀ TÊN GHI CHÚT LÀM VIỆC NHÓM SÁNG KIẾN NĂNG ĐỘNG ĐÓNG GÓP Tích cực năng động – Có nhiều sáng Năng động, tích Mức độ đóng góp Nhóm Trƣởng có tinh thần làm việc kiến hay, ý kiến cực nhưng chưa cho nhóm nhiều nhóm cao, biết lắng được tập thể biết cách điều phối và tích cực,1 Lê Chí Hùng nghe, tổng hợp ý kiến nhóm tôn trọng và chủ động trong không ngại khó, và biết cách quyết công việc nhiều. ngại khổ để hoàn đưa ra quyết định thành TỐT TỐT KHÁ TỐT Tích cực, biết cách Có sáng kiến cho Năng động, tích Mức độ đóng góp lắng nghe và đưa ra ý nhóm tuy nhiên cực làm việc nhóm, khá tích cực và kiến trong quá trình vẫn còn chưa khai biết cách làm việc biết cách tự đảm Nguyễn Thị họp nhóm, biết chủ thác được tối đa nhóm hiệu quả nhận nhiều công2 Hiếu Thanh động. lợi thế cần phát việc triển hơn nữa TỐT TB KHÁ TỐT TỐTKEY GROUP | TRANH TÀI CEO CFC LẦN II – VÒNG BÁN KẾT
  2. 2. KẾ HOẠCH KINH DOANH THÁI HÀ BOOK – TRI THỨC NGƯỜI VIỆT Tinh thần làm việc Tuy có sáng kiến Còn khá rụt rè Mức độ đóng góp nhóm chưa cao nhưng còn giữ lại trong quá trình cho nhóm không cho bản thân hoạt động nhóm, được lớn.cần phải3 Bùi Quang Lam Phƣơng nhiều chưa thực chưa hòa đồng tích cực hơn nữa sự chia sẻ cho được với nhóm nhóm TRUNG BÌNH TRUNG BÌNH TRUNG BÌNH TRUNG BÌNH Có tinh thần làm việc Có sáng kiến và ý Ban đầu hơi rụt rè Mức độ đóng góp nhóm tưởng thực hiện và ít phát biểu xây cho nhóm. nhưng còn nhiều dựng nhóm, nhưng4 Trần Thị Tuyết Sang cứng nhắc trong về sau có thái độ thực hiện tốt hơn KHÁ KHÁ KHÁ KHÁ Tinh thần làm việc Ý kiến thì có Năng động tích cực Mức độ đóng góp nhóm cao, biết tôn nhưng còn hơi và biết cách chủ cho nhóm đánh trọng ý kiến nhóm và truyền thống và động trong quá giá cao5 Nguyễn Ngọc Thơ cùng nhau phát triển chưa có sáng tạo trình làm việc nhóm trong quá trình nhiều nhóm làm việc. TỐT KHÁ TỐT TỐT Có tinh thần làm việc Có sáng kiến Năng động, nhiệt Hoàn thành các nhóm, có thái độ nhiệt nhưng còn chưa tình, nhưng còn hơi công việc nhóm tình và tôn trọng sáng tạo nhiều chỉnh mảng ở 1 số giao nhưng với6 Nguyễn Thị Thƣơng nhóm công tác mức độ không cao lắm. TỐT KHÁ KHÁ KHÁKEY GROUP | TRANH TÀI CEO CFC LẦN II – VÒNG BÁN KẾT
  3. 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH THÁI HÀ BOOK – TRI THỨC NGƯỜI VIỆT Có tinh thần làm việc Sáng kiến vẫn Có thái độ tốt trong Chủ động nhận nhóm, có tinh thần chưa nêu nổi bật quá trình hoạt động công việc và hoàn hợp tác và biết cách được trong quá và làm việc nhóm thành tốt công liên hệ với các bạn trình làm việc với các thành viên việc của nhóm7 Nguyễn Hà Vy trong nhóm, nhưng nhóm và đưa ra ý khác vần còn hơi chểnh kiến mảng. KHÁ KHÁ TỐT TỐT Trên đây là kết quả đánh giá sơ lược về các thành viên trong nhóm 03 – Key Group trong tuần đầu tiên phần thi lập kế hoạchkinh doanh chương trình TRANH TÀI CEO CFC 2013. Những thành viên có mức đánh giá cao thì cần nên phát huy tốt vai trò của mình trong công tác với nhóm, còn những bạn đượcđánh giá chưa cao thì vẫn còn 2 ngày nữa và 1 tuần thử tài kinh doanh thì các bạn cố gắng khắc phục nhược điểm và nâng cao đượcmức đánh giá của mình đối với GIÁM SÁT VIÊN cũng như là mức đánh giá của các thành viên trong nhóm. CHÚC NHÓM CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG TRONG VÒNG THI THỬ TÀI KINH DOANH NÀY VÀ CHIẾM DOANHSỐ CŨNG NHƯ LỢI NHUẬN CAO NHẤT NHÉ.!!! TM. BAN TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VIÊN. NGUYỄN QUANG TOẠI.KEY GROUP | TRANH TÀI CEO CFC LẦN II – VÒNG BÁN KẾT

×