Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
©TNS Sifo 2013
Svenska myndigheters anseende 2014
©TNS Sifo 2013
Om undersökningen
• Undersökningen genomfördes
mellan den 16 april – 15 maj 2014.
• Totalt genomfördes 5657...
©TNS Sifo 2013
Kännedom för svenska myndigheter 2014
11
12
15
18
19
21
21
22
24
26
26
31
32
32
32
33
34
34
34
43
47
48
55
...
©TNS Sifo 2013
90
70
50
30
86
Total
90
Org A
78
Org B
Anseendeindex
Organisationens
kompetens
Kvalitet i myndighetsutövnin...
©TNS Sifo 2013
Anseendeindex för svenska myndigheter 2014
49 49 48 47
44
41 40 39 38 38 37 36
33 32 31 30
24
20 20
18
14 1...
©TNS Sifo 2013
Myndigheterna vars anseende förändrats mest under
det senaste året
2013 2014
26
37
33
20
24
-32
13
18
-27
2...
©TNS Sifo 2013
Anseendeindex för svenska myndigheter 2012-2014
49 49 48 47
44
41 40 39 38 38 37 36
33 32 31 30
24
20 20
18...
©TNS Sifo 2013
34
38
28
37
26
33
18
24
13
20
14
18
17
13
-27
-32
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
4...
©TNS Sifo 2013
46
49
45
48
43
44
42
40
37
39
38
36
33
3232
31
32
30
19
20
13
14
6
5
-11
-8
-19
-18
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
...
©TNS Sifo 2013
23
35
65
14
19
28
41
73
19
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2013
2014
Anseendeindex 2014 - indexfrågor
Polisen
...
©TNS Sifo 2013
Anseendeindex 2014 - indexfrågor
Arbetsförmedlingen
%
• Siffrorna avser Top Two
• Förtroende har förändrats...
©TNS Sifo 2013
Toivo Sjörén
toivo.sjoren@sifo.se
0701-84 23 50
Johan Orbe
johan.orbe@tns-sifo.se
0707-91 84 48
TNS Sifo Op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Myndigheternas anseende 2014 opinion

1,359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Myndigheternas anseende 2014 opinion

 1. 1. ©TNS Sifo 2013 Svenska myndigheters anseende 2014
 2. 2. ©TNS Sifo 2013 Om undersökningen • Undersökningen genomfördes mellan den 16 april – 15 maj 2014. • Totalt genomfördes 5657 intervjuer.
 3. 3. ©TNS Sifo 2013 Kännedom för svenska myndigheter 2014 11 12 15 18 19 21 21 22 24 26 26 31 32 32 32 33 34 34 34 43 47 48 55 55 56 62 0 10 20 30 40 50 60 70 Statens Fastighetsverk Riksantikvarieämbetet Folkhälsomyndigheten SIDA Finansinspektionen Diskrimineringsombudsmannen Åklagarmyndigheten Lantmäteriet Sveriges Domstolar Skolinspektionen Naturvårdsverket Pensionsmyndigheten Migrationsverket Konsumentverket Riksbanken Skolverket Kronofogden Socialstyrelsen Livsmedelsverket Trafikverket Försvarsmakten CSN Arbetsförmedlingen Skatteverket Försäkringskassan Polisen • Siffrorna avser ”känner ganska/mycket bra till” %
 4. 4. ©TNS Sifo 2013 90 70 50 30 86 Total 90 Org A 78 Org B Anseendeindex Organisationens kompetens Kvalitet i myndighetsutövning eller tjänster Känslomässig samhörighet Personligt intryck Förtroende Framgång Allmänt rykteÖvergripande värdering 1 2 3 4 5 TNS Sifo:s anseendeindex
 5. 5. ©TNS Sifo 2013 Anseendeindex för svenska myndigheter 2014 49 49 48 47 44 41 40 39 38 38 37 36 33 32 31 30 24 20 20 18 14 13 5 -8 -18 -32 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Konsumentverket Lantmäteriet Skatteverket Riksantikvarieämbetet Riksbanken StatensFastighetsverk Naturvårdsverket Kronofogden Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Polisen Finansinspektionen CSN Trafikverket Åklagarmyndigheten SverigesDomstolar Diskrimineringsombudsmannen Pensionsmyndiheten SIDA Skolinspektionen Försvarsmakten Socialstyrelsen Skolverket Försäkringskassan Migrationsverket Arbetsförmedlingen Genomsnittligt index för myndigheterna 2014 = 25
 6. 6. ©TNS Sifo 2013 Myndigheterna vars anseende förändrats mest under det senaste året 2013 2014 26 37 33 20 24 -32 13 18 -27 28Polisen CSN Pensionsmyndigheten Diskriminerings- ombudsmannen Arbetsförmedlingen * Fem eller flera stegs förändring sedan 2013.
 7. 7. ©TNS Sifo 2013 Anseendeindex för svenska myndigheter 2012-2014 49 49 48 47 44 41 40 39 38 38 37 36 33 32 31 30 24 20 20 18 14 13 5 -8 -18 -32 46 45 43 42 37 34 28 38 26 33 32 32 18 13 19 14 13 17 6 -11 -19 -27 47 45 48 41 33 34 27 35 20 27 37 22 12 8 12 17 16 12 -18 -17 -21 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Konsumentverket Lantmäteriet Skatteverket Riksantikvarieämbetet Riksbanken StatensFastighetsverk Naturvårdsverket Kronofogden Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Polisen Finansinspektionen CSN Trafikverket Åklagarmyndigheten SverigesDomstolar Diskrimineringsombudsmannen Pensionsmyndiheten SIDA Skolinspektionen Försvarsmakten Socialstyrelsen Skolverket Försäkringskassan Migrationsverket Arbetsförmedlingen 2014 2013 2012 * Vissa myndigheter har inte varit med i tidigare mätningar.
 8. 8. ©TNS Sifo 2013 34 38 28 37 26 33 18 24 13 20 14 18 17 13 -27 -32 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2013 2014 Livsmedelsverket Polisen CSN Diskrimineringsombudsmannen Pensionsmyndiheten Skolinspektionen Socialstyrelsen Arbetsförmedlingen Anseendeindex för svenska myndigheter 2013-2014 Stor förändring från föregående år * Fyra eller flera stegs förändring sedan 2013.
 9. 9. ©TNS Sifo 2013 46 49 45 48 43 44 42 40 37 39 38 36 33 3232 31 32 30 19 20 13 14 6 5 -11 -8 -19 -18 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2013 2014 Konsumentverket Skatteverket Riksbanken Naturvårdsverket Kronofogden Finansinspektionen Trafikverket Åklagarmyndigheten Sveriges Domstolar SIDA Försvarsmakten Skolverket Försäkringskassan Migrationsverket Anseendeindex för svenska myndigheter 2013-2014 Liten förändring från föregående år * Upp till tre stegs förändring sedan 2013.
 10. 10. ©TNS Sifo 2013 23 35 65 14 19 28 41 73 19 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 2014 Anseendeindex 2014 - indexfrågor Polisen % • Siffrorna avser Top Two • Förtroende har förändrats mest sedan 2012. • Ökningen härleds mer till samhörighet än kompetens Samhörighet Kompetens Framgång KvalitetFörtroendeÖvergripande rykte Personligt intryck
 11. 11. ©TNS Sifo 2013 Anseendeindex 2014 - indexfrågor Arbetsförmedlingen % • Siffrorna avser Top Two • Förtroende har förändrats mest sedan 2012. • Minskningen härleds mer till samhörighet än kompetens Samhörighet Kompetens Framgång KvalitetFörtroendeÖvergripande rykte Personligt intryck 1 2 16 1 11 2 12 1 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2013 2014
 12. 12. ©TNS Sifo 2013 Toivo Sjörén toivo.sjoren@sifo.se 0701-84 23 50 Johan Orbe johan.orbe@tns-sifo.se 0707-91 84 48 TNS Sifo Opinion och Samhälle www.tns-sifo.se

×