Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNS PäättäjäAtlas 2015

1,456 views

Published on

TNS PäättäjäAtlas - Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva

Published in: Business
  • Login to see the comments

TNS PäättäjäAtlas 2015

  1. 1. © TNS 2015 TNS PäättäjäAtlas 2015 Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva TNS Gallup
  2. 2. © TNS 2015 Päätöksentekoon osallistuvia yhteensä 463 000 Päättäjä1 61 000 Päättäjä2 169 000 Osallistuja 233 000 TNS Gallupin ainutlaatuinen päättäjämäärittely tunnistaa aidot yrityspäättäjät, joilla on todellinen valta hankintapäätöksiin. Yksityisellä sektorilla on 230 000 päättäjää, jotka tekevät yrityksen lopulliset hankintapäätökset. Näistä yrityspäättäjistä 61 000 on niin kutsuttuja huippupäättäjiä, joilla on peruspäättäjää laajemmat hankintapäätösvaltuudet. Kaiken kaikkiaan noin 463 000 henkilöä pystyy vaikuttamaan yritysten hankintapäätöksiin, joko lopullisena päättäjänä tai hankintapäätösten esittelijöinä ja asiantuntijoina. Vaikka Osallistujat eivät ole yrityksen hankintojen lopullisia päättäjiä, on heidän vaikutusvaltansa joissakin yrityksissä erittäin suuri. Lähde: TNS PäättäjäAtlas 2015, yksityinen sektori, N=2978 TNS PäättäjäAtlas 2015
  3. 3. © TNS 2015 Henkilöstö 344 000 Toimistokalusteet, työvälineet 295 000 Markkinointi, viestintä 291 000 Tietotekniikka 270 000 Tuotannon hankinnat 216 000 Majoitus ja matkustus 215 000 Kuljetus, logistiikka, varastointi 208 000 Tietoliikenne, puheviestintä 181 000 Toimitilat 177 000 Talous, lakiasiat 140 000 Vakuutus 127 000 Kuljetusvälineet 117 000 Rakentaminen 105 000 Henkilöautot 104 000 Hankintapäättäjät ja hankintoihin osallistujat Määrät toimialoittaan, estimaatti (hlöä) Lähde: TNS PäättäjäAtlas 2015, yksityinen sektori, N=2978 TNS PäättäjäAtlas 2015 Päättäjä 1+2 Osallistuja
  4. 4. © TNS 2015 TNS PäättäjäAtlas 2015 paljastaa suomalaisen hankintapäättäjän muotokuvan Tutkimus selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän mediakulutuksen sekä suhtautumisen business-brändeihin. TNS PäättäjäAtlas 2015 Päättäjän mediakulutus Päättäjän omakuva Tietolähteet ja tulevaisuus Päättäjän suhde brändeihin Kuka? Missä? Mistä päättää? Suhde digitaalisuuteen? Henkilökohtaiset motivaattorit? Miten tavoitan, mitkä kanavat toimivat? Mitkä mediat toimivat brändini kanssa? Mitkä mainos- ja markkinointikanavat auttavat ostoprosessissa eteenpäin? Hankinta- ja kilpailutusaikeet? Tulevaisuususko? Miten pärjään kilpailussa? Onko haasteenani tunnettuus, mielikuva, vai jokin muu?
  5. 5. © TNS 2015 TNS PäättäjäAtlas 2015 tukee kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa Tutkimus auttaa suunnittelemaan ja kohdentamaan hankintapäättäjille tarkoitettua markkinointiviestintää parhaalla mahdollisella tavalla. TNS PäättäjäAtlas 2015 TNS PäättäjäAtlas kertoo, miten brändit ja päättäjät kohtaavat. Ja kuinka B2B-brändien kannattaa räätälöidä viestintäänsä potentiaalisille asiakkailleen. Yli 300 brändiä:  Yrityskuluttamisen brändit  Henkilökohtaisen kuluttamisen brändit Tiedon hyödyntäminen:  Brändin viestinnällisten haasteiden ja mahdollisuuksien kartoitus  Brändin tilanteen kehittyminen  Brändin ja median yhteensopivuus  Kilpailijavertailut
  6. 6. © TNS 2015 TNS PäättäjäAtlas 2015  Markkinakartta määrittää päättäjän ja brändin välisen suhteen brändin tunnettuuden ja käyttökokemusten kautta.  Viestintäkartta määrittää päättäjän ja brändin välisen suhteen brändin tunnettuuden ja mielikuvan kautta.  Muodostaa viestinnällisesti erilaisia kohderyhmiä ja asiakaspotentiaaleja, joiden tarkempi analysointi auttaa suunnittelussa.  Vetovoimakartta kertoo käyttäytymisaikomuksen ja todellisen käyttäytymisen eron.  Kartan avulla on mahdollista seurata merkkien nykyisiä markkina-osuuksia suhteessa merkkipreferenssiin. Päättäjän suhde brändeihin Markkinoinnin johtamisen mittarit Kartta-analyysit saatavissa useimmista brändeistä.
  7. 7. © TNS 2015 Noin 3000 ylemmän toimihenkilön haastattelua yksityiseltä sektorilta.  Vähintään kahden hengen toimipaikat Manner-Suomessa.  Johto ja ylempiin toimihenkilöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Asiantuntijoiden kohdalla rajattu pois epäitsenäistä työtä tekevät.  Edustettuna olevat toimialat: teollisuus, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, yrityspalvelut, kuluttajapalvelut. TNS Gallupin kehittämä päättäjämäärittely.  Hankintapäätökseen vaikuttamisessa on useita eri tasoja: päätöksiin vaikuttavasta käyttäjästä lopulliseen hankintapäättäjään asti.  Gallupin päättäjämäärittelyssä hankintapäättäjät jaetaan kolmeen ryhmään: Päättäjä1, Päättäjä2 ja Osallistuja. Päättäjätasoon vaikuttavat päätöksentekorooli ja -asema yrityksessä sekä päätöksen euromääräinen koko. Tuoretta ja luotettavaa tietoa.  Valtakunnallinen puhelininformoitu web-kysely helmi-huhtikuussa 2015.  Tutkimus toteutetaan vuosittain tinkimättä tiukoista edustavuus- ja painotuskriteereistä. Uutta 2015  Päättäjän suhde digitaalisuuteen  Päättäjän kiinnostuksen kohteet ja motivaattorit  Yrityksen ikä  Hankinta- ja kilpailutusaikeet  Sisältömarkkinoinnin seuraaminen  Tulostin- ja monitoimilaitemerkit  Työeläkeyhtiöt Perustietoa TNS PäättäjäAtlaksesta TNS PäättäjäAtlas 2015 Päättäjän mediakulutus Päättäjän omakuva Tietolähteet ja tulevaisuus Päättäjän suhde brändeihin
  8. 8. © TNS 2015 TNS PäättäjäAtlas 2015 Syvempää ymmärrystä ja tukea markkinointiviestinnän suunnittelulle! Lisätietoa tutkimuksesta antavat: Antti Salo, Nina Frosterus, Sinikka Laine sekä oma TNS Gallup -yhteyshenkilösi etunimi.sukunimi@tnsglobal.com | Puh. (09) 613 500 | www.tns-gallup.fi TNS Gallup

×