Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Hàng hóa </li></ul><ul><li>Tiền tệ </li></ul><ul><li>Quy luật giá trị </li></ul>SEMINAR TRIẾT HỌC Học Thuyết Giá Trị
1. Hàng hóa <ul><li>Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, m...
<ul><li>Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị: </li></ul><ul><li>Giá trị sử dụng: là công dụng của hàn...
<ul><li>Đặc trưng của giá trị sử dụng </li></ul><ul><li>Giá trị sử dụng không phải cho người sản xuất trực tiếp sử dụng mà...
<ul><li>Giá trị: là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. </li></ul><ul><li>Lượng giá trị ...
<ul><li>  Đây là 2 thuộc tính cùng tồn tại, thống nhất và đối lập trong cùng một hàng hóa. </li></ul><ul><li>Thống nhất:...
<ul><li>Đối lập:  2 thuộc tính là 2 mặt đối lập nằm ngay bên trong hàng hóa.  </li></ul><ul><li>Với người sản xuất:  tạ...
Mối quan hệ giữa tính chất 2 mặt của sản xuất hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa: <ul><li>Lao động cụ thể:  là lao độn...
<ul><li>Lao động cụ thể không phải là nguồn gốc duy nhất của của cải vật chất. </li></ul>
Lao động trừu tượng: Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa, không kể đến hình thức cụ thể của nó. <ul><li> Lao ...
2. Tiền tệ Đảo Fiji Hy Lạp và La Mã Phillip Trung Quốc Nguồn gốc ra đời
SXHH phát triển, quan hệ giữa các vùng được mở rộng Phải thống nhất vật ngang giá Vật ngang giá được cố định ở vàng bạc Ti...
Bản chất của tiền tệ <ul><li>Khi tiền tệ ra đời, thế giới hàng hóa chia làm hai cực, một cực là tất cả những hàng hóa thôn...
Chức năng của tiền tệ Tiền tệ thế giới Phương tiện thanh toán Phương tiện lưu thông Thước đo giá trị Phương tiện cất trữ C...
3. Nội dung quy luật giá trị <ul><li>Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa. </li></ul><ul><li>...
Tác dụng của quy luật giá trị <ul><li>Điều tiết sản xuất hàng hoá </li></ul><ul><li>Nhà nước quy hoạch quy mô và sản lượng...
<ul><li>Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động. </li></ul><ul><li>Đối với nhà nước: cơ ...
<ul><li>Phân hóa người sản xuất hàng hóa thành giàu nghèo. </li></ul><ul><li>Đối với người giàu: khuyến khích làm giàu đú...
THANK YOU!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Mac - Lenin
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

12

Share

Download to read offline

Hoc thuyet gia tri

Download to read offline

close

Hoc thuyet gia tri

 1. 1. <ul><li>Hàng hóa </li></ul><ul><li>Tiền tệ </li></ul><ul><li>Quy luật giá trị </li></ul>SEMINAR TRIẾT HỌC Học Thuyết Giá Trị
 2. 2. 1. Hàng hóa <ul><li>Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, mua bán. </li></ul><ul><li>Hàng hóa hữu hình </li></ul>Hàng hóa vô hình
 3. 3. <ul><li>Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị: </li></ul><ul><li>Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. </li></ul>Hai thuộc tính của hàng hóa
 4. 4. <ul><li>Đặc trưng của giá trị sử dụng </li></ul><ul><li>Giá trị sử dụng không phải cho người sản xuất trực tiếp sử dụng mà cho người khác, cho xã hội. </li></ul><ul><li> Muốn thực hiện được giá trị sử dụng phải thông qua trao đổi mua bán. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Giá trị: là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. </li></ul><ul><li>Lượng giá trị của hàng hóa là số lượng lao động xã hội hao phí để sản hàng hóa. </li></ul>
 6. 6. <ul><li> Đây là 2 thuộc tính cùng tồn tại, thống nhất và đối lập trong cùng một hàng hóa. </li></ul><ul><li>Thống nhất: 2 thuộc tính đó làm tiền đề cho nhau, cùng tồn tại trong một hàng hóa. </li></ul><ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul><li>Đối lập: </li></ul><ul><li>Giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên </li></ul><ul><li>Giá trị là thuộc tính xã hội. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Đối lập: 2 thuộc tính là 2 mặt đối lập nằm ngay bên trong hàng hóa. </li></ul><ul><li>Với người sản xuất: tạo ra giá trị sử dụng, nhưng mục đích của họ là giá trị. </li></ul><ul><li>Với người mua: quan tâm đến giá trị sử dụng, nhưng để đạt được GTSD họ phải trả giá trị cho người sản xuất. </li></ul>GTSD Giá trị Giá trị sử dụng Giá trị
 8. 8. Mối quan hệ giữa tính chất 2 mặt của sản xuất hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa: <ul><li>Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định  Lao động cụ thể tạo ra GTSD của HH. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Lao động cụ thể không phải là nguồn gốc duy nhất của của cải vật chất. </li></ul>
 10. 10. Lao động trừu tượng: Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa, không kể đến hình thức cụ thể của nó. <ul><li> Lao động trừu tượng là nguồn gốc duy nhất của giá trị hàng hóa. </li></ul>
 11. 11. 2. Tiền tệ Đảo Fiji Hy Lạp và La Mã Phillip Trung Quốc Nguồn gốc ra đời
 12. 12. SXHH phát triển, quan hệ giữa các vùng được mở rộng Phải thống nhất vật ngang giá Vật ngang giá được cố định ở vàng bạc Tiền tệ ra đời SX và trao đổi hàng hóa phát triển Trao đổi trực tiếp mất dần Một hàng hóa trung gian Hình thái giá trị chung SXHH ra đời, trao đổi trở nên thường xuyên Nhiều hàng hóa có thể đóng vai trò là vật ngang giá Hình thái giá trị toàn bộ Trao đổi mới xuất hiện, có tính ngẫu nhiên, đơn giản Trao đổi trực tiếp tỉ lệ về lượng trong trao đổi chưa ổn định Hình thái giá trị gign đơn hay ngẫu nhiên
 13. 13. Bản chất của tiền tệ <ul><li>Khi tiền tệ ra đời, thế giới hàng hóa chia làm hai cực, một cực là tất cả những hàng hóa thông thường, một cực là thứ hàng hóa đóng vai trò là tiền tệ. </li></ul><ul><li>Ví dụ: Hai tư cách của vàng: </li></ul>Hàng hóa thông thường Giá trị sử dụng: làm đồ trang sức, nguyên liệu trong công nghiệp Giá trị: do lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra vàng quy định Hàng hóa đặc biệt Giá trị sử dụng: vật ngang giá chung trong trao đổi Giá trị: mang hình thái giá trị xã hội trực tiếp, giá trị của nó được biểu hiện ở hết thảy các hàng hóa
 14. 14. Chức năng của tiền tệ Tiền tệ thế giới Phương tiện thanh toán Phương tiện lưu thông Thước đo giá trị Phương tiện cất trữ Chức năng của tiền tệ
 15. 15. 3. Nội dung quy luật giá trị <ul><li>Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa. </li></ul><ul><li>Quy luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Việc trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá. </li></ul>
 16. 16. Tác dụng của quy luật giá trị <ul><li>Điều tiết sản xuất hàng hoá </li></ul><ul><li>Nhà nước quy hoạch quy mô và sản lượng hàng hóa trên thị trường. Nhà nước giúp các doanh nghiệp đăng kí logo thương hiệu. </li></ul><ul><li>Điều tiết lưu thông hàng hóa, làm cho hàng hóa di chuyển từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao </li></ul><ul><li>Nhà nước phát triển hệ thống giao thông vận tải </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động. </li></ul><ul><li>Đối với nhà nước: cơ sở phát triển KHKT, chuyển giao KHKT với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. </li></ul><ul><li>Đối với DN: chủ động tiếp cận ứng dụng KHKT vào quá trình sản xuất. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Phân hóa người sản xuất hàng hóa thành giàu nghèo. </li></ul><ul><li>Đối với người giàu: khuyến khích làm giàu đúng PL, đánh thuế thu nhập. </li></ul><ul><li>Đối với người nghèo: xóa đói giảm nghèo, đào tạo, giới thiệu việc làm, cho vay vốn. </li></ul>
 19. 19. THANK YOU!
 • HongTham14

  Oct. 5, 2018
 • KimChiLTh1

  Apr. 3, 2018
 • LaHung2

  Apr. 16, 2016
 • nqviet97

  Mar. 10, 2016
 • Vinhtungtran3203

  May. 22, 2015
 • truongthanh113

  Apr. 6, 2015
 • tungbganh9

  Mar. 17, 2015
 • Thuntl

  Jan. 26, 2015
 • PhamQuocDat95

  Oct. 16, 2014
 • ck15842357

  Jul. 3, 2014
 • tuannguyenk59

  Feb. 13, 2014
 • tonyphan123

  Oct. 24, 2012

close

Views

Total views

17,838

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

381

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×