Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Incertitudinea in medicina

pt studenti/rezidenti

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Incertitudinea in medicina

 1. 1. Prezentare realizată de : Rusu Roxana-Elena Coordonator : Prof. Dr. Traian Mihaescu
 2. 2.  Una din cauzele principale pentru erorile de diagnostic este considerată a fi, în mod paradoxal, încercarea asiduă de a obține un diagnostic cât mai cert, cât mai rapid.
 3. 3.  Incertitudine interpersonală (în comunicare)  Incertitudine izvorâtă din ignoranță (lipsa noțiunilor teoretice necesare)  Incertitudinea în aplicare  Incertitudine morală (J Saunder- Uncertainty in medicine, 2005)
 4. 4.  Lipsa dovezilor convingătoare (studii clinice)  Aplicabilitatea dovezilor din cercetare în clinică  Interpretarea datelor  Variabilitatea biologică a pacienților  Erorile sistematice (bias) ale pacienților și medicilor  Erorile în interpretarea testelor  Valorile si părerile diferite ale medicilor și pacienților
 5. 5. Eșecul învățării luării deciziilor în incertitudine este cauza principală a excesului de investigații și a tratamentelor neadecvate. (B Haynes, 2004)
 6. 6.  Identificarea dovezilor relevante  Îmbunătățirea conexiunilor dintre date, informații și cunoștiințe  Infrastructura informatizata/ evidence at the point of care  “leadership” pentru informarea publicului cu privire la incertitudini – Agenda cercetării ↔ necesitățile pacienților/medicilor (B Djulbecovic. BMJ 2004)
 7. 7.  Antrenarea medicilor pentru a lua decizii în incertitudine – “cel mai mare eșec al educației medicale în sec 21” Diagnostic Ipoteză de diagnostic
 8. 8.  Informația  Competența clinică ◦ Anamneza meticuloasă ◦ Excluderea diagnosticelor îngrijorătoare ◦ Implicarea pacientului în luarea deciziilor
 9. 9.  Abordarea multidisciplinară a pacientului, cu o comunicare eficientă între diverși specialiști
 10. 10. "Medicina este stiința incertitudinii și arta probabilității" (Sir William Osler)
 11. 11. Vă mulțumesc!

×