Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt

983 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekt

 1. 1. Výukový materiál pro technické kreslení – 1.dílSSPŠ 2010/2011 Tomáš Masár, 4.L
 2. 2. Obsah Něco málo o mě Základní informace o projektu Řešení projektu Ukázky z projektu Závěreční shrnutí Zdroje Konec
 3. 3. Něco málo o mě Je mi 19 let. Jsem studentem SSPŠ 4 rokem v oboru technické lyceum Záliby  PC  Rekreační sporty Plány do budoucna jsou především vystudovat VŠ
 4. 4. Cíl maturitní práce Vytvořit výukový materiál pro technické kreslení. Skripta jsou určena především studentům prvních ročníků. Skripta budou sloužit k doplnění výkladu vyučujícího, k domácímu samostudiu žáků nebo k procvičení jednotlivých kapitol.
 5. 5. Popis výběru prostředků Nástroje pro zhotovení projektu  AutoCAD 2010  Microsoft Word 2007  Adobe Photoshop CS3  Microsoft Expression Studio 3  Microsoft PowerPoint 2007
 6. 6. Varianty řešení a výstupu Tištěná skripta Skripta v elektronickém formátu (.pdf) Webová prezentace
 7. 7. Řešení projektu Kroky k vytvoření projektu  Vytvoření obrázků a výkresů.  Přepsání a doplnění textu o aktuální informace.  Vytvoření grafické podoby skript.  Tvorba webové prezentace.  Vytvoření plakátu – ukázka zde
 8. 8. Problémy při tvorbě Během tvorby projektu se vyskytlo několik problémů  Export obrázků z programu AutoCAD 2010.  V některých částech, obtížné dodržení termínu.  Obecná časová náročnost.
 9. 9. Tištěná skripta – úvodní list
 10. 10. Tištěná skripta – kapitola ŘezyI.
 11. 11. Tištěná skripta – kapitola ŘezyII.
 12. 12. Webová prezentace Ukázka internetových stránek www.technicke-kresleni.wz.cz
 13. 13. Ukázka zdrojového kódu
 14. 14. Závěrečné shrnutí Naplnění stanoveného úkolu bylo dodrženo. Podařilo se zhotovit oba druhy výstupu. Přínos pro řešitele  Zopakování vybraných programů k maturitě.
 15. 15. Použité zdroje Byla použita skripta „Základy strojírenství 1.díl“ autor: Ing.Radko Sáblík. (1995). Dále jsem využil učebnici „Technické kreslení“ autoři: Jaroslav Kletečka a Petr Fořt. (2005) Dále zpracovatel čerpal z internetových stránek:  http://www.techportal.cz/1/1/aktualni-informace-o-nove-norme-pro-predepisovani-drsnosti- povrchu-na-technickych-vykresech-cid61965/  http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00003388/Download/KU0062_kapitola.pdf  http://eduka.spaco.cz/  http://javvi.webzdarma.cz  http://www.linkeova.cz  http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/help/cz/tolerances.htm  http://www.propojeni.cz/joo/prop/PUB/LAST/KOTY.PDF  http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl.pdf  http://user.mendelu.cz/provazni/prednasky/tech_kresl2.pdf  http://www.wingsign.ic.cz/pages/totap.htm  http://wwwold.tf.czu.cz/scripta/ST2-2.pdf  http://zcu.yc.cz/TD/TOLEROVANI.doc  http://eduka.spaco.cz/wp-content/3-kotovani-na-strojnickych-vykresech-1cast.pdf
 16. 16. Děkuji za pozornostProstor pro vaše dotazy

×