Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Maailma muuttuu - työelämä muuttuu(20)

Advertisement

Maailma muuttuu - työelämä muuttuu

 1. Rethink Group Maailma muuttuu Työelämä muuttuu Johtaminen muuttuu MARK AAMUTEEMA Tuomo Luoma 16.9.2015
 2. Rethink Group Mikä aiheuttaa muutoksen?
 3. Rethink Group GLOBALISAATIO Tuolla jossakin 4 miljardia ihmistä odottaa, että saisivat tehdä meidän työmme halvemmalla ja paremmin!
 4. Rethink Group Käyttäytymisen muutos Globaali markkina Reaali- aikaisuus Räätälöity asiakas- kokemus Sosiaaliset verkostot Teknologian muutos PilviMobiili Sosiaaliset alustat Analy- tiikka DIGITALISAATIO 20% 80%
 5. Rethink Group MAAILMA ON MUUTTUNUT LÄPINÄKYVÄKSI JA REAALIAIKAISEKSI
 6. Rethink Group AVOIN MAAILMA TARJOAA ESIMERKKEJÄ JA KASVATTAA ODOTUKSIA!
 7. Rethink Group OSAAMISTA POISTUU NOPEAMMIN KUIN UUTTA SYNTYY TILALLE
 8. Rethink Group Kilpailu parhaista tekijöistä tulee olemaan ennen näkemättömän kovaa.
 9. Rethink Group Työelämän ratkaisut, organisaatiot ja johtaminen joutuvat aivan uusien haasteiden eteen.
 10. Rethink Group Mitä kannattaisi ottaa tosissaan?
 11. Rethink Group Liiketoiminta- ja ansaintamallit muuttuvat 1.  Pilvipalvelut, sosiaalinen media, analytiikka ja mobiilit päätelaitteet avaavat aivan uusia tuote- ja palvelumahdollisuuksia 2.  Se edellyttää suuria muutoksia hinnoitteluissa, myyntiprosessissa ja jakelumalleissa 3.  Sekä uusia organisaatio- ja johtamismalleja 4.  Sekä uusia osaajia / osaamista EY 2015
 12. Rethink Group •  Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa aiheesta, ei ole naapurin kokemuksia •  Pakko ottaa riskejä •  Epäonnistumisen pelko VS rohkeus •  Suunnittelu VS toteuttaminen ja kaupallisuus •  Kynttilä vakan alla VS onnistumisen riemu ja menestyminen Asenne
 13. Rethink Group Kannustava ja kokeileva yrityskulttuuri •  Asiakas keskiössä •  Jokainen työntekijä on asiakaspalveluhenkilö •  Fail lot, fail early, fail cheap •  Prosessit saavat ihmiset liikkeelle pakosta, kukoistava yrityskulttuuri puolestaan intohimosta
 14. Rethink Group Läpinäkyvä organisaatio •  Reilu, tasapuolinen ja rehellinen. •  Esimerkki •  Lunastus on lupausta tärkeämpi •  Imagon voi kiillottaa ja brändin rakentaa, mutta MAINE pitää ansaita.
 15. Rethink Group Analytiikka / tiedolla johtaminen •  Valtaosaa firmoista johdetaan katsomalla peräpeiliin –  Kun pitäisi olla mittarilentämistä muistuttava järjestelmä, joka tuottaa jatkuvasti tietoa onnistumisesta, ympäristöstä ja asiakkaiden toiminnasta. •  Relevantit mittarit –  Tuloksia ei aikaa –  Asiakasdata -> asiakaskokemus –  Käyttäjädata -> käyttäjäkokemus •  Strategian onnistumista mitataan päivässä ja hetkessä - ei vuodessa tai neljänneksessä.
 16. Rethink Group VALTA OSAAMINEN VISIO OSAAMINEN VALTA Unelmat luovat merkitystä työlle ja sille, miksi yrityksen kanssa kannattaa olla tekemisissä. Vahva visio
 17. Rethink Group Asiakaskokemus •  Kaikkien niiden kokemusten summa, joista asiakas muodostaa käsityksensä yrityksestä •  Perustana hyvä analytiikka •  Ylivertainen ja kestävä kokemus syntyy vain silloin, kun sen tavoittelu kuuluu johtoryhmän ja koko organisaation kulttuuriin •  Ei ole vain asiakaspalvelun, vaan koko organisaation vastuulla
 18. Rethink Group Asiakastarve Johtaminen Siilojen kautta johdettiin tuotteen valmistusta – EI ASIAKASKOKEMUSTA
 19. Rethink Group Lisäarvon tuottaminen •  Brändien rakentamisesta kasvaa globaalissa maailmassa elinehto. •  Arvo syntyy mielikuvista •  90% tuotteen arvosta on teollisen valmistuksen sijasta ajattelun tuotosta: –  Designiä, markkinointia, palvelumuotoilua. –  Luovuutta. •  Digimaailmassa brändit syntyvät asiakaskokemusta loputtomasti kehittämällä.
 20. Rethink Group Kun kaikkea on tarjolla enemmän ja helpommalla, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan.! " JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
 21. Rethink Group Palkkatyön tekeminen muuttuu •  Moniroolisuus •  Monityösuhteisuus •  Mikroyritykset •  Yrittäjyys ja sivutoimiyrittäjyys •  Osuuskunnat •  Kevyt yrittäjyys” –konseptit •  Itsensä työllistäjät •  Koetaan myös pakkoyrittäjyyttä
 22. Rethink Group Työvoiman käyttäminen, sitouttaminen ja toimisto muuttuvat 1.  Monilla toimialoilla työvoima tulee olemaan virtuaalista, se tekee töitä milloin tahansa, missä tahansa ja tilanteeseen sopivalla välineellä. 2.  Toimistoratkaisut (ja etätyö) tulevat olemaan yhä joustavampia ja niiden pitää tukea enemmän monikanavaisia yhteistyömalleja ja niitä pitää rakentaa nuorempien sukupolvien ehdoilla. 3.  Crowdsourcing- ja freelance –alustojen käyttö yleistyy, ”on demand” –tyyppinen työvoiman käyttö korvaa palkkatyövoimaa. 4.  Tämä luo aivan uusia haasteita johtajille pitää työntekijät motivoituneita, tyytyväisinä ja tuottavina. EY 2015
 23. Rethink Group Asioiden ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen •  Läsnäolon mittaamisesta tuloksiin •  Kontrolloinnista luottamukseen •  Salailusta läpinäkyvyyteen •  Toimenkuvista visioon •  Peräpeilistä tulevaisuuteen •  Arvostelusta kannustamiseen Johtaminen muuttuu
 24. Rethink Group “It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change” Charles Darwin
 25. Rethink Group KIITOS! +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/
Advertisement