Successfully reported this slideshow.

Digitaalisen transformaation johtaminen

10

Share

Loading in …3
×
1 of 40
1 of 40

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digitaalisen transformaation johtaminen

 1. 1. Digitaalisen transformaation johtaminen ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Boardman2020! Tuomo Luoma! 8.5.2015!
 2. 2. DIGITALISAATIO, MAHDOLLISUUS VAI UHKA?
 3. 3. KOLMANNES (1/3)! VIIME VUOSIEN BKT-KASVUSTA ON TULLUT ICT:N KÄYTÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ.!
 4. 4. ”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Se on luonut 50% työn tuottavuuden ja 40% kokonaistuotannon kasvusta.” Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti !
 5. 5. ! ”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset ! -  kasvavat kaksi kertaa muita nopeammin, ! -  vievät kaksi kertaa muita enemmän ja ! -  luovat kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.”! ! Euroopan komissio / varapresidentti Neelie Kroes Global E-commerce Summit 6/2014 !
 6. 6. 78% yritysjohtajista pitää digitaalista transformaatiota 2016 mennessä ”eloonjäämisen ehtona”
 7. 7. MITÄ YMPÄRILLÄ TAPAHTUU
 8. 8. Minkälaisessa ympäristössä olemme •  Ennenäkemättömän kova kilpailu - vain parhaat pärjäävät! –  Liiketoiminta on koko ajan ja joka paikassa alttiina mistäpäin tahansa tulevalle kilpailulle •  Riskinotto korostuu - onnistuminen vaatii enemmän etukenoa ja rohkeutta kuin ”ennen” •  Kokeiluja, koska ei ole empiriaa –  Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa aiheesta –  Pärjäämisen keskiöön on noussut kyky käsitellä vastoinkäymisiä •  Perinteiset liiketoimintamallit ja logiikat ovat ison muutoksen keskellä •  Nopeus kasvaa merkittäväksi kilpailueduksi
 9. 9. Asenne, asenne, asenne Pitää lähteä sitä kuuluisaa ”merta edemmäksi kalaan”
 10. 10. #1! GLOBAALI KILPAILU! Tuolla jossakin 4 miljardia ihmistä odottaa, että saisivat tehdä meidän työmme halvemmalla ja paremmin!
 11. 11. #2! Irternet of Things, ! IoT!
 12. 12. #3! SHARING! ECONOMIES! !
 13. 13. #4! 3D –TULOSTUS MUUTTAA MAAILMAN!
 14. 14. #5! TEKOÄLY! ! ”Automatisoi henkisen työn”
 15. 15. #6! ROBOTIIKKA! ”Automatisoi fyysisen työn”
 16. 16. Tulevaisuudessa on vain yksi pomo. Asiakas. Hän voi antaa potkut jokaiselle toimitusjohtajasta alaspäin yksinkertaisesti ostamalla jostakin muualta. #7! SUPERASIAKAS! !
 17. 17. ! Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan.! ! ! JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
 18. 18. 83%suomalaisista hakee tietoa internetistä ennen ostopäätöstä Celectus / Taloustutkimus 2015
 19. 19. 57%tyypillisistä B2B ostopäätöksistä tehdään ennen kuin myyjä tavataan Celectus / Taloustutkimus 2015
 20. 20. •  2017 CMO käyttää aikaansa enemmän teknologiaan kuin CIO •  Sosiaalinen internet on tehnyt ihmisten välisestä vaikutuksesta massamedian •  Lupaus on lunastusta tärkeämpi – markkinoinnin pitää olla totta –  Verkko ei ole irrallinen media tai paikka, vaan siellä jaetaan reaalimaailman kokemuksia. –  Läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti •  Yrityksessä on kaksi toimintoa: myynti ja myynnin tuki –  Myynti ei ole enää yksin myyjien vastuulla, markkinointia tekee jokainen ja tuotekehitystä tekee koko organisaatio ja asiakkaat. MYYNTI JA MARKKINOINTI! MUUTTUU!
 21. 21. •  Yritys ei voi enää päättää, miten paljon se haluaa kertoa omista asioistaan. –  Asioiden piilottelusta tulee liian suuri riski yrityksen maineelle ja… –  …2015-luvun markkinoiden sosiaalisessa ekosysteemissä maine ratkaisee. •  Ei yksisuuntaista tiedottamista, vaan vaikuttavaa dialogia –  Oikealle kohderyhmälle relevantissa kanavassa kiinnostavaa sisältöä –  Tarinoita, joihin kohderyhmä pystyy samaistumaan VIESTINTÄ! ON MUUTTUNUT!
 22. 22. MIKÄ ON TÄRKEIN YKSITTÄINEN ASIA TRANSFORMAATIOSSA?
 23. 23. YLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN
 24. 24. ”Vain sellaiset muutokset voivat onnistua, joilla on tarvittavaan toimintaan johdon sekä ymmärrys että 100% tuki.” - Suomalainen transformaation menestyksellisesti toteuttanut teknologiateollisuuden toimitusjohtaja -
 25. 25. •  Asioiden ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon. •  Menestymisen keskiössä ei ole kyky kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky sopeutua muutoksiin nopeasti. •  Työn tekemisen ja johtamisen malli muuttuu –  Läsnäolon mittaamisesta tuloksiin –  Kontrolloinnista luottamukseen –  Salailusta läpinäkyvyyteen –  Toimenkuvista visioon –  Peräpeilistä tulevaisuuteen –  Arvostelusta kannustamiseen JOHTAMINEN! DIGIMAAILMASSA JOHDETAAN MILLENIAALEJA!
 26. 26. VALTA OSAAMINEN VISIO OSAAMINEN VALTA
 27. 27. Innostava visio Onnistumisen edellytykset Sitouttaminen: Jokaisella oma tärkeä tehtävä
 28. 28. SELKEÄ JA INNOSTAVA VISIO •  Täytyy pystyä kommunikoimaan miksi ja miten yrityksen pitää muuttua. •  Miten liiketoiminnan ja eri toimintojen pitää muuttua? •  Mitkä uudet tavat tehdä/parantaa bisnestä ovat mahdollisia? •  Transformaatio on ennen kaikkea muutosjohtamisprojekti!
 29. 29. HENKILÖKUNNAN SITOUTTAMINEN •  Mitä visio tarkoittaa minulle ja minun työssäni? •  Mikä on minun merkittävä tehtävä yritykseni vision saavuttamisessa?
 30. 30. ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET •  Tiivis yhteistyö IT-osaston (ja muidenkin) kanssa –  Bisnes/muutosjohtajan pitää ymmärtää IT:n mahdollisuudet ja rajoitukset –  IT-osaston pitää ymmärtää muutostarpeet bisneksen näkökulmasta •  Ketterä kehittäminen = jatkuva… –  kokeilu, –  testaus, –  uusiutuminen, –  mahdollisuus epäonnistumiseen ja –  tarvittaessa nopea luopuminen.
 31. 31. Digitaalinen transformaatio Johtamisen valmiudet Digitaalisetvalmiudet MITÄ… Digitalisoituminen tarkoittaa asiakaskokemuksen, toimintaprosessien ja uusien ansaintamallien kannalta? MITEN… Transformaatioprosessin onnistumiseen vaikuttaa paljon enemmän muutoksen johtaminen kuin teknologiset ratkaisut.
 32. 32. Mitä? Miten ja missä yritys kohtaa sille tärkeitä ihmisiä. Miten digitaalisilla ratkaisuilla voi tehostaa yrityksen prosesseja ja parantaa suorituskykyä. Mitä uusia ansaintamalleja digitaaliset ratkaisut mahdollistavat.
 33. 33. Onnistumisen kulmakivet Kannustava ja helposti jaettava visio Johdon sitoutuminen ja koko henkilökunnan sitouttaminen IT:n ja bisneksen saumaton yhteistyö Selkeät prosessit ja johtaminen – mitä tehdään missä järjestyksessä
 34. 34. Miten: transformaatioprosessi Määritä digitaalinen haaste •  Ymmärrä lähtökohdat •  Luo kaikille tietoisuus •  Rakenna vahva visio Fokusoi •  Jalkauttamiseen •  Prosesseihin •  Yhteistyöhön Laita itsesi peliin •  Ole etulinjassa, hanki luottamus •  Johda innolla ja intohimolla •  Kulttuuri ratkaisee ja se syntyy sinusta Mahdollista muutos •  Varmista tarvittava osaaminen •  Seuraa, iteroi ja mittaa •  Motivoi ja insentivoi
 35. 35. DIGITAALISEN TRANSFORMAATION JOHTAJA!
 36. 36. Tärkeimmät tehtävät Luoda ja ylläpitää helposti ”myytävä” tarina yrityksen digitalisoitumisesta. MIKSI? 1 Hankkia koko yrityksen kattava sitoutuminen digitaaliseen strategiaan. 2 Pyörittää dataan perustuvaa jatkuvaa ketterää kehitystä. 3 Verkostoitua kaikkien sisäisten ja ulkoisten digivaikuttajien kanssa. 4 Ymmärtää ja tukea eri toimintojen haasteita (IT, markkinointi, HR, talous jne.) 5 Rakentaa konkreettinen ja bisneslähtöinen mittaristo. 6 Pitää strategia kirkkaana ja tuoda siihen jatkuvasti uusimmat innovaatiot. 7 Sitoutua ja pitää strateginen fokus monen vuoden päässä. 8
 37. 37. "You're a Sherpa. It's your job to get your client, or organization, to the top of the digital mountain as quickly and safely as possible.” "Companies need to look at their products and see areas where they can make money digitally.” “I won't do anything unless there is a revenue strategy and a sustainable revenue model. My job is to separate what will help company strategically from what is just a shiny object that's cool.”
 38. 38. KIITOS! +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/

×