Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0

366 views

Published on

Norge sakker akterut på eForvaltning i forhold til andre land i Europa. Presentasjon holdt på Difis eForvaltningskonferanse mai. Foredraget kan sees her: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6158

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Personvern
 • The gap between the availability of services and their take‐up, shows that the public sector is facing important challenges to re‐think how public services can become more citizen‐centric.Some countries are now also experimenting with full personalisation of services in which the user has more control over selecting the type, format and configuration of a given service, as can be seen, for example, in the “MyPage” approach recently adopted in both Denmark and Norway, or in the United Kingdom’s “data.gov.uk” initiative.
 • The eProcurement Visibility of Contracting Authorities. In this benchmark, we have verified, by visiting the web sites of authorities, whether eProcurement is visible and available to potential suppliers online. This was measured on a sample of 791 authorities websites for 32 countries, of which 367 (46%) at national level and the others at federal/ regional or local level.E-Notofocation og eSubmission = 100% i Norge.E-Award – 60%: This phase includes the publication of awarded contracts, the availability of automated opening and evaluationof bids, and the availability of eAuctions.
 • Key enablers Out of the 9 measured horizontal enablers, 6 are available in Norway. These are:  Out of those enablers that are typically made available to end users (E‐ID, Single Sign‐On, E‐Payment), E‐ID and Single Sign‐on can be used to interact with at least two government levels (national, regional and local). Monitoring of the usage of these enablers in essence takes place at the national level. In Norway, there is a legal basis for both the usage of authentic sources and architecture guidelines. Open specifications are used at the national, regional and local level.The following enablers are not yet in place: E‐Safe, Secure e‐Delivery and a Catalogue of Horizontal EnablersBack Office Enabler DescriptionAuthentic Sources Authentic Sources are base registries used by governments to automatically validate or fetch data relating to citizens or businesses.(ii) ePayment Electronic Payment (ePayment) is an electronic money transfer between government and citizens or business in eGovernment service delivery.(iii) eIdentityElectronic Identification (eID) is a government‐issued document for online identification, and authentication(iv) Open Specifications Open Specification are free and possibly standard specifications that can be used throughout eGovernment applications(v) Single Sign On Single Sign On (SSO) allows users to get access to multiple systems without the need to log in multiple times.(vi) Architecture Guidelines Architecture Guidelines are common architectural principles and guidance targeting a uniform and re‐usable service‐based approach.(vii) Catalogue of Horizontal EnablersCatalogue of Horizontal Enabler are a collection of technological enablers to be used acrossgovernmental environments.(viii) Secure eDeliverySecure Electronically Delivery (eDelivery) is a legally recognized secure delivery for electronic exchange of documents and data between government and citizens or businesses.(ix) eSafeElectronic Safe (eSafe) is a legally recognized system that allow for secure storage and retrieval of electronic documents.
 • Capgemini Presentasjon Difis E Forvaltningskonferanse V1 0

  1. 1. Thor-Christian L’orange,<br />DifiseForvaltningskonferanse 31. mai 2011<br />EU’s 2010 eGovernmentBenchmark Measurement – hvordan ligger Norge an ift resten av Europa?<br />
  2. 2. 9 år med benchmarking i Europa<br />Siden 2001 har Capgemini ledet målingene på oppdrag fra Europakommisjonen<br />Rapporten er utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet Rand Europa,<br /> analytikergruppen IDC, Sogeti og det Danske Teknologiske Institutt (DTI)<br />Gir detaljert bilde av eForvaltning i 31 land<br /> - 27 EU land + Norge, Island, Sveits, Kroatia og Tyrkia<br />Baserer seg på tre viktige kilder:<br />Analyse av onlinetjenester - flere enn titusen portaler og nettsteder<br />Representanter fra administrasjonene i medlemsstatene har deltatt <br />Upartiske evalueringer utført av eksperter fra e-forvaltningsdomenet<br />Fokuserer på, og måler i forhold til EU’s ambisjoner og aksjonsplaner:<br />20 grunnleggende offentlige tjenester <br />Bruk av eHandelsløsninger<br />2 livshendelser: ”Oppstart av bedrift” og ”Miste og finne jobb”<br />Sentrale mekanismer for samhandling mellom eForvaltningsløsninger<br />
  3. 3. Utviklingen i EU og Norge ift EU<br />Norway– full online availability<br />Forspranget har minket<br />Fra å ha ligget i front i EU, ligger nå Norge midt på treet<br />Utviklingen skjer raskere i andre land enn i Norge<br />Tema i dag:<br />Resultater fra 2010 - EU - Norge - Norden<br />Hva må vi gjøre for å bli bedre?<br />
  4. 4. Del 1 <br />Presentere status:<br />Hvordan ligger Norge an iftEUs i2010 Action Plan <br />Del 2<br />Hva må vi gjøre ift<br />EUs i2015 Action Plan? <br />2000<br />
  5. 5. i2010 Action Plan: Måling av 20 grunnleggende offentlige tjenester ”på nett”<br />Ser etter om tjenesten tilbys on-line, og hvor sofistikerte tjenestene er: Personalisering, proaktivitet, automatisering, grad av interaksjon etc<br />
  6. 6. I hvilken grad er tjenestene tilgjengelig ”på nett”?<br />Total Score: 90% som er 8% over EU gjennomsnitt – 16 plass på ranking<br />Bedrifter:Alle tjenestene er tilgjengelig på nett <br />Privatpersoner: 83% av tjenestene tilgjengelig. Følgende mangler:<br />Anskaffelse av førerkort og pass <br />Utskrift av fødsels- og vigselsattest<br />Timebestilling for helserelaterte tjenester<br />Kommunale tjenester:<br />Store byer: Alle tjenester tilgjengelig på nett (100%)<br />Fylker / kommuner: Stor variasjon. Følgende bare delvis tilgjengelig: <br /><ul><li> Bibliotektjenester 56% av kommunene
  7. 7. Byggesøknader 76% av kommunene</li></ul>De fleste land i Europa tilbyr nå flere av de 20 tjenestene elektronisk enn Norge.<br />Tjenestene mot bedrifter er vesentlig bedre enn mot innbyggerne. <br />Stor variasjon fra kommune til kommune.<br />
  8. 8. Hvor sofistikerte er tjenestene?<br />Total Score: 92% som er 2% over EU gjennomsnitt – 18 plass på ranking<br /> Portaler og tjenester mot bedrifter scorer 100%.<br /> Portaler og tjenester mot innbyggerne anses<br /> som brukerorienterte, men:<br /><ul><li> brukertilfredshet måles ikke
  9. 9. personvern ivaretas ikke godt nok</li></ul>De fleste land i EU tilbyr nå vel så sofistikerte løsninger for innbyggerne sine som vi gjør i Norge. <br />
  10. 10. Gap mellom tilgjengelighet og faktisk bruk for innbyggere<br />Snitt gap EU<br />NO<br />Mens mange andre land har lav grad av reell bruk av tjenestene, er Norge i tet. <br />De tjenestene som tilbys digitalt blir faktisk brukt av innbyggerne <br />Digitalt førstevalg ”virker” i Norge, men virker dårlig i de fleste andre land.<br />
  11. 11. Håndtering av ”livshendelser”<br />Miste og finne jobb: <br />Norge ranket på 11 plass:<br /><ul><li>Noen av tjenestene er automatiserte
  12. 12. Mange av tjenestene og mye informasjon tilgjengelig via dedikert portal (NAV)
  13. 13. En del tjenester må finnes på egenhånd og er ikke tilgjengelig on-line</li></ul>Oppstart av ny bedrift:<br />Norge ranket på 7 plass:<br /><ul><li>En del av tjenester er automatiserte
  14. 14. En del tjenester og informasjon tilgjengelig via dedikert oppstartportal (AltInn)
  15. 15. Deler av tjenestene er kun informasjon</li></ul>Norge er blant de beste 30% i EU på livshendelsestjenester. <br />
  16. 16. Bruk av løsninger for elektronisk handel<br />Pre Awardindicator<br />- Anskaffelsesfasen - <br />Post Awardindicator<br />- Avrops-/leveransefasen-<br />Norge ligger lenger fremme enn resten av EU på eHandel. <br />Vi har løsninger på plass, men de brukes bare delvis – og mest i anskaffelsesfasen. <br />
  17. 17. Oppsummering av hovedfunn<br />Andre land i EU utvikler seg raskere enn Norge.<br />Vi ligger nå ”midt på treet” <br />Trenger mer fokus på tjenester mot privatpersoner:<br />Gjøre ”Digitalt førstevalg” mulig for helsetjenester, attester, pass og førerkort<br />Forbedre våre portaler og tjenester basert på måling av brukertilfredshet<br />Og vi trenger å ta i bruk DifisEhandelsplattform i større grad – eBestilling og eFaktura. <br />
  18. 18. Endringer i undersøkelsen - fokus fremover… <br />
  19. 19. Del 2<br />Hva må vi gjøre ift<br />EUs i2015 Action Plan? <br />2000<br />
  20. 20. eGovernment Action plan 2011‐2015<br />Mer fokus på innbyggeres og virksomheters behov:<br />- Brukermedvirkning - aktiv involvering – mer gjenbruk av informasjon <br />Tilrettelegge for økt mobilitet:<br />- Fokus på livshendelser– dele tjenester mellom kommuner og land<br />Raskt og kostnadseffektivt:<br />- Redusert offentlig administrasjon – erfaringsutveksling - miljøfokus<br />Mekanismer for samhandling:<br />- Administrativ samhandling - interoperabilitet – åpen, fleksibel arkitektur<br />
  21. 21. Endring i brukerperspektiv fra ”DEG” til ”MEG”<br />Level 1<br />Level 2<br />Dept<br />Fylke<br />Level 3<br />Kommune<br />Direktorat<br />Dept<br />Direktorat<br />Data<br />Byråkratisentriskperspektiv:<br />- Tenker på kunden som “DEG”<br />Kundesentrisk perpektiv:<br />- Tenker på kunden som “MEG” <br />... bedre elektronisk samhandling må til ....<br />15<br />
  22. 22. Felles sentrale mekanismer for samhandling må på plass<br />EU vurderer at Norge har 6 av 9 mekanismer på plass, men de brukes ikke konsistent.<br />For å sikre utbredelse må det tas beslutninger av lovmessige, regulatoriske og politisk art. <br />
  23. 23. Adresseres utfordringene tilstrekkelig?<br />Viktig at Difis anbefalingene tas til følge for at Norge skal løse fremtidens utfordringer.<br />Dette dreier seg nå mer om styring og organisering enn om teknologi!<br />
  24. 24. … husk …for disse er ”digitalt førstevalg” en selvfølge<br />Dagens unge er ”on-line” hele tiden – meget avanserte brukere av informasjon.<br />De er vant til ”meg-perspektiv”, og forstår at det er mulig...<br />Vil forvente like gode tjenester fra offentlige som private tjenestetilbydere.<br />Til ”gjengjeld” gjør de gjerne deler av saksbehandlingen selv.<br />
  25. 25. Takk for oppmerksomheten<br />

  ×