Framtidens Lärosäte – Laptoping

420 views

Published on

En presentation för Uppsala LearningLab om studenters och lärares IT-användning.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Framtidens Lärosäte – Laptoping

 1. 1. m atPå te Studenters egen IT eller Laptoping tomas.lindroth@hv.se Twitter: tLindroth laptoping.lindroth.com
 2. 2. Agenda ‣Vilka är vi? ‣Ett lärosäte och omvärld i förändring ‣Från organisation till person ‣Studenternas praktik ‣Sammanfattning ‣Frågor på det?
 3. 3. oth@hv.setomas.lindr ‣Doktorand i Informatik || GU ‣Digitala Media för design av lärande och underhållning ‣Foto, Interaktionsdesign, Designteori, Digitala Medie-strategier ‣Undervisat på campus, distans och nätbaserat sedan 2002
 4. 4. Studier av studenter, lärare & IT‣ Laptoping – Etnografi av laptopanvändande (Lindroth)‣ Nudel – Nätburen undervisning, distansutbildning och e-lärande (Nordström, Lundin, Svanberg, Svensson)‣ iStown – (Studenters egen IT) (von Feilitzen, Lilja, Nordström, Tolf, Appelgren, Lindroth, Lundin)
 5. 5. Ett lärosäte och omvärld i förändring Vem vill sitta i det nya lärosätet?
 6. 6. Lärosätet
 7. 7. Ett lärosäte och omvärld i förändring Från Organisation till Person ? lärare :: student
 8. 8. en an sa r sid lä et bb bb ak we a we n et p e pp t a t r gr rs rs nt e e Fö Fö :I t tb p s lap as li re pi ay l k rb op .se s ju nse k p te B et et la an lir lad År lejs tb le le b Pira ce ok be er nb p o rne od og a eb o tu itt tif y fto ajl isc nte Mo Go Sp ou Tw a St D I M y F ac Y S po1990 1995 2000 2005 2010 d ar ng ckbo re o el a gP Bla -s p t s SM PC Pi n 3 är ra In ne äljs r p l e ed 3G ho s s G pe m pu ns nk iP kö po la Li op na lir M S pt ar S b M La sk S M F ler en Sv
 9. 9. 1945 1968‣Vannevar Bush ‣Alan Kay‣As we may think ‣Dynabook‣Trailblazers ‣Meta Medium at i deas und gre tion aro onversa oin t he c ‣ J
 10. 10. ‣ Facebook ‣ Twitter ‣ Youtube‣ 500 000 000+ ‣ 460 000 nya konton ‣ 35 timmar video i användare per dag minuten‣ 700 miljarder minuter ‣ 140 miljoner tweets ‣ Över 2 miljarder klipp per månad per dag tittas på per dag‣ 30 miljarder länkar, ‣ Över 90% av klippen bilder, grupper delas tittas på någon gång per månad ‣ WIKI‣ 130 vänner i genomsnitt ‣ BLOG ‣ Publika Slides‣ Största tillväxtgrupp ‣ RSS är kvinnor 55+‣ DIGG ‣ Google‣ Dela och rösta på ‣ 2 miljarder sökningar länkar‣ Här skapas trender
 11. 11. MONOLOG KONVERSATION LYSSNA SOCIALISERA LÄRA DELA SAMARBETA
 12. 12. n se olika ut sation en ka nkonver‣Me Crowed Accelerated Innovation
 13. 13. Ett lärosäte och omvärld i förändring Från Organisation till Person Laptoping
 14. 14. Personlig, mobil, lärmiljö || PLE
 15. 15. Samarbete
 16. 16. - Involveringssköld :: man väljer själv med vilka och när man vill interagera- Förändrad fokus-moral- Laptopanvändning blir en aktivitet i sig.
 17. 17. I situ ationen
 18. 18. SkärmsläckarskräckEn student sitter framför sin laptop och gör ingetobserverbart. När skärmsläckaren går igång,snuddar studenten lätt vid muspekaren. Närskärmsläckaren försvinner fortsätter hon att göraingenting.
 19. 19. SkärmsläckarskräckLaptopen som alibiLaptopen blir till en huvudaktivitet i sig själv. Medletblir sitt eget syfte. På tåget, cafét eller i öppnastudielandskap fungerar laptopen som ett alibi för attslå sig ner och se upptagen ut.
 20. 20. SkärmsläckarskräckLaptopen som alibi Online-ticsJag känner att även när jag haft [laptopen] under sålång tid [på föreläsningar], drar jag fortfarande ivägi cyberspace alldeles för lätt. När jag sätter på dengår jag till mina vanliga sajter, mer eller mindremedvetet, och då har jag försvunnit in i cyberspaceigen
 21. 21. I situ ationeninteraktion digitala materiella
 22. 22. I situ ationen dokument loggar bilder e-post kalender surf-historik bokmärken presentationer passerade situationer nuvarande situation framtida situationer
 23. 23. Demokratisering mha verktygenÖppnar upp klassrummetStöd för kreativitetAnpassat till individenLärande överallt med stöd av teknik
 24. 24. Lär ares at tityder !"#$%&()*+#&,%&-( #!!" #!" !!" 738"9::1.2./"3;"0.)"<0"=38"3)2,)0./">?/" 3;"4@--9)(A./3"-.0"*+90.)+./"2(3"BCD 2./4+E8",/"2,1"3)2,)0" &#!" BC"9)0./1,;3/"-(;"3/F.+."8.)@-"3;"=38" &!!" 43)"4@--9)(A./3"-.0"-()3"*+90.)+./" ,2.)":5"42,113/"@A6"6.18./" %#!" G;"3)2,)03"BCD2./4+E8"63/"9+2.A413+"@A6" %!!" >?/F,;/3+"-()3"3/F.+*-.+@0./"@A6"-()" :.038@8(4" $#!" 738"3)*./"3;"3)2,)0)()8"32"BCD2./4+E8" $!!" >?/"4@--9)(43<@)"@A6"9)0./2(*)()8" 63/".)":@*(<2".H.4+":5"*+90.)+./)3*" #!" 1,/3)0." !" ()*+,--./" ()*+,--./" 23/4.)".11./" +3/"0.12(*" +3/"6.1+" 0.12(*" 32*+5)0" 32*+5)0"
 25. 25. Lär platform
 26. 26. ndning - breddTek nikanvä -#"./"%$0()/*"1%(&2"#&"$2%(3(41"* F:^L/;="E:;">0.<1/H:D" W43=;":LD"./A="A0?04/1"./4=;0/1"" WLD"C/J4<;=A"A0?04/1"J3:4:>" WLD";=C:;A=A"Y0A=:"./4=;0/1" ]::?1="S/Y=" 2:/<43:;0D?">=;Y0C=>"5=K?K"]::?1="[:C>8" WD10D="C/1=DA/;>" [;:J@:G" B0A=:"3:>HD?">=;Y0C=>"5=K?K"Z:<T<@=8" WD10D="=DCXC1:J=A0/>" FC0=DHVC"A/4/@/>=>"7/>>".=A0/":D10D="5=K?K"D=L>J/J=;>":D10D=8" TL0U=;" S0M0>" R1:?>" NC/A=.0/K=A<OP0DM=A6QKC:." 9/C=@::M" I;=>=D4/H:D"J;:?;/.>"5=K?"I:L=;"I:0D48" F7F"54=GHD?8" B0A=:"1=C4<;=" B0A=:C:DE=;=DC0D?" 9:;<."5.=>>/?="@:/;A>8" 23/4"5678" -./01" !" !#$" !#%" !#&" !#" !#(" !#)" !#*" !#+" !#," $" !"#$"%&()#"*+(%,"%&*
 27. 27. Slutsatser‣ Det finns en mängd tjänster och system. Många av dem är externa och används individuellt.‣ Användningsgradoch student till student från lärare till lärare och sätt skiljer sig mycket‣ Detadministration och lärande i första hand, utan för är inte system för koordination‣ Depedagogisk tillgång till IT och ser det som en flesta lärare är positiva

×