Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metlog yldtutvustus

1,565 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metlog yldtutvustus

  1. 1. Meede 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” METLOG-projekt – töötute kompleksne koolitamine ning tööle rakendamine masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkondades Projekti ekspert Agnes Udumäe 11.06.2010
  2. 2. Ideest projekti alguseni <ul><li>2009. aasta majandussituatsioon- kiire majanduskasv asendunud hüppelise langusega. </li></ul><ul><li>Vastavalt Statistikaameti andmetele kasvas 2009. aasta II kvartalis töötute arv Eestis 92 000-ni(töötuse keskmine määr 13,5%) </li></ul><ul><li>Registreeritud töötuid oli Harjumaal 37 000 inimest </li></ul><ul><li>(töötute keskmine määr 22 %) </li></ul><ul><li>Töötute haridustase- kõige rohkem töötuid oli kutseharidusega ja üldkeskharidusega. </li></ul>
  3. 3. Tööjõu puudus <ul><li>Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 2009. aastal koostatud Eesti tööjõu vajaduse prognoosile aastani 2016 salgus, et paralleelselt tööpuudusega valitseb Eestis tööjõupuudus masina- ja metallitööstuse valdkonnas. </li></ul><ul><li>Seoses transiitvedude mitmekesistumisega prognoositi ka spetsialistide nõudluse kasvu transpordisektoris. </li></ul>
  4. 4. Majanduskriisi mõjud <ul><li>Tekib tugev surve õppimiseks- turgude, juhtimismudelite, tehnoloogiate osas </li></ul><ul><li>Kriisil on karm hind- töötute arvu kiire kasv </li></ul><ul><li>Eesmärk – Eesti tuleks sellest kriisist välja pikemas perspektiivis konkurentsivõimelisema majandusega. </li></ul><ul><li>Urmas Varblane TÜ </li></ul>
  5. 5. Meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” taotlusvoor <ul><li>Täiskasvanute hariduse arengukava 2009-1013 Eesmärk 1. Tööturu olukorra ja majandussituatsiooni parandamisele kaasaaitamine täiskasvanute koolituse kaudu </li></ul><ul><li>TTK otsus- võimaldada töötutele erialast väljaõpet koos ettevõtlusõpetuse läbiviimisega </li></ul>
  6. 6. Projekti partnerite valik <ul><li>Lähtudes erialadest- masinaehitus ja logistika, valisime partneriteks: </li></ul><ul><li>MTÜ Eesti Masinatööstuse Liidu </li></ul><ul><li>Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni </li></ul><ul><li>Koostööpartnerid: </li></ul><ul><li>Eesti Töötukassa </li></ul><ul><li>Eesti Puuetega Inimeste Koda </li></ul><ul><li>Projekti kirjutajaks valisime InterAct Projektid ja Koolitus OÜ </li></ul>
  7. 7. Hea mõte sai teoks <ul><li>Projekti sihtrühm asub õppima selleks, et kindlustada oma positsiooni tööturul. </li></ul><ul><li>Projekti partnerid ja meeskond: </li></ul><ul><li>Loob õppijatega kontakti, </li></ul><ul><li>arvestab varasemaid õpinguid ning töö- ja elukogemust </li></ul><ul><li>arvestades just nendele sobiva kursuse väljavalimist. </li></ul><ul><li>Otseselt õppetööga seonduvalt on tähtis õppijaga </li></ul><ul><li>suhtlemine, tema toetamine õpingute ajal, õppija ärakuulamine, nõustamine ja julgustamine. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Edu projekti elluviimiseks! </li></ul><ul><li>Tänan! </li></ul>

×