Article of professor trilok kumar jain published in newspaper dainik yugpaksh bikaner

278 views

Published on

Article of professor trilok kumar jain published in newspaper dainik yugpaksh bikaner

Published in: Career
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article of professor trilok kumar jain published in newspaper dainik yugpaksh bikaner

  1. 1. aniuratiréimefimtfzr aura 5:. a? r‘a3r. j[= w‘1'«frzzaaazr&11f*. !<: m zu. =vaI': t§af, fa*4Ii1'-': .a‘: a=8f«‘i am‘1*«i1anrrufl1.1na. tr':1ur. az fafifiragaitamtwiiaflazmamx muéairwmfimwaxfirkéffi maggtamw am? ’ . j=mi1’ ' aft? sin s’am$tIa%? .‘ri'é<'-itannanahzgfim fiaémmamaaiawzmfi mm at ahzgiamix '-I"lfl'ZlII= lw= l3I'('$V. fi3?H! lI‘? »‘-1?fi3;'J"l amagmwa fiffimigwfiéiszii §$TI? —r-'. '1a= Iu'? YI? . mm fir 'f= -K: afiahzrwrufawmmrfigfigfivl 3vI3ta‘1I'! i131mIta'ni’. f¢7<iI agmaitwvltazamanaunafiaat zrdzfiafarzhflaazvirtirfiunamsq ?3|T? fi'5I€i1HiIfiW3iI‘J°f§Wl3NfiE| E3 %. irargmiaufimnifihataémnziaarfi 3 1.mf%sr3:2.1r'«1fi13.a1nfim augssénifimfazztmwhmfifi ? n*i1$wI37IB'm= i3f€5La‘1aI"7.~1q11n’r<Ia7 ar1u1€fiaI‘Iif1ifi.3u3t$7ztuwituI1’aa7 muimnzqasfltfiaagaazmtrmit anauvfzaaadmfaaaiiitiwaiiiéf manmmamfiaimfiumfifilifi 3?IIV'Zi13'| i35iEfIifi3lWfifi€l.3!I? I‘? [Z 1'a'Hfi%nzamI= rm§rEiti5=IaI%- oangl‘-1a:3Iw3nu1fiaz§sr: a§zixpo. epo. ofafilwaammrfiazfiéiiémmz. ouiummmw 3nmfia: #iz= in. v2zn. 0 aawwnunzfraawazuanzr ‘HEITW aqgaafihfiwnrtarfimm I % ifliiwnmnrfaarfaaiiasara saa: zia‘1=sr‘a$r.3tr: ru7I~'=1rzzszm1Wa mifnwizimmfinmfwfi asfaz gfirmimfi zinzawézfaqanfiazam with uixlarvhrdmwtadmm i: g’= Iva3.‘Ia1a1=1I. r”az: j‘-raIiivwIz51i? .a= .w > ifailit yn: r:i1ivz1'15t= !I= ni1za13frtIr-iTiI: rI= «am; ru: fi‘z 3-ifi Iz= i1itsr-1 37 ntqzam‘ it mix zm'1 éalfiaixfiugwaifsnitfiaarzzwzaa an 'sIusirm"a’t3mI11w&uz szfiuvasrzzfifiiizitaifieaaféwmmar 2131-fimzflwirfiaaimxzfimtfaaaz mawlwmfizauil aaéqmsfmaw mmmgfignmifawnfiéémfit mmmmamtfififirwfiafi wfiifvqwilswmfigxmfitél. alrmsizu ix MBA 3111 a an traira aarzitiranitrzilgénratzrailrmtshr mafimiiwral. i1a12Hwaamu%9I.1%I= wiFfi= }awaaaIIzi €'.3a'«a‘1I.1=am.31if{a"rai5'N-11irIfiq! :fazu1 I'1aIt‘a1’a= I1vr?71‘€1araa'19.i§JIw! I'azvI53r fflqfinfiawuiééifiuaaeiiaiifl fimtsafrfimqfiyiwfiamfim q= zfamaita= ai1éaft—rz3»'<n3aIt'a%. :«u'1 I1z‘r‘ai1a= =:i1an= wI‘.1.3aa= I=rz‘ “ afnzénsi 1 aawwwmahafiamaiaffi. au1ir= §aafa‘z’1sit': ziazw?71aafiatffin!3z wk‘-Icxwamarvzsx $r«ft%f3rzzz'H'! w21fa1v1:1=‘§a= a13rII: '.aI 21?$.3Ia? zfw! fiau= flugritmzrqz1iwzvI wmafizwwznrnmiamwm a°raafi%z1uumarmI%. Ncc3flINssér akwimfauzflfigwfiésfanwmarzfi §. Ira’1a‘v§w1aw§HI1fit :8 3fW= I aifiwtawr-‘+a‘rf? n§wIafituz*JI'? I!I air : r:_wIu1a‘1wéf. s¥i1a‘m'm?5fi= IEfiI€mI aafi3:fmafifafi= ‘I3a1aIvr‘? .11q. aIaa7§ 1=I‘1I1%a‘1?; €§'-twI3Ra= g1‘=1z1z?1I?1zaIaari fj-‘_1,. .‘ __; gmfiwnaaih é: ‘sI‘aa1€fafia: afe: a1=qin: fifaami3:r man-mgslt dnewsfiuwafiiswiéairfitufmfia uuI1iiI‘1.3¢-tsaisnhi wIfaa? 'II%%'. §I32I1i1I'a'zu1éiaz: a1u”1$ mmmmmwéwmamzizfiimfi ? fiil? l'<13fI§i3=E31N‘l¥FI3a'1?iT? . wit‘ Iiqwaérfifiuiilfiltfawrfmétaidzwa afimfigwfiraa. axzmmanairanuitaazlazz Tnfirw‘ ‘. ':3ma1a5Ia7t1’zI§IzI. t3tiIfisr3ih zfiifaaaizmmfza aaagfimiv uaiiaaaraazwam .31rua‘1'-i13zv; I1 = :a%v%.2f:9i1.tza7usa~gfaix. 1o a= r33m1ér1:1=z1aa7a'117.f= -£si1I= I*I‘1i1‘W awamamaooooawfizmfiaénilfizi Kfil 'ava$? n1‘1='t'-farilaxfarz fizzftlir‘-IJ'm*tit? irrr? @'-rzzlart isaftimaatétazdawzifi. amiimwqfiia? :9‘I1%=3r itagmzfiaamitmfnaruqfi vqfizftfiaitfiimafiaawfifififisfi wJw? .3Iaainitauf%sarufaa7u2gI’aiit-in B‘IIH%Ea3Ff firfiétwfifitufnaétmtuwsimfi mumrmmrmmitfitn. if agwmfirmfmnmzfiafiawafim 2'1.31r: +fvr<i1*. :1i171’= IwivI?1'?1uraI%twn fiamawatztififammwfiai. in1‘u”I'=1I'éI, wfaiwfiafifl étagwafidmiiaafiafivfifiéam aafitafififimfimuétfizfiawafi mizrz11.a1Izzai1:_agf4uiiIz. =‘I§u'r§fi6 5fiuniI3a1a= n=§tan%. uz1iIziv's!1 §FWli1§Ei‘(%11Ta1?. i‘li?5FiT31‘i3Tf’:1‘I ammétaarfiuifiwafimt mww . . mama uaguafiataruaya Galafazzwtafimiafiétmamfamfi %‘mnafi‘: ‘<? IH51.3I: wfa$. =cfI3ra: fi46z ififiwmtfimémmfitfififl. %fir. ma'3Ia@I%Ia? zTa3:<fivfu@I'5Ii1 fafitztfiérrganfiimwiufiuzzta famtaméi. 31‘zI$7=3a= z=naafi9*g3nna'1a7tnm5I : uImnai1-an-3tu1=1aI= «aft. anav‘a: «:3Iz'I w= ifi? "5'slE}51'Ii? ffi'! , | Kl'? 'fi'fi! T'?3f"1Z‘lii7tl"'T‘T'3’f’«'I3.: Y3ffIfi_‘_?1?3~: ‘l‘ Fbwwiafitfiwwfzvbril

×