Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zkušenosti s otevřeným přístupem k publikacím: OpenAIRE & OpenAIREplus

753 views

Published on

Seminář "Příprava projektů Horizont 2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům", Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 29. 1. 2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zkušenosti s otevřeným přístupem k publikacím: OpenAIRE & OpenAIREplus

 1. 1. Zkušenosti s otevřeným přístupem k publikacím OpenAIRE & OpenAIREplus Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
 2. 2. Obsah • • • • • • • Co je to otevřený přístup… Proč? Trocha historie nikoho nezabije 6 mýtů, se kterými je třeba skoncovat Evropská komise, ERC a otevřený přístup Česká republika a otevřený přístup OpenAIRE & OpenAIREplus Otevřený přístup na VŠB-TU Ostrava Další informace? • Otevřený přístup: http://knihovna.vsb.cz/open-access/open-access.htm • Projekty OpenAIRE a OpenAIREplus: http://knihovna.vsb.cz/openaire/index.htm 2
 3. 3. Co je to otevřený přístup… Proč? 3
 4. 4. Open Access is the immediate, online, free availability of research outputs without restrictions on use commonly imposed by publisher copyright agreements. Open Access includes the outputs that scholars normally give away for free for publication; it includes peer-reviewed journal articles, conference papers and datasets of various kinds. Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená okamžitou online volnou dostupnost vědeckých výstupů bez dalšího omezování užití díla, které bývá obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem. Otevřený přístup se týká těch výstupů, které vědci běžně poskytují bezplatně ke zveřejnění; zahrnuje recenzované vědecké články, konferenční příspěvky a datové soubory různého typu. 4
 5. 5. Trocha historie nikoho nezabije 5
 6. 6. The Business Model of Academic Publishing Scholarly publishing relies upon an unusual economic model. There are three important participants in the industry: (1) faculty scholars who write the journal articles and provide editorial services, (2) the publishers who act as a “middle man” by vetting, publishing and distributing the scholarly content of the journals, and; (3) colleges and universities that purchase the journals usually through their library systems. The Business of Academic Publishing: A Strategic Analysis of the Academic Journal Publishing Industry and its Impact on the Future of Scholarly Publishing, http://southernlibrarianship.icaap.org/content/ v09n03/mcguigan_g01.html 6
 7. 7. Nejstarší vědecký časopis Journal des sçavans, 5.1.1665 7
 8. 8. Je ve 21. století nezbytné zachovat tradiční vydavatelské postupy založené na tisku a předplatném…? Harnad, Stevan. The Postgutenberg Open Access Journal8 (revised). 2013. Dostupné z: http://eprints.soton.ac.uk/353991/
 9. 9. http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=12961 9
 10. 10. Q6 Paul Blomfield: I just want to introduce another area into the discussion of price: the profits of commercial publishers in the field. Alicia, I understand that your company, according to your own business review, for 2011 reported an operating profit of £768 million on a turnover of just over £2.058 billion. That is an extraordinary operating profit level. Dr Wise: Our parent company, Reed Elsevier, in the 2012 figures reported a 37% profit. It was a revenue stream of £2.06 billion and a profit level of £780 million. Those figures are correct, yes. Q7 Paul Blomfield: Isn’t there some space when we are talking about pricing to look at those sorts of levels of profit from commercial publishers? You are developing a narrative that inevitably APC pricing will just rise. We are actually talking about all sorts of factors, apart from maybe the commercial publishers looking at their business models. Dr Wise: Our article-publishing charges for open-access publishing range from £330 to £3,300… http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmbis/99/130416.htm
 11. 11. Co je lepší? Tohle? http://evi.sagepub.com/content/20/1/10.full.pdf https://www.asme.org/shop/journals 11
 12. 12. Nebo tohle? 12 http://www.chemistrycentral.com/mostviewed
 13. 13. http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration http://www.akvs.cz/komise/berlinska-deklarace.html 13
 14. 14. 14 Berlin 11, 2013, http://www.berlin11.org/
 15. 15. http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/21/openaccess-myths-peter-suber-harvard 6 mýtů, se kterými je třeba skoncovat
 16. 16. 1. Jediný způsob, jak zajistit otevřený přístup k recenzovaným časopiseckým článkům, je publikovat v časopisech s otevřeným přístupem 2. Všechny nebo většina otevřených časopisů vyžaduje poplatky za zveřejnění (zpracování) článků 3. Většina poplatků na straně autorů je hrazena samotnými autory 4. Publikování v tradičním časopise zavírá dveře k možnosti zveřejnit tentýž článek jako otevřeně přístupný 5. Otevřené časopisy jsou již z podstaty nekvalitní 6. Povinnosti otevřeného přístupu jsou v rozporu s akademickou svobodou 16
 17. 17. Evropská komise, ERC a otevřený přístup 17
 18. 18. Greg Emmerich / CC-BY-SA-3.0 Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru: http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm
 19. 19. 19
 20. 20. Česká republika Otevřený přístup? I k datům…? 20
 21. 21. OpenAIRE & OpenAIREplus
 22. 22. Hlavní cíle OpenAIRE(plus) 1 2 3 Podpora otevřeného přístupu: osvědčené postupy a obchodní modely pro články a soubory výzkumných údajů Poskytování služeb: agregace a propojení článků, souborů výzkumných údajů, projektů, financování výzkumu (EK, národní i mezinárodní úroveň) Měření dopadu: všechny příslušné entity, politika otevřeného přístupu EK i politiky výzkumu a vývoje a otevřeného přístupu na národní aj. úrovni 22
 23. 23. Podpora otevřené vědy (nejen) v Evropě 23
 24. 24. Portál OpenAIRE https://beta.openaire.eu/ 24
 25. 25. 25
 26. 26. http://www.zenodo.org/ 26
 27. 27. Otevřený přístup na VŠB-TUO? http://dspace.vsb.cz/handle/10084/89003 27 DRIVER: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/89117
 28. 28. Děkuji za pozornost! http://www.openaire.eu/cs daniela.tkacikova@vsb.cz 28

×