Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen eOppimiskeskus ry

871 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Suomen eOppimiskeskus ry

 1. 1. Suomen eOppimiskeskus ry <ul><li>Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. </li></ul><ul><li>Yhdistyksen tavoitteena on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä korkealaatuisten verkko-opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii verkko-opetusta toteuttavien, käyttävien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina. </li></ul><ul><li>Yhdistys ei kilpaile alan muiden toimijoiden kanssa vaan pyrkii saamaan aikaan aitoa yhteistyötoimintaa, toimien samalla puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana eOsaamisen alan edistäjänä. </li></ul><ul><li>http://www.eoppimiskeskus.fi </li></ul>
 2. 2. NEUVOTTELUKUNTA Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. VERKOSTOT joissa mukana AVO-hankkeen verkostot eTrio verkosto http:// eltrio.fi Sometu http:// sometu.ning.com / Tampereen eOppimisen klusteri http:// www.eoppiminen.uta.fi / Hämeen eYhteistyö EduFinland > SecondLife EFQUEL Valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma/ Digi ja Älykkäät koneet klusteriohjelmat Neuvottelukunnan ja yhteistyöfoorumien, seminaarien ja workshoppien avulla toimitaan alan toimijoiden verkottajana ja kohtaamispaikkana. YHTEISTYÖFOORUMI JA KOHTAUSPAIKKA
 3. 3. KONFERENSSI/SEMINAARITOIMINTA Järjestetään jäsenistölle kiinnostavista aiheista seminaareja ja workshopeja. ITK 22-24.4.2009 DCL-konferenssi 1-2.11. 2009 HML AVO-Online konferenssit KANSAINVÄLISET YHTEYDET Kehitetään ja luodaan kansainvälisiä yhteyksiä, osallistutaan tarpeen mukaan e-oppimisen keskeisiin ulkomaisiin konferensseihin. LAATU: EFQUEL jäsen/QMPP-hanke Berlin Online Educa YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN JA SIDOSRYHMIIN Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään alan toimijoiden kanssa. Yhdistys on mukana Digitaalisen sisältöjen osaamisklusterissa ja älykkäät koneet klusterissa, Tieke, Satu, Henry, YHTEISTYÖFOORUMI JA KOHTAUSPAIKKA
 4. 4. Edufinalnd <ul><li>Edufinalnd saari kokoaa suomalaiset oppilaitokset yhteen kehittämään opetusta. </li></ul><ul><li>eOppimiskeskus hallinnoi saarta. </li></ul><ul><li>lisätietoja www.eoppimiskeskus.fi > verkostot> edufinland </li></ul><ul><li>Tarvitsetko koulutusta ? </li></ul><ul><li>Yhteyshenkilöt: Kim Holmberg ja Isto Huvila </li></ul><ul><li>EDUFINLAND www.edufinland.fi </li></ul>
 5. 5. Edufinland <ul><li>Mukana toiminnassa </li></ul><ul><li>Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry </li></ul><ul><li>Vaasan Yliopisto </li></ul><ul><li>Pyhäjoen Lukio </li></ul><ul><li>Helsingin Yliopisto/ Opetusteknologiakeskus </li></ul><ul><li>Helsingin Yliopisto/Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos </li></ul><ul><li>HAMK, </li></ul><ul><li>LAUREA, </li></ul><ul><li>TAMK; </li></ul><ul><li>KYMAMK, </li></ul><ul><li>Otavan Opisto, </li></ul><ul><li>SAMK Liiketoiminta Huittinen, </li></ul><ul><li>Turun yliopisto/Täydennyskoulutuskeskus </li></ul><ul><li>Åbo Akademi </li></ul><ul><li>Suomen eOppimiskeskus ry </li></ul><ul><li>yhteensä 15 toimijaa nyt </li></ul><ul><li>Samassa saaristossa mukana Joensuun yliopisto ja Lahden seutu. </li></ul>
 6. 6. Tukiorganisaatio-toiminnan tavoitteena on tukea alan kehitystä ja lisätä sen tunnettavuutta eEEMELI-KILPAILU Laatukilpailulla nostetaan esille kotimaista e-oppimisen kenttää, sen toimijoita, tuotteita, palveluita ja toimintatapoja sekä edistetään toiminnan laatua. Vuoden 2009 kilpailun järjestetään jo kahdeksatta kertaa. SeOPPI-JULKAISU Julkaisujen tavoitteena on edistää e-oppimisen opetustoteutusten käyttöönottoa yrityksissä ja organisaatioissa. Kaksi suomenkielistä ja Berliinin mahdollisesti englanninkielinen teemajulkaisu. Avo-hankkeen tiedotusta TUKIORGANISAATIO
 7. 7. Tukiorganisaatio-toiminnan tavoitteena on tukea alan kehitystä ja lisätä sen tunnettavuutta MESSUYHTEISTYÖ Yhdistys järjestää yhteisiä messuosastoja jäsenilleen alan merkittävimpiin tapahtumiin. Yhteisosastot mahdollistavat pienempien yritysten suuremman näkyvyyden isommillakin messuilla. Messut 2009 mm: EDUCA Helsinki 23.-24.1.2009 Online Educa Berlin 2.-4.11.2009 TUKIORGANISAATIO
 8. 8. TUKIORGANISAATIO <ul><li>e-OPPIMISEN LAATUMERKKI </li></ul><ul><li>2007 käynnistyy eOppimisen laatu ja tutkimus verkosto hanke jatkui maaliskuulle 2008 </li></ul><ul><li>Laatumerkkiprosessi ja aineistot valmiina </li></ul><ul><li>Toiminnaksi arvioitsijakoulutus ja hakijakoulutus sekä tunnistettu laatutoimija ja laatutuote. </li></ul><ul><li>Vertaistuotannon laatu/QMPP hanke </li></ul><ul><li>AVO-hankkeen laatuosuus </li></ul>
 9. 9. JULKAISULUETTELO e-Oppimisen tutkimuksesta tiedottaminen ja tulosten levittäminen. e-AAPINEN Kehittämistä jatketaan, e-oppimisen sanasto erityisesti jäsenten ja asiantuntijoiden käyttöön. Tietopalveluja tarjotaan pääsääntöisesti www-sivujen kautta. Tietopalvelua kehitetään yhdessä jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa. TIETOPALVELU - AVO -hankkeen myötä tietopalvelu kehittyvät
 10. 10. <ul><li>VERKKOSIVU </li></ul><ul><li>Jatkuva uusi ja ajankohtainen alan tieto pyritään saamaan nopeasti esille ja jäsenten tietoon. </li></ul><ul><li>Tiedotusyhteistyötä alueellisten verkostojen kanssa kehitetään. </li></ul><ul><li>Linkkilistaa täydennetään jatkuvasti, pyritään kokoamaan kattavasti e-oppimisen kentän linkit. </li></ul><ul><li>SELVITYS-, KEHITYSPROJEKTIT </li></ul><ul><li>Toteutetaan tarpeen mukaan omia selvitys-, kehitysprojekteja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. </li></ul>TIETOPALVELU Yhdistyksen verkkosivuilla on runsaasti tietoa e-oppimisen toimialan tapahtumista, uutisista ja ajankohtaisista aiheista.
 11. 11. Vahvistaa avointen Sisältöjen tuotantoa Synnyttää oppimis- yhteisöjä Vahvistaa aktiivista Kansalaissuutta ja Demokratiaa Laadukkaat. toimintatavat ja vertaistuottaminen Wiki ja Blogit LeMill Mobiili Sosiaalinen Media EduCoss Second Life Online-ITK Kirjasto 2.0 Yhdessätekeminen Kansalaismedia Vertaistuottamisen laatu
 12. 12. <ul><li>Yhdistyksen toiminnasta sekä e-oppimisen ajankohtaisista asioista tiedotetaan: </li></ul><ul><ul><li>yhdistyksen verkkopalvelussa osoitteessa: www.eoppimiskeskus.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS-feed uutisista mahdollinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentiedotteella </li></ul></ul><ul><ul><li>SeOppi-lehdessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyökumppaneiden sivuilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebookissa </li></ul></ul><ul><li>Yhdistys tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan tiedotusvälineille </li></ul><ul><li>Yhdistyksen toimintaa esitellään alan messuilla ja konferensseissa, kuten Educassa, ITK’09-päivillä ja OEB-09-konferenssissa </li></ul><ul><li>Verkkopalvelussa on jäsenille oma intranetpalvelu </li></ul>TIEDOTUS
 13. 13. Nykyisten jäsenten palvelu ja uusien jäsenten hankinta on toiminnan vakiinnuttamisen kannalta keskeisin tavoite. <ul><li>Yhdistyksen päättävinä tai kannattavina yhteisöjäseninä voivat olla yritykset, oppilaitokset ja muut organisaatiot. </li></ul><ul><li>Yhdistyksellä on myös henkilöjäseniä. </li></ul><ul><li>Jäsenetuina mm: </li></ul><ul><ul><li>verkostoituminen, tieto- ja tukipalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>jäsenalennukset Suomen eOppimiskeskuksen tapahtumista ja palveluista </li></ul></ul><ul><ul><li>jäsenalennukset yhteistyökumppaneiden tapahtumista </li></ul></ul><ul><ul><li>www-sivuilla oman toiminnan esittely & tiedotus </li></ul></ul><ul><ul><li>ensisijainen osallistumismahdollisuus työryhmiin ja kehitysprojek-teihin </li></ul></ul><ul><ul><li>SeOppi-lehti </li></ul></ul><ul><ul><li>jäsenkirjeet </li></ul></ul><ul><ul><li>verkkopalvelun intranet </li></ul></ul>JÄRJESTÖTOIMINTA
 14. 14. DIGITAL LEARNING AND COMPETENCE -DCL- KONFERENSSI 4.-5.11.2008 HÄMEENLINNASSA <ul><li>Lisätietoa: www.eoppimiskeskus.fi/dcl </li></ul><ul><li>Pääteema: Sosiaalinen media </li></ul><ul><li>Käsitellään mm: SL, Wikit ja blogit, mobiilioppiminen, virtuaalikokoukset, tietoturva, tekijänoikeudet, </li></ul><ul><li>Asiantuntijoiden alustuksia, tutkimustietoa, aitoja yrityscaseja. </li></ul><ul><li>´Noin 30 alustusta, kokeilualue, näyttelyosasto </li></ul>

×