Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimeentulotuen Kela-siirto

136 views

Published on

Minna Ylikännö: Toimeentulotuen Kela-siirto. Esitys sosiaali- ja terveysministeriössä 10.3.2016.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Toimeentulotuen Kela-siirto

  1. 1. Toimeentulotuen Kela-siirto Minna Ylikännö, VTT, johtava tutkija Kelan tutkimus
  2. 2. Mitä siirto merkitsee Kelan näkökulmasta? • Muutos pyrkii turvaamaan sen, että perustoimeentulotukea hakevat asiakkaat ovat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. • Kela on asiakkaiden ulottuvilla kattavan palveluverkkonsa ansiosta. Asiakasta palvellaan monin tavoin: verkossa, puhelimessa, toimistoissa ja myös ajanvarauksella. Etäpalvelun mahdollisuutta voidaan hyödyntää. • Kelalla on käytössään kattavat tietojärjestelmät sekä valtaosa hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavista tiedoista. Näin Kela voi myös pitää huolta siitä, että ennen toimeentulotuen käsittelyä on ratkaistu asiakkaalle ensisijaiset Kelan etuudet, kuten esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva, sairauspäivärahat tai kuntoutusrahat. Tämä voi vähentää myös etuuksien takaisinperintää. • Kelasta ohjataan kuntaan sosiaalihuollon palvelujen mm. sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. • Siirtoon tarvittavan lain valmistelussa arvioitiin, että toimeentulotukityössä olevien henkilöiden palkkauskustannukset ovat vuositasolla olleet noin 107 miljoonaa euroa. Säästöä henkilöstö-, hallinto- ja maksuliikennekustannuksista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 69 miljoonaa euroa vuodessa. • Osa työstä hoidetaan Kelan nykyisen henkilöstön voimin, mutta lisävahvistusta tarvitaan muun muassa kuntien osaajien joukoista. Nämä rekrytoinnit käynnistyvät huhtikuussa. Kaiken kaikkiaan Kelassa on arvioitu, että toimeentulotukitehtäviin tarvitaan 650 henkilöä. • Satsaamme siirtymävaiheessa erityisesti viestintään, neuvontaan ja yhteistyöhön kuntien kanssa. 2
  3. 3. Mikä kiinnostaa? • Toimeentulotuen saajat ja määrien kehitys • Alikäyttö • Toimeentulo ja köyhyys (eläkeläiset) • Toimeentulotukikustannukset • Etuuden myöntäminen ja harkinta • Ohjeistus ja harkinnan käyttö (alueelliset erot) • Ensisijaisen etuuden myöntäminen • Etuuksien päällekkäisyys • Takaisinperintä ja itseoikaisu • Yhteistyö kuntien kanssa • Sosiaalityön tarve ja sen tunnistaminen • Asiakaspalvelu • Palvelukanavien käyttö • Asiakastyytyväisyys • Henkilöstön osaaminen ja työssä jaksaminen3
  4. 4. Meneillään oleva tutkimus • Kela on mukana Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen (prof. Mikko Niemelä) johtamassa TITA-tutkimushankkeessa • Sen yhdessä työpaketissa (WP 5.2.) tutkimuskohteena on toimeentulotuen Kela-siirto • TITA evaluates the implementation process of the basic social assistance transfer from local governments to Kela, and its consequences on equality between clients and on social work in municipalities. • Yhteistyötahoina ovat Turun yliopisto, THL, Svenska social och kommunalhögskolan (HY), Itä-Suomen yliopisto ja SOSTE 4
  5. 5. Mitä Kela tutkii TITAssa Kela-siirtoon liittyen ? • Sosiaalityöntekijöiden ja Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä toimeentulotuen Kela-siirrosta (SOSTE:n Sosiaalibarometrit, Soscomin asennekyselyt) • Asiakkaiden kokemuksia Kela-siirrosta (Kyselyt etuuspäätöksen saaneille, barometrit) • Toimeentulotuen Kela-siirron kokemuksia heikoimmin pärjäävien keskuudessa – esim. leipäjonoasiakkaat (Maria Ohisalo, UEF) • Rekisteripohjainen analyysi etuuksien saajista + mahdollinen simulointi (Kelan tutkimus, THL) • Kela-siirtoon liittyvä poliittinen diskurssi ja vertailut Ruotsin järjestelmään (Olli Kangas, Mikko Niemelä) 5
  6. 6. • Johanna Aarnio tekee osana TOPSOS-koulutusta lisensiaatitutkielman liittyen Kela-siirtoon (Tulonsiirtoprosessien kustannukset) • Elina Ahola on tehnyt laskelmia toimeentulotuesta osana toimeentuloturvajärjestelmää (Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella) • Lisäksi meneillään tutkimus koskien toimeentulotuen alikäyttöä sekä toinen tutkimus koskien toimeentulotukiasiakkaiden terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä Oulussa (Elina Ahola) 6
  7. 7. Mitä tullaan tekemään? • Toimeentulotuen Kela-siirron tutkimuskokonaisuus on suunnitteilla • Työpaja huhtikuussa 2016 • Kela-siirtoa koskeva tilasto- ja tutkimusseminaari syksyllä 2016 • Meneillään tietotarpeiden kartoitus Kelassa  aineistojen kerryttäminen tulevaa tutkimusta /arviointia varten • Helppo lähestyä tulevia toimeentulotuen käsittelijöitä • Kirjallista materiaalia runsaasti liittyen Kela-siirron toteuttamiseen • Rekisteritietoa tuen saajista alkaa kertyä heti 1/2017 7

×