Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DI_25 oktober 2011_Student stärker styrelse

303 views

Published on

Inte varje dag man är med i Dagens Industri...å sist var för knappt ett år sen. Dags att ta nya steg i karriären nu. Just nu är jag spänd av förväntan. PÅ vilket företag hamnar jag härnäst här nere i Schweiz?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DI_25 oktober 2011_Student stärker styrelse

  1. 1. FLER NYHETER PÅ: WWW.DI.SE DAGENS INDUSTRI · TISDAG 25 OKTOBER 2011 NYHETER FOLK 21 Bankfacket är bättre än frysen Gömmer du kontanter i frysen, syr in smycken i gardinfållen eller förvarar värdehandlingar i╯barnens byrålåda? Dålig idé, det är där tjuvarna tittar först. Bankfacket är det enda som duger, enligt Stöldskyddsföreningen. ”Alla de här fiffiga ställena som man tycker att man kommer på har även tjuvarna kommit på. Vår rekom­ mendation är att man håller sig till bankfacket”, säger Pia Lindström, pressansvarig på Stöldskyddsför­ eningen. Intresset för att förvara värdesaker i bankfack minskar dock. Hos till Â�exempel Swedbank är hälften av ban­ kens 545╯ 000 bankfack outhyrda. Detsamma gäller hos SEB, rappor­ terar Dagens Nyheter. Förutom att antalet bankkontor minskar i landetUNG INPUT. 27-årige Chalmersstudenten Karl Tiselius, till vänster, sitter med i styrelsen för byggbranschleverantören Starke Arvid i Ljungskile. ”På så vis – och därmed också antalet bankfackfår vi en direkt länk till framtidens generation” säger vd Mathias Hellner.� , FOTO: MAGNUS GOTANDER – har det kommit ny teknik och lagar som får Svensson att rata bankensStudent stärker styrelse säkra förvaring. Ansvarar inte för kontanter Att förvara fotografier digitalt var inte på tapeten för 20 år sedan, men det är det i dag. I somras ändrades också lagen så att bankerna inteByggbranschleverantören Starke Arvidi╯Ljungskile vill locka yngre till företaget. n FAKTA Di Starke Arvid och studenter som vill göra ex-jobb ökar. handlat om att bland annat göra nulägesanalyser och för­ ändringsplaner för företagets längre ansvarar för kontanter i ╯bankfack. Så vad har folk i sina bankfack i dag? Vägen fram går genom studenten Jacob Ett år i taget distribution. ”Det kan vara allt möjligt. Smyck­ ⌀⌀Tillverkar Styrelseuppdraget stäcker sig ”Jag är intresserad av en, gamla betyg, konst... Vi har oli­Stigson, som vd Mattias Hellner hoppas Â� ergonomiska över ett år och bolaget har att reducera onödigheter i ka storlekar på bankfacken bero­ska ge bolaget en nytändning. produkter för hittills rekryterat sina leda­ Â� företagandet. Det brukar ende på vad man vill förvara”, säger materialhante- möter från Chalmers i Göte­ bli intressanta diskussioner Â� Anna Sundblad, presschef på Swed­Idén att låta en student få Projektet sjösattes i april ring till byggÂ� borg. Sedan april i år är det mellan dem som har suttit Â� bank.� (TT)plats i bolagets styrelse kom 2010 då den första studenten, industrin sedan civilingenjörsstudenten Karl länge och har mycket erfaren­redan 2008. Vd Mattias Hell­ner var nytillsatt och insågtillsammans med bolagets Jacob Stigson, tillträdde. Fler vill göra ex-jobb 1978. ⌀⌀2010 om­ satte bolaget Tiselius som har platsen i ╯Starke Arvids ledning. Han slogs om den med två kurs­ het och mina synpunkter som är nya och fräscha”, säger han. Karl Tiselius sitter som n FAKTA mot inbrott Di Skydda digägare att de behövde göra sig Hans huvudsakliga uppgift 43,7 Mkr och kamrater och efter en inter­ adjungerad ledamot, vilket Â� ⌀⌀Sätt timer på lampor och radio.mer attraktiva på arbetsmark­ var att göra en något sånär gjorde ett resul- vjuprocess drog han det innebär att han är ordinarie ⌀⌀Töm varandras brevlådor.naden. Mattias Hellner, som objektiv bedömning av före­ tat efter finans- längsta strået. Men det blev men utan rösträtt. Och han är ⌀⌀Be grannen att hänga sin tvättsjälv har en examen från tagets arbete och vad som netto på 2 Mkr. inga sura miner bland kon­ övertygad om att Starke på din tvättlina.Chalmers tekniska högskola Â�behövdes göras. ⌀⌀ Prognosen kurrenterna. Arvids studentsatsning är Â� ⌀⌀Grannsamverkan genom tilli Göteborg, insåg att det finns ”Det var bra att låta en för i år är en ”Jag har varit väldigt enga­ positiv, både för honom själv Â� Â�exempel gräsklippning.potential i högskolorna. student formulera upp­ Â� omsättning gerad i olika projekt i skolan och för företaget. ⌀⌀Ha bra lås på fönster och dörrar. gifterna eftersom det är deras på 65 Mkr och så de tyckte att det var rätt­ ”Jag känner att jag har ⌀⌀Förvara trädgårdsredskap ochDirekt länk till de unga behov vi vill tillgodose” säger ett resultat på vist”, säger han. Â�inflytande på de beslut som tas stegar inlåsta eller fastlåsta.”För att nå ut till framtidens vd:n. 5 Mkr. Ungefär var tredje månad på mötena, dessutom får jag ⌀⌀Vidarekoppla telefonen.generation kan vi inte vänta Satsningen är nu inne på är det styrelsemöte i Ljungs- en förståelse för hur viktigt det ⌀⌀Var försiktig med informationpå att den ska komma till oss. sitt andra år och bolagets vd kile. Karl Tiselius har en egen är att arbetet mellan ledningen om frånvaro i telefonsvarare ochGenom att ta in en student får kan se att det har burit frukt punkt på dagordningen där och det operativa fungerar.” i ╯sociala medier som Facebook.vi en direkt länk till dem och genom att antalet jobb-Â� han presenterar sina arbets­ LISA SCHULTZ Källa: Polisen (TT)deras perspektiv”, säger han. anÂ�sökningar från akademiker uppgifter. De har hittills lisa.schultz@di.se, 08-573 654 84n DAGENS BILDDi n SUDOKU Di Rutorna ska fyllas i så att varje rad, 8 6 3 8 7 5 2 4 9 vågrätt och lodrätt, och varje 3x3-ruta, 6 1 3 innehåller siffrorna 1–9 utan att någon 3 1 8 9 2 3 6 1 siffra föreÂ�kommer två gånger. 8 7 4 5 6 7 2 Lösning till6 3 1 4 24/10 7 5 8 9 2 3 9 4 3 9 7 4 2 6 1 5 8 5 7 6 1 2 5 8 7 9 3 4 3 6 7 5 8 4 1 9 3 2 6 7 2 6 3 2 5 8 9 6 4 3 7 1 8 5 4 7 3 9 8 5 1 4 2 6VANN NÅDATID. Den gamla eken utanför Radiohuset i Stockholm får vara kvar tills vidare.Bengt Karlsson och Â�Â� Roland von Malmborg var två av många demonstranter som samlades i gårmorse, då trädet skulle ha fällts. Enligt Stockholms stad är eken svårt Â� angripen av svamp, mennu ska den undersökas en gång till, uppges på Sveriges Radios hemsida.� FOTO: JANERIK HENRIKSSON 4 1 9 4 6 1 7 3 2 5 8 9 Mark Huckvales Su Doku Puzzle Generator Rating: Difficult Mon Oct 24 13:40:21 2

×