Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkid...
1‫האוכל‬ ‫בהכנת‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫שתפו‬:‫שטיפה‬‫הירקות‬ ‫וחיתוך‬,‫להגשה‬ ‫האוכל‬ ‫ארגון‬,‫הביצים‬ ‫ושבירת‬ ‫הפשטידה‬ ‫עיסת‬ ‫ב...
2‫לטבול‬ ‫שניתן‬ ‫בצורות‬ ‫ופירות‬ ‫ירקות‬ ‫הכינו‬‫גבינות‬ ‫של‬ ‫בדיפים‬,‫חומוס‬ ‫או‬ ‫טחינה‬.‫פלפל‬ ‫רצועות‬,‫גזר‬,‫וקולר...
3‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
4‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
5‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
6‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
7‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
8‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
9‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedki...
10‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedk...
11‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedk...
12‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedk...
13‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedk...
‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 המלצות להורים של ילדים בררני אכילה

6,659 views

Published on

 • Be the first to comment

13 המלצות להורים של ילדים בררני אכילה

 1. 1. ‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il
 2. 2. 1‫האוכל‬ ‫בהכנת‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫שתפו‬:‫שטיפה‬‫הירקות‬ ‫וחיתוך‬,‫להגשה‬ ‫האוכל‬ ‫ארגון‬,‫הביצים‬ ‫ושבירת‬ ‫הפשטידה‬ ‫עיסת‬ ‫בחישת‬.‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫צילום‬:‫מן‬‫דבי‬
 3. 3. 2‫לטבול‬ ‫שניתן‬ ‫בצורות‬ ‫ופירות‬ ‫ירקות‬ ‫הכינו‬‫גבינות‬ ‫של‬ ‫בדיפים‬,‫חומוס‬ ‫או‬ ‫טחינה‬.‫פלפל‬ ‫רצועות‬,‫גזר‬,‫וקולרבי‬ ‫מלפפון‬.‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il
 4. 4. 3‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫קטנות‬ ‫במנות‬ ‫לילד‬ ‫הגישו‬.‫קטנה‬ ‫כמות‬‫לו‬ ‫ומאפשר‬ ‫לטעום‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫מעודדת‬‫והכרה‬ ‫בחירה‬‫לסיים‬ ‫חייב‬ ‫שאינו‬‫הכל‬.
 5. 5. 4‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫אפשרו‬‫לו‬‫לתוך‬ ‫לירוק‬ ‫שטעם‬ ‫לאחר‬‫לו‬ ‫טעים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫נייר‬ ‫מפית‬.
 6. 6. 5‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫את‬ ‫עודדו‬‫לו‬ ‫והחמיאו‬ ‫הילד‬‫האומץ‬ ‫על‬‫לטעום‬,‫את‬ ‫אכל‬ ‫אכן‬ ‫אם‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬‫המזון‬.‫צילום‬:‫מירב‬‫פלברג‬
 7. 7. 6‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫נדרשות‬ ‫רבים‬ ‫למחקרים‬ ‫שבהתאם‬ ‫זכרו‬15-20‫פעמים‬(‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬)‫חוזרות‬ ‫חשיפות‬ ‫של‬‫מזון‬ ‫לאותו‬‫עד‬‫ע‬ ‫יתקבל‬ ‫שהמזון‬"‫הילד‬ ‫י‬.
 8. 8. 7‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫הילד‬ ‫עם‬ ‫משותפות‬ ‫ארוחות‬ ‫אכלו‬.‫זכרו‬‫מהווים‬ ‫אתם‬‫לחיקוי‬ ‫מודל‬ ‫עבורו‬.
 9. 9. 8‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫שהוא‬ ‫מאכל‬ ‫תכינו‬ ‫שבו‬ ‫בשבוע‬ ‫קבוע‬ ‫יום‬ ‫על‬ ‫החליטו‬‫עבורכם‬ ‫גם‬ ‫חדש‬.‫ידעו‬‫אתם‬ ‫במה‬ ‫מראש‬ ‫הילד‬ ‫את‬‫להכין‬ ‫הולכים‬.‫שתפו‬‫אותו‬‫לפני‬ ‫שלכם‬ ‫בהתרגשות‬‫החדש‬ ‫התבשיל‬ ‫את‬ ‫טועמים‬ ‫שאתם‬.
 10. 10. 9‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫חדש‬ ‫במאכל‬ ‫אוהב‬ ‫שהילד‬ ‫מזונות‬ ‫לשלב‬ ‫נסו‬.‫היו‬‫יצירתיים‬.‫למשל‬,‫שאוהב‬ ‫לילד‬‫צ‬‫יפס‬,‫להכין‬ ‫נסו‬‫הצ‬‫יפס‬‫מבטטה‬.‫דבש‬ ‫שאוהב‬ ‫לילד‬/‫סילאן‬‫בהם‬ ‫לשלב‬ ‫הציעו‬‫טחינה‬.‫שנוצר‬ ‫החלבה‬ ‫ממרח‬ ‫את‬ ‫יאהב‬ ‫והילד‬ ‫יתכן‬.‫צילום‬:‫שני‬‫אורי‬
 11. 11. 10‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫במקומות‬ ‫ארוחות‬ ‫ערכו‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬‫שגרתיים‬ ‫בלתי‬.‫לדוגמא‬,‫הסלון‬ ‫רצפת‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בחצר‬ ‫פיקניק‬.‫הכינו‬‫לפיקניק‬ ‫מתאים‬ ‫אוכל‬.
 12. 12. 11‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫לעת‬ ‫מעת‬‫אוכל‬ ‫עם‬ ‫משפחתיים‬ ‫משחקים‬ ‫ארגנו‬.‫לדוגמא‬,"‫לאכול‬ ‫היום‬ ‫הכנתי‬ ‫מה‬ ‫נחש‬?"‫כשבני‬‫מכוסי‬ ‫המשפחה‬‫הם‬ ‫עיניים‬‫אוכל‬ ‫איזה‬ ‫לנחש‬ ‫צריכים‬‫הריח‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוגש‬‫או‬‫הטעם‬.
 13. 13. 12‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫המנעו‬‫הילד‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫ארוחה‬ ‫מהכנת‬.‫דאגו‬‫המשפחתי‬ ‫לשולחן‬ ‫המוגשות‬ ‫המנות‬ ‫שבמסגרת‬‫לפחות‬ ‫יהיו‬2‫אוכל‬ ‫שהילד‬ ‫מאכלים‬.‫צילום‬:‫שני‬‫אורי‬
 14. 14. 13‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫כבסיס‬ ‫והאכילה‬ ‫האוכל‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫סיפורים‬ ‫שלבו‬‫עם‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫להיכרות‬‫המזון‬‫וחשיבותו‬.‫במקביל‬,‫אל‬‫עוסקים‬ ‫הזמן‬ ‫שכל‬ ‫לנושא‬ ‫האכילה‬ ‫בררנות‬ ‫את‬ ‫תהפכו‬‫בו‬.
 15. 15. ‫שני‬ ‫תרצה‬–‫לילדים‬ ‫קלינית‬ ‫דיאטנית‬‫ובילדות‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫והאכלה‬ ‫אכילה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫יעוץ‬054-5968286feedkids.co.il‫רעיונות‬ ‫עוד‬ ‫לקבל‬ ‫רוצים‬‫והמלצות‬‫לדף‬ ‫כנסו‬‫הפיסבוק‬‫שלי‬‫כאן‬ ‫לחצו‬‫שאלות‬ ‫לשאול‬ ‫ואפשרות‬ ‫בנושא‬ ‫נוספים‬ ‫מאמרים‬‫שלי‬ ‫לאתר‬ ‫כנסו‬ ‫תגובות‬ ‫ולקבל‬‫כאן‬ ‫לחצו‬

×