Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101116 äldrecentrum

490 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

101116 äldrecentrum

 1. 1. Sociala medier och Äldrecentrum Kajsa Tirén, kommunikationsstrateg SKL Äldrecentrum 16 november 2010
 2. 2. Dagens punkter <ul><li>Avbryt gärna med både frågor och inlägg! </li></ul><ul><li>Vad är social medier </li></ul><ul><li>Bevakning av sociala medier </li></ul><ul><li>Kommunsektorn och sociala medier m.fl – lite exempel </li></ul><ul><li>Juridiken </li></ul><ul><li>SKL och sociala medier </li></ul><ul><li>Vad kan Äldrecentrum göra på detta område? </li></ul>
 3. 3. Sociala medier <ul><li>Social medier: ”Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och låter dem skapa eget innehåll och interagera med varandra.” </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul>
 4. 5. Sociala medier - en utmaning <ul><li>Cecilia Orrby [ fd informationschef, Täby kommun] </li></ul><ul><li>– ” Tidigare hade vi någon sorts ambition att ha kontroll på det som skrevs i media. Idag tror jag att vi får ha örat mot marken genom att vara närvarande och delaktiga i konversationen på nätet. Som offentlig verksamhet har vi också legala aspekter att ta hänsyn till, gammal lagstiftning som måste tillämpas på helt nya medier”. </li></ul><ul><li>( Infopaqs nyhetsbrev oktober 2009 ) </li></ul>
 5. 7. http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng
 6. 8. <ul><li>BLOGGAR </li></ul><ul><li>Blog = weblogg </li></ul><ul><li>6% av nätanvändarna har en blogg =runt 350 000 i Sverige. </li></ul><ul><li>Carl Bildts blogg en </li></ul><ul><li>av de första politiska </li></ul><ul><li>i Sverige </li></ul><ul><li>http://carlbildt.wordpress.com/ </li></ul>De största sociala medierna
 7. 10. De största sociala medierna <ul><li>Communities, mest använda är FACEBOOK </li></ul><ul><li>Facebook – cirka 3,8 miljoner användare i Sverige (c:a 520 miljoner i världen) </li></ul><ul><li>http://www.facebook.com/ </li></ul>
 8. 11. De största sociala medierna, forts. <ul><li>Kanske runt 500000 Twitterkonton i Sverige idag – OBS osäkert! (över 105 miljoner i världen) </li></ul><ul><li>http://twitter.com/ </li></ul><ul><li>Microbloggar – den mest kända är TWITTER </li></ul>
 9. 12. De största sociala medierna, forts. <ul><li>Wikis = användarförfattade uppslagsverk </li></ul><ul><li>Störst i världen är Wikipedia </li></ul><ul><li>Andra exempel är t.ex. Makthavare.se/wiki </li></ul><ul><li>Akta er för försköning! </li></ul><ul><li>http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida </li></ul>
 10. 13. De största sociala medierna, forts. <ul><li>YouTube, Flickr, Bambuser, LinkedIn……….. </li></ul>
 11. 14. Hur bevakar man <ul><li>Finns olika typer av mediebevakare helt gratis: </li></ul><ul><li>Knuff </li></ul><ul><li>Twingly </li></ul><ul><li>Tweetdeck </li></ul><ul><li>socialmentions netwibes </li></ul><ul><li>superstart.se </li></ul>
 12. 15. Landsting, kommuner, myndigheter…
 13. 16. Några goda exempel <ul><li>Katrineholm – föregångare, bl a tack vare aktiv kommunchef </li></ul><ul><li>Borås – c:a 45% av sin hemsidetrafik via Facebook, 20-25% Twitter </li></ul><ul><li>Karlskoga – Kommunellt på U-tube </li></ul><ul><li>Riksantikvarieämbetet – identifierar bilder via Flickr </li></ul><ul><li>Karlskrona snappade upp mycket om Rödeby via webben, och spred info denna väg också </li></ul><ul><li>Stockholm stad – utvecklingsbloggar </li></ul><ul><li>Ulf Bingsgård, KSO Trelleborg – kommenterar artiklar på webben </li></ul>
 14. 17. Inte så vanligt med bild och film Järfälla – ej officiell Torsby Karlskoga
 15. 18. Ofta förekommande på sociala medier… Vi som tycker det är rätt att ta emot flyktingar i Vellinge kommun! Vi som tycker att Borlänge kommun måste göra något åt skolmaten! Behåll gratis parkering i Enköping Rädda Mossebo dagcenter (Tranås kommun)
 16. 19. Framtiden – en mix?! Miljöpartiet en föregångare…
 17. 20. Visst finns det möjligheter <ul><li>Ökad kommunikation med medborgarna </li></ul><ul><li>Ett snabbt sätt att sprida information via dator och mobiler – kan t.ex. vara ett utmärkt krishanteringsverktyg </li></ul><ul><li>Ger fler sätt att nå olika och kanske nya grupper </li></ul><ul><li>Och visst kan det lyckas att använda verktygen …… </li></ul><ul><li>… ..men utan innehåll betyder det inget – mediet i sig själv löser inte alla problem. </li></ul>
 18. 21. Vad säger juridiken? <ul><li>Liten gråzon råder men… </li></ul><ul><li>Viktigt att klargöra om en anställd använder sociala medier i tjänsten eller ej. </li></ul><ul><li>De inlägg som görs på olika sociala medier inom ramen för myndighetens verksamhet, är allmänna handlingar. </li></ul><ul><li>Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras utan kan hållas ordnade så att de är lätt sökbara. </li></ul><ul><li>Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa karaktär får gallras när de inte längre är aktuella. </li></ul><ul><li>Myndigheten bör ha en förteckning över vilka externa webbplatser myndigheten är aktiv på. </li></ul><ul><li>Bloggen eller andra sociala medier bör ”ögonblickförvaras” t.ex. varje halvår. </li></ul><ul><li>I enlighet med Datainspektionens utlåtande i september måste man ha god koll på sina sidor – kommunen ansvarig för kommentarer </li></ul>
 19. 22. SKL och social medier <ul><li>Social medier en del av webbpolicyn </li></ul><ul><li>och mediepolicyn, har omarbetas för att ge </li></ul><ul><li>tydligare inriktning </li></ul><ul><li>Checklista för jobbrelaterad närvaro i </li></ul><ul><li>sociala medier på gång </li></ul><ul><li>Vi har Twitterflöde: www.twitter.com/s_k_l </li></ul><ul><li>Bloggar bl a under avtalsrörelsen och om </li></ul><ul><li>E-tjänster/e-samhälle http://www.skl.se/web/Blogg_om_eSamhallet.aspx </li></ul><ul><li>Bambuser för att livesända presskonferenser och </li></ul><ul><li>seminarier </li></ul><ul><li>Kartlagt vårt läge sociala medier/bloggosfären </li></ul>
 20. 23. SKL och social medier, forts. - För medlemmarna <ul><li>Nästa vecka presenterar bredare undersökning av användandet av social medier i sektorn. Hur vanligt är det, hur använder kommuner och landsting sociala medier m.m. </li></ul><ul><li>Ska samla strategier / riktlinjer från medlemmarna på webben för en databas över goda exempel </li></ul><ul><li>Konferenser om sociala medier – populära! </li></ul><ul><li>Ser över juridiken </li></ul>
 21. 24. Förslag på liten checklista <ul><li>Är det möjligt att sprida era webbtexter via social medier? </li></ul><ul><li>Har ni kollat Äldrecentrum på olika Wikis – t.ex. Wikipedia? </li></ul><ul><li>Har ni kartlagt vem som skriver om er i bloggosfären/sociala medier? </li></ul><ul><li>Har ni en mediepolicy, kan sociala medier vara en del av den? </li></ul><ul><li>Har ni registrerat ert namn på Facebook, Twitter, Flickr, Youtube etc.? </li></ul>CHECK ? ? ? ? ?
 22. 25. Vad kan ni göra på Äldrecentrum? <ul><li>Inom vilka områden skulle Äldrecentrum kunna använda social medier? </li></ul><ul><li>Diskussion två och två - lista tre exempel </li></ul><ul><li>Gemensam diskussion om de exempel tagit fram </li></ul>
 23. 26. Inte bara för sakens skull <ul><li>Bestäm er varför </li></ul><ul><li>Gör det inte bara för sakens skull – tänk efter hur det kommer att upplevas – flera har fått utstå tuff kritik </li></ul><ul><li>Det är visserligen gratis på webben </li></ul><ul><li>men det tar tid och kostar på det viset </li></ul>
 24. 27. Kontakt <ul><li>Kajsa Tirén Kommunikationsstrateg [email_address] eller 08 – 452 7807 </li></ul><ul><li>Juridiskt PM m.m. finns via: www.skl.se/web/Socialamedier </li></ul>

×