Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
17.11.2014 
1 
• Eritrosit ® Kİ Retikulosit ® Periferik dolaşım 120 gün yaşam 
• Yıkım KC, dalak RES fagositik hücreleri 
...
17.11.2014 
2 
Hemolitik Anemi Edinsel 
• Immun hemolitik anemiler Sıcak soğuk antikorlar Yanlış kan 
Tx YD hemolitik hast...
17.11.2014 
3 
Retikulositoz 
com 
wordpress.Orak hücre ve P. vivax 
Hemoglobin 
Intravaskuler Hemoliz 
Hem Globin 
Amino ...
17.11.2014 
4 
Herediter Sferositoz ( HS) 
• Otozomal dominant , Eritrosit membran hastalığıdır. 
• Anemi, sarılık, spleno...
17.11.2014 
5 
HS Komplikasyon 
• Hemolitik: Enfeksiyonlara ikincil, daha sık 
• Aplastik: daha nadir, derin anemi, retiku...
17.11.2014 
6 
com 
wordpress.G6PD eksikliği 
• Enzim eksikliği olanlar P. Falciparum enfeksiyonlarına 
dirençlidir.İlaçla...
17.11.2014 
7 
Kazanılmış Hemolitik Anemi 
• Immunolojik, fiziksel, kimyasal nedenlerle olabilir. 
• Eritrosit normal yaşa...
17.11.2014 
8 
TTP - Epidemiyolojisi 
• İlk Olarak 1924 yılında tanımlanmıştır. 
• Nadiren görülen, gizemli ve öldürücü bi...
17.11.2014 
9 
Normal kişide; 
Von Willebrand Faktör parçalayan Proteaz, vWF, and Trombositler 
com 
vWF-parçalayan protea...
17.11.2014 
10 
Şiştosit Şiştosit 
com 
wordpress.Mikroanjiopati Eritrosit Parazitlerine bağlı HA 
• Plazmodium falciparım...
17.11.2014 
11 
Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu HA 
• Naftalin, sulfonlar, sulfonamidler, salisilatlar, arsenik, kurşun, ...
17.11.2014 
12 
Sıcak Antikor Aracılıklı OIHA 
• HA lerin % 70-80 
• % 50 primer neden ?? 
• %50 KLL, lenfoma, SLE 
• IgG ...
17.11.2014 
13 
Soğuk Antikor Aracılıklı OIHA 
1. Soğuk aglutinin sendromu 
Primer, Sekonder, Mikoplazma enf, İnfeksiyon m...
17.11.2014 
14 
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri 
(PNH) 
• Intrensek eritrosit kusuruna bağlı tek, edinsel hemolitik ha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hemolitik anemi

2,385 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hemolitik anemi

 1. 1. 17.11.2014 1 • Eritrosit ® Kİ Retikulosit ® Periferik dolaşım 120 gün yaşam • Yıkım KC, dalak RES fagositik hücreleri Hemolitik Anemiler • Eritrositlerin normal yaşamlarından önce yıkımı HEMOLİZ * Eritrosit hatalı (İntrakorpüsküler) Kalıtsal * Eritrosit normal dış faktörler (Ekstrakorpüsküler) com Edinsel wordpress.Hemoliz Hemolitik Anemi Kalıtsal • Membran defektleri • Intravaskuler hemoliz: Eritrositler dolaşımda parçalanır. Travma Kalp • Enzim defektleri EM yolu defektleri kapağı, immun hemolitik anemi, bakteri toksinleri Nukleotid enzim defektleri tipdersnotlari.• Ekstravaskuler hemoliz: Kc ve dalakta eritrositlerin makrofajlarca HMP şantı defektleri fagositozu ve sindirilmesi: Daha sık görülür. Yapı bozuklukları, antikor ile kaplı eritrositler • Hemoglobin defektleri Yapısal defektler Hb pati Yapım bozuklukları Th Figure 157-12 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Orak hücre Hb SC hastalığı Hb CC hastalığı Figure 157-11 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. Th. Minor, bazofilik stipling Howell Jolly, akantosit postsplenektomi Herediter sideroblastik anemi
 2. 2. 17.11.2014 2 Hemolitik Anemi Edinsel • Immun hemolitik anemiler Sıcak soğuk antikorlar Yanlış kan Tx YD hemolitik hastalığı • Travmatik mikroanjiopatik HA Yapay kapak, HUS, TTP, DİK • Enfeksiyon ajanları Malaria, Toksoplazmosis • Kimyasal maddeler, ilaçlar zehirler • Fizik ajanlar • Hipofosfatemi • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri • Kc hastalıkları Hemolitik Anemi Ortak Özellikler • Öykü: Aile öyküsü,sarılık ne zamandan beri? dalak op?, çocukluktan beri anemi öyküsü • Başlangıç ? Ani? Ateş? Zayıflama? • İlaçlar Tüm ilaçlar sorumlu olabilir. • Yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyonlar • Gıdalar? com wordpress.• Tablo 2. Hemolizin laboratuar bulguları • Hemolizin laboratuar bulguları • - Hb, Hct v, lökositoz ve trombositoz • - Retikülositoz tipdersnotlari.• - Periferik yayma bulguları • Makrositoz • Polikromatofili • Sferositler • Normoblastlar • Bazofilik noktalanma • Anormal şekilli eritrositler • - Haptoglobulin v • - Kemik iliğinde eritroid hiperplazi • - LDH ^, indirek bilirubin ^ • - Direk Coombs testi; Eritrosit membranına bağlanan IgG veya • kompleman varlığını gösterir Fizik Muayene • Sarılık, • LAP?, • anemi, • splenomegali, • artrit, • kalp yetmezliği bulguları, • bacak ülserleri, • tipik yüz görünümü Hemolitik Anemi Laboratuar • Anemi Değişken, Retikulositoz • PY: Polikromazi, sferosit, şiştosit, hedef hücreleri, akantosit • Eritrosit yarı ömründe kısalma • Hem katabolizmasında artış: Indirekt Biluribin artışı, Urobilinojen atılımında artış • LDH artışı • Serum haptoglobulin düzeyinde azalma • Inrtavaskuler hemoliz bulguları: Hemoglobinemi, hemoglobinuri, hemosiderinuri, metalbuminemi, serum hemopeksin seviyesinde azalma • Kan hemoglobin düzeyinde haftada % 1 gr dan fazla düşme • Kİ de eritroid aktivite artışı
 3. 3. 17.11.2014 3 Retikulositoz com wordpress.Orak hücre ve P. vivax Hemoglobin Intravaskuler Hemoliz Hem Globin Amino asitler • Demir Eritrositlerin parçalanması ile Hb ortaya çıkar, Haptoglobulin ile Proporfirin bağlanır. İkili kompleks Kc tarafından tutulur. Haptoglobulin azalır. Artan Hb glomerullerden filtre olur. Geri emilim, hem, ferritin, tipdersnotlari.Transferrin hemosiderine katabolize olur. Hemosiderinuri,Tubuli kapasitesi CO Biluribin Serbest aşılınca hemoglobinuri, Hemopeksin azalması, LDH artışı KC konjugasyon eritrosit Nefes Biluribin glukuronidler Safra Urobilinojen Sterkobilin( ojen) İDRAR FEÇES Kalıtsal Hemolitik Anemiler: Membran Ekstravaskuler Hemoliz Defektleri • Daha yaygın Eritrositler KC ve dalakta yıkılır. • İdrarda hemosiderin, hemoglobin görülmez. • Herediter Sferositoz • Hafif LDH yüksekliği • Herediter Eliptositoz • Haptoglobulin daha az azalır. • Herediter Piropoikilositoz • Herediter Stomatositoz
 4. 4. 17.11.2014 4 Herediter Sferositoz ( HS) • Otozomal dominant , Eritrosit membran hastalığıdır. • Anemi, sarılık, splenomegali karakterli • Dikey defekt • Ankirin, spektrin defekti • Eritrositler konkav özelliğini kaybeder, dalak sinuzoidlerinden geçerken tutulurlar. • Klinik hafif, orta , ağır şiddette olabilir. • Anemi, sarılık değişkenlik gösterir. • Dalak büyüklüğü % 75 mevcut.Safra taşları % 40- 50 Safra taşı genç hasta HS? com wordpress.HS Laboratuar Herediter sferositoz • Hafif orta dereceli anemi, Retikulositoz, OEHK artmış, PY da sferosit,indirekt biluribinemi, ozmolik frajilite testi: Frajilite artmış.OEH: normal veya azalmış. tipdersnotlari.• LDH artmış • Haptoglobulin azalmış • US da safra taşı Herediter Eliptositoz Figure 157-09 Copyright © 2005 Elsevier Inc. (USA) All rights reserved. H. eliptositoz Stomatosit Şiştosit HUS Sferosit Hedef hücre KC hastalığı Gözyaşı hücresi myelofibrosis Herediter piropoikilositoz
 5. 5. 17.11.2014 5 HS Komplikasyon • Hemolitik: Enfeksiyonlara ikincil, daha sık • Aplastik: daha nadir, derin anemi, retikulosit artışı yok Kan Tx ile desteklenmeli • Megaloblastik: Folik asit dengesizliği • Bacak ülserleri • Hemokromatosis HS Tedavi • Esas patolojiyi düzeltmese de splenektomiden faydalanırlar.Splenektomi öncesi kapsüllü bakterilere karşı aşılama yapılmalıdır.( Streptokok, H influenza) • Profilaktik antibiotik tartışmalı • Aksesuar dalak mutlaka araştırılmalı • Safra taşı varsa aldırılabilir. • Folik asit yerine koyma tedavisi com wordpress.Kalıtsal Hemolitik Anemiler: G6PD Eksikliği Enzim defektlerine bağlı • G6PD eksikliği dünyada en sık görülen eritrosit metabolizması • Glukoz- 6-Fosfat Dehidrogenaz G-6-PD Eksikliği hastalığıdır.Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın. • Piruvat Kinaz Eksikliği • Heksoz monofosfat yolağı, eritrositin oksidan streslere karşı tipdersnotlari.korunmasında rol oynayan glutatyonun sentezinden sorumludur.G6PD enzimi HMP yolağının başlangıç adımını katalize eder. • G6PD den sorumlu gen X kromozomu üzerindedir. Enzimin 180 üzerinde varyantı bildirilmiştir.
 6. 6. 17.11.2014 6 com wordpress.G6PD eksikliği • Enzim eksikliği olanlar P. Falciparum enfeksiyonlarına dirençlidir.İlaçlar en sık hemoliz nedenidir. Kinin, klorokin, primakin.sulfonomidler, L-DOPA tipdersnotlari.• Akdeniz varyantında baklagiller ile hemoliz atağı gelişir.Intravaskuler hemoliz gelişir. • Tanı enzim aktivitesinin ölçümü Atak sırasında yanıltıcı olabilir. • Oksidan ilaçlardan kaçınma, Akut hemoliz olunca kan desteği gerekir. Splenektomiden fayda görmez. Heinz cisimciği Piruvat Kinaz Eksikliği • EM yolağı eritrosit için gerekli enerjiyi sağlar. • Bu yolakta en sık görülen hata piruvat kinaz eksikliğidir. • Otozomal Resessif geçiş • PY Normokrom, normositer anemi • Tanı enzim düzeyi ölçümü • Spesifik tedavi yok
 7. 7. 17.11.2014 7 Kazanılmış Hemolitik Anemi • Immunolojik, fiziksel, kimyasal nedenlerle olabilir. • Eritrosit normal yaşam süreleri kısalır. Tahrip olur. • Bulgular kalıtsal hemolitik anemiden farklılık göstermez. com wordpress.Hipersplenizm Fiziksel travmaya bağlı HA • Dalağın kırmızı pulpası kusurlu kan hücreleri ve yabancı • Travmatik kardiak hemoliz. parçacıkları yakalayıp uzaklaştıran filtre görevi yapar. 1. Protez kalp kapakları, tirbulan kan akımı, hemoliz • Dalak kordonlarından venöz dolaşıma ulaşabilmesi içn 3 mm 2. İleri derecede aort darlıkları tipdersnotlari.çaplı deliklerden geçebilmelidir. Yani deforme olabilmelidir. Retikulositoz • Normal insanlarda problem yoktur. Eritrosit parçacıkları Şiştosit • Ancak dalak herhangi bir nedenle büyümüşse trombosit ve lökositleri de tutar. Primer patolojiin düzeltilmesi • Kemik iliği aktiftir. • Yürüyüş Hemoglobinurisi • Tanı primer olayın aydınlatılması ile plur. Uzun süreli yürüme sonrası, hemoglobinuri • Altta yatan hastalığın tedavisi esas.Splenektomi ile kan • Mikroanjiopatik HA (MAHA) tablosu düzelir. HA+trombositopeni+küçük damarlarda tromboz DİK, TTP, HUS, Obstetrik komp, kanser Immunolojik olmayan nedenler: TTP Trombotik Trombositopenik purpura • Yaygın endotelyal hasar, trombosit trombuslerinin yol açtığı, çok değişik etyolojilerle oluşan bir tablodur. • Ateş, trombositopeni, MAHA, nörolojik bulgular, böbrek tutulumu • Kanama bulguları hafif ®Ağır. • Tanı PY da mikroanjiopatik hemolitik anemi şiştosit.Koagulasyon testleri normal, LDH ­ • Esas tedavi Plazma değişimi, Glukortikoidler, antitrombosit ajanlar, splenektomi • Gebeler, yaygın kanser olguları, ilaçlar (mitomisin, siklosporin), KİT sonrası TTP görülür.
 8. 8. 17.11.2014 8 TTP - Epidemiyolojisi • İlk Olarak 1924 yılında tanımlanmıştır. • Nadiren görülen, gizemli ve öldürücü bir hastalıktır. • Her yaşta görülebilir. 3. dekatta pik yapar • com Kadınlarda daha sık (K/E:2/1) • Plazma değişimi sayesinde sağ kalım %10 dan %75-92’lere yükseldi. wordpress.tipdersnotlari.TTP Patofizyolojisi • Hastalığın başlangıcından endotel hasarı ve hasara bağlı endotel hücrelerinden dolaşıma salgılanan yüksek molekül ağırlıklı VWF multimerleri sorumludur. •Multimerler trombositlerin endotele ve birbirlerine yapışmasına neden olmaktadır. • Platelet ve VWF den zengin fibrinden fakir tek yapıda mikrovasküler trombus TTP Patofizyolojisi • Böbreklerde ve serebral dolaşımda vW multimerleri ve trombositlerin meydana getirdiği bu tromboza bağlı klinik semptomlarla seyreder. • Kullanıma bağlı trombositopeni ve trombosit tıkaçlarına bağlı eritrosit hasar izlenmektedir • Hastaların kanında • VWF multimerlerini parçalayan enzim (metaloproteinaz) yoktur. • Metaloproteinaza karşı inhibitör bulunmuştur. ADAMTS13 Nedir? • 1982 de Moake ve arkadaşları • 4 kronik TTP li hastada büyük VWF multimerlerini tanımladı. • TTP nin muhtemel bu VWF multimerlerin ayrılmasındaki yetersizlik sonucu gelişebileceğini öne sürdüler. • 1996 da Tsai ve Furian • VWF multimerlerini trozin ve metiyonin bağından ayıran metaloproteinaz tanımladı. • 2001 de Lewy ve arkadaşları • Ailesel TTP de 12 mutasyon tanımladı VWF Parçalayan Proteaz(ADAMTS13) Metalloproteaz Thrombospondin 1 SP M D 1 Cys Spacer 2 3 4 5 6 7 8 CUB CUB Disintegrin A Disintegrin-like And Metalloprotease with ThromboSpondin-1 repeats (#13 among 19 total) Familyal TTPde ADAMTS13 Mutasyonlar 5 6 7 8 9 12 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 SP M D 1 Cys Spacer 2 3 4 5 6 7 8 CUB CUB H96D T196I R102C R528G R398H R692C Splice Site C951G Frameshift C1213Y C1024G Frameshift 7 families, 12 mutations Levy et al, Nature 2001; 413: 488-494 Exons
 9. 9. 17.11.2014 9 Normal kişide; Von Willebrand Faktör parçalayan Proteaz, vWF, and Trombositler com vWF-parçalayan proteaz (ADAMTS13) vWF de bulunan tyr-met bağı platelet üzerindeki GP 1b reseptörü Platelet wordpress.tipdersnotlari.Şiştosit Şiştosit Von Willebrand Faktor Parçalayan Proteaz yokluğu veya hasarı durumunda; vWF vw Trombositler Von Willebrand Faktor Parçalayan Proteaz yokluğu veya hasarı durumunda; vWF vw Trombositler TTP • Tanı PY da mikroanjiopatik hemolitik anemi şiştosit.Koagulasyon testleri normal, LDH ­ • Esas tedavi Plazma değişimi, Glukortikoidler, antitrombosit ajanlar, splenektomi • Gebeler, yaygın kanser olguları, ilaçlar (mitomisin, siklosporin), KİT sonrası TTP görülür.
 10. 10. 17.11.2014 10 Şiştosit Şiştosit com wordpress.Mikroanjiopati Eritrosit Parazitlerine bağlı HA • Plazmodium falciparım enfeksiyonlarında hemolitik anemi • Tüm eritrositleri etkilediği için daha çok hemoliz olur. • Bartenellosis tipdersnotlari.P.Falsiparum Gametosit
 11. 11. 17.11.2014 11 Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu HA • Naftalin, sulfonlar, sulfonamidler, salisilatlar, arsenik, kurşun, bakır sorumlu olabilir. • Heinz cisimciği oluşumu com wordpress.tipdersnotlari.Metabolik Bozuklukların Neden Olduğu HA • Spur hücreli HA: Hepatoselluler hastalığı olanlarda • Kan kaybı, FA eksikliği, alkolizm, hipersplenizm tabloyu oluşturur. • Kr. KC hast Sarılık ZİEVE sendromu Hiperlipemi Spur hücreli anemi • Prognoz kötü. KC hastalığı belirler. Burr hücre Oto Immun Hemolitik Anemi • Antikor aracılıklı eritrosit yıkımı, kompleman sisteminin aktivasyonu sonrası IV hemoliz ve/veya antikor kompleman kaplı hücrelerin monosit makrofajlarca yakalanması ile EV hemoliz sonucu gerçekleşir. • Sorumlu antikorun fiziksel özelliğine göre sıcak ve soğuk antikor aracılıklı OIHA ayrılır. Eritrofagositoz Sekonder Enfeksiyonlar; viral Malign hematolojik hastalıklar; Lenfoproliferatif hastalıklar [kronik lenfositik lösemi, lenfomalar (Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma)] Plazma hücre hastalıkları (Waldenstrom makroglobulinemisi) Akut lenfoblastik lösemi Kollogen doku hastalıkları; SLE, RA, skleroderma İmmun yetmezlikler Lenfoid kökenli olmayan maligniteler Otoimmun hastalıklar; tiroid hastalıkları, ülseratif kolit Soğuk antikorla oluşan hemolitik anemiler Soğuk aglutininler İdiopatik Sekonder (enfeksiyon, lenfoproliferatif hastalıklar, lenfoid kökenli olmayan maligniteler) Paroksismal soğuk hemoglobinurisi (Donald Landsteiner antikorları) Sifiliz Viral enfeksiyonlar Karma sıcak – soğuk antikorlarla oluşan hemolitik anemiler İlaç ilişkili hemolitik anemiler Alfa metil dopa; eritrosit membran yapısını değiştirir
 12. 12. 17.11.2014 12 Sıcak Antikor Aracılıklı OIHA • HA lerin % 70-80 • % 50 primer neden ?? • %50 KLL, lenfoma, SLE • IgG yapısında, 37oC etkin • C’ fixe etme yeteneği yok. • Aglutinasyona neden olmaz. • Sinsi başlangıçlı • Splenomegali, hepatomegali, LAP • Hemoliz EV • Retikulositoz, Sferosit, Coombs= DAT + com wordpress.tipdersnotlari.İndirekt Coomb’s testi Direkt Coomb’s Sıcak Antikor Aracılıklı OIHA • Kan tx problemli, Cross sıkıntı oluşturur. • Steroid; Makrofaj Fc reseptörlerinin fonksiyon ve ekspresyonunu bozar. Oto antikor oluşumunu azaltır. • Yanıt yok: Splenektomi: %50-60 yanıt iyi • Refrakter olgularda immunsupressif: Siklofosfamid, Azotiopurin • Plazma değişimi Soğuk Antikor Aracılıklı OIHA • 37oC altında etkin antikorlar • Komplet antikor • IgM yapısındadır. • C’ fixe etme özelliği var
 13. 13. 17.11.2014 13 Soğuk Antikor Aracılıklı OIHA 1. Soğuk aglutinin sendromu Primer, Sekonder, Mikoplazma enf, İnfeksiyon mononukleoz enf, Lenfoproliferatif hastalıklar Anemi orta şiddette, Ertirosit membranında ki ‘’İ’’ antijenine karşı gelişir. PY da oto aglutinasyon, FM akrosiyanoz, kışın şikayetlerde artış, Hasta ılık tutulur.Klorambusil, siklofosfamid com Steroid splenektomi etkisi?? wordpress.Plazma değişiminden faydalanır. Soğuk Antikor Aracılıklı OIHA 2.Paroksismal Soğuk hemoglobinurisi Soğuğa maruziyetten sonra, ateş, başağrısı, hemoglobinüri,nadir görülür. tipdersnotlari.IV hemoliz. Donath-Landsteiner tipi Ab Soğukta eritrositlere bağlanır. 37oC de lizis IgG tipinde ‘’P ‘’ antijenine karşı gelişir. Sifiliz geç dönemi, enf ajanlarından sonra, kronik idiopatik İlaçlara Bağlı Hemolitik Anemi 1. İlaç+ Eritrosit+Ab Hapten tipi, Penisilin, sefalosporin 2. İlaç+eritrosit® yeni bir antijen+ Ab ® üçlü komplex Ağır IV hemoliz, böbrek yetmezliği ön planda Kinin, kinidin Rifampisin 3. Otoantikor yapımını uyaran ilaçlar α-metil DOPA tipi hemoliz EV hemoliz İlç kesilir. Tx gereğinde
 14. 14. 17.11.2014 14 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri (PNH) • Intrensek eritrosit kusuruna bağlı tek, edinsel hemolitik hastalık • Klonal, Kök hücre hastalığı, Trombosit ve lökositler de etkilenir. • Kronik seyirli Karın ağrısı,başağrısı, venöz tromboz • Kronik IV hemoliz ®hemosiderinüri, demir eksikliği anemisi com wordpress.PNH • Komplemanın hemolitik etkisine eritrosit olağanüstü duyardır. • Klinik farklı şekilde Hafif, Tx ihtiyacı olacak kadar Komplemanı bu etkisine karşı eritrositlerde koruyucu proteinler • En az bir seriye ait sitopeni mevcuttur. *Decay accelerating factor DAF CD55 *Membran inhibitor of • Aplastik anemi tablosu ile başvurabilir. tipdersnotlari.reactive lysis MIRL • Trombozlar Hepatik ven trombozu, Serebral ven trombozu, CD 59 *Cbinding protein abdominal ven trombozu 8 • PNH eritrositlerinde CD 59 yoktur • Disfaji, empotans, bel ağrısı PNH Tedavi • Tanı Asit HAM testi, • sukroz lizis testi ( Şekerli Su testi) • Akım sitometride CD59 ve CD 55 analizi Trombosit ve lökositlerde de ölçülebilir. • AT: Tüm hemolitik olaylar, AA • Aneminin düzeltilmesi: Hemolizin durdurulması Steroid, • Eksilen demirin yerine konması hemoliz artabilir?, Tx gerekebilir. • Trombozun tedavisi: Acil Trombolitik tedavi Kronik Devamlı antikoagulan • Hemolizin önlenmesi amacıyla monoklonal C5 inhibitöru ecluzimab • KİT: Klonal hastalık tek küratif girişim.

×