Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 patoloji pratik e4 b1(ramco)

1,414 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 patoloji pratik e4 b1(ramco)

 1. 1. PATOLOJİ PRATİKDR. SAİT ŞEN<br />CopyRightBy Ramazan KAYA<br />
 2. 2. Non-Proliferatifglomerülonefritler (Nefrotik sendrom)<br />
 3. 3. Normal  glomerülMinimal Lezyon Hastalığı<br />
 4. 4. Normal  glomerülMinimal Lezyon Hastalığı<br />HematoksilenEozin boyamada normal görünümlü glomerül<br />
 5. 5. Normal  glomerülMinimal Lezyon Hastalığı<br />PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile boyamada normal görünümlü glomerül<br />
 6. 6. Normal  glomerülMinimal Lezyon Hastalığı<br />Gümüşleme yöntemi (metenaminesilver) ile boyamada normal görünümlü glomerül<br />
 7. 7. Segmental sklerozFokalsegmentalGlomerüloskleroz (podosit mutasyonlu)<br />
 8. 8. Segmental sklerozFokalsegmentalGlomerüloskleroz (podosit mutasyonlu)<br />HematoksilenEozin boyamada mezanjial alanlarda genişleme ve Bowman kapsülüne yapışıklıklar ile karakterize sklerotiksegmentglomerül alt yarı<br />
 9. 9. Segmental sklerozFokalsegmentalGlomerüloskleroz (podosit mutasyonlu)<br />Gümüşleme yöntemi (metenaminesilver) ile boyamada glomerül sağ yarısındaki sklerotiksegmentte boyanma fazlalığı<br />
 10. 10. Segmental sklerozFokalsegmentalGlomerüloskleroz (podosit mutasyonlu)<br />PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile boyamada glomerül üst sol çeyrekteki sklerotik sahadaki boyanma <br />
 11. 11. Bazal membran kalınlaşmasıMembranözGlomerülonefrit<br />
 12. 12. Bazal membran kalınlaşmasıMembranözGlomerülonefrit<br />HematoksilenEozin boyamada mezanjial alanlarda genişleme ve buna eşlik eden bazal membran kalınlaşması (resim 3 ve 14 ile karşılaştırınız)<br />
 13. 13. Bazal membran kalınlaşmasıMembranözGlomerülonefrit<br />İmmunhistokimyasal inceleme ile ışık mikroskobunda İmmunglobülin birikimlerinin (anti İgG antikor boyaması) görünümü<br />
 14. 14. Bazal membran kalınlaşmasıMembranözGlomerülonefrit<br />İmmuflöresan incelemede bazal membran boyunca granülerimmunglobülin G birikimleri (membranözgranülerİgG) <br />
 15. 15. Glomerülde madde birikimiAmiloidoz (AA), FMF<br />
 16. 16. Glomerülde madde birikimiAmiloidoz (AA), FMF<br />Glomerüllerdemezanjiumda genişleme (eozinofilik boyanma) normal matriksten ayrım için uygun yöntemlerle değerlendirilmelidir<br />
 17. 17. Glomerülde madde birikimiAmiloidoz (AA), FMF<br />Kongo red boyama ile kırmızı renkli birikimler polarize ışık mikroskobunda elma yeşili refrenjans göstermekte (AMİLOİDOZ) <br />
 18. 18. Glomerülde madde birikimiAmiloidoz (AA), FMF<br />Amiloid A proteinine karşı antikorla boyanma sonrasında pozitiflik Amiloidoz A (sekonderamiloidoz AA)<br />
 19. 19. Proliferatifglomerülonefritler (Nefritik Sendrom)<br />
 20. 20. Glomerülde yangısal proliferasyonDiffüzProliferatif GN (post enfeksiyöz)<br />
 21. 21. Glomerülde yangısal proliferasyonDiffüzProliferatif GN (post enfeksiyöz)<br />Hematoksileneozin boyamada glomerülkapillerlerindepolimorf nüveli lökositlerle karakterize sellülergörünüm<br />
 22. 22. Glomerülde yangısal proliferasyonDiffüzProliferatif GN (post enfeksiyöz)<br />Daha büyük büyütmede hematoksileneozin boyamada glomerülkapillerlerindepolimorf nüveli lökositlerle karakterize sellülergörünüm<br />
 23. 23. Glomerülde yangısal proliferasyonDiffüzProliferatif GN (post enfeksiyöz)<br />Aynı büyük büyütmede PAS boyamada glomerülkapillerlerindepolimorf nüveli lökositlerle karakterize sellüler görünüm, bazal membranlarnormal<br />
 24. 24. Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışıMembranoproliferatif GN<br />
 25. 25. Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışıMembranoproliferatif GN<br />Hematoksileneozin boyamada glomerüldesellüler görünüm, tübülointerstisyel değişikliklerde eşlik etmekte<br />
 26. 26. Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışıMembranoproliferatif GN<br />Daha büyük büyütmede hematoksileneozin boyamada glomerülkapillerlerindepolimorf nüveli lökositlere bazal membran kalınlaşması ve matriksartışıda eşlik etmekte<br />
 27. 27. Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışıMembranoproliferatif GN<br />Aynı büyütmede PAS boyamada glomerül bazal membran kalınlaşması, tübül bazal membranları ile karşılaştırınız <br />
 28. 28. EkstrakapillerproliferasyonAnti glomerüler Bazal Membran hastalığı <br />
 29. 29. EkstrakapillerproliferasyonAnti glomerüler Bazal Membran hastalığı <br />Hematoksileneozin boyamada glomerüllerden biri seçilirken bir diğeri (orta bölümde) destrükte olmuş (granülom gibi?), tübülointerstisyel değişikliklerde eşlik etmekte<br />
 30. 30. EkstrakapillerproliferasyonAnti glomerüler Bazal Membran hastalığı <br /> Gümüşleme yöntemiyle Bowman mesafesini doldurmuş hücresel prolifrasyon, glomerül yumağı sola itilmiş ve sağda Bowman kapsülü parçalanmış<br />
 31. 31. EkstrakapillerproliferasyonAnti glomerüler Bazal Membran hastalığı <br />İmmunflöresan incelemede bazal membran boyunca lineer İmmunglobülin G birikimi(anti glomerül bazal membran antikor)<br />
 32. 32. Heterojen glomerüler lezyonlarSistemik Lupuseritematozus<br />
 33. 33. Heterojen glomerüler lezyonlarSistemik Lupuseritematozus<br />Hematoksileneozin boyamada glomerüllerde değişik görüntüler, skleroz, segmentalproliferasyon (üst, sağ taraftaki) ve mezanjialproliferasyon (sol alttaki)ve interstisyel değişikliklerde sellüler<br />
 34. 34. Heterojen glomerüler lezyonlarSistemik Lupuseritematozus<br />Hematoksileneozin boyamada sağ üstteki glomerüldesegmentyalproliferasyon ve Bowman kapsülüne yapışıklık <br />
 35. 35. Heterojen glomerüler lezyonlarSistemik Lupuseritematozus<br />Başka bir glomerüldehematoksileneozin boyamada kalın bazal membranlar "wireloop"<br />
 36. 36. Böbreğin kistik lezyonları - hastalıkları<br />
 37. 37. Bilateral, erken çocukluktaOtozomal resesif (infantil) polikistik böbrek hastalığı 1<br />
 38. 38. Bilateral, erken çocukluktaOtozomal resesif (infantil) polikistik böbrek hastalığı 1<br />Büyümüş böbreğin kapsülünde küçük kistik yapılar ve kesit yüzünde böbreğe sünger görünümü ve normal böbrek pelvikalisiyel sisteminin seçilemediği görülmekte<br />
 39. 39. Bilateral, erken çocukluktaOtozomal resesif (infantil) polikistik böbrek hastalığı 1<br /> Hemen böbrek kapsülünün altından başlayan ve kapsüle doğru uzanımlarla sakkülerkistiktübüller, arada kalmış glomerüller güçlükle seçiliyor<br />
 40. 40. Bilateral, erken çocukluktaOtozomal resesif (infantil) polikistik böbrek hastalığı 1<br />Resim 3'ün büyük büyütmede görünümü arada kalmış normal glomerül ve kistiktübüller<br />
 41. 41. Bilateral, erişkinOtozomaldominat (erişkin) polikistik böbrek hastalığı<br />
 42. 42. Bilateral, erişkinOtozomaldominat (erişkin) polikistik böbrek hastalığı<br />Yaklaşık 30 cm boyutta ve kesit yüzünde 3-4 cm çapa ulaşan değişik büyüklükte, kanamalı kistik yapılarla karakterize böbrek<br />
 43. 43. Bilateral, erişkinOtozomaldominat (erişkin) polikistik böbrek hastalığı<br />Büyük kistik yapılar arasında kalmış renalparankimdeglomerül<br />
 44. 44. Bilateral, erişkinOtozomaldominat (erişkin) polikistik böbrek hastalığı<br />Benzer şeklide kistler arasında normal görünümde renalparankimdeglomerüller<br />
 45. 45. Bilateral, küçük böbrekDializ ilişkili kistik hastalık (+Böbrek adenokarsinomu) <br />
 46. 46. Bilateral, küçük böbrekDializ ilişkili kistik hastalık (+Böbrek adenokarsinomu) <br /> Böbrek dış yüzünden seçilen kistik yapılar ve kesit yüzünde üst bölümde solidtümöral lezyon alt bölümde ise küçülmüs böbrekte değişik büyüklükte kistik yapılar<br />
 47. 47. Bilateral, küçük böbrekDializ ilişkili kistik hastalık (+Böbrek adenokarsinomu) <br />Değişik büyüklükte kistik yapılar, döşeyici epitel yer yer hiperplazik görünümde, sol yanda yağ dokusu izlenmekte<br />
 48. 48. Bilateral, küçük böbrekDializ ilişkili kistik hastalık (+Böbrek adenokarsinomu) <br />Kistik yapılar arasındaki parankimdeglomerül gözlenmemekte (son dönem böbrek hastası ve dializ uygulandığını hatırlayın)<br />
 49. 49. Ünilateral, büyük, taşlı böbrekTaşlı hidronefrotik böbrek<br />
 50. 50. Ünilateral, büyük, taşlı böbrekTaşlı hidronefrotik böbrek<br /> İleri derecede kistik görünüm kazanmış böbrek pelvis içinde değişik büyüklükte taşlar (hidronefrotik taşlı böbrek)<br />
 51. 51. Ünilateral, büyük, taşlı böbrekTaşlı hidronefrotik böbrek<br />Tek taraflı ve 3 cm çapa ulaşan kistlerle karakterize böbrek<br />
 52. 52. Ünilateral, büyük, taşlı böbrekTaşlı hidronefrotik böbrek<br /> Değişik alanlarda kistikdisplazideki özellikler, kıkırdak, immatüretübüller ve tübülller çevresindeki bağ dokusu, arada kalmış glomerüller ve çevrelerinde fibrozis yangısal infiltrasyon<br />
 53. 53. Ünilateral, erken çocukluktaMultikistikdisplastik böbrek<br />
 54. 54. Böbrek tümörleri<br />
 55. 55. Benign TümörAnjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberoussclerosis)<br />
 56. 56. Benign TümörAnjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberoussclerosis)<br />Böbrek parankiminde küçük odaklar yanısıra büyük ve böbrek dışına doğruda gelişim gösteren ten rengi beyaz renkte tümör (multipl odakları tümör),<br />
 57. 57. Benign TümörAnjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberoussclerosis)<br />Sağ alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıdaki alanlarda yağ dokusu ve damar yapıları seçebildiğiniz tümör <br />
 58. 58. Benign TümörAnjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberoussclerosis)<br /> Daha büyük büyütmede resim 3'teki alanın bir bölümünde yağ dokusu ve damar yapıları <br />
 59. 59. Çoçukmalign tümörüWilms tümörü<br />
 60. 60. Çoçukmalign tümörüWilms tümörü<br />Materyalin tamamına yakını beyaz renkli tümör üst bölümde küçük bir alanda böbrek dokusu seçilmekte<br />
 61. 61. Çoçukmalign tümörüWilms tümörü<br />Sol alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıdaki alanlarda tübüler yapılar solid alanlar oluşturan neoplastikoluşumyağ dokusu ve damar yapıları seçebildiği<br />
 62. 62. Çoçukmalign tümörüWilms tümörü<br />Resim 7'de izlediğiniz alanın bir bölümünün büyük büyütmesi, tübüler yapılar sağ yarıda sol üst köşede blastamatöz alan küçük hücreler ve diğer alanlar stromalkomponent<br />
 63. 63. Erişkin malign tümörüBöbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1)<br />
 64. 64. Erişkin malign tümörüBöbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1)<br />Böbrek lateraldenmediale doğru iki yarıya ayrılmış ve böbreğin bir polünde yerleşmiş sarı turuncu renkte, kanamalı tümöral lezyon (yağ dokuya benzer görünüme dikkat ediniz)<br />
 65. 65. Erişkin malign tümörüBöbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1)<br /> Normal böbrek parankimi olmaksızın sadece berrak sitoplazmalı hücrelerin oluşturduğu tümör (normal böbrek parankimi izlenmemekte)<br />
 66. 66. Erişkin malign tümörüBöbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1)<br />Büyüt büyütmede berrak hücrelerin detayı<br />
 67. 67. Ürotelyal tümör Pelvisrenalis tümörü (Ürotelyalkarsinom)<br />
 68. 68. Ürotelyal tümör Pelvisrenalis tümörü (Ürotelyalkarsinom)<br />Böbrek hiler bölgede lokalize ve pelvis içinde yerleştiği izlenen beyaz renkte tümörallezyon<br />
 69. 69. Ürotelyal tümör Pelvisrenalis tümörü (Ürotelyalkarsinom)<br /> Üst sol köşede bir glomerül ve damar yapısı ile böbrek parankimi , alt yarıda ise pelvikalisiyel sistemde yerleşmiş tümörallezyon<br />
 70. 70. Ürotelyal tümör Pelvisrenalis tümörü (Ürotelyalkarsinom)<br />Aynı lezyon başka bir alan, sol alt yarı yağ doku ve pelvis duvarı bunun yanısıra daha kolay seçilen papiller yapılarla karakterize ürotelyalneoplazm<br />
 71. 71. Pratik preparatları- Mikroskobisalonu<br />

×