Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mатеријали и технологијe

8,616 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mатеријали и технологијe

 1. 1. Материјали итехнологије
 2. 2. Појам и подела материјала Према пореклу материјали могу се поделити на природне и вештачке. Сваки материјал има следећа својства: - физичка - хемијска - механичка и - технолошка
 3. 3. Физичка својства материјала сустална, непромењива све док не дођедо неких хемијских промена уњему.У физичка својства убрајамо:боју, сјај, спољашњи изглед,чистоћу,проводљивост топлоте и струје.
 4. 4. Хемијска својства подразумевају особинекоје су подложне променама под утицајемразличитих хемијских промена.
 5. 5. Механичка својства се огледају у способности материјала.Најзначајнија механичка својства су: тврдоћа, чврстоћа и еластичност.
 6. 6. Технолошка својства долазе до изражајапри преради материјала,а односе се наобрадивост материјала на различите начине(тесање, сечење,стругање...).
 7. 7. Дрво Дрво је племенит технички материјал.После сече , када се окрешу гране и стабло исечена одређену дужину, добијају се трупци.Трупци се транспортују до пилане и ту послесушења режу у даске, греде и летве. Машине за резање трупаца се зову ГАТЕРИ.
 8. 8. Разликујемо попречни и уздужнипресек (текстура) стабла.По попречномпресеку можемо да одредимо старостдрвета и стране света.
 9. 9. Према начину обраде дрвета разликују се: обла, тесана и резана грађа Облу грађу чини дебло очишћено од грана и коре. Обла грађа се употребљава за стубове, ограде, скеле... Резана грађа се користи за израду кровне конструкције,скела,стубова,грађевинске столарије..
 10. 10. Према димензијама резана грађа седели на:- греде,- летве и- даске.
 11. 11. Изрезана грађа се слаже и сушиприродним и вештачким путем. 1- Грејач 2- Вентилатор 3- Грађа 4- ВагонетиПриродно Вештачко
 12. 12. Прерадом дрвета добијају сеследећи полупроизводи: -фурнир -шпер-плоча -панел-плоча -лесонит-плоча и -иверица
 13. 13. ФУРНИР -се добија љуштењем,сечењем и резањем трупаца на посебним машинама.То су танки листови дрвета којима се облаже мање квалитетно дрво или иверица.Користи се и за производњу шпер- плоче и панел- плоче.
 14. 14. Шпер-плоча се добија лепљењеми пресовањем непарног бројаслојева фурнира који се слажеједан преко другог унакрсно.
 15. 15. Панел-плоча се добијаслагањем летвица које се облажу фурниром исве се залепи лепком.
 16. 16. Иверица се добија од отпадака дрвета(пиљевине и иверја) који се мешају савештачким смолама-лепилима,а затимсе пресују.
 17. 17. Иверице се облажу фурниром саимитацијама шара квалитетнијегдрвета,па се добија оплемењенаиверица.
 18. 18. Шематски приказ добијања иверице 1-млевење дрвета, 2- бункер за иверје, 3- додавање лепка, 4- мешање иверице и лепка плоче, 5- формирање и предходно сабијање иверице, 6- вруће пресовање иверице
 19. 19. Лесонит-плоче се израђују од ситнихотпадака дрвета тако што се дрво иситни,азатим му се додају вештачкесмоле(лепило).Тако добијена маса сепресује у великим специјалним пресама.
 20. 20. Литература Техничко и информатичко образовање- С.Попов,М.Петровић Интернет

×