Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo cáo tốt nghiệp kế toán thuế GTGT

53,434 views

Published on

Báo cáo tốt nghiệp kế toán thuế GTGT kế toán thanh toán thuế GTGT và TNDN xem chi tiết tại http://khoaketoanthue.com/

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Nhận làm chuyên đề tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốtnghiệp, khóa luận, đề án, tiểu luận các trường khối kinh tế trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học
  Liên hệ nick: lvkinhte
  Email: lvkinhte@gmail.com
  Điện thoại: 098.513.0242
  Mình đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm luận văn tốt nghiệp khối ngành kinh tế. Các bạn có thể chọn những hình thức sau
  Thứ 1: Các bạn cung cấp số liệu cho bên mình, bên mình sẽ lên đề cương và làm tùy vào đề tài theo yêu cầu.
  Thứ 2: Số liệu do bên mình lấy từ các ngân hàng, công ty….đều là số liệuchính thống nên các bạn yên tâm về nguồn cung cấp số liệu (bạn nào cần lấy dấu của công ty thực tập mình sẽ giúp)
  Nếu các bạn không có dấu thì bên mình có thể xin giúp nhé
  Nhận chỉnh sửa luận văn
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • làm sao tải về được nhỉ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • save sao ko được nhỉ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Chữ Save to tướng!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Báo cáo tốt nghiệp kế toán thuế GTGT

 1. 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trường…………………….. Khoa…………………….. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Kế toán thanh toán thuếGTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Luận văn tốt nghiệp kế toán -1-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 2. 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU...............................................................................3PHẦN THỨ NHẤT:......................................................................6 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦNDỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM...........................6 I, Tình hình thực tế ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mạiĐồng Tâm......................................................................................61, Khái quát lịch sử phát triển........................................................6 ....................................................................................................19PHẦN THỨ 2:.............................................................................19 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGVÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP................................19 I, Lý luận chung về hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng và thuếthu ................................................................................................19 Thu nhập doanh nghiệp.................................19 PHẦN THỨ 3..........................................56 NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤTHƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM...................................................56I, Nhận xét về hoạt động của bộ máy kế toán của Công ty..........56PHẦN THỨ 4..............................................................................60 KẾT LUẬN......................................60 -2-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 3. 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpLỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tổ chức công tác kếtoán trong các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ đểnhà nước tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhànước, kiểm soát quản lý và điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô theo cơ chếthị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tàisản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sáttoàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị đó. Vì vậy, nó là một trongnhững yếu tố quan trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của mỗidoanh nghiệp. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, tổ chứccông tác kế toán có vai trò tính toán, ghi chép các hoạt động kinh tế - tàichính phát sinh rồi xử lý, tập hợp, cung cấp thông tin về tình hình và kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính để phân tích số liệukế toán giúp Đại hội đồng cổ đông đưa ra các quyết định hợp lý, kịp thờivề kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra, công tác kế toáncòn cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế - tài chính ở công tyđể giúp lãnh đạo công ty điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế - tàichính đạt hiệu quả cao thông qua việc phân tích các thông tin kế toán đểđánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính và dựtoán khả năng phát triển của công ty. - Tổ chức kế toán trong Công ty có ý nghĩa quan trọng, nó đảm bảocho kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vaitrò trong quản lý và trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc lực của Công ty Hiện nay ở nước ta, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) là 2 loại thuế phổ biến. Vì vậy, tổ chức công tác kế -3-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 4. 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖptoán thanh toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là rấtcần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán thanh toánthuế GTGT và thuế TNDN giúp các doanh nghiệp tính ra số thuế GTGT vàthuế TNDN phải nộp cho nhà nước để các doanh nghiệp làm tròn nghĩa vụđối với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức công tác thanh toán thuếGTGT và thuế TNDN giúp doanh nghiệp xác định được số thuế GTGTđược hoàn lại hay được miễn giảm nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanhnghiệp. Nhận thức được sâu sắc về vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toánthanh toán thuế nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụThương mại Đồng Tâm, được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo công tyvà cán bộ nhân viên trong phòng kế toán, đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếpcủa anh Nguyễn Quốc Minh, cộng với những kiến thức đã được trang bịtrong quá trình học tập tại trường, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu chuyênvề thuế GTGT và thuế TNDN. Vận dụng những kiến thức đã học ở nhàtruờng kết hợp với thực tế hạch toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thươngmại Đồng Tâm, em quyết định chọn chuyên đề thực tập: Kế toán thanhtoán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mạiĐồng Tâm Chuyên đề của em gồm 4 phần: - Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình chung ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm - Phần thứ 2: Tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. - Phần thứ 3: Một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm - Phần thứ 4: Phần kết luận. -4-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 5. 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Mặc dù rất cố gắng, song do trình độ và sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế, và thời gian thực tập không nhiều nên trong chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong khoa và các thầy cô trong bộ môn kế toán để chuyên đề của em đuợc hoàn thiện hơn nữa. -5-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 6. 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpPHẦN THỨ NHẤT:ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM.I, Tình hình thực tế ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm.1, Khái quát lịch sử phát triển Tên giao dịch quốc tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mạiĐồng Tâm là Dongtam Trading Services Joint Stock Company. Trước đây Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm vốn làCông ty Dịch vụ Sản xuất Thu mua hàng Xuất khẩu Sóc Sơn – một doanhnghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn – thành phốHà Nội. Công ty Dịch vụ Sản xuất Thu mua hàng Xuất khẩu Sóc Sơn trướcđây là Trạm ngoại thương Sóc Sơn được UBND huyện Sóc Sơn thành lậptheo quyết định số 60/QĐ-UB ngày 01/10/1982 với các hoạt động chủ yếulà thu mua các mặt hàng nông sản để cung cấp cho Công ty xuất nhập khẩuHà Nội để phục vụ cho sản xuất hàng nông sản xuất khẩu. Khi nhà nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chếthị trường ( tháng 12/1986), thì tháng 02/1987 Trạm ngoại thương Sóc Sơnđược chuyển thành Công ty Dịch vụ Sản xuất Thu mua hàng Xuất khẩuSóc Sơn với các chức năng và nhiệm vụ giống như trạm ngoại thươngtrước đây. Để phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủnghĩa, Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện cổ phần hóa các doanhnghiệp nhà nước với chủ trương sắp xếp lại khu vực kinh tế nhà nước, chỉgiữ lại một số doanh nghiệp lớn thuộc các ngành, lĩnh vực chủ chốt vớimục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vị trí thenchốt của các thành phần kinh tế nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng -6-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 7. 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpkinh tế xã hội nói chung. Công ty Dịch vụ Sản xuất Thu mua hàng Xuấtkhẩu Sóc Sơn là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ở huyện Sóc Sơn đượcchọn để tiến hành cổ phần hóa. Ngày 05/11/2000, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số6078/QĐ-UB chính thức chuyển Công ty Dịch vụ Sản xuất Thu mua hàngXuất khẩu Sóc Sơn thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại ĐồngTâm. Ngày 05/12/2000 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số 0103000167 cho Công ty Cổ phần Dịch vụThương mại Đồng Tâm. Ngày 01/01/2001 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâmchính thức đi vào hoạt động với sản phẩm chủ yếu là nguyên liệu thuốc lá.Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm có trụ sở chính đặt tạiKm 24 Quốc lộ 3 Xã Tiên Dược – huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội.Công ty có tổng diện tích la 1 ha với số vốn điều lệ là 8,0 tỷ đồng và đượcchia thành 30.000 cổ phần, trị giá mỗi cổ phần là 100.000 đ. Trước đây,công ty thuộc sở hữu của nhà nước, việc cổ phần hóa đã thay đổi hình thứcsở hữu của công ty, hiện nay cả người lao động trong công ty cũng trởthành chủ sở hữu, có cùng mục đích là làm cho công ty ngày càng lớnmạnh và nâng cao đời sống cho người lao động. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm đã và đang khẳngđịnh vị trí và vai trò quan trọng trên thị trường. Bảng số liệu sau đây thểhiện sự nỗ lực của Công ty sau 3 năm hoạt động kể từ khi tiến hành cổphần hóa.STT Chỉ tiêu 2003 2004 20051 Doanh thu ( tr.đ) 39.940 172.141 184.2502 Lợi nhuận (tr.đ) 170 153 2783 Nộp ngân sách (tr.đ) 7.560 29.748 22.3534 Tổng số lao động (người) 160 160 1605 Thu nhập bình quân ( đ) 700.000 750.000 850.000 -7-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 8. 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp2, Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm2.1, Nâng cao hiệu quả quản lý tiền tệ Công ty phải bảo toàn được giá trị của vốn bằng tiền, tránh đượcnhững rủi ro trong tính toán, rủi ro về tỉ giá chuyển đổi giữa các đồng tiềnvà sự chao đảo trên thị trường tài chính hiện nay. Làm sao để vốn bằng tiềnvẫn được bảo toàn khi có biến động hay khủng hoảng tài chính tiền tệ. Đặcbiệt là cần chú ý tới cơ chế lựa chọn đồng tiền vay mượn để bảo đảm antoàn tiền tệ của công ty.2.2, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách khống chế vốn đi chiếm dụngở mức thấp nhất. Công ty phải xây dựng thứ tự ưu tiên theo cơ chế bán hàng như cơchế giảm giá, thời hạn trả chậm, trong đó phân định rõ ràng trách nhiệmcủa từng khâu, dây chuyền bán hàng. Công ty xây dựng các nguyên tắctrong cơ chế bán hàng trả chậm, mạnh dan giao trách nhiệm về công nợ chitiếp thị trên cơ sở điều tra về khách hàng và cam kết của tiếp thị về thôngtin đó…… Nhằm đảm bảo tăng doanh số bán với mức công nợ hợp lý,không để xảy ra sự cố về tài chính. Định kỳ, mỗi tháng các phòng ban cóchức năng rà soát các khách hàng có công nợ còn đáo hạn nhằm đôn đốccác tiếp thị nhanh chóng thu hồi công nợ để cuối tháng luôn giữ được số dưcông nợ vào mức thấp nhất. Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần phải có biện pháp phân bổnguồn lực một cách hợp lý và chính xác. Vì vốn công ty không bao giờ vậnđộng và lưu chuyển ở một trạng thái tách rời và riêng biệt mà luôn luôn gắnbó với những yếu tố khác, nguồn lực khác. Thêm vào đó, các nguồn lựccủa công ty không những chỉ có tiền mà còn bao gồm nhiều thứ khác nhaunhư con người, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị…… Ngoài ra, công ty còn phải cân đối các nguồn lực chủ yếu làm saocho không bị dư thừa hay thiếu hụt.2.3, Bảo đảm an toàn về tài chính -8-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 9. 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bảo đảm an toàn về tài chính là yếu tố sống còn của công ty. Vì vậy,đồng thời với việc thực hiện phương pháp lập nguồn vốn dự phòng nợ khóđòi theo chế độ và khi phát sinh công nợ khó đòi phải có biện pháp hữuhiệu, đúng pháp luật nhằm thu hồi vốn cao nhất, giảm thiểu mức tổn thất.Vấn đề cơ bản có tính quyết định trong việc bảo đảm an toàn tài chính làphải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chế độ thanh toán bán hàng,tổ chức theo dõi, quản lý công nợ chặt chẽ.2.4, Tiết kiệm chi phí Ba yếu tố: lợi nhuận, doanh thu, chi phí luôn đi song song với nhaunhưng mối quan hệ giữa ba yếu tố này thì không phải cùng chiều với nhaumà chúng kết hợp với nhau thành một biểu thức: Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí Như vậy, muốn tăng lợi nhuận thì điều đầu tiên cần quan tâm làdoanh thu và trong điều kiện chi phí không đổi thì doanh thu và lợi nhuậnsẽ phát triển cùng chiều. Song ở chỉ tiêu là tiết kiệm chi phí nên ta giả sửtrong điều kiện doanh thu không đổi thì lợi nhuận sẽ biến đổi ngược chiềuvới chi phí do đó vấn đề đặt ra là làm sao giảm được chi phí ở mức thấpnhất để lợi nhuận đạt được là cao nhất. Mức tăng lên của chi phí chủ yếu là sự tăng lên của chi phí khấu hao,chi phí hao hụt, chi phí vận chuyển… Vì vậy, song song với việc thực hiệncác định mức chi phí, công ty cần có các chính sách khuyến khích tiết kiệmnhất là các yếu tố là chi phí cố định, chi phí gián tiếp, chi phí kinh doanh…Muốn tiết kiệm, cần quan tâm đến vấn đề tổ chức phương thức bán hàngmột cách hiệu quả nhất, có thể bán hàng thẳng đến tay khách hàng màkhông thông qua kho vì điều này có thể làm giảm được chi phí lưu thônghàng hóa. Bên cạnh đó, công ty cũng cần tăng thêm việc kiểm soát chi tiêu,phiếu thanh toán, phiếu tạm ứng, công tác kiểm tra định kỳ cần phải chútrọng. Giáo dục các biện pháp phòng chống cháy nổ cũng là một trongnhững biện pháp tiết kiệm chi phí. -9-§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 10. 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp3, Cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổphần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm.3.1, Cơ cấu tổ chức quản lý. Từ khi chuyển sang công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Dịch vụThương mại Đồng Tâm đã tổ chức lại bộ máy quản lý trên cơ sở hiệu quảvà tiết kiệm. Cơ quan có quyền lực cao nhất trong C«ng ty Cổ phần Dịch vụThương mại Đồng Tâm lµ Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bầura Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân,có con dấu riêng, hạch toán độc lập và cơ cấu bộ máy được tổ chức theokiểu trực tuyến tham mưu. Đại hội đồng cổ đông gồm 34 cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hộiđồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lÇn để thông qua báo cáo tài chínhnăm của công ty và thông qua định hướng phát triển của công ty. Đại hộiđồng cổ đông cũng có quyền quyết định việc chào bán cổ phần và mức cổtức hàng năm của từng loại cổ phần. Dưới Đại hội đồng cổ đông là Hội đồng quản trị ( HĐQT). HĐQT làcơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết địnhmọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. HĐQT có 3thành viên gồm có Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và 1 ủy viên.Trong HĐQT thì Chủ tịch HĐQT được bầu ra để lập kế hoạch hoạt độngcủa HĐQT, theo dõi việc thực hiện các quyết định. Chủ tịch HĐQT là đạidiện theo pháp luật của Công ty. Phó chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ giúpviệc cho Chủ tịch HĐQT. Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 người trong đó có 01 trưởng banvà 02 kiểm soát viên, trong đó có một kiểm soát viên có trình độ chuyênmôn cao về nghiệp vụ kế toán. Ban kiểm có nhiệm vụ thẩm định báo cáotài chính năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hànhcác hoạt động của Công ty nhằm phát hiện ra các sai sót và gian lận của các - 10 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 11. 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpbộ phận và đưa ra Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng có thể kiếnnghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi cải biến cơ cấu tổ chức sản xuất vàquản lý Công ty. Trong HĐQT, một thành viên được bầu ra làm Giám đốc điều hành.Giám đốc điều hành có nhiệm vụ điều hành trực tiếp mọi hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty và được ủy quyền là đại diện hợp pháp củacông ty. Hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm,Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành. Giúp việc cho Giám đốc điều hành là Phó giám đốc và Kế toántrưởng. Phó giám đốc cùng Kế toán trưởng sẽ thông tin cho Giám đốc điềuhành về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tham mưu choGiám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch và ký kết các hợp đồng kinhtế. Giám đốc điều hành trực tiếp quản lý các phòng ban chức năng:phòng Tài chính Kế toán, Phòng kỹ thuật KCS, Phòng hành chính tổ chứclao động. - Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kếtoán theo đúng chế độ kế toán của nhà nước và tư vấn cho Giám đốc trongcác quyết định kinh doanh. - Phòng hành chính tổ chức lao động: có nhiệm vụ giải quyết các vấnđề liên quan đến người lao động : tuyển dụng và đào tạo lao động, khenthưởng và kỷ luật công nhân viên và giải quyết các vấn đề về tiền lương. - Phòng kế hoạch thị trường: có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường vànhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tổ chức thu mua cácloại nguyên liệu, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất. Ngoài ra,phòng kế hoạch thị trường còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất vềsố lượng, lập các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch cung ứng vật tư… - 11 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 12. 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Phòng kỹ thuật KCS: có nhiệm vụ theo dõi quy trình sản xuất, đảmbảo về mặt kỹ thuật trong sản xuất và đề xuất với công ty việc xây dựngcác định mức nguyên vật liệu và kiểm tra chất lượng hàng hóa. - Ba tổ thu mua có nhiệm vụ thu mua và sơ chế nguyên liệu trước khichuyển về Công ty. Sau đây là sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Dịch vụThương mại Đồng Tâm. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Các tổ tài chính hành chính kỹ thuật kế hoạch thu mua kế toán tổ chức LĐ KCS thị trường3.2, Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm là Công ty chuyênsản xuất và cung cấp nguyên liệu thuốc lá lá phục vụ nhu cầu nguyên liệuthuốc lá trong và ngoài nước. Công ty có chu kỳ sản xuất ngắn ngày, sảnxuất khối lượng lớn. - 12 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 13. 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm là thuốc lá lá do các tổ đầu tưthu mua, thành viên thu mua rồi sơ chế và vận chuyển về Công ty để hoànthành các công đoạn cần thiết khác.Sơ đồ quy trình công nghệ của Công ty. Thuốc lá lá Tách chọn ( thô) Sấy khô Lọc, tách, phân cấp Nhập kho Đóng kiện thành phẩmII, Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mạiĐồng Tâm.1, Hệ thống chứng từ ban đầu trong công tác hạch toán kế toán. Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm đang ápdụng hình thức kế toán là Nhật ký chung và áp dụng phương pháp kế toánhàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Mở sổ kế toán theo bên “Có” của tài khoản, kết hợp với việc phântích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên Có của mỗi tài khoản theo các tàikhoản đối ứng Nợ - Có liên quan. Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép hàng ngày với việc tập hợp dần cácchỉ tiêu về kinh tế cần thiết cho công tác quản lý và lập bảng biểu. - 13 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 14. 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kết hợp việc ghi chép các nhiệm vụ kinh tế phát sinh theo trình tựthời gian với hệ thống hóa các nhiệm vụ đó theo nội dung kinh tế Việc hạch toán tổng hợp và việc hạch toán chi tiết của đại bộ phậncác tài khoản trên cùng một sổ sách kế toán và trong cùng một quá trìnhghi chép phải được kết hợp một cách rộng rãi. Với đối tượng là kế toán thanh toán thuế Giá trị gia tăng (GTGT) vàthuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì kỳ hạch toán thanh toán là hàngtháng đối với thuế GTGT và hàng quý đối với thuế TNDN Việc xác lập báo cáo quý đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cungcấp thông tin về số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp, và tình hình thựchiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM CHỨNG TỪ GỐC Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính - 14 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 15. 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpGhi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu2, Hệ thống tài khoản kế toán được áp dụng tại Công ty Cổ phần Dịchvụ Thương mại Đồng Tâm. Tài khoản kế toán mà Công ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản kếtoán được áp dụng cho các doanh nghiệp ban hành theo Quyết định1141TC/QĐ/CĐKT ngày 11/11/1995 và thay đổi theo Quyết định 15TC/QĐ-CĐKT, được thiết kế theo nguyên tắc sau: - Đảm bảo phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế của Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và thuộc mọi lĩnh vực. - Phù hợp và đáp ứng được mọi yêu cầu, đặc điểm của mọi nền kinh tế ở nước ta hiện nay - Đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin kế toán bằng máy vi tính. Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm đang sử dụng các loại tài khoản trong quyết định 1141/QĐ-CĐKT ngày 11/11/1995 của Bộ tài chính viÖc chuyÓn ®æi sang hÖ thèng tµi kho¶n theo Q§ 15/C§KT cha ®îc thùc hiÖn. Các tài khoản được sử dụng bao gồm những tài khoản sau đây: - TK 111: Tiền mặt - TK112: Tiền gửi ngân hàng - TK131: Phải thu của khách hàng - TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ - TK 138: Phải thu khác - TK 141: Tạm ứng - TK 142: Chi phí trả trước - TK 152: Nguyên liệu, vật liệu - TK153: Công cụ, dụng cụ - 15 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 16. 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - TK156: Hàng hóa - TK 211: Tài sản cố định - TK 213: Tài sản cố định vô hình - TK 214: Hao mòn tài sản cố định - TK 222: Góp vốn liên doanh - TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang - TK 311: Vay ngắn hạn - TK 331: Phải trả cho người bán - TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - TK 334: Phải trả công nhân viên - TK 338: Phải trả, phải nộp khác - TK 341: Vay dài hạn - TK 411: Nguồn vốn kinh doanh - TK 415: Quỹ dự phòng tài chính - TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối - TK 431: Quỹ khen thưởng, phúc lợi - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - TK 515: Doanh thu từ hoạt động tài chính - TK 532: Giảm giá hàng bán - TK 632: Giá vốn hàng bán - TK 635: Chi phí tài chính - TK 641: Chi phí bán hàng - TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp 3, Tổ chức công tác kiểm tra kế toán tài chính và tổ chức bộ máy kếtoán ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm.3.1,Tổ chức công tác kiểm tra kế toán tài chính. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán ở Công ty được tổ chức tập trungtại phòng tài chính kế toán. Phòng tài chính kế toán có chức năng thu thập, - 16 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 17. 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpxử lý và cung cấp thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý. Qua đó,nhằm kiểm tra tình hình vật tư, tiền vốn cũng như lao động cùng mọi hoạtđộng sản xuất kinh doanh trong Công ty, thúc đẩy việc thực hiện chế độhạch toán kinh tế một cách tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinhdoanh.3.2, Tổ chức bộ máy kế toán SƠ ĐỒ BỘ MÁY KÕ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán Kế toán Kế toán tiền lương, Thủ quỹ thanh toán công nợ BHXH • Kế toán trưởng: Kế toán trưởng có nhiệm vụ quản lý toàn bộ công tác tài chính kế toáncủa Công ty và trực tiếp quản lý các nội dung kế toán liên quan đến muabán hàng hóa, doanh thu, chi phí, các thủ tục liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu, các quan hệ tài chính với ngân hàng, các chế độ về thuế và báocáo tài chính. Kế toán trưởng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho Giám đốcđiều hành về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và có vaitrò tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch và ký kếtcác hợp đồng kinh tế. - 17 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 18. 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kế toán trưởng có vai trò xây dựng các định mức chi phí liên quan,hạch toán kế toán tài chính. Xây dựng và hoàn thiện công tác kế toán trongCông ty. Theo dõi và quản lý hàng hóa, vật tư, tài sản của Công ty. Lập cácsổ sách liên quan đến công tác kế toán trong đơn vị và báo cáo kịp thời vớilãnh đạo các phát sinh trong toàn bộ quá trình tổ chức công tác kế toán tạiđơn vị. • Kế toán thanh toán Kế toán thanh toán có trách nhiệm lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt,lập sổ theo dõi vật tư mua vào, xuất ra,và vào sổ sách liên quan một cáchkịp thời tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ngoài ra, kế toán thanhtoán còn có nhiệm vụ hướng dẫn cán bộ công nhân viên trong công ty vềtrình tự và thời gian thanh toán chi phí phát sinh trong quá trình sản xuấtkinh doanh một cách hợp lý và hợp lệ nhất. • Kế toán công nợ Kế toán công nợ có chức năng theo dõi tạm ứng trong Công ty, vay các cá nhân ngoài Công ty và tính lãi hàng tháng vào thời điểm cuối tháng. Đồng thời, phải theo dõi kịp thời công nợ phải thu, phải trả và có trách nhiệm báo cáo với trưởng phòng về tình hình thu hồi công nợ. • Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội Có trách nhiệm chuyên trách về vấn đề kế toán tiền lương và BHXH, lập bảng thanh toán tiền lương và BHXH với cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ngoài ra, phải kịp thời báo cáo với nhà lãnh đạo về các vấn đề phát sinh và có liên quan đến chính sách đối với CNV. • Thủ quỹ Thủ quỹ có nhiệm vụ là thu, chi, quản lý các vấn đề liên quan đến quỹ tiền mặt của Công ty. Bên cạnh đó, cần báo cáo kịp thời tình hình quỹ tiền mặt để có hướng giải quyết hợp lý. - 18 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 19. 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpPHẦN THỨ 2:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.I, Lý luận chung về hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu Thu nhập doanh nghiệp 1, Thuế GTGT 1.1 , Khái niệm: - Thuế GTGT là thuế gián thu được tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 1.2 , Đặc điểm: - Thuế GTGT là loại thuế gián thu - Thuế GTGT chỉ đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa,dịch vụ - Người kinh doanh chịu trách nhiệm nộp thuế nhưng thực chất là nộp hộ cho người tiêu dùng. 1.3, Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế: - Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. - Đối tượng chịu thuế là tất cả các loại hàng hóa, d ịch vụ dùng cho sản xuất và tiêu dùng ở Việt Nam, các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc, đá quý. 1.4, Căn cứ tính thuế GTGT: Căn cứ để tính thuế GTGT là Giá tính thuế và Thuế suất - Giá tính thuế GTGT : - 19 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 20. 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Giá tính thuế được quy định cụ thể cho từng loại hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa dùng để trao đổi và sử dụng nội bộ hay đối với hoạt động cho thuê tài sản. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu Việt Nam cộng với thuế nhập khẩu. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Giá đã có thuế GTGT Giá chưa có thuế GTGT = 1 + Thuế suất thuế GTGT Thuế suất: - Có nhiều mức thuế suất khác nhau: 0%, 5%, 10%. 1.5, Phương pháp tính thuế: Có 2 phương pháp tính thuế * Phương pháp khấu trừ thuế - Đối tượng áp dụng: là các đơn vị, tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ( ngoại trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT ). - Công thức tính thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế × Thuế suất Thuế GTGT đầu vào = Số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu. * Phương pháp trực tiếp trên GTGT: Đối tượng áp dụng: - 20 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 21. 21. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn, chứng từ để tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. - Các cá nhân sản xuất kinh doanh là người Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - Các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ. Công thức tính thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT phải nộp = Giá tính thuế × Thuế suất Trong đó: Giá tính thuế = giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Giá trị tăng thêm = giá trị thanh toán — giá trị thanh toán của h2, dịch vụ của h2, dịch vụ bán ra của h2, dịch vụ mua vào 2, Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.1, Khái niệm. Thuế TNDN là thuế gián thu, tính vào thu nhập chịu thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp. 2.2, Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế. - Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN, trừ đối tượng quy định sau đây: hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, trừ các đối tượng là các hộ gia đình và cá nhân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ. - Đối tượng chịu thuế là thu nhập chịu thuế của các cơ sở sản xuất kinhdoanh gồm: thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thunhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài. 2.3, Công thức tính thuế TNDN. - 21 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 22. 22. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế × Thuế suất Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài. Trong đó: TN chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý + TN khác. TN khác là thu nhập từ các hoạt động khác: kinh doanh chứng khoán,chuyển quyền sử dụng tài sản, tiền gửi, lãi cho vay. Đối với đầu tư trong nước thì thuế suất phổ thông là 28%. 3, Trình tự và phương pháp kế toán thuế GTGT và thuế TNDN: 3.1, Quy định chungHạch toán thuế GTGT và thuế TNDN cần tôn trọng một số quy định sau:- Doanh nghiệp chủ động tính và xây dựng số thuế, phí, lệ phí phải nộpcho nhà nước theo luật định và phản ánh vào sổ kế toán về số thuế phảinộp. Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp thuế đầy đủ, kịpthời. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phi, lệ phí phảinộp và đã nộp. - Những doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải đổi ra VNĐ theo tỉ giá quy định hiện hành để ghi sổ kế toán. • Đối với thuế GTGT: - Doanh nghiệp phải lập và gửi cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra theo quy định. - Căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hàng hãa, dịch vụ mua vào, bảng kê thu mua hàng nông sản, lâm sản, thủy sản… lập bảng kê, hóa đơn,chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính ra số thuế GTGT đầu vào. 3.2, Tài khoản sử dụng - 22 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 23. 23. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN sử dụng tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước để hạch toán. Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, phản ánh nghĩa vụ và tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp với nhà nước trong kỳ kế toán. Kết cấu tài khoản 333 Bên nợ: - Phản ánh số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào ngân sách nhà nước - Số thuế đã giảm trừ vào số thuế phải nộp. - Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá. Bên có: - Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào ngân sách nhà nuớc Số dư bên có: - Số thuế còn phải nộp vào ngân sách nhà nước Số dư bên nợ ( trường hợp đặc biệt ) Số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc số thuế được miễn giảm, thoái thu. * Tài khoản 333 có 9 tài khoản cấp 2: - TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp: phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ,số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước. TK 3331 có 2 TK cấp 3: - 23 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 24. 24. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra: dùng để phản ánh số thuế GTGT đầura, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trảlại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sảnphẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.+ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu: dùng để phản ánh số thuếGTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sáchnhà nước.- TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt: phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phảinộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu: phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp: phản ánh số thuế TNDN phảinộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3335 – Thu trên vốn: phản ánh số tiền thu sử dụng vốn Ngân sáchnhà nước phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3336 – Thuế tài nguyên: phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đãnộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3337 – Thuế nhà đất: phản ánh số thuế nhà đất phải nộp, đã nộp, cònphải nộp vào Ngân sách nhà nước.- TK 3338 – Các loại thuế khác: phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn phảinộp về các loại thuế khác không ghi vào các tài khoản trên như: thuế thunhập cá nhân, thuế môn bài, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụngđất… TK này được mở chi tiết cho từng loại thuế.- TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: phản ánh số phải nộp,đã nộp, còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác choNhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các TK từ 3331 đến 3338. TK nàycũng phản ánh các khoản nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp ( nếu có) nhưcác khoản trợ cấp, trợ giá. - 24 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 25. 25. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp II, Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 1, Thuế GTGT phải nộp (3331): a, Kế toán thuế GTGT đầu ra (33311): (1). Xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. - Khi bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trên Hóa đơn (GTGT) phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và chi phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Căn cứ vào Hóa đơn (GTGT) phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (theo giá bán chưa có thuế GTGT) và thuế GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131… (tổng giá thanh toán) Có TK 333 (33311) - thuế GTGT phải nộp Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán chưa có thuế) Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (giá bán chưa có thuế) - Khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131… Có TK 511 – doanh thu bán hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (tổng giá thanh toán) (2). Trường hợp cho thuê tài sản thu tiền trước thời hạn thuê, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng của từng năm là toàn bộ số tiền cho thuê thu được (tiền thu chưa có thuế GTGT) chia cho số năm cho thuê tài sản và phản ánh thuế GTGT phải nộp: - 25 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 26. 26. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản cho nhiều năm, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112,… (tổng số tiền nhận trước) Có TK 3387 – doanh thu nhận trước (tiền cho thuê chưa có thuế) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu cho thuê tài sản của kỳ kế toán, ghi: Nợ TK 3387 – doanh thu nhận trước Có TK 511 – doanh thu bán hàng (tiền cho thuê chưa có thuế) - Sang kỳ kế toán sau, kế toán phải tính và kết chuyển doanh thu cho thuê tài sản, kế toán ghi như sau: Nợ TK 3387 – doanh thu nhận trước Có TK 511 – doanh thu bán hàng (3). Trường hợp bán hàng theo phương thức trả góp hàng tháng (hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) kế toán xác định doanh thu bán hàng là giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT và phản ánh thuế GTGT, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131…(tổng số tiền phải thanh toán) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán 1 lần chưa có thuế) Có TK 711 – thu nhập hoạt động tài chính (lãi trả chậm) (4). Trường hợp bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng: * Khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy hàng hóa khác để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - 26 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 27. 27. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Căn cứ hóa đơn (GTGT) khi đưa hàng đi đổi, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và thuế GTGT, ghi: Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp - Căn cứ hóa đơn (GTGT) khi nhận hàng hóa đổi về, kế toán phản ánh giá trị hàng hóa nhập khi và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán ghi: Nợ các TK 152, 153, 156,…(giá mua chưa có thuế) Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ (của hàng đổi về) Có TK 131 – phải thu của khách hàng * Nếu hàng hóa đổi về để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa đổi về sẽ không được tính khấu trừ và phải tính vào giá trị vật tư, hàng hóa nhận về. Căn cứ vào Hóa đơn (GTGT) nhận hàng hóa đổi về, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156,…(tổng giá thanh toán) Có TK 131 – phải thu của khách hàng (5). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để biếu tặng, kế toán ghi: * Nếu biếu tặng sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hóa biếu tặng theo giá bán chưa có thuế GTGT, kế toán ghi: Nợ các TK 641, 642 (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 512 – doanh thu bán hàng nộ bộ (giá bán chưa có thuế) - 27 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 28. 28. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa sử dụng biếu, tặng được khấu trừ, kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp * Nếu biếu tặng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc được trang trải bằng quỹ phúc lợi hay nguồn kinh phí khác thì thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng không được khấu trừ, ghi: Nợ các TK 641, 642 (tổng giá thanh toán); hoặc Nợ TK 431 – quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) …………. Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (giá bán chưa có thuế) (6). Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nội bộ: * Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng nội bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng và số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nội bộ: - Doanh thu bán hàng ghi: Nợ các TK 627, 641, 642,…(chi phí sản xuất sản phẩm) Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (chi phí SXSP) - Thuế GTGT phải nộp được khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp * Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng nội bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT - 28 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 29. 29. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nội bộ tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi: Nợ các TK 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm cộng (+) với thuế GTGT phải nộp) ……………… Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (chi phí SXSP) - Nếu trả lương cho công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hóa, ghi: Nợ TK 334 – phải trả công nhân viên (tổng giá thanh toán) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp (7). Khi bán hàng thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: * Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: - Khi xuất kho hàng hóa, thành phẩm giao cho đại lý bán đúng giá, kế toán ghi như sau: Nợ TK 157 – hàng gửi đi bán Có các TK 155, 156. - Khi thanh toán doanh thu thực tế thu được của số hàng giao đại lý đã bán được: + Phản ánh doanh thu bán hàng và số thuế GTGT phải nộp, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 511 – doanh thu bán hàng (giá bán chưa có thuế GTGT) Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi: Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán Có TK 157 – hàng gửi đi bán + Phản ánh tiền hoa hồng phải trả cho bên nhận đại lý, ghi: - 29 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 30. 30. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nợ TK 641 – chi phí bán hàng Có TK 131 – phải thu của khách hàng * Kế toán ở đơn vị đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng: - Khi nhận hàng đại lý, ký gửi phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý trên TK 003 – hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi (TK ngoài Bảng cân đối kế toán). Khi nhận hàng đại lý, ký gửi ghi bên Nợ, khi xuất bán hàng hoặc khi xuất hàng trả lại cho bên giao hàng ghi bên Có TK 003 - Khi bán được hàng nhận đại lý: + Phản ánh số tiền bán hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) Có TK 331 – phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán) + Hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi: Nợ TK 331 – phải trả cho người bán (số hoa hồng được hưởng) Có TK 511 – doanh thu bán hàng (số hoa hồng được hưởng) + Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi: Nợ TK 331 – phải trả cho người bán (tỷ giá thanh toán trừ (-) số hoa hồng được hưởng) Có các TK 111, 112 (8). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất bán hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: * Trường hợp, khi xuất hàng hóa thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đến các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” - Khi xuất hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để bán, ghi: Nợ TK 157 – hàng gửi đi bán Có TK 155 – thành phẩm - 30 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 31. 31. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Có TK 156 – hàng hóa - Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc đã bán được hàng, công ty, đơn vị cấp trên căn cứ vào Bảng kê hóa đơn hàng hóa bán ra do đơn vị trực thuộc lập và chuyển về, phải lập Hóa đơn (GTGT) hàng hóa bán ra và phản anh doanh thu bán hàng, thuế GTGT phải nộp, kế toán ghi: Nợ TK 111, 136 (giá bán nội bộ đã có thuế GTGT) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT) * Trường hợp khi xuất bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đến các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc để bán, công ty, đơn vị cấp trên sử dụng ngay Hóa đơn (GTGT), căn cứ vào Hóa đơn (GTGT) kế toán phản anh doanh thu bán hàng và thuế GTGT phải nộp, ghi: Nợ TK 111, 136 (giá bán nội bộ đã có thuế GTGT) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT) (9). Trường hợp hàng bán bị trả lại: Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và sản phẩm, hàng hóa đã bán bị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh số tiền phải trả cho người mua, doanh thu và thuế GTGT của hàng hóa bị trả lại, ghi: Nợ TK 531 – hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT) Nợ TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) Có TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) - Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: - 31 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 32. 32. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nợ TK 155 – thành phẩm Nợ TK 156 – hàng hóa Có TK 632 – giá vốn hàng bán (10). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi phát sinh các khoản thu nhập của hoạt động tài chính và thu nhập bất thường (thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản anh thu nhập hoạt động tài chinh và thu nhập bất thường theo giá chưa có thuế GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 111, 112, 138 (tổng giá thanh toán) Có TK 3331 (33311) – thuế GTGT phải nộp Có TK 711 – thu nhập hoạt động tài chính (giá chưa có thuế) Có TK 721 – các khoản thu nhập bất thường (giá chưa có thuế) (11). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trựctiếp: - Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp - Đối với hoạt động khác (hoạt động tài chính bất thường), ghi: Nợ TK 811 – chi phí hoạt động tài chinh Nó TK 821 – chi phí bất thường Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp(12). Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước, ghi: Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp Có TK 111, 112,…b, Kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (33312) - 32 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 33. 33. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp- Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa, kế toán phản ánh số thuê nhậpkhẩu phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, hàng hóa nhậpkhẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 211,… Có TK 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3333) Có TK 111, 112, 331,…Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:+ Trường hợp vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu dùng vào hoạt động sảnxuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ, số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi: Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33312 – thuế GTGT hàng nhập khẩu)- Khi thực nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách nhà nước,kế toán ghi như sau:Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33312 – thuế GTGT hàng nhập khẩu) Có TK 111, 112.c, Kế toán thuế GTGT được khấu trừ- Cuối kỳ kế toán tính và xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuếGTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:+ Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ với số thuế GTGT đầu ra, ghi: Nợ TK 3331– thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ.+ Khi thực nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước, ghi: Nợ TK 3331– thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 111, 112,…d, Kế toán thuế GTGT được giảm- Nếu số thuế GTGT được giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp trongkỳ, kế toán ghi như sau: - 33 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 34. 34. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 721 – các khoản thu nhập bất thường- Nếu số thuế GTGT được giảm được Ngân sách nhà nước trả lại bằngtiền, kế toán hạch toán: Nợ TK 111, 112 Có TK 721 – các khoản thu nhập bất thường2, Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)(1). Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách nhànước trong kỳ kế toán theo thông báo của cơ quan thuÕ, ghi: Nợ TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối Có TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp(2). Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách nhà nước, kếtoán hạch toán như sau: Nợ TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối(3). Cuối năm khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tàichính được duyệt, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo quyết toánthuế năm đã duyệt nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theothông báo hàng quý của cơ quan thuế, thì số chênh lệch được ghi như sau: Nợ TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo quyết toánthuế năm đã duyệt lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theothông báo hàng quý của cơ quan thuế, thì số chênh lệch được ghi như sau: Nợ TK 421 – lợi nhuận chưa phân phối Có TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp - 34 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 35. 35. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp- Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vàoNgân sách nhà nước, kế toán ghi: Nợ TK 3334 – thuế thu nhập doanh nghiệp Có TK 111, 112 III, Thực trạng về tổ chức công tác thanh toán thuế GTGT và thuếTNDN ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm 1, Thuế GTGT: Kế toán thuế GTGT sử dụng tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp.. Tài khoản này phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách nhà nước. 1.1, Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) Tháng 6/2006 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, trong sổ nhật ký bán hàng có số liệu như sau: SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Th¸ng 6 n¨m 2006 Chứng từ Diễn giải TK 131 Tk 511 Tk 33311 Số Ngày77065 11/6/06 Bán thuốc lá 7.350.000.000 7.000.000.000 350.000.000 cho tổng công ty Khánh Việt77066 20/6/06 Tr¶ hµng 5.084.507.123 4.842.387.736 242.119.387 uû th¸c cho Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn Céng 12.434.507.123 11.842.387.736 592.119.387 - 35 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 36. 36. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Số liệu trên được lấy từ hóa đơn GTGT số 77065 ngày 11/6/06, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm xuất bán hàng cho tổng công ty Khánh Việt mặt hàng nguyên liệu thuốc lá nội địa vµ ho¸ ®¬n 77066 ngµy 20/6/2006 C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång T©m tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu cho Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn. HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số 01/GTKT- 3LL Ngày 11 tháng 6 năm 2006 KV/2005B 077065Đơn vị bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng TâmĐịa chỉ: Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà NộiTài khoản: 421101000009Ngân hàng NN&PTNT Sóc SơnMã số thuế: 0100632806Đơn vị mua: Tæng c«ng ty Kh¸nh ViÖtĐịa chỉ: 84 Hïng V¬ng-Nha Trang –Kh¸nh Hoµ.Tài khoản:Hình thức thanh toán: chuyển khoản Mã số thuế: 4200486169TT Tên hàng hóa dịch vụ §VT Số lượng Đơn giá Thành tiền01 Thuèc l¸ l¸ vµng sÊy kg 200.000 35.000 7.000.000.000 Cộng 7.000.000.000 Thuế GTGT 5% 350.000.000 Tổng cộng 7.350.000.000B»ng ch÷: B¶y tû ba tr¨m n¨m mu¬i triÖu ®ång ch½n./.Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Kế toán hạch toán như sau: - 36 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 37. 37. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nợ TK 131: 7.350.000.000 Có TK 511: 7.000.000.000 Có TK 33311: 350.000.000 Hóa đơn 77066 ngày 20/6/06 xuất trả hàng ủy thác cho Nhà máy thuốc lá Sài Gòn có các chỉ tiêu chính như sau: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số 01/GTKT- 3LL Ngày 20 tháng 6 năm 2006 KV/2005B 077066Đơn vị bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng TâmĐịa chỉ: Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà NộiTài khoản: 421101000009 Ngân hàng NN&PTNT Sóc SơnMã số thuế: 0100632806Đơn vị mua: Nhà máy thuốc lá Sài GònĐịa chỉ: 152 Trần Phú – Phường 9 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí MinhTài khoản:Hình thức thanh toán: chuyển khoản Mã số thuế: 0300602679-1TT Tên hàng hóa dịch vụ §VT Số lượng Đơn giá Thành tiền01 -Thuốc lá lá nhập khẩu 188.000 1,24 USD 233.120 USD ủy thác kg -Tỉ giá ngày 20/6/06 là 1USD = 15.984 VNĐ 3.727.355.680 - Thuế nhập khÈu theo thông báo thuế 1.115.032.056 Cộng 4.842.387.736 Thuế GTGT 5% 242.119.387 Tổng cộng 5.084.507.123B»ng ch÷: N¨m tû kh«ng tr¨m t¸m t triÖu n¨m tr¨m linh b¶y ngh×n mét tr¨m hai ba®ång./.Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) - 37 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 38. 38. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 131: 5.084.507.123 Có TK 511: 4.842.387.736 Có TK 33311: 242.119.387 Các số liệu trên các sè hóa đơn trên đều được phản ánh vào sổ nhật ký bán hàng và lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra1.2, Kế toán thuế GTGT hàng nhập khẩu (33312) Trong tháng 6/2006 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâmcó nhập khẩu 1 lô nguyên liệu thuốc lá Trung Quốc dưới hình thức ủy tháccho Nhà máy thuốc lá Sài Gòn Số lượng là 188 tấn Đơn giá là 1.240 USD/tấn Tỉ giá ngày 16/6/2006 là ngày mở tờ khai nhập khẩu: 1USD = 15.943 VND. Thuế suất là 30 % Kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 156 ( 1561): 4.831.805.576 Có TK 331: 3.716.773.520 Có TK 333 ( 33332): 1.115.032.056 Và phản ánh số thuế GTGT ở khâu nhập khẩu: Nợ TK 133 (1331): 241.590.279 Có TK 333 (33312): 241.590.279 Số thuế GTGT hàng nhập khẩu trên được hạch toán vào số thuế phảinộp, vừa được hạch toán vào số thuế GTGT được khấu trừ khi bán hàng và - 38 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 39. 39. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖpđược ghi vào Sổ c¸i tµi kho¶n 33312 và bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịchvụ mua vào.1.3.KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®uîc khÊu trõ. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm thu mua nguyênliệu thuốc lá từ nông dân là những người trực tiếp sản xuất sản phẩm nênthuế suất thuế GTGT đầu vào là 0%. Do vậy, mặt hàng của Công ty Cổphần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm không có thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ ở khâu mua hàng. Chỉ có những trường hợp nhập khẩu hàng hóalà có thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Trong kỳ, do xuất bán cho 2 đơn vị trên nên Công ty có sử dụng dịchvụ vận chuyển của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HuỳnhLan, và có phát sinh các hóa đơn vận chuyển như sau: - Hóa đơn 30868 ngày 13/6/2006 vận chuyển 200 tấn nguyên liệu thuốc lá cho Tổng công ty Khánh Việt Đơn giá: 700đ/kg (chưa có thuế) Thuế suất là 5% Kế toán căn cứ hóa đơn ghi sổ và hạch toán như sau: Nợ TK 641: 14.000.000 Nợ TK 133 (1331): 700.000 Có TK 112 (1121): 14.700.000 - Hóa đơn 30872 ngày 24/6/2006 vận chuyển 188 tấn nguyên liệu cho Nhà máy thuốc lá Sài Gòn Đơn giá: 1.400đ/kg (đã có thuế) Kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 641: 250.666.667 - 39 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 40. 40. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nợ TK 133 (1331): 12.533.333 Có TK 112 (1121): 263.200.000 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số 01/GTKT- 3LL Ngày 13 tháng 6 năm 2006 AR/2006B 30868Đơn vị bán: C«ng ty TNHH TMVT Huúnh LanĐịa chỉ: 1 Tr¬ng §Þnh-Hai Bµ Trng-Hµ NéiTài khoản:Mã số thuế: 0101151735Đơn vị mua: C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång T©mĐịa chỉ: Tiªn Dîc-Sãc S¬n-Hµ NéiTài khoản:Hình thức thanh toán: TM,CK Mã số thuế: 0100632806TT Tên hàng hóa dịch vụ §VT Số lượng Đơn giá Thành tiền01 Cíc vËn chuyÓn thuèc kg 200.000 700 140.000.000 l¸ tõ Sãc S¬n ®i Nha Trang Cộng 140.000.000 Thuế GTGT 5% 7.000.000 Tổng cộng 147.000.000B»ng ch÷: Mét tr¨m bèn b¶y triÖu ®ång ch½n./.Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Cuối tháng, Công ty tiến hành kê khai thuế GTGT. Việc kê khai thuế GTGT được thực hiện dựa trên các hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra để lập các bảng kê và tính toán số liệu trên tờ khai. Riêng đối với - 40 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 41. 41. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm do có mua hàng của người nông dân trực tiếp sản xuất sản phẩm nên còn phải lập bảng kê theo mẫu 04/GTGT mặc dù mặt hàng này không chịu thuế GTGT ở khâu này. HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số 01/GTKT- 3LL Ngày 24 tháng 6 năm 2006 AR/2006B 30872Đơn vị bán: C«ng ty TNHH TMVT Huúnh LanĐịa chỉ: 1 Tr¬ng §Þnh-Hai Bµ Trng-Hµ NéiTài khoản:Mã số thuế: 0101151735Đơn vị mua: C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång T©mĐịa chỉ: Tiªn Dîc-Sãc S¬n-Hµ NéiTài khoản:Hình thức thanh toán: TM,CK Mã số thuế: 0100632806TT Tên hàng hóa dịch vụ §VT Số lượng Đơn giá Thành tiền01 Cíc vËn chuyÓn thuèc kg 188.000 1.333,33 250.666.667 l¸ tõ Sãc S¬n ®i Sµi Gßn Cộng 250.666.667 Thuế GTGT 5% 12.533.333 Tổng cộng 263.200.000B»ng ch÷: Hai tr¨m s¸u ba triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång ch½n./.Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) - 41 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 42. 42. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cuèi kú c«ng ty kÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ sang tµi kho¶n 33311 dùa trªn c¬ së ph¸t sinh tµi kho¶n 133 vµ kª khai thuÕ GTGT, bót to¸n kÕt chuyÓn nh sau: Nî TK 33311 261.123.612 Cã TK 133 261.123.612 BẢNG KÊ THU MUA NÔNG, LÂM, THỦY, Mẫu 04/GTGT HẢI SẢN, ĐẤT ĐÁ,CÁT SỎI, PHẾ LIỆU CỦA NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Tháng 6 năm 2006 Họ tên người mua hàng:Phan Lª Léc Địa điểm thu mua:C«ng ty Người phụ trách:Phan ChÝ BÒn Đơn vị:Phã Gi¸m ®èc Địa chỉ:TT Người bán Địa chỉ Số lượng Đơn Thành tiền Ghi giá chú01 Trần Thị Hà Cao Bằng 50.000 25.400 1.270.000.00002 Nguyễn Bắc Kạn 120.000 24.300 2.916.000.000 Văn Tính03 Lê Bá Lạng Sơn 150.000 23.500 3.525.000.000 Thống…. …………… …………. ……….. ……… ……………… ….. Cộng 345.500 8.764.814.000 ….,ngày…tháng…năm… ….,ngày…tháng…năm… - 42 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 43. 43. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Người lập bảng kê Giám đốc cơ sở (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)1.4.Thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ GTGT - Ngày 25/7/2006 theo phiếu chi số 52/7, Công ty chi tiền để nộp thuế GTGT vào kho bạc nhà nước huyện Sóc Sơn, số tiền là 330.995.775đ. Kế toán hạch toán như sau: Nợ TK 333 (33311): 330.995.775 Có TK 111 (1111): 330.995.775 C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång MÉu sè T©m 02/TM Tiªn Dîc-Sãc S¬n-Hµ Néi Nî TK:33311 Cã TK :1111 PhiÕu chi Sè: 52/7 Ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2006Hä tªn ngêi nhËn: §ç ThÞ An§Þa chØ bé phËn: Phßng kÕ to¸nSè tiÒn b»ng sè: 330.995.775 ®B»ng ch÷: Ba tr¨m ba m¬i triÖu chÝn tr¨m chÝn l¨m ngh×n b¶y tr¨m b¶y l¨m®ång./.Lý do: Nép thuÕ GTGT th¸ng 6/2006KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch b»ng tiÒnmÆt§· nhËn ®ñ sè tiÒn (B»ng ch÷):………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. Ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2006 - 43 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 44. 44. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nhËn Thñ quü(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn) - Ngày 10/7/2006 theo ủy nhiệm chi số 15 Công ty nộp tiền vào kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu trong tháng 6/2006. Uû nhiÖm chi Ngµy 10/7/2006 Sè: 15 §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty cæ phÇn DV-TM §ång T©m PhÇn dµnh cho ng©n hµng Tµi kho¶n ghi nî ………………. Tµi kho¶n: 421101.000009 T¹i Ng©n hµng NN&PTNT Sãc S¬n Tµi kho¶n ghi cã ………………… Ngêi nhËn tiÒn: Chi côc h¶i quan cöa khÈu quèc tÕ Lµo Cai Sè tiÒn b»ng sè Tµi kho¶n: 741.01 1.356.622.335 T¹i Kho b¹c nhµ níc TØnh Lµo Cai Sè tiÒn: Mét tû ba tr¨m n¨m s¸u triÖu s¸u tr¨m hai hai ngh×n ba tr¨m ba l¨m ®ång. Néi dung: Nép thuÕ NhËp khÈu 1.115.032.056 ® theo Ch¬ng 154B lo¹i 07 kho¶n 01 môc 020 tiÓu môc 02. ThuÕ GTGT 241.590.279 ® Ch¬ng 154B lo¹i 07 kho¶n 01 môc 014 tiÓu môc 03 theo tê khai 370 th«ng b¸o thuÕ 370 ngµy 16/6/06. KÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ng©n hµng A ghi sæ Ng©n hµng B ghi sæ KiÓm so¸t KÕ to¸n KiÓm so¸t KÕ to¸n Kế toán ghi: Nợ TK 333 (33312): 241.590.279 Nợ TK 333 (3333): 1.115.032.056 Có TK 112 (1121): 1.356.622.335 - 44 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 45. 45. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tất cả các nghiệp vụ kinh tế trên đều được kế toán phản ánh vào các sổ kế toán có liên quan như: Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ tiền mặt, Sổ theo dõi thuế. Được phản ánh từ các sổ chi tiết đến các sổ cái một cách trình tự có hệ thống. - 45 -§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 46. 46. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MÉu sè: 01/GTGT céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (01) Kú kª khai: Th¸ng 06 n¨m 2006(02) M· sè thuÕ: 0100632806(03) Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn DV-TM §ång T©m TØnh/ Thµnh phè:(04) §Þa chØ trô së: x· Tiªn Dîc (6) Hµ Néi(05) QuËn/ HuyÖn: Sãc S¬n (8) Fax: 04. 8852559 (09) Email(07) §iÖn tho¹i: 04. 884 3561 §¬n vÞ tiÒn: §ång ViÖt Nam Gi¸ trÞ HHDVSTT ChØ tiªu ThuÕ GTGT (Cha thuÕ ) Kh«ng ph¸t sinh ho¹t ®éng mua b¸n trong kú (®¸nh dÊu A (10) (11 B ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn sang ) C Kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc I Hµng ho¸, dÞch vô: (HHDV) mua vµo HHDV mua vµo trong kú (12) = (14) + (16) +; (13) = (15) + (12 13.987.286.2 (13 1 (17) ) 42 ) 261.123.612 (14 9.155.180.66 (15 a Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc ) 6 ) 19.533.333 (16 4.831.805.57 (17 b Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu ) 6 ) 241.590.279 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc (19 a §iÒu chØnh t¨ng ) (20 (21 b §iÒu chØnh gi¶m ) ) Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo (22) = (13) + (22 3 (19) - (21) ) 261.123.612 (23 4 Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ kú nµy ) 261.123.612 II Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú (24) = (26) - (27); (25) = (24 11.842.387.7 (25 1 (28) ) 36 ) 592.119.387 (26 1.1 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT ) Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT (27) = (27 (28 1.2 29+30+32; ) ) (28) = (31) + (33) (29 a Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 0% ) (30 11.842.387.7 (31 b Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 5% ) 36 ) 592.119.387 (32 (33 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 10% ) ) 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú tríc (34 (35 a §iÒu chØnh t¨ng ) ) (36 (37 b §iÒu chØnh gi¶m ) ) 3 Tæng doanh thu vµ thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra (38 11.842.387.7 (39 - 46 - §Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN
 47. 47. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MÉu sè: 02/GTGT B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra (KÌm theo tê khai thuÕ GTGT) (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ kª khai hµng th¸ng) Th¸ng 06 n¨m 2006Tªn c¬ së kinh doanh: C«ng ty Cæ phÇn DV-TM §ång T©m M· sè: 0100632806§Þa chØ: Tiªn Dîc – Sãc S¬n – Hµ Néi Ho¸ ®¬n chøng tõ b¸n Ngµy, th¸ng, M· sè thuÕ Doanh sè b¸n ThuÕ Ký hiÖu Sè ho¸ Tªn ngêi mua MÆt hµng ThuÕ GTGT Ghi chó n¨m ph¸t ngêi mua cha cã thuÕ suÊt ho¸ ®¬n ®¬n hµnh KV/05B 77065 11/6/2006 Tæng C«ng ty Kh¸nh ViÖt 4200486169 Thuèc l¸ l¸ 7.000.000.000 5% 350.000.000 0300602679-1 KV/05B 77066 20/6/2006 Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi Gßn Thuèc l¸ l¸ uû th¸c 4.842.387.736 5% 242.119.387 Tæng céng: 11.842.387.7 542.119.38 36 7 Ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2006 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) - - 47§Ò tµi: KÕ to¸n thanh to¸n thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN

×