Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SKORAANALISIS SAINS PERTANIAN<br />SPM 2004 – 2009<br /><ul><li>TAHUNBAHAGIAN ABAHAGIAN BBAHAGIAN CCATATAN 2004Skop : Tana...
Analisis Sains Pertanian Kertas 2
Analisis Sains Pertanian Kertas 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis Sains Pertanian Kertas 2

1,261 views

Published on

  • Be the first to comment

Analisis Sains Pertanian Kertas 2

  1. 1. SKORAANALISIS SAINS PERTANIAN<br />SPM 2004 – 2009<br /><ul><li>TAHUNBAHAGIAN ABAHAGIAN BBAHAGIAN CCATATAN 2004Skop : Tanahfaktor keasidan tanahamalan membaiki tanahSkop : Belanjawan BajaNPMEksperimen cahaya diperlukan untuk fotosintesisSistem pengairan percikanlakaran & labelcara beroperasi2005Skop : Rancangan operasi ladanglakaran pelan susun atur ladangformat rekod perbelanjaanSkop : Belanjawan BajaBelanjawan5.Eksperimen tanah secara mendapanKompos Pengawalan perosak menggunakan racun kimia 2006Skop : Mekanisasi ladang dalam bidang tanamanSkop : Sumber makanan ternakanforajkonsentrat BelanjawanBelanjawanPembiakan markot / tutAkses internet2007Skop : Isu pertanian di Malaysiakekurangan tenaga buruhketidakstabilan harga barangan pertanianSkop : Permanian beradasBajaBelanjawan Bedah siasat sistem pencernaan ayamProses menghasilkan tapai ubi kayuTAHUNBAHAGIAN ABAHAGIAN BBAHAGIAN CCATATAN 2008Skop : Rancangan operasi ladangpelan susun atur ladangjadual kerja mingguanaktiviti pemasaran hasilSkop : Sumber makanan ternakankonsentrat pasturaPSRDBajaNPMKompos Pengawalan rumpai menggunakan racun kimia2009Skop : Cara membaiki keadaan tanahhakisan tanahkaedah membajaperbandingan kelapa sawit dengan getahSkop : Belanjawan3.NPMBelanjawan Baja Eksperimen Kalsium karbida ke atas pemasakan buah pisangEksperimen penanaman hidroponik menggunakan teknik kultur cecair ringkas2010Skop : Aktiviti pemasaran hasilaktiviti pemasaran hasil sebelaum dijualusaha meningkatkan jualanPenternakan lembukaedah pembiakanperut lembu dikaitkan dengan foraj & konsentratBelanjawanBaja Eksperimen menentukan kelas tekstur tanahSistem pengairan titisan </li></ul>SKORAPERSEDIAAN RAMALAN SAINS PERTANIAN 2010<br /><ul><li>TAHUNBAHAGIAN ABAHAGIAN BBAHAGIAN CCATATAN 2010Persediaan Ramalan ( belum keluar dari 2004 – 2009 )Isu pertanian di Malaysiaproduktivitipenyebaran dan amalan teknologi barupendidikan dan latihanpenghijrahan pendudukpencemaran alam sekitar Inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis Penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam aruhan pembungaan, pengurusan tapak semaian, penghasilan tumbuhan rendah & pengurangan kos pemangkasan Mekanisasi ladang dalam aktiviti ternakan Penggunaan komputer dalam pertanian Penggunaan bioteknologi dalam pertanianFaktor dan cara mengurangkan himpitan iklim Cara-cara pencegahan & pengawalan penyakitAspek pengurusan : pekerja, jentera, tanaman, ternakanKelebihan & kekurangan pengawanan semulajadi dan permanian beradas Memilih maklumat yang sesuai & berkaitan dari internet BelanjawanBajaNPMPersediaan Ramalan & Ulangan Eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH & larutan penunjuk universal Melakukan cantuman tunas Memasang dan menyelenggara sistem pengairan titisanEksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis - 2004Menyelenggara sistem pengairan percikan - 2004Eksperimen menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan - 2005 Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia - 2005 & 2008 Kompos - 2005 & 2008Mengakses internet untuk mendapatkan maklumat & perhubungan - 2006Melakukan tut - 2006Tapai ubi kayu - 2007Melakukan bedah siasat ke atas ayam & melakar sistem pencernaan - 2007 Eksperimen menunjukkan kesan Kalsium karbida ke atas proses kemasakan buah - 2009Kaedah hidroponik - 2009

×