CULTUURBELEIDSPLAN 2014-2019
I. BEHEERS- EN BELEIDSCYCLUS
2001-  Cultuurbeleidsplanning-  Participatietraject van ca 1j. bij opmaak-  Plan voor 6j.: Dwarsligger en De Nijl-  In...
2005- Stadsbreed meerjarenplan:    - Strategische nota (beleidsdoelstellingen en –opties)    - Financiële nota- Be...
2012- Aangepast aan de nieuwe situatie- Doel van het decreet:    ‘het lokaal cultuurbeleid van de gemeenten, uitgewerk...
1. Coördinerende rol opnemen2. Belanghebbenden betrekken bij opmaak  meerjarenplan3. Ondersteuning particuliere cultuurse...
Voor een jaarlijkse enveloppensubsidie van 3,2 mio eurot.b.v.:     - Lokaal cultuurbeleid     - Werking bib    ...
1. Vertrekt vanuit de demografische samenstelling van de stad met  het oog op de participatie van alle mogelijke doelgroe...
Strategisch plannen is niet nieuw voor Gent:  - Methodiek van strategische planning: intrede in 2003 (nieuwe   departem...
20 MAART: voorstel van college aan gemeenteraad• Nieuwe stadsmissie (horizon 2030)• Hoofdstrategische doelstellingen• Stad...
MEI - Terugkoppeling resultaten naar college• Definitieve keuzes – Koppeling met budgetJUNI – SEPT: Adviezen en goedkeurin...
CULTUURBELEIDSPLAN 2014-2019
1. CONTEXT
WAT ISBBC       ANDER BA  BELEID  BELEID   CONTEXT
JEUGDONDERWIJS             EVENEMENTEN      CULTUURECONOMIE          TOERISME       STAD...
“In een creatieve en sociale stad is  een krachtig en dynamisch   cultuurbeleid een must.”    BESTUURSAKKOORD
“Als beleidmakers willen we door het aanbieden van eeninspirerende context en door de creatie van de juisterandvoorwaarden...
RIJK EN DIVERS AANBOD  DYNAMISCH BELEIDBEWAREN EN ONTSLUITEN            RANDVOORWAARDEN  VAN ERFGOED  DEE...
1. RIJK EN DIVERS AANBOD
We ondersteunen de grote Gentse huizen enmiddelgrote huizen met internationale uitstralingvia convenanten, we overleggen m...
Bibliotheek:- Belangrijkste cultuurhuis van Gent- Nieuwe hoofdbibliotheek- Behoud van wijkbibliotheken  1. RIJK EN DIVER...
We ondersteunen zowel professionele kunstenals amateurkunsten (breed cultuurbegrip)   1. RIJK EN DIVERS AANBOD
We brengen zelf waardevolle kunst in depublieke ruimte (KIPR) 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
Ondersteuning filmsector: Breed aanbod vanfilms en zalen (art house cinema’s) 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
Investeren in niet-formele kunsteducatie  1. RIJK EN DIVERS AANBOD
Brede invulling van het begrip diversiteit  1. RIJK EN DIVERS AANBOD
2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
Nabijheid• Wijkbibliotheken• Geografische spreiding van culturele infrastructuur2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
Betrokkenheid:• Samen met buurtbewoners• Stakeholders2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
We ontwikkelen een volwaardige vrijetijdspasvoor alle Gentenaars2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
Investeren in sociaal-artistieke werkingen enprojecten2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
Samenwerking tussen cultuur & onderwijs2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
We betrekken culturele bemiddelaars ombruggen te slaan2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
We zetten in op jongerencultuur2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
3. DYNAMISCH BELEID
Uitbouw van een pop-rock beleid:- pop-rockzaal- Ondersteuning van de muziekscene  3. DYNAMISCH BELEID
We hebben oog voor alternatieve economischewerkvormen en samenwerkingsverbanden:creatief ondernemerschap    3. DYNAMIS...
4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
Infrastructuur:4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
Ondersteuning via stadsdagen4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
5. ERFGOEDBEWAREN EN ONTSLUITEN
We realiseren een erfgoed depot   5. ERFGOEDBEWAREN EN ONTSLUITEN
Gent is de gaststad voor het Vlaams Instituutvoor de Archivering van het Audiovisueel erfgoed     5. ERFGOED   BEWA...
Ondersteuning van bouwkundig erfgoed   5. ERFGOED BEWAREN EN ONTSLUITEN
6. GENT STAAT OP DE INTERNATIONALE     CULTURELE KAART
Creative City of Music6. GENT STAAT OP DE INTERNATIONALE     CULTURELE KAART
7. DUURZAAMHEID
Mobiliteit7. DUURZAAMHEID
Ecologie7. DUURZAAMHEID
8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN   STADSONTWIKKELING
Waalse Krook8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN   STADSONTWIKKELING
Leopoldskazerne8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN   STADSONTWIKKELING
Kunstenkwartier8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN   STADSONTWIKKELING
Kunstintegratie       KIPR8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN   STADSONTWIKKELING
III. WERK OP DE PLANK
•  20 maart: missie + HSD + SD•  Mei: concretisering + budgetten•  Najaar: terugkoppeling•   inspraaktraject april/me...
•  Projecten•  Erkenning als socio-culturele vereniging•  Amateurkunsten•  Creëer je wijk•  Richtlijn toekenning stad...
3. CONVENANTEN
IV. VRAGEN?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

130219 presentatie inspraak cultuursector Gent

1,011 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
417
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130219 presentatie inspraak cultuursector Gent

 1. 1. CULTUURBELEIDSPLAN 2014-2019
 2. 2. I. BEHEERS- EN BELEIDSCYCLUS
 3. 3. 2001- Cultuurbeleidsplanning- Participatietraject van ca 1j. bij opmaak- Plan voor 6j.: Dwarsligger en De Nijl- Indiening bij Vlaamse Gemeenschap- 1 euro/inwoner DECREET LOKAAL CULTUURBELEID
 4. 4. 2005- Stadsbreed meerjarenplan: - Strategische nota (beleidsdoelstellingen en –opties) - Financiële nota- Besluit ‘Beheers- en beleidscyclus’ (2010)- Planlastendecreet (2011): - Geen sectorale plannen meer - Intekenen op Vlaamse beleidsprioriteiten - Invulling daarvan via strategisch meerjarenplan GEMEENTEDECREET
 5. 5. 2012- Aangepast aan de nieuwe situatie- Doel van het decreet: ‘het lokaal cultuurbeleid van de gemeenten, uitgewerkt in het strategisch meerjarenplan ondersteunen’- Aparte Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal cultuurbeleid voor Gent en Antwerpen DECREET LOKAAL CULTUURBELEID
 6. 6. 1. Coördinerende rol opnemen2. Belanghebbenden betrekken bij opmaak meerjarenplan3. Ondersteuning particuliere cultuursector met minstens 0,8 euro/inwoner4. Beschikken over bib en cultuurcentrum5. Beleidsrelevante informatie aanleveren aan VlaanderenVOORWAARDEN VOOR INTEKENING
 7. 7. Voor een jaarlijkse enveloppensubsidie van 3,2 mio eurot.b.v.: - Lokaal cultuurbeleid - Werking bib - Werking CIRCAvoert de stad een integraal lokaal cultuurbeleid, metaandacht voor alle sectoren dat:VLAAMSE BELEIDSPRIORITEITEN GENT
 8. 8. 1. Vertrekt vanuit de demografische samenstelling van de stad met het oog op de participatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad.2. Een beleid ontwikkelt op het vlak van cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie.3. Een kunstenbeleid ontwikkelt dat inzet op het brede spectrum van amateurkunstenaars, individuele kunstenaars en professionele kunsteninstellingen op het grondgebied.VLAAMSE BELEIDSPRIORITEITEN GENT
 9. 9. Strategisch plannen is niet nieuw voor Gent: - Methodiek van strategische planning: intrede in 2003 (nieuwe departementale structuur) - Strategisch Meerjarenplan 2007-2013: “Gent 2020”Werkwijze wordt nu aangepast aan het BBC besluit.STRATEGISCH MEERJARENPLAN 14-19
 10. 10. 20 MAART: voorstel van college aan gemeenteraad• Nieuwe stadsmissie (horizon 2030)• Hoofdstrategische doelstellingen• Stadsbrede strategische doelstellingenAPRIL / MEI : Bespreking en invulling via:• Consultatie stakeholders• Interdepartementale en departementale workshopsSTRATEGISCH MEERJARENPLAN 14-19
 11. 11. MEI - Terugkoppeling resultaten naar college• Definitieve keuzes – Koppeling met budgetJUNI – SEPT: Adviezen en goedkeuringNAJAAR: Informatieve terugkoppeling naar stakeholdersJANUARI 2014: Indiening bij Vlaamse GemeenschapSTRATEGISCH MEERJARENPLAN 14-19
 12. 12. CULTUURBELEIDSPLAN 2014-2019
 13. 13. 1. CONTEXT
 14. 14. WAT ISBBC ANDER BA BELEID BELEID CONTEXT
 15. 15. JEUGDONDERWIJS EVENEMENTEN CULTUURECONOMIE TOERISME STADSONTWI KKELING CONTEXT
 16. 16. “In een creatieve en sociale stad is een krachtig en dynamisch cultuurbeleid een must.” BESTUURSAKKOORD
 17. 17. “Als beleidmakers willen we door het aanbieden van eeninspirerende context en door de creatie van de juisterandvoorwaarden cultuurgangmakers kansen en ondersteuningbieden om kwaliteitsvolle culturele initiatieven, kunst- en cultureleerfgoedpraktijken te ontwikkelen. Naast de realisatie van enkelebelangwekkende en noodzakelijke (stedelijke) culturele projectenbewaken we ook de ruimte voor kleinschalige initiatieven die vanonderuit opborrelen. In zijn regisseursrol moedigt de Stad Gent debundeling aan van creatieve krachten, duurzame allianties ennetwerken binnen en buiten het culturele domein. Kiezen voorcultuur is kiezen voor waarde-creatie, voor de toekomst.” BESTUURSAKKOORD
 18. 18. RIJK EN DIVERS AANBOD DYNAMISCH BELEIDBEWAREN EN ONTSLUITEN RANDVOORWAARDEN VAN ERFGOED DEELNEMEN / DUURZAAMHEID DEELHEBBEN CULTUUR IN GENT INTERNATIONAAL STADSONTWIKKELING KRACHTLIJNEN
 19. 19. 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 20. 20. We ondersteunen de grote Gentse huizen enmiddelgrote huizen met internationale uitstralingvia convenanten, we overleggen met de VlaamseGemeenschap over het takendebat 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 21. 21. Bibliotheek:- Belangrijkste cultuurhuis van Gent- Nieuwe hoofdbibliotheek- Behoud van wijkbibliotheken 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 22. 22. We ondersteunen zowel professionele kunstenals amateurkunsten (breed cultuurbegrip) 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 23. 23. We brengen zelf waardevolle kunst in depublieke ruimte (KIPR) 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 24. 24. Ondersteuning filmsector: Breed aanbod vanfilms en zalen (art house cinema’s) 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 25. 25. Investeren in niet-formele kunsteducatie 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 26. 26. Brede invulling van het begrip diversiteit 1. RIJK EN DIVERS AANBOD
 27. 27. 2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 28. 28. Nabijheid• Wijkbibliotheken• Geografische spreiding van culturele infrastructuur2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 29. 29. Betrokkenheid:• Samen met buurtbewoners• Stakeholders2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 30. 30. We ontwikkelen een volwaardige vrijetijdspasvoor alle Gentenaars2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 31. 31. Investeren in sociaal-artistieke werkingen enprojecten2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 32. 32. Samenwerking tussen cultuur & onderwijs2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 33. 33. We betrekken culturele bemiddelaars ombruggen te slaan2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 34. 34. We zetten in op jongerencultuur2. DEELNEMEN / DEELHEBBEN
 35. 35. 3. DYNAMISCH BELEID
 36. 36. Uitbouw van een pop-rock beleid:- pop-rockzaal- Ondersteuning van de muziekscene 3. DYNAMISCH BELEID
 37. 37. We hebben oog voor alternatieve economischewerkvormen en samenwerkingsverbanden:creatief ondernemerschap 3. DYNAMISCH BELEID
 38. 38. 4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
 39. 39. Infrastructuur:4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
 40. 40. Ondersteuning via stadsdagen4. RANDVOORWAARDEN EN INSPIRERENDE CONTEXT
 41. 41. 5. ERFGOEDBEWAREN EN ONTSLUITEN
 42. 42. We realiseren een erfgoed depot 5. ERFGOEDBEWAREN EN ONTSLUITEN
 43. 43. Gent is de gaststad voor het Vlaams Instituutvoor de Archivering van het Audiovisueel erfgoed 5. ERFGOED BEWAREN EN ONTSLUITEN
 44. 44. Ondersteuning van bouwkundig erfgoed 5. ERFGOED BEWAREN EN ONTSLUITEN
 45. 45. 6. GENT STAAT OP DE INTERNATIONALE CULTURELE KAART
 46. 46. Creative City of Music6. GENT STAAT OP DE INTERNATIONALE CULTURELE KAART
 47. 47. 7. DUURZAAMHEID
 48. 48. Mobiliteit7. DUURZAAMHEID
 49. 49. Ecologie7. DUURZAAMHEID
 50. 50. 8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN STADSONTWIKKELING
 51. 51. Waalse Krook8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN STADSONTWIKKELING
 52. 52. Leopoldskazerne8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN STADSONTWIKKELING
 53. 53. Kunstenkwartier8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN STADSONTWIKKELING
 54. 54. Kunstintegratie KIPR8. CULTUUR ALS COMPONENT VAN STADSONTWIKKELING
 55. 55. III. WERK OP DE PLANK
 56. 56. • 20 maart: missie + HSD + SD• Mei: concretisering + budgetten• Najaar: terugkoppeling•  inspraaktraject april/mei 1. INSPRAAKTRAJECT
 57. 57. • Projecten• Erkenning als socio-culturele vereniging• Amateurkunsten• Creëer je wijk• Richtlijn toekenning stadsdagen2. EVALUATIE VAN REGLEMENTEN
 58. 58. 3. CONVENANTEN
 59. 59. IV. VRAGEN?

×