Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kriteria A5 Pengurusan I

1,771 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kriteria A5 Pengurusan I

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KRITERIA PENGURUSAN ICT PENGURUSAN ICT 1
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5 :: PENGURUSAN ICT A5 PENGURUSAN ICT A5.1) Pelan Strategik ICT (ISP) A5.2) Tadbir Urus Laman Web & Portal (termasuk penarafan) A5.3) Pembudayaan IT Dalam Organisasi A5.4) Tahap / Jenis Pengiktirafan yang Diperolehi Di Peringkat Negeri 2 2
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5. 1) Pelan Strategik ICT (ISP) a) Penyelarasan ISP dengan Pelan Strategik Kementerian (PSO) b) Pelaksanaan Pelan ISP Di Peringkat Kementerian & Agensi Dibawahnya c) Aspek Pengukuran Pelaksanaan Pelan ISP d) Pemantauan e) Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Pelan ISP f) Dasar Keselamatan ICT g) Pelantikan Chief Information Officer (CIO) 3 3
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 a) Penyelarasan ISP dengan Pelan Strategik Kementerian (PSO) Dalam PSO KKR, Strategi 2.5 menyatakan: “Menyediakan kemudahan ICT untuk meningkatkan kecekapan pengguna KKR dan membantu pengurusan atasan membuat keputusan” ( Bab 5, para 5.4, muka surat 56) Ianya merupakan strategi-strategi yang telah disusun berdasarkan peranan dan tugas utama KKR Dalam ISP KKR menggariskan misi dan visi ICT seperti berikut: Visi adalah “ Menyokong Kementerian Kerja Raya ke arah sebuah organisasi terbilang melalui pelaksanaan program Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)” Manakala Misi….smbg 4 4
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 a) Penyelarasan ISP dengan Pelan Strategik Kementerian …smbg …smbg Misi Misi a) Menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap dan mantap. a) Menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap dan mantap. b) Mengautomasikan proses kerja yang bersesuaian bagi meningkatkan b) Mengautomasikan proses kerja yang bersesuaian bagi meningkatkan produktiviti dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. produktiviti dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. c) Membudayakan penggunaan ICT di kalangan warga Kementerian c) Membudayakan penggunaan ICT di kalangan warga Kementerian Dimana tindakan atau program yang dirancang adalah seperti berikut: 1. Polisi ICT KKR a. Perbekalan peralatan ICT untuk warga KKR. b. Capaian kemudahan emel untuk warga KKR. c. Capaian kemudahan internet untuk warga KKR. 2. Memperkasakan infrastruktur ICT KKR 3. Perlaksanaan/ Peningkatan Sistem Aplikasi 4. Program latihan ICT 5 5
 6. 6. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 b) Nyatakan sama ada pelaksanaan Pelan ISP meliputi peringkat Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya. Pelan ISP adalah meliputi di peringkat Kementerian dan agensi dibawahnya. Pelan pembangunan portal telah merangka senarai aplikasi seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut: 6 6
 7. 7. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MOW KM Portal (Single Sign-On) ISP Chapter 7; m/s 178 Portlet Enterprise Web Application Community KM Content Security Personalisation Callaboration e-Admin Management Services e-Learning e-Forum Search Use Calendaring E-Mail e-Tender Engine Mangement Scheduler e-Meeting Privilege GIS Content Indexing Policy News Manager Notifications e-Supplier Document Instant Mangement Information Profile Messenger EIS Broker SPAB Expertise Locator Directory e-Recruitement Catalogue Journal e-Help Desk Theme e-SKWAK e-Manual e-Act e-Library e-Policy EG-Application 7
 8. 8. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 c) Aspek Pengukuran Pelaksanaan Pelan ISP (i). Peratus (%) perbelanjaan mengikut peruntukan. (ii). Peratus (%) prestasi pelaksanaan mengikut jadual. 7 8
 9. 9. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(c-i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) (i). Peratus (%) perbelanjaan mengikut peruntukan. Tahun Peruntukan Perbelanjaan % Hingga tahun % RM ( juta) RM (juta) Peruntukan Keseluruhan Peruntukan 2006 2.5 2.385 95.4 23.85 2007 3.0 2.767 93.67 51.52 2008 2.5 2.256 92.6 73.73 2009 1.0 - - 2010 1.0 - - JUMLAH 10.0 7.408 8 9
 10. 10. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(c-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 c) Aspek Pengukuran Pelaksanaan Pelan ISP (i). Peratus (%) perbelanjaan mengikut peruntukan. (ii). Peratus (%) prestasi pelaksanaan mengikut jadual. 7 10
 11. 11. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(c-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) (ii). Peratus (%) prestasi pelaksanaan mengikut jadual. Senarai Projek Siap 100% Bil Projek Catatan 1. Perolehan Perkakasan ICT & Sistem Perisian - Tahun 2006 Siap November 2006 - Tahun 2008 Siap Julai 2008 2. Implementasi Pusat Data Siap pada Mac 2006 3. Backup dan recovery (Internal) Pelaksanaan 2007 Pelaksanaan 2007 4. Pembangunan Portal Fasa I Siap pada Mei 2008 5. Sistem Rangkaian KKR (fasa I) Siap pada tahun 2006 6. GIS KKR - Perolehan Perkakasan & Perisian Siap November 2006 9 11
 12. 12. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(c-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) (ii). Peratus (%) prestasi pelaksanaan mengikut jadual. Senarai Projek Dalam Pelaksanaan Bil Projek Peratus (%)Prestasi Pelaksanaan 1. Pembangunan Portal Fasa II  Dijangka Siap Dis 2008 Jan 2007 20% (semasa) Dis 2008 2. Sistem Rangkaian KKR (Fasa II) Jun 2008 10% (semasa) Apr 2009  Pelaksanaan 2008-2009 3. E-Library  Kajian Perolehan Apr 2008 50% (semasa) Okt 2008 4. E-Pembekal E-SKWAK Feb 2008 60% (semasa) Sept 2008  Instalasi & pengujian 5. E-Helpdesk  Mula Beroperasi Okt 2007 95% (semasa) Ogos 2008 6. EIS  Awal Pelaksanaan 2008 95% (semasa) 2008 10 12
 13. 13. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 d) Pemantauan i) Kelulusan Spesifikasi teknikal hardware/software ii) Kekerapan pelaporan kepada JTICT iii) Jawatankuasa Pemantauan Di Peringkat Organisasi iv) Kekerapan Mesyuarat Jawatankuasa 11 13
 14. 14. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) (i). Kelulusan spesifikasi teknikal hardware/software. Bil Projek Tarikh Surat Kelulusan JPICT KKR JTICT 1. Perolehan Perkakasan ICT dan Sistem Perisian.  Perolehan Tahun 2006 25 Apr 2006 20 Jul 2006  Perolehan Tahun 2008 17 Ogos 2007 9 Okt 2007 2. Implementasi Pusat Data 14 Apr 2004 21 Mei 2005 3. Backup dan recovery (Internal) 25 Apr 2006 20 Jul 2006 Pelaksanaan 2007 4. Pembangunan Portal  Fasa I & Fasa II 14 Apr 2004 21 Mei 2005 5. Sistem Rangkaian KKR Fasa I 14 Apr 2004 21 Mei 2005 6. GIS KKR 25 Apr 2006 20 Jul 2006 12 14
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pemantauan ii) Kekerapan Pelaporan kepada JTICT Kekerapan setiap enam (6) bulan dari tarikh kelulusan projek 32 15
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Ringkasan Peruntukan Pembangunan Program Pengkomputeran RM Ke 8 – 2005 22 Nov 2005 Bil Sub Kepala Perkara Kos Tindakan Status A 186000 - 01 Peruntukan Asal 5,060,000.00 i Anti Virus 190,829.40 JKR Siap ii Pembelian sever dan fiber module card 179,594.00 JKR Siap iii Sistem Sispen 155,335.00 KKR Siap iv Peralatan Multimedia 121,472.00 KKR Siap v Tender Komputer dan peralatan 1,862,305.00 JKR dlm. perlaksanaan vi Portal KKR 2,299,371.00 KKR dlm. perlaksanaan JUMLAH 4,808,906.40 BAKI 251,093.60 B 18600 - 02 Peruntukan Asal 4,000,000.00 i Peralatan dan perisian CADDS 2,078,750.00 JKR dlm. perlaksanaan ii ISP JKR 116,000.00 JKR dlm. perlaksanaan VO CADD RM1,038,450.00 VO Desktop RM929,020.00 JUMLAH 2,194,750.00 BAKI 1,805,250.00 33 16
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Peruntukan Pembangunan Program Pengkomputeran RMKe 9 sehingga 15 Mei 2007 BIL SUB PERKARA ANGGARAN TINDAKAN STATUS KEPALA (KOS) RM semasa A 186000 - 01 Komputer dan 1,113,500.00 KKR Siap peralatan -Komputer,Notebook Pencetak, Pengimbas, dan sistem perisian Back up and disaster recovery 419,727.63 KKR Sebahagian dari peralatan belum diserahkan. B 186000 - 02 Peralatan dan perisian CADD 524,000.00 JKR Dalam pelaksanaan C 186000 - 03 GIS 1,676,000.00 JKR Dalam pelaksanaan JUMLAH 3, 733,227.63 34 17
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pemantauan (iii). Jawatankuasa Pemantauan Bil Nama Jawatankuasa 1. Jawatankuasa Pemandu ICT 2. Jawatankuasa Induk Portal 3. Jawatankuasa Kerja Portal 4. Jawatankuasa Teknikal Portal 5. Jawatankuasa Teknikal BTMK 6. Jawatankuasa Mengikut Projek 13 18
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu ICT Keahlian Keahlian 1. Ketua Setiausaha / Ketua Pegawai 9. Ketua Maklumat Unit Audit Dalam KKR 2. Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) 10. Ketua Penolong Setiausaha Cawangan Pengurusan 3. Timbalan Ketua Setiausaha Pentadbiran KKR (Operasi) 11. Pegawai Keselamatan ICT KKR 4. Setiausaha Bahagian KKR 12. Ketua Pengarah 5. Pengarah Bahagian Perancang Jalan KKR Jabatan Kerja Raya (JKR) 6. Pengarah 13. Ketua Pengarah Bahagian Kawalselia Penyenggaraan Lembaga Lebuhraya Malaysia KKR (LLM) 7. Penasihat Undang-undang 14. Ketua Eksekutif Pejabat Penasihat Undang-undang Lembaga Pembangunan Industri KKR Pembinaan Malaysia (CIDB) 8. Ketua Akauntan Bahagian Akaun KKR 14 19
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Ahli Jawatankuasa Induk Portal Timbalan Ketua Setiausaha Operasi, Pengerusi: Kementerian Kerja Raya Setiausaha Bahagian Kementerian Keahlian: Kerja Raya Bahagian Teknologi Maklumat dan Urus Komunikasi Setia: Senarai Keahlian 15 20
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Keahlian 1. En. Mat Naain Bin Mat Jusoh 10. Pn. Tay Lee Ly 2. Pn. Wangi bt Jusoh 11. En. Saharuddin Bin Mahamud 3. En. Zainudin bin Zakaria 12. En. Taib Bin Yaacob 4. Dato' Ir. Dr. Azmi Bin Hassan 13. En. Jaswinder Singh 5. En. Embok Masek bin Md. Taher 14. En. Amin Jaya Bin Mohd Din 6. En. Mohd Sabri Bin Yusoff 15. Pn. Atikah binti Yusof 7. En. Mat Yasin B. Junus 16. Pn. Nor Haizam binti Che Azhar 8. En. Mohd Jais Bin Hj Abd Kadir 17. Pn. Raja Azizah binti Raja Shariffudin 9. Tn. Hj. Senin Yusof 16 21
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Ahli Jawatankuasa Kerja Portal Setiausaha Bahagian Teknologi Pengerusi: Maklumat dan Komunikasi (SUB(TM)) Webmaster Kementerian Kerja Raya Keahlian: Bahagian Teknologi Maklumat dan Urus Setia: Komunikasi Senarai Keahlian 17 22
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Keahlian 1. En. Mohd Heikal bin Kamarudin 8. En. Mohd Rizuwan bin Abdullah 2. Pn. Nurnisa Ilyana bt Rusli 9. Cik Sara binti Ali 3. En. Yuvabalan a/l Gavindasamy 10. Pn. Nadiah bt Hassan 4. En. Mad Azmi bin Sulaiman 11. Cik Nor Azwa binti Hj. Mohd Di 5. Pn. Raha bt Mohd Yono 12. Pn. Atikah binti Yusof 6. En. Nik Fadly Afzan bin Mohd 13. Pn. Nor Haizam binti Che Azhar Kamil 7. Cik Norhayati binti Manan 14. Pn. Raja Azizah binti Raja Shariffudin 18 23
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Portal Setiausaha Bahagian Teknologi Pengerusi: Maklumat dan Komunikasi (SUB (BTMK)) - Pegawai Teknologi Maklumat Keahlian: - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Teknologi Maklumat dan Urus Komunikasi Setia: Senarai Keahlian 19 24
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Keahlian 1. Puan Atikah binti Yusof 2. Puan Nor Haizam binti Che Azhar 3. Puan Norjannah bt Hj Sulaiman 4. Puan Shaharmilah Tharsini a/p Baniface 5. Encik Mohd Zul Qais bin Shahabudin 6. Cik Hairunnisak bt Mohamad Runi 7. Encik Ahmad Tarmizi bin Idris 8. Cik Nor Zarina binti Mohd Safian 20 25
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal BTMK Setiausaha Bahagian Teknologi Pengerusi: Maklumat dan Komunikasi (SUB (BTMK)) Pegawai Teknologi Maklumat Keahlian: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Teknologi Maklumat dan Urus Setia: Komunikasi Senarai Keahlian 21 26
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Keahlian 1. En. Mat Naain Bin Mat Jusoh Setiausaha Bahagian 2. Atikah Binti Yusof Ketua Pen.Setiausaha (TM) 1 3. Azlin Shah Bin Ihsan Ketua Pen.Setiausaha (TM) 2 4. Nor Haizam Bt Che Azhar Pegawai Teknologi Maklumat 5. Mohd Zul Qais Bin Shahabudin Pegawai Teknologi Maklumat 6. Norjannah Bt Hj. Sulaiman Pegawai Teknologi Maklumat 7. Selasiah Bt Awang Pegawai Teknologi Maklumat 8. Shaharmilah Tharsini a/p Baniface Pegawai Teknologi Maklumat 9. Jayaletchumi a/p T Sambantha Pegawai Teknologi Maklumat 10. Raja Azizah Bt Raja Shariffuddin Pen. Pengawai Teknologi Maklumat (K) 11. Azizan Bin Abdullah Pen. Pengawai Teknologi Maklumat 12. Hairunnisak Bt Mohamad Runi Pen. Pengawai Teknologi Maklumat 13. Ahmad Tarmizi Bin Idris Pen. Pengawai Teknologi Maklumat 14. Nor Zarina Bt Mohd Safian Pen. Pengawai Teknologi Maklumat 15. Mohd Azhar Bin Sulaiman Pen. Pengawai Teknologi Maklumat 22 27
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pemantauan Melalui Mesyuarat/Perbincangan Mengikut Projek Projek Tarikh Minit Mesyuarat Terkini E-Library 11 Jun 2008 E-Cuti 16 Mei 2008 E-Mesyuarat 23 Mei 2008 E-aduan 4 April 2008 23 28
 29. 29. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pemantauan (iv). Kekerapan Mesyuarat Jawatankuasa Bil Jawatankuasa Kekerapan / Minit Terkini 1. Jawatankuasa Pemandu ICT 4 kali setahun Minit Terakhir :6 mei 2008 2. Jawatankuasa Induk Portal 4 kali setahun Minit Terakhir :8 apr 2008 3. Jawatankuasa Kerja Portal Sebulan sekali Minit Terakhir :29 mei 2008 4. Jawatankuasa Teknikal Portal Sebulan sekali Minit Terakhir :16 mei 2008 5. Jawatankuasa Teknikal BTMK dua (2) kali sebulan Minit Terakhir :26 Mei 2008 6. Mesyuarat / Perbincangan Projek ** Mengikut Keperluan 24 29
 30. 30. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 1. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT Bil Tarikh Hari Masa 1.  21 Januari 2008 Isnin 9.00 pagi 2.  08 Mei 2008 Khamis 9.00 pagi 3. 1 Ogos 2008 Isnin 9.00 pagi 4. 20 Oktober 2008 Isnin 9.00 pagi  Telah mesyuarat 25 30
 31. 31. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 2. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Induk Portal Bil Tarikh Hari Masa 1.  8 April 2008 Selasa 9.00 pagi 2. 24 Jun 2008 Selasa 9.00 pagi 3. 22 September Isnin 9.00 pagi 2008 4. 2 Disember Selasa 9.00 pagi 2008  Telah mesyuarat 26 31
 32. 32. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 3. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Portal Bil Tarikh Hari Masa 1.  26 Mac 2008 Rabu 9.00 pagi 2.  29 Mei 208 Khamis 2.30 petang 3. 23 Jun 208 Isnin 9.00 pagi 4. 8 Julai 2008 Selasa 9.00 pagi 5. 12 Ogos 2008 Selasa 9.00 pagi 6. 12 September 2008 Jumaat 9.00 pagi 7. 21 Oktober 2008 Selasa 9.00 pagi 8. 11 November 2008 Selasa 9.00 pagi 9. 19 Disember 2008 Jumaat 9.00 pagi  Telah mesyuarat 27 32
 33. 33. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 4. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Portal Bil Tarikh Hari Masa 1.  16 Mei 2008 Jumaat 9.30 pagi 2. 30 Jun 2008 Isnin 9.00 pagi 3. 15 Julai 2008 Selasa 9.00 pagi 4. 19 Ogos 2008 Selasa 9.00 pagi 5. 23 September Selasa 9.00 pagi 2008 6. 28 Oktober 2008 Selasa 9.00 pagi 7. 18 November 2008 Selasa 9.00 pagi 8. 23 Disember 2008 Selasa 9.00 pagi  Telah mesyuarat 28 33
 34. 34. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 5. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal BTMK Bil Tarikh Setiausaha  1/2008 21.1.2008 PSU( TM ) 1  2/2008 4.2.2008 PSU( TM ) 2  3/2008 18.2.2008 PSU( TM ) 3  4/2008 3.3.2008 PSU( TM ) 4  5/2008 17.3.2008 PSU( TM ) 5  6/2008 4.4.2008 PSU( TM ) 6  7/2008 22.4.2008 PPTM (K)  8/2008 7.5.2008 PPTM (1)  9/2008 26.5.2008 PPTM (2)  Telah mesyuarat 29 smbg….. 34
 35. 35. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) smbg….. Bil Tarikh Setiausaha  10/2008 24.6.2008 PPTM (3) 11/2008 23.6.2008 PPTM (4) 12/2008 7.7.2008 PSU (TM) 1 13/2008 21.7.2008 PSU (TM) 2 14/2008 4.8.2008 PSU (TM) 3 15/2008 18.8.2008 PSU (TM) 4 16/2008 8.9.2008 PSU (TM) 5 17/20078 22.9.2008 PSU (TM) 6 18/2008 13.10.2008 PPTM (K)  Telah mesyuarat 30 smbg….. 35
 36. 36. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(d-iv) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) smbg….. Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal BTMK Bil Tarikh Setiausaha 19/2008 20.10.2008 PPTM (1) 20/2008 3.11.2008 PPTM (2) 21/2008 17.11.2008 PPTM (3) 22/2008 1.12.2008 PPTM (4) 23/2008 15.12.2008 PSU (TM) 1 31 36
 37. 37. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(e) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 e) Kajian Semula ISP Kajian semula ISP telah dimulakan pada November 2007. Hasil laporan kajian semula telah siap. Ia menggariskan perancangan ISP bermula dari tahun 2008 hingga 2012. 35 37
 38. 38. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(f) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 f) Dasar Keselamatan ICT Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kerja Raya telah mempunyai dasar keselamatan ICT sendiri yang mengambil kira keperluan keselamatan yang digariskan oleh pihak MAMPU. Seperti yang terdapat didalam Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 bertajuk “ Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan” 36 38
 39. 39. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(g) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5.1 g) Perlantikan Chief Information Officer (CIO) Perlantikan CIO telah dibuat dan telah dihantar kepada pihak MAMPU menggunakan borang Maklumat CIO Sektor Awam seperti yang dilampirkan dalam surat MAMPU UPTM (S) 07/267/2 – 1 Klt.2(39) bertarikh 14 Mei 2008. Manakala surat rujukan BTMK KKR iaitu KKR.17-/20-3/6/1(29) bertarikh 23 Mei 2008 Format Borang yang digunakan 37 39
 40. 40. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.1(g) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MAKLUMAT CIO SEKTOR AWAM MAKLUMAT CIO SEKTOR AWAM Ketua Pengarah, Ketua Pengarah, Unit Permodenan Tadbiran & Perancangan Unit Permodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU, Pengurusan Malaysia (MAMPU, Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam Aras 3, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Aras 3, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, 62503, Putrajaya. 62503, Putrajaya. Tuan, Tuan, MAKLUMAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT / / CHIEF MAKLUMAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) Format Borang INFORMATION OFFICER (CIO) Sukacita dikemukakan maklumat Ketua Pegawai CIO Sukacita dikemukakan maklumat Ketua Pegawai Maklumat agensi ini untuk rujukan dan tindakan tuan. Maklumat agensi ini untuk rujukan dan tindakan tuan. Nama Agensi : : Kementerian Kerja Raya Kementerian Kerja Raya Nama Agensi Nama CIO : : Mat Naain Bin Mat Jusoh Mat Naain Bin Mat Jusoh Nama CIO Jawatan : : Setiausaha Bahagian Setiausaha Bahagian Jawatan Skim Perkhidmatan : : F – Sistem Maklumat F – Sistem Maklumat Skim Perkhidmatan Gred Jawatan : : F 54 F 54 Gred Jawatan Tel : : 03-27714522 03-27714522 Tel Faks : : 03-27114433 03-27114433 Faks Emel : : naain@kkr.gov.my naain@kkr.gov.my Emel Alamat :Ting. 4, Blok B, Kompleks Alamat :Ting. 4, Blok B, Kompleks Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, 50580, KL Kerja Raya, 50580, KL Tarikh : : 23 Mei 2008 23 Mei 2008 Tarikh 38 40
 41. 41. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5. 2) Tadbir Urus Laman Web & Portal (termasuk penarafan) a) Ciri-ciri asas & tambahan laman web yang disediakan b) Hasil / kedudukan penarafan laman web & portal KKR c) Perkhidmatan secara online 39 41
 42. 42. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Ciri-ciri asas & tambahan portal yang disediakan 1.Pembangunan Portal KKR adalah memenuhi kesemua 23 ciri mandatori yang digariskan oleh pihak MAMPU. 2. Portal KKR juga telah memenuhi ciri- ciri asas portal dan ciri-ciri tambahan portal. 40 42
 43. 43. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Ciri-ciri asas mandatori portal Ciri-ciri asas mandatori portal 1 Penyataan perkataan laman web rasmi 13 Ruangan komen/maklum balas 2 Jata (crest) kerajaan 14 Fungsi luput secara automatik 3 Logo rasmi agensi 4 Penyataan pengenalan agensi 15 Kemudahan muat turun borang/maklumat 5 Dasar-dasar utama agensi 16 Kemudahan search engine 6 Piagam pelanggan agensi 17 Penggunaan dwi-bahasa Maklumat perkhidmatan yang disediakan 7 oleh agensi 18 Pautan ke myGovernment Pautan ke laman web agensi-agensi di 8 Maklumat untuk menghubungi agensi 19 bawah kementerian (bagi kementerian) 9 Soalan-soalan lazim 20 Logo MSC untuk aplikasi perdana MSC 10 Penafian 21 Peta laman 11 Dasar Privasi 22 Domain “.gov.my” 12 Dasar Keselamatan 23 Notis hak cipta 41 43
 44. 44. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Ciri-ciri tambahan portal 1 Klip video/audio 2 Capaian sokongan (support link) 2 Keupayaan cookies 3 W3C Disability Accessibility Ciri-ciri asas portal 1 Perkhidmatan online yang disediakan oleh agensi:  e-Aduan  e-Forum  e-Undian  e-Maklumbalas  Permohonan Jawatan Sokongan KKR  e-Cuti  e-Mesyuarat Ciri-ciri tambahan portal 1 Kawalan had capaian (access control rights) 2 Ciri-ciri "remember me" 42 44
 45. 45. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(b-i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Hasil / Kedudukan penarafan laman web dan portal KKR Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat oleh MDEC, portal KKR mendapat tiga (3) bintang di kedudukan 19 antara laman web kerajaan yang lain. 43 45
 46. 46. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(b-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Perkhidmatan Teras Secara Online Terdapat lima (5) sistem teras online end-to-end :- • e-SKWAK • e-Pembekal • Sistem Pemantauan Projek • Sistem Maklumat Trafik • Sistem Maklumat Kawasan Kerap Kemalangan 44 46
 47. 47. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.2(b-ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Perkhidmatan Secara Online Terdapat lapan (8) sistem online end-to-end :- • e-Aduan • e-Pengambilan • e-Maklum • e-SKWAK • e-Pembekal • Sistem Pemantauan Projek • Sistem Maklumat Trafik • Sistem Maklumat Kawasan Kerap Kemalangan 45 47
 48. 48. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5. 3) Pembudayaan IT Di Organisasi Pemantauan Penggunaan Aplikasi Aplikasi Secara in-house Liputan Warga Organisasi 46 48
 49. 49. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.3(i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pemantauan Penggunaan Aplikasi Jawatankuasa Pemandu ICT Jawatankuasa Induk Portal Jawatankuasa Kerja Portal Jawatankuasa Teknikal Portal Jawatankuasa Teknikal BTMK Jawatankuasa Mengikut Projek Melalui audit trail Melalui buku pelawat secara online (Portal KKR) Laporan aduan (e-helpdesk) Keaktifan kekerapan login sistem 47 49
 50. 50. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.3(ii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Antara aplikasi in-house yang telah dibangunkan adalah: • Sistem Pengurusan Aset Berkomputer (SPAB) • Sistem Permohonan Skim Pinjaman Wang Kontraktor (SKWAK) • Sistem Laporan Nilai Prestasi Tahunan(LNPT) • Sistem Pengurusan Projek Kementerian 48 50
 51. 51. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.3(iii) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Liputan Warga Organisasi Meliputi Penggunaan:  e-Forum : Media Perbincangan Topik tertentu.  Emel :Media pertukaran maklumat  e-helpdesk : Media aduan dalaman. 49 51
 52. 52. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A5.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A5. 4) Pengiktirafan Dan Inovasi ICT “Anugerah Inovasi ICT ( Video Korporat Terbaik ) 2007” (Tempat ke-3) 52
 53. 53. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) 49 53

×