KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.1       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.1 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.1 (a)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.1 (a)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.1 (b)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
A3.1 (c)        KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
            LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.1 (c)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.2      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (a)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (a)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.2 (b)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (c)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (d)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (d)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.2 (d)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.3      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.3 (a)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
  A3.4     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (a)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.4 (b)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
  A3.5       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)
...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (a)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (a)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (a)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (b)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (b)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (c)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.5 (d)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
  A3.6     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(a)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(a)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(a)          LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(a)          LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 20...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(b)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)         LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.6(c)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
  A3.7      LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)

...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
 A3.7(a)     LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008)


 ...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.7 (b)       LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008...
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
A3.7 (C)        LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 200...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kriteria A3 Pengurusan Sumber Manusia

5,030 views

Published on

KKR Kriteria 3 - aspek pengurusan sumber manusia dalam penilaian star rating MAMPU

Published in: Business, Career
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
222
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kriteria A3 Pengurusan Sumber Manusia

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KRITERIA A : PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SUMBER MANUSIA www.kkr.gov.my 1
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PERANCANGAN/DASAR/STRATEGI SUMBER MANUSIA PERANCANGAN/DASAR/ PERANCANGAN/DASAR/ STRATEGI SUMBER MANUSIA STRATEGI SUMBER MANUSIA www.kkr.gov.my 2
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA (PSSM) PSSM yang komprehensif telah disediakan mengandungi perkara-perkara seperti berikut:  Pengambilan – KKR memantau setiap pegawai yang akan naik pangkat atau bersara dan merancang pengambilan untuk mengisi kekosongan yang akan berlaku. Sebagai contoh: JANGKAAN SKIM JWT ISI KOS PENGISIAN BIL. TARIKH PTD M54 10 10 0 - - PTD M52 13 4 9 7 1 Julai 2008 PTD M48 24 14 10 4 1 Julai 2008 PTD M44 32 13 19 20 Ogos 2008 PTD M41 52 27 25 JUMLAH 131 68 63 30 www.kkr.gov.my 3
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA (…samb)  Penempatan : Menempatkan pegawai berdasarkan kepada konsep the right person for the right jobs at right right time dengan memadankan profil penyandang dengan kompetensi tugas.  Pembangunan Kerjaya : Menubuhkan Jawatankuasa Kerja (JKK) dan Jawatankuasa Induk (JKI) bagi Search Committee dan Pelan Penggantian yang meliputi skim perkhidmatan guna sama dan bukan guna sama di Kementerian serta agensi. www.kkr.gov.my 4
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA (…samb)  Latihan : Membangunkan Pelan Operasi Latihan KKR dan latihan-latihan yang dilaksanakan adalah mengikut Jadual Latihan Tahun (JLT) yang telah dipersetujui oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia KKR.  Pengiktirafan dan Penghargaan : Memberikan pengiktirafan kepada anggota yang menunjukkan kecemerlangan dan juga yang memberikan sumbangan yang bermakna kepada kecemerlangan organisasi. www.kkr.gov.my 5
 6. 6. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) TAHAP LIPUTAN PPSM Merangkumi aspek-aspek berkaitan sumber manusia KKR seperti berikut :  Perjawatan, skim perkhidmatan dan naziran;  Penilaian Tahap Kecekapan, Integriti, Hubungan dan Pengiktirafan Pekerja serta Tatatertib;  Latihan dan Perancangan Penggantian – Search Committee; dan  Perkhidmatan, Pengambilan dan Penempatan. www.kkr.gov.my 6
 7. 7. A3.1 (c) KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI MENGIKUT PPSM  Program pengiktirafan pekerja • 55 warga KKR menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang di Majlis APC pada 3 Julai 2008  Urusan kenaikan pangkat anggota • 61 orang Jurutera telah diluluskan pemangkuan sehingga Jun 2008  Perancangan latihan anggota • 44 jenis kursus disediakan bagi tahun 2008 www.kkr.gov.my 7
 8. 8. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.1 (c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN PROGRAM/AKTIVITI MENGIKUT PPSM (…samb)  Penempatan anggota •Pusingan kerja bagi anggota yang telah berkhidmat lebih 5 tahun di satu-satu tempat Cth: Melaksanakan pusingan kerja bagi Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 pada 17 Mac 2008  Kebajikan anggota •Merancang pemberian zakat kepada 19 anggota yang berpendapatan rendah iaitu yang berada di bawah paras garis kemiskinan. www.kkr.gov.my 8
 9. 9. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PANEL PENGURUSAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA MANUSIA www.kkr.gov.my 9
 10. 10. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KEBERKESANAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (i) Panel Pembangunan Sumber Manusia Bersidang 2 kali setahun bagi membincangkan perkara- perkara yang berkaitan dengan Pengurusan Sumber Manusia. (ii) Liputan Perbincangan Merangkumi semua aspek fungsi sumber manusia seperti latihan, kenaikan pangkat, pemilihan untuk anugerah / bintang. www.kkr.gov.my 10
 11. 11. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KEBERKESANAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (ii) Liputan Perbincangan (…samb) Tahun 2007, Panel Pembangunan Sumber Manusia telah bersidang pada: Mesyuarat Tarikh Liputan Perbincangan Bil. 1/2007 13 Februari 2007 Latihan dan Pembangunan Kerjaya Bil. 1/2007 10 Mei 2007 Pergerakan gaji dan pemilihan calon APC www.kkr.gov.my 11
 12. 12. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KEBERKESANAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (ii) Liputan Perbincangan (…samb) Pada tahun 2008, Panel Pembangunan Sumber Manusia telah bersidang pada: Mesyuarat Tarikh Liputan perbincangan Bil. 1/2008 22 Januari 2008 Latihan dan Pembangunan Kerjaya Bil. 1/2008 27 Mei 2008 Pergerakan Gaji dan Pemilihan Calon APC www.kkr.gov.my 12
 13. 13. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (i) Training Need Analysis (TNA) Disedia dan dilaksanakan melalui kaedah yang komprehensif dan sistematik seperti berikut:  Berdasarkan kepada maklumbalas keperluan latihan pegawai dan kakitangan dari setiap Bahagian yang telah diterima pada akhir tahun 2007;  Keperluan latihan Pembangunan Sumber Manusiadalam Mesyuarat Panel tersebut telah dibentangkan di pada 22 Januari 2008; dan  Pemilihan Kursus/Latihan dibuatmengikut kompetensi kepentingan serta kesesuaian berdasarkan kepada dan keperluan kerja semasa setiap Bahagian. www.kkr.gov.my 13
 14. 14. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (ii) Peratus Pelaksanaan Latihan Mengikut POL Kursus/latihan yang dilaksanakan adalah mengikut Pelan Operasi Latihan (POL) yang telah dipersetujui oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia KKR dan diedarkan ke setiap Bahagian. Peratus pelaksanaannya seperti berikut: Tahun POL Bilangan Peratus Kursus Pelaksanaan Diadakan 2007 81 program 104 program 128.4% latihan latihan 2008 44 program 41 program 93.2% (sehingga latihan latihan 30 Jun) www.kkr.gov.my 14
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iii) Peratus Pematuhan Latihan 7 Hari  Pencapaian keseluruhan KKR adalah seperti berikut : Bil. Tahun Sedia Mencapai 7 Hari Peratus Ada Berkursus atau Pencapaian Lebih 1 2007 652 644 98.77% 2 2008 702 407 57.98% (sehingga 30 Jun)  Status pencapaian mengikut Bahagian adalah seperti berikut : www.kkr.gov.my 15
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iii) Peratus Pematuhan Latihan 7 Hari – Mengikut Bahagian Tahun 2007 JUMLAH BIL. ANGOTA YANG BIL. KESELURUHAN HADIR KURSUS 7 hari BIL BAHAGIAN/CAWANGAN ANGGOTA PERATUS P&P SOK P&P SOK (100%) 1 PENGURUSAN ATASAN 7 3 4 3 4 100.0 2 UNIT AUDIT DALAM 14 3 11 3 11 100.0 PEJABAT PENASIHAT 3 10 3 7 3 7 100.0 UNDANG-UNDANG BAHAGIAN PERANCANG 4 47 21 26 21 26 100.0 JALAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN 5 35 21 14 21 14 100.0 & PELAKSANAAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN 6 95 15 80 15 79 98.9 BUMIPUTERA BAHAGIAN KAWALSELIA 7 121 7 114 7 112 98.3 PENYENGGARAAN www.kkr.gov.my 16
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iii) Peratus Pematuhan Latihan 7 Hari – Mengikut Bahagian Tahun 2007 (…samb) JUMLAH BIL. ANGOTA YANG BIL. KESELURUHAN HADIR KURSUS BIL BAHAGIAN/CAWANGAN ANGGOTA P&P SOK P&P SOK % BAHAGIAN TEKNOLOGI 8 21 7 14 6 14 95.2 MAKLUMAT BAHAGIAN PENGURUSAN & 9 46 14 32 14 32 100.0 PERANCANGAN KORPORAT 10 BAHAGIAN AKAUN 47 5 42 5 42 100.0 11 BAHAGIAN KEWANGAN 62 11 51 9 51 96.8 BAHAGIAN PENGURUSAN 12 81 15 66 15 66 100.0 SUMBER MANUSIA CAWANGAN PENGURUSAN 13 66 2 64 2 62 97.0 PENTADBIRAN JUMLAH PECAHAN 652 127 525 124 520 644 PERATUS (%) 100 19.5 80.5 97.6 99.5 98.77 JUMLAH KESELURUHAN 652 652 644 www.kkr.gov.my 17
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iii) Peratus Pematuhan Latihan 7 Hari – Mengikut Bahagian Tahun 2008 JUMLAH BIL. ANGGOTA HADIR BIL. KESELURUHAN KURSUS 7 HARI BIL BAHAGIAN/CAWANGAN ANGGOTA P&P SOK P&P SOK % 1 PEJ. PENGURUSAN ATASAN 20 4 16 4 2 30 2 BAH. TEKNOLOGI MAKLUMAT 26 9 17 5 8 50.0 PEJ. PENASIHAT UNDANG- 3 11 3 8 3 4 63.6 UNDANG 4 UNIT AUDIT DALAM 14 2 12 2 9 78.6 SEKTOR OPERASI BAH. PENGURUSAN SUMBER 8 85 13 72 10 48 68.2 MANUSIA BAH. HUB. ANTARABANGSA & 9 5 2 3 1 2 60.0 PEMB. PROFESIONAL 10 BAH. PENTADBIRAN 80 4 76 3 23 32.5 BAH. PERANCANGAN 11 40 11 29 8 9 42.5 KORPORAT www.kkr.gov.my 18
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iii) Peratus Pematuhan Latihan 7 Hari – Mengikut Bahagian Tahun 2008 (…samb) JUMLAH BIL. ANGGOTA HADIR BIL. KESELURUHAN KURSUS 7 HARI BIL BAHAGIAN/CAWANGAN ANGGOTA P&P SOK P&P SOK % 12 BAH. AKAUN 51 6 45 4 21 49.0 13 BAH. KEWANGAN 60 10 50 10 20 50.0 SEKTOR PEMBANGUNAN 14 BAH. PERANCANG JALAN 46 18 28 11 21 69.6 15 BAH. PEMBNGNAN BUMIPUTERA 94 13 81 13 58 75.5 BAH. PEMANTAUAN AGENSI DAN 16 9 3 6 1 2 33.3 KEMAHIRAN BAH. PEMBANGUNAN & 17 44 20 24 12 19 70.5 PENSWASTAAN BAH. KAWALSELIA 18 117 10 107 8 66 63.2 PENYENGGARAAN JUMLAH PECAHAN 702 128 574 95 312 407 PERATUS (%) 18.2 81.8 74.2 54.4 57.98 JUMLAH KESELURUHAN 702 702 407 www.kkr.gov.my 19
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (iv) Mekanisme Pemantauan POL Status pelaksanaan latihan KKR dipantau dengan berkesan melalui:  Pembentangan status pencapaian dalam Mesyuarat Sektor Operasi pada setiap minggu;  Pelantikan Pegawai Latihan dan Kompetensi di setiap bahagian bagi memantau pelaksanaan dan pengemaskinian rekod kursus; dan  Pelaporan secara berkala iaitu setiap hujung bulan kepada pengurusan atasan. www.kkr.gov.my 20
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAN OPERASI LATIHAN (POL) (v) Peruntukan Latihan Tahun Peruntukan Peruntukan Peratus (%) Emolumen (RM) Latihan (RM) 2007 30.16 juta 2.8 juta 9.28% 2008 30.6 juta 2.8 juta 9.1% www.kkr.gov.my 21
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KEBERKESANAN LATIHAN (i) Kajian Keberkesanan Latihan Penilaian dilaksanakan melalui 2 kaedah, iaitu :  Peserta kursus melalui Borang Penilaian Kursus (KKR-B08)  Ketua Bahagian melalui Borang Keberkesanan Kursus (KKR-B09). Analisis penilaian latihan akan digunakan untuk penambahbaikan berterusan. www.kkr.gov.my 22
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MENTORING / COACHING (i) Struktur dan program Mentoring / Coaching Struktur dan program mentoring/coaching dilaksanakan secara sistematik dengan :  Melantik 50 orang pegawai kanan Gred 48 dan ke atas sebagai mentor.  Melatih Mentee di kalangan pegawai/kakitangan yang baru dilantik atau baru dinaikkan pangkat.  Memadankan mentor dan mentee mengikut kesesuaian. www.kkr.gov.my 23
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MENTORING / COACHING (i) Struktur dan program Mentoring / Coaching (…samb) Program Mentoring / Coaching yang telah diadakan adalah seperti berikut:  Kursus Mines, Resort City, Seri Kembangan Mines; 2007 di Mentoring & Coaching pada 27 – 29 Jun  Taklimat pementoran KKR; dan Jun 2008 di Bilik Mesyuarat Melati, Tkt 6, pada 18  Majlis Pelancaran– Pemadanan Mentor Pementoran Dan Menti dijangka pada 30 Julai 2008. www.kkr.gov.my 24
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.2 (d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MENTORING / COACHING (ii) Tahap Liputan Program Mentoring/Coaching Tahap liputan warga organisasi di dalam program mentoring/coaching adalah secara menyeluruh iaitu dengan nisbah mentor kepada mentee adalah 1:4. www.kkr.gov.my 25
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PEMBANGUNAN KERJAYA PEMBANGUNAN KERJAYA PEMBANGUNAN KERJAYA www.kkr.gov.my 26
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.3 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM PEMBANGUNAN KERJAYA / PELAN PENGGANTIAN  Program Pembangunan Kerjaya / Pelan Penggantian Kementerian dilaksanakan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2006.  Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja Search Committee diwujudkan bagi pegawai gunasama dan bukan gunasama di KKR dan JKR.  Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kerja perlu melalui 5 peringkat proses pelaksanaan Pelan Penggantian iaitu pengenalpastian, penilaian, pembangunan, pelaksanaan, dan kajian keberkesanan. www.kkr.gov.my 27
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGIKTIRAFAN / PENGHARGAAN PENGIKTIRAFAN / PENGIKTIRAFAN / PENGHARGAAN PENGHARGAAN www.kkr.gov.my 28
 29. 29. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) GARIS PANDUAN Garis panduan yang specifik disediakan bagi pelaksanaan program pengiktirafan dan penganugerahan seperti berikut : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) • APC diberikan berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil.2/2002 • Jumlah Penerima APC Tahun 2007 dan 2008 adalah seperti berikut : KKR JKR CIDB LLM JUM JUM THN BESAR P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK 2007 15 41 104 492 11 35 6 15 136 583 719 2008 11 44 144 520 6 33 6 17 167 614 781 www.kkr.gov.my 29
 30. 30. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) GARIS PANDUAN (…samb)  Anugerah Kebesaran dan Pingat Diberikan kepada warga Kerja Raya berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut : • telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam • telah mengharumkan nama Kementerian dan negara melalui penglibatan dalam penyelidikan dan pembangunan, sumbangan akademik di peringkat tempatan atau antarabangsa. • telah memberi sumbangan yang cemerlang dalam pembangunan sesebuah negeri terutamanya dalam pelaksanaan projek infrastruktur www.kkr.gov.my 30
 31. 31. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) GARIS PANDUAN  Anugerah Kebesaran dan Pingat (…samb) • telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) • telah dicalonkan oleh Bahagian / Cawangan / Agensi. • telah menerima markah 90% untuk tempoh tiga tahun berturut-turut Kriteria tambahan adalah seperti berikut : • telah dicalonkan pada tahun-tahun sebelumnya • akan bersara dalam tempoh 2 tahun melalui tahun semasa • dicalonkan oleh JPA www.kkr.gov.my 31
 32. 32. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (i) Inisiatif KKR mengambil inisiatif secara terancang untuk memperakukan warga kementerian dan agensi berdasarkan kepada 3 kaedah berikut:  Pencalonan Ketua Jabatan  Pencalonan JPA  Pencalonan pihak urus setia KKR www.kkr.gov.my 32
 33. 33. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (i) Inisiatif (…samb) Tahun 2007 : Jumlah pencalonan bagi penerimaan Pingat / Bintang adalah 192 calon seperti berikut : NEGERI KKR JKR CIDB LLM KESATUAN JUM P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK JOHOR - - - - - - - - - - KEDAH - 2 1 - 2 - - - - 5 PERSEKUTUAN 7 5 26 38 8 - - - (13) 97 PERAK - 3 - - - - - - - 3 PERLIS - - 1 2 - - - - - 3 PULAU PINANG - 2 2 1 2 - - - - 7 TERENGGANU - - 8 12 1 - - - - 21 NEGERI SEMBILAN 1 - 1 - 1 - - - - 3 PAHANG - - 8 5 2 - 1 - - 16 www.kkr.gov.my 33
 34. 34. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (i) Inisiatif (…samb) NEGERI KKR JKR CIDB LLM KESATUAN JUMLAH P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK MELAKA 1 - - - 1 - - - - 2 SELANGOR 1 3 1 - - - - - - 5 KELANTAN - - 1 8 - - - - - 9 SABAH - - - - - - - - - - SARAWAK - - - - - - - - - - W. PERSEKUTUAN 2 3 3 - 8 - 3 - 2 21 JUMLAH 12 18 52 66 25 - 4 - 15 192 JUMLAH 192 CALON KESELURUHAN www.kkr.gov.my 34
 35. 35. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (i) Inisiatif (…samb)  Tahun 2008 : Jumlah pencalonan bagi penerimaan Pingat / Bintang adalah 131 calon seperti berikut: NEGERI KKR JKR CIDB LLM KESATUAN JUM P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK JOHOR - - - - - - - - - - KEDAH - - - - - - - - - - PERSEKUTUAN - - - - - - - - - - PERAK - - - - - - - - - - PERLIS 1 1 4 1 - - - - - 7 PULAU PINANG 3 - 4 16 2 - 1 4 3 33 TERENGGANU 1 3 15 8 2 2 - - - 31 NEGERI SEMBILAN 1 3 9 11 2 1 1 5 - 33 PAHANG 1 - 10 4 1 3 1 - - 20 www.kkr.gov.my 35
 36. 36. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (i) Inisiatif (…samb) NEGERI KKR JKR CIDB LLM LAIN-LAIN JUM P&P SOK P&P SOK P&P SOK P&P SOK MELAKA 3 - 2 - 1 - - 1 - 7 SELANGOR - - - - - - - - - - KELANTAN - - - - - - - - - - SABAH - - - - - - - - - - SARAWAK - - - - - - - - - - W. PERSEKUTUAN - - - - - - - - - - JUMLAH 10 7 44 40 8 6 3 10 3 131 JUMLAH 131 CALON KESELURUHAN www.kkr.gov.my 36
 37. 37. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (ii) Tahap Liputan Tahap liputan program pengiktirafan KKR adalah menyeluruh melibat keseluruhan organisasi KKR. Anugerah-anugerah lain khusus untuk mengiktiraf dan menghargai anggota adalah seperti berikut :  Anugerah Tokoh Kerja Raya 2007 BIL NAMA / JAWATAN / GRED TEMPAT BERTUGAS 1 DATUK IR MD AMIR BIN KASSIM BAHAGIAN PERANCANG JURUTERA AWAM GRED UTAMA C JALAN, KKR www.kkr.gov.my 37
 38. 38. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.4 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PELAKSANAAN (ii) Tahap Liputan (…samb)  Anugerah Khas Y.B. Menteri Kerja Raya 2007 BIL NAMA / JAWATAN / GRED TEMPAT BERTUGAS 1 TN HJ SALEHUDDIN BIN HJ JAWATI BAHAGIAN KAWALSELIA PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 PENYENGGARAAN, KKR 2 AR NIK NAZIMAH BINTI NIK ISMAIL CAWANGAN ARKITEK IP JKR ARKITEK GRED J54 KL 3 EN. MOHAMAD RAFIE BIN RAMLI JKR DAERAH KEMAMAN, JURUTEKNIK AWAM GRED J17 TERENGGANU 4 EN. MOHAMED BIN ALI JKR DAERAH DUNGUN, JURUTEKNIK AWAM GRED J17 TERENGGANU 5 EN. MAT JUSOH BIN SALLEH JKR DAERAH DUNGUN, JURUTEKNIK AWAM GRED J17 TERENGGANU 6 EN. NAGAMUTHU A/L PONNUSAMY JKR WLAYAH PERSEKUTUAN PEKERJA RENDAH AWAM R1 KUALA LUMPUR www.kkr.gov.my 38
 39. 39. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN NILAI DAN ETIKA PENGURUSAN NILAI DAN ETIKA PENGURUSAN NILAI DAN ETIKA www.kkr.gov.my 39
 40. 40. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) USAHA-USAHA MENINGKATKAN KEUTUHAN PENGURUSAN (i) Mekanisme/Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)  Ditubuhkan pada tahun 2000 bertujuan untuk memantapkan lagi keutuhan sistem pengurusan pentadbbiran.  Pelaksanaan penambahbaikan yang dilaporkan dalam JKP adalah menyeluruh melibatkan semua Bahagian-Bahagian di KKR dan agensi.  Pelaporan pelaksanaan program/aktiviti keutuhan berdasarkan terma rujukan JKP dibuat setiap suku tahun. www.kkr.gov.my 40
 41. 41. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) USAHA-USAHA MENINGKATKAN KEUTUHAN PENGURUSAN (ii) Laporan JKP dikemukakan ke BPR Tahun 2007 Bil Minit Mesyuarat JKP/Laporan Tarikh Tarikh Hantar Kemajuan Aktiviti Keutuhan Mesyuarat ke BPR KKR 1 Bil. 1/2007 20 Mac 2007 14 Mei 2007 2 Bil. 2/2007 19 Jun 2007 27 Ogos 2007 3 Bil. 3/2007 17 Sep 2007 27 Nov 2007 4 Bil. 4/2007 13 Dis 2007 31 Jan 2008 Kekerapan Mesyuarat JKP adalah 4 kali setahun www.kkr.gov.my 41
 42. 42. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) USAHA-USAHA MENINGKATKAN KEUTUHAN PENGURUSAN (ii) Laporan JKP dikemukakan ke BPR Tahun 2008 (…samb) Bil Minit Mesyuarat JKP/ Tarikh Mesyuarat Tarikh Hantar Laporan Kemajuan Aktiviti ke BPR Keutuhan KKR 1 Bil. 1/2008 15 April 2008 22 Mei 2008 2 Bil. 2/2008 9 Julai 2008 Ogos 2008 3 Bil. 3/2008 16 Sept 2008 Oktober 2008 4 Bil. 4/2008 16 Dis 2008 Januari 2009 www.kkr.gov.my 42
 43. 43. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) USAHA-USAHA MENINGKATKAN KEUTUHAN PENGURUSAN (iii) Program-program kesedaran / pencegahan yang dilaksanakan adalah seperti berikut:  Slot ceramah Peraturan-Peraturan Pegawai- Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) melalui Kursus-kursus Induksi yang diadakan sepanjang tahun. Tahun 2007 : 12 Siri Kursus Induksi Tahun 2008 : 10 Siri Kursus Induksi  Kursus Kecemerlangan Kerjaya Siri I pada 15-18 Julai 2007 di Hotel Le Paris, Port Dickson  Ceramah Budaya Kerja Kelas Pertama pada 20 September 2007 di Bilik Gerakan KKR www.kkr.gov.my 43
 44. 44. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) USAHA-USAHA MENINGKATKAN KEUTUHAN PENGURUSAN (iii) Program-program kesedaran / pencegahan yang dilaksanakan adalah seperti berikut: (…samb)  Kursus Menangani Pekerja Bermasalah pada 21 – 22 November 2007 di Bilik Gerakan Tingkat 6, KKR  Kursus Kecemerlangan Kerjaya Siri II pada 26 – 28 November 2007 di Dewan Tan Sri Mahfoz, KKR  Ceramah Integriti Dalam Peningkatan Kualiti – Hadiah dan Rasuah oleh Timbalan Ketua Pengarah II BPR pada 4 Disember 2007  Kursus Memperkasakan Jati Diri pada 29 – 30 April 2008 di Bilik Gerakan KKR  Kursus Pemantapan Profesionalisme pada 26 – 27 Jun 2008 www.kkr.gov.my 44
 45. 45. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN AUDIT NILAI (i) Peratus nilai komposit Bil Indeks Poin Pemberat Hasil Catatan 1 Rekod 68.78 1.0 68.78 Amalan Nilai 2 Indeks Nilai - - ** Indeks Ideal belum diperolehi 3 Indeks Nilai - - ** Indeks Peribadi belum diperolehi 4 Indeks Nilai - - ** Indeks Organisasi belum diperolehi 5 Maklumbalas 75.00 1.5 112.50 Pelanggan www.kkr.gov.my 45
 46. 46. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN AUDIT NILAI (i) Peratus nilai komposit (…samb) Perkiraan Indeks Nilai Ideal, Indeks Nilai Peribadi dan Indeks Nilai Organisasi hanya boleh diperolehi apabila semua 200 responden terpilih selesai menjawab soal selidik yang disediakan oleh JPA secara online. Proses ini masih lagi belum dilaksanakan kerana kod akses Sistem Audit Nilai masih lagi belum diperolehi daripada JPA. www.kkr.gov.my 46
 47. 47. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN TATATERTIB Lembaga Tatatertib akan bersidang berdasarkan kes-kes tatatertib yang dilaporkan. Sehingga Jun 2008, Lembaga Tatatertib Kementerian Kerja Raya telah mengadakan 5 mesyuarat seperti berikut:- Bil Lembaga Tatatertib Tarikh Mesyuarat Bilangan Kes 1. Lembaga Tatatertib Kumpulan 30 Januari 2008 2 Sokongan (No.1C) Bil. 1/2008 2. Lembaga Tatatertib Kumpulan 18 Februari 2008 1 Sokongan (No.1A) Bil. 1/2008 3. Lembaga Tatatertib Kumpulan 14 Mei 2008 2 Sokongan (No.1C) Bil. 2/2008 4. Lembaga Tatatertib Kumpulan 23 Jun 2008 3 Sokongan (No.1B) Bil. 1/2008 5. Lembaga Tatatertib Kumpulan 23 Jun 2008 1 Sokongan (No.1A) Bil. 2/2008 www.kkr.gov.my 47
 48. 48. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGURUSAN TATATERTIB (i) Tempoh penyelesaian kes tatatertib Bagi kes-kes tatatertib biasa ialah 3 hingga 6 bulan. (ii) Peratus kes-kes tatatertib tertunggak Tahun 2007, sebanyak 12% kes tatatertib yang tertunggak (2 kes daripada 17 kes). Kes-kes ini masih dalam tindakan memandangkan siasatan lanjut sedang diambil sebelum Lembaga Tatatertib bersidang. www.kkr.gov.my 48
 49. 49. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.5 (d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGISYTIHARAN HARTA (i) Peratus pengisytiharan harta • 98% warga Kerja Raya telah mengisytiharkan harta • Baki 2% merupakan lantikan baru dan pegawai/ kakitangan tersebut telah pun dimaklumkan www.kkr.gov.my 49
 50. 50. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI PROGRAM PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI KAUNSELING/MOTIVASI www.kkr.gov.my 50
 51. 51. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI (i) Mekanisme program kaunseling/rakan pembimbing  Kementerian mempunyai mekanisme untuk melaksanakan program kaunseling / motivasi dengan melantik 50 orang pegawai dari setiap bahagian KKR sebagai rakan pembimbing.  Unit Psikologi & Kaunseling KKR juga dalam proses perbincangan untuk merancang mewujudkan K- siber yang dijangka akan dilancarkan penghujung bulan Ogos. www.kkr.gov.my 51
 52. 52. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI (ii) Pelaksanaan program-program kaunseling Bil Program / Aktiviti Tarikh Tempat Catatan 1 Outreach Januari KKR Mengedarkan brochure psikologi & kaunseling serta membuat hebahan di portal KKR bagi memperkenalkan psikologi & kaunseling kepada warga kerja KKR 2 Ceramah : Kaunseling 14/02/08 Dewan Tan Sri Memperkenalkan psikologi & & Ketrampilan Mahfoz Khalid, kaunseling kepada seluruh Individu Berwibawa Blok C, warga kerja KKR Kementerian Kerja Raya 3 Ceramah Induksi : 17/02/08 Suria Cherating Ceramah telah diadakan Kaunseling dan Beach Resort, kepada peserta induksi KKR Kepimpinan Pahang dari kumpulan perkhidmatan Pengurusan & Profesional www.kkr.gov.my 52
 53. 53. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI (ii) Pelaksanaan program-program kaunseling (…samb) Bil Program / Aktiviti Tarikh Tempat Catatan 4 Pemantauan Pegawai 04/08 KKR & JKR Menghantar surat pemantauan & Kakitangan pegawai & kakitangan kepada Bermasalah KKR dan JKR 5 Taklimat Rakan 05/08 Bilik Mesy. En Riziandy dijemput untuk Pembimbing Melati, Tingkat memberi taklimat kepada ahli- Perkhidmatan Awam 6, KKR ahli AKRAM yang baru dilantik 6 Kajian Kepuasan 05/08 KKR Kajian selidik kepuasan bekerja Bekerja Di Kalangan diedarkan kepada warga kerja Wargakerja KKR KKR untuk mengetahui tahap kepuasan kerja, hubungan dengan pegawai kanan, rakan sekerja dll www.kkr.gov.my 53
 54. 54. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM KAUNSELING/MOTIVASI (ii) Pelaksanaan Program-Program Kaunseling (…samb) Bil Program / Aktiviti Tarikh Tempat Catatan 7 Buletin Psikologi Jun 2008 KKR Diterbitkan buat pertama kali & Kaunseling untuk keluaran Jun 2008 sebagai santapan minda warga kerja KKR 8 Sesi Kaunseling Feb – Jun KKR Sebanyak 6 kes telah dikendalikan dan klien datang secara sukarela dan 1 kes telah dirujuk oleh Ketua Bahagian www.kkr.gov.my 54
 55. 55. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Motivasi Bil Program / Aktiviti Tarikh Tempat 1 Kursus Pengurusan Stress dan 28/07/07 Dewan Tan Sri Kemarahan Mahfoz, KKR 2 Kursus Motivasi Membudayakan 27-28/09/07 KKR Etika dan Integriti 3 Kursus Motivasi Membudayakan 27-28/09/07 KKR Etika dan Integriti 4 Ceramah Motivasi Siri Keibubapaan 4-5/10/07 Tingkat 6, Blok A, KKR 5 Kursus Team Building 11-14/11/08 Dusun Eco Resort www.kkr.gov.my 55
 56. 56. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Motivasi (…samb) Bil Program / Aktiviti Tarikh Tempat 6 Kursus Menangani Pekerja 21-14 /11/08 Bilik Gerakan, Tkt. 6, Bermasalah KKR 7 Kursus Motivasi Peningkatan Kualiti 26-28/12/07 Dewan Tan Sri Mahfoz, Diri KKR 8 Executive Talks : Anda Adalah 14/03/08 Dewan Tan Sri Mahfoz, Juara KKR 9 Kursus Bina Semangat Kendiri 6-8/06/08 Agrotek Garden Resort, Hulu Langat 10 Semangat Berpasukan Kerjaya 9–12 Jun 08 Kalumpang Resort & Cemerlang” Trainning Centre, Hulu Selangor www.kkr.gov.my 56
 57. 57. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Pencegahan : Pemantauan Kakitangan Bermasalah KKR & JKR (…samb) BIL KKR / JKR BAHAGIAN/CAWANGAN JUMLAH 1 JKR NEGERI KEDAH JKR KEDAH 11 TKT 5, BANGUNAN SULTAN ABD HALIM, JLN SULTAN BADLISHAH, 05582 ALOR STAR, KEDAH 2 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, 8 CAWANGAN KEJURUTERAAN TKT 15, CENTRE POINT NORTH THE AWAM, STRUKTUR DAN BOULEVARD, MID VALLEY CITY, JAMBATAN LINGKARAN SYED PUTRA,59200 KL 3 JABATAN KERJA RAYA M’SIA, 15 CAWANGAN KERJA KOMPLEKS KERJA RAYA, BLOK B, TKT BANGUNAN AM 8-13, JLN SULTAN SALAHUDDIN,KL 4 JABATAN KERJA RAYA NEGERI 16 SEMBILAN, TKT 2 BLOK A, WISMA BAHAGIAN PERANCANGAN NEGERI, KARUNG BERKUNCI NO 14, KORPORAT 70990 SEREMBAN www.kkr.gov.my 57
 58. 58. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Pencegahan : Pemantauan Kakitangan Bermasalah KKR & JKR (…samb) BIL KKR / JKR BAHAGIAN/CAWANGAN JUMLAH 5 JABATAN KERJA RAYA M’SIA, 7 TKT 11-14, MENARA TUN ISMAIL CAWANGAN ARKITEK MOHD ALI, JLN RAJA LAUT,50582 KL 6 JABATAN KERJA RAYA M’SIA CAWANGAN KEJURUTERAAN 7 TAMAN ENGLAND, 70400 SEREMBAN ELEKTRIK 7 JABATAN KERJA RAYA, 8 PEJABAT JURUTERA DAERAH, KOMPLEKS KERAJAAN, DAERAH KUALA PILAH 72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN 8 PEJABAT PENGARAH KERJA RAYA 3 JKR TERANGGANU 20200 KUALA TERENGGANU 9 JABATAN KERJA RAYA M’SIA CAWANGAN PENGURUSAN 3 TKT 10, BLOK F, IBU PEJABAT JKR SENGGARA FASILITI JLN SULTAN SALAHUDDIN,50580 KL JALAN www.kkr.gov.my 58
 59. 59. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Pencegahan : Pemantauan Kakitangan Bermasalah KKR & JKR (…samb) BIL KKR / JKR BAHAGIAN/CAWANGAN JUMLAH 10 JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN, 5 TKT BLOK A, WISMA NEGERI, BAHAGIAN PENTADBIRAN KARUNG BERKUNCI NO 14, & KEWANGAN 70990 SEREMBAN 11 JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN, BAHAGIAN 12 TKT BLOK A, WISMA NEGERI, KARUNG PERANCANGAN BERKUNCI NO 14, 70990 SEREMBAN KORPORAT 12 PEJABAT JURUTERA DAERAH, JKR LARUT, 2 DAERAH TAIPING MATANG & SELAMA, 34000 TAIPING, PRK 13 PEJABAT JURUTERA DAERAH, JKR PERAK 2 TENGAH, 32610 BNDR BARU SERI DAERAH PERAK TENGAH ISKANDAR, PERAK 14 PEJABAT JURUTERA DAERAH, JKR HULU 5 DAERAH HULU PERAK PERAK, 33300 GERIK, PERAK www.kkr.gov.my 59
 60. 60. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Pencegahan : Pemantauan Kakitangan Bermasalah KKR & JKR (…samb) BIL KKR / JKR BAHAGIAN/CAWANGAN JUMLAH 15 JABATAN KERJA RAYA 12 JKR KUALA SELANGOR 45000 KUALA SELANGOR 16 KEMENTERIAN KERJA RAYA M’SIA BAH. PERANCANG JALAN 6 17 PEJABAT JURUTERA DAERAH 6 JABATAN KERJA RAYA, DAERAH KUALA PILAH KOMPLEK KERAJAAN,72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN 18 JABATAN KERJA RAYA M’SIA 2 IBU PEJABAT JKR, TKT 9, 12-15 MAJU CAWANGAN KERJA TOWER, PETI SURAT 10- 02 1001, PENDIDIKAN JLN SULTAN ISMAIL,50520 KL 19 JABATAN KERJA RAYA, 2 CAWANGAN TKT 12, BLOK F, IBU PEJABAT JKR, KEJURUTERAAN CERUN JLN SULTAN SALAHUDDIN, KL www.kkr.gov.my 60
 61. 61. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM MOTIVASI/PENCEGAHAN  Program Pencegahan : Pemantauan Kakitangan Bermasalah KKR & JKR (…samb) BIL KKR / JKR BAHAGIAN/CAWANGAN JUMLAH 20 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN KEWANGAN MALAYSIA 1 21 PEJABAT PENGARAH KERJA RAYA JKR NEGERIN TERENGGANU TERENGGANU, 4 TKT 12, WISMA NEGERI, JLN PEJABAT, 20200 KUALA TERENGGANU 22 JABATAN KERJA RAYA PERLIS JKR NEGERI PERLIS KM 3 JLN RAJA SYED ALWI 34 01000 KANGAR 23 PEJABAT PENGARAH, JKR NEGERI PERAK 7 JKR PERAK, JLN PANGLIMA BUKIT (kakitangan GANTANG WAHAB, 30000 IPOH persekutuan) 24 JABATAN KERJA RAYA M’SIA 2 CAWANGAN KONTRAK & ARAS 14-18 MENARA TIMA, NO 25, UKUR BAHAN JLN RAJA LAUT,50582 KL www.kkr.gov.my 61
 62. 62. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Aplikasi psikologi seperti “stress inventory” dengan kaedah Likert Scale telah diaplikasikan kepada 80 orang warga BPSM KKR bagi mengenalpasti tahap tekanan responden. Hasil analisa strategi menangani tekanan adalah seperti berikut : www.kkr.gov.my 62
 63. 63. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI BIL KRITERIA CEMERLANG BAIK MEMUASKAN LEMAH 1 Strategi yang paling berkesan dalam 30% 68 % 2% 0 menangani tekanan 2 Strategi menangani tekanan yang 0 40 % 55 % 5% tidak akan dicuba 3 Strategi menangani tekanan yang 20 % 61 % 19 % 0 ingin dicuba 4 Strategi menangani tekanan yang 11.5 % 70.5 % 14.1 % 0 dianggap tidak berkaitan 5 Cara responden mempelajari strategi 37.2 % 56.4 % 3.85 % 0 menangani tekanan 6 Strategi menghadapi tekanan yang 57 % 43 % 0 0 berlandaskan agama 7 Cara responden berubah dan mencari 30 % 64 % 6% 0 perubahan www.kkr.gov.my 63
 64. 64. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Kebolehan Menangani Tekanan MEMUASKAN 2% CEMERLANG 30% BAIK 68% www.kkr.gov.my 64
 65. 65. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Perkara-perkara yang akan dijauhi untuk menangani tekanan LEMAH 5% BAIK 40% MEMUASKAN 55% www.kkr.gov.my 65
 66. 66. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Kebolehan mencuba mencari alternatif lain dalam menangani tekanan MEMUASKAN 19% CEMERLANG 20% BAIK 61% www.kkr.gov.my 66
 67. 67. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Kebolehan menangani tekanan melalui perkara yang tidak berkaitan MEMUASKAN CEMERLANG 15% 12% BAIK 73% www.kkr.gov.my 67
 68. 68. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Kebolehan mempelajari strategi menangani tekanan MEMUASKAN 4% CEMERLANG 40% BAIK 56% www.kkr.gov.my 68
 69. 69. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Kebolehan menghadapi tekanan yang berlandaskan agama BAIK 43% CEMERLANG 57% www.kkr.gov.my 69
 70. 70. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Cara responden berubah dan mencari perubahan MEMUASKAN 6% CEMERLANG 30% BAIK 64% www.kkr.gov.my 70
 71. 71. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Strategi menangi tekanan: • Berbincang tugasan dengan pegawai kanan & rakan sekerja • Membaca buku-buku yang dapat merehatkan mindan dan mengurangkan tekanan kerja • Berkongsi masalah • Mengubah sikap negatif kepada sikap positif • Menerima kesalahan diri dan orang lain www.kkr.gov.my 71
 72. 72. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI Strategi menangi tekanan : (…samb) • Mendapatkan bantuan jika terdapat sebarang kesulitan dalam melakukan tugas • Solat, zikir, muhasabah diri bagi yang beragama Islam • Mendapatkan khidmat kaunseling • Menghadiri seminar dan kursus • Mencari alternatif yang bermanfaat bagi mengelakkan tekanan www.kkr.gov.my 72
 73. 73. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.6(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) APLIKASI PSIKOLOGI  Hasil Kajian : Responden yang didapati lemah dalam menangani tekanan: • Diberikan khidmat kaunseling • Menjalani terapi yang dianggap dapat membantu responden menghadapi tekanan • Disarankan menghadiri kursus : antara kursus yang telah diberikan kepada 40 warga KKR ialah Kursus Psikologi yang telah diadakan pada 9-12 Jun bertempat di Kalumpang Resort & Trainning Centre, Hulu Selangor www.kkr.gov.my 73
 74. 74. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.7 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MAKLUMAT SUMBER MANUSIA MAKLUMAT SUMBER MANUSIA MAKLUMAT SUMBER MANUSIA www.kkr.gov.my 74
 75. 75. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.7(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGEMASKINIAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN Maklumat dalam Buku perkhidmatan anggota sentiasa dikemaskini mengikut perubahan-perubahan yang berlaku seperti pergerakan gaji tahunan, pemangkuan, penanggungan kerja dan lain-lain. Sebagai inisiatif satu program bersama pelanggan dilaksanakan mengikut Bahagian untuk menyemak buku rekod perkhidmatan masing-masing. www.kkr.gov.my 75
 76. 76. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.7 (b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PERATUS PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS  Bagi pengemaskinian maklumat HRMIS, Modul Data Perjawatan dan Modul Pengurusan Rekod Peribadi peratusan dikemaskini di KKR adalah 100%.  Data Pengurusan Rekod Peribadi adalah diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai secara Online Melalui Aplikasi HRMIS (eGL). www.kkr.gov.my 76
 77. 77. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A3.7 (C) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENGGUNAAN MAKLUMAT STRATEGIK SUMBER MANUSIA  Melalui modul pengurusan rekod peribadi maklumat seperti jantina, skim perkhidmatan, tahap pendidikan dan maklumat keluarga digunapakai untuk tujuan pelaporan kepada pihak pengurusan atasan.  Mengenai maklumat-maklumat strategik sumber manusia seperti perancangan sumber manusia, pengambilan, penempatan dan pertukaran, pihak unit HRMIS JPA memaklumkan bahawa ia akan digunakan pada tahun hadapan. Tarikh penguatkuasaan akan diberitahu kelak. www.kkr.gov.my 77

×