Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KKR Kriteria B - Perkhidmatan Teras

1,540 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

KKR Kriteria B - Perkhidmatan Teras

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PERKHIDMATAN TERAS KKR PERKHIDMATAN TERAS KKR PROGRAM PENSWASTAAN PROGRAM PELAKSANAAN PENYENGGARAAN JALAN PROJEK PEMBANGUNAN JALAN PERSEKUTUAN DAN BANGUNAN PERSEKUTUAN GUNASAMA PERSEKUTUAN SA NAAN P N PELAK EM A GA NT AU C AN AN N RA BPJ, BPP PE BKS, BPB PE RA AN (O NIL GGA UT AI EN CO AN Y ME PE N ) PROGRAM PENYERTAAN USAHAWAN BUMIPUTERA DI DALAM INDUSTRI PEMBINAAN www.kkr.gov.my 2
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) N JKR MENINGKATKAN SANAA P N PELAK EM LLM KUALITI AN GA TA CIDB HIDUP RAKYAT CAN UA N PSO PSDC AN BPJ, BPP PER LJM MENJANA BKS, BPB LAM PE NI R A AN PERTUMBUHAN LA GGA LJBM EKONOMI NEGARA IA YEN N PEN 1. Program pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur khususnya Jalan Persekutuan; IMPAK IMPAK 2. Program penyenggaraan jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan yang diswastakan; PSO KKR 3. Program penyertaan usahawan Bumiputera di dalam Perancangan dan pelaksanaan industri pembinaan jalan Persekutuan yang bersepadu serta mengikut jadual, skop, kos, spesifikasi dan standard yang ditetapkan Perancangan Strategik Perancangan Strategik Penyenggaraan jalan Persekutuan Sumber Manusia Teknologi Maklumat dan Bangunan Gunasama PELAN Persekutuan yang mematuhi Strategi Kewangan TINDAKAN perjanjian konsesi Strategi Auditan Dalaman & Akaun BAHAGIAN Strategi Pemantauan Penglibatan aktif Strategi Perundangan Agensi kontraktor/pemborong/pembekal & Kemahiran Bumiputera di dalam industri pembinaan negara. Strategi Hubungan Strategi Pentadbiran Antarabangsa & Profesional AKTIVITI SOKONGAN KKR OUTPUT OUTPUT www.kkr.gov.my 3
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN JALAN PERSEKUTUAN www.kkr.gov.my 4
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B1: PROSES PENGGUBALAN PROGRAM PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA PELANGGAN KEMENTERIANPELANGGAN KEMENTERIAN STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIANPELANGGAN KEMENTERIAN STAKEHOLDERS/ 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR ii. PROGRAM MEMBERI FOKUS ISU STRATEGIK iii. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. REAKTIF 1. REAKTIF 2. PROAKTIF 2. PROAKTIF www.kkr.gov.my 5
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM Dasar Wawasan Negara bagi mencapai taraf Dasar Wawasan Negara bagi mencapai taraf negara maju pada tahun 2020 seperti yang negara maju pada tahun 2020 seperti yang digariskan dalam Rangka Rancangan Jangka digariskan dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-3 (RRJP3) dan Misi Nasional Panjang Ke-3 (RRJP3) dan Misi Nasional Menjalankan Kajian Pembangunan Rangkaian Menjalankan Kajian Pembangunan Rangkaian Jalanraya (HNDP). Jalanraya (HNDP). Penyediaan Buku Blue Print Perlaksanaan Penyediaan Buku Blue Print Perlaksanaan Rangkaian Jalanraya Dalam RMK-9. Rangkaian Jalanraya Dalam RMK-9. www.kkr.gov.my 6
 6. 6. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN PELANGGAN KEMENTERIAN Top Down Input  Arahan Kabinet  UPE, JPM  Keperluan Pelan Induk Pembangunan Jalanraya (HNDP) Kajian Fisibiliti Program Pembangunan Unit Jalan Persekutuan Dalam Perancang Rancangan Malaysia Lima Ekonomi Tahun Kajian Fisibiliti Bottom Up Input  Permohonan Kerajaan Negeri  Permohonan Swasta  Aduan-aduan awam  Permohonan wakil-wakil penduduk/wakil rakyat www.kkr.gov.my 7
 7. 7. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME Aspek Ekonomi: Aspek Ekonomi: Contoh --Peningkatan pendapatan Contoh Peningkatan pendapatan penduduk penduduk Aspek Sosial: Aspek Sosial: Contoh --Peningkatan kemudahan Contoh Peningkatan kemudahan Aspek kejuruteraan: Aspek kejuruteraan: Contoh --Pengurangan kemalangan Contoh Pengurangan kemalangan www.kkr.gov.my 8
 8. 8. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR PENGGUNA JALAN RAYA PENGGUNA JALAN RAYA  Kenderaan persendirian  Kenderaan persendirian  Kenderaan perdagangan  Kenderaan perdagangan  Pengangkutan Awam  Pengangkutan Awam  Pejalan Kaki  Pejalan Kaki www.kkr.gov.my 9
 9. 9. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM ––PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT 5. PROGRAM PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR DASAR Teras 4 Misi Nasional – meningkatkan Teras 4 Misi Nasional – meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup tahap dan kemampanan kualiti hidup melalui: melalui:  peningkatan keselamatan jalan raya  peningkatan keselamatan jalan raya  peningkatan aksesbiliti kepada  peningkatan aksesbiliti kepada pembangunan bandar dan luar bandar pembangunan bandar dan luar bandar  peningkatan aksesbiliti kepada  peningkatan aksesbiliti kepada pembangunan koridor pembangunan koridor  peningkatan keupayaan jalan raya  peningkatan keupayaan jalan raya  peningkatan keselesaan pengguna jalan  peningkatan keselesaan pengguna jalan raya raya www.kkr.gov.my 10
 10. 10. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM ––PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT 5. PROGRAM PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR DASAR Teras 5 Misi Nasional – mengukuhkan Teras 5 Misi Nasional – mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan melalui: keupayaan institusi dan pelaksanaan melalui:  peningkatan kecekapan sistem  peningkatan kecekapan sistem penyampaian penyampaian  penambahbaikan kualiti hidup kakitangan  penambahbaikan kualiti hidup kakitangan www.kkr.gov.my 11
 11. 11. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1  Perancangan – Kajian HNDP  Blue Print Pembangunan Pelaksanaan Rangkaian Jalanraya Malaysia  Kajian Separuh 4 Penggal RMLT 2 Penilaian outcome/ kajian Pelaksanaan impak 3 Pemantauan www.kkr.gov.my 12
 12. 12. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) II. ADAKAH PROGRAM PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN MEMBERI FOKUS KEPADA ISU STRATEGIK Memperkukuhkan rangkaian jalan raya dalam koridor Memperkukuhkan rangkaian jalan raya dalam koridor Memperbaiki hubungan rangkaian jalan raya bagi meningkatkan Memperbaiki hubungan rangkaian jalan raya bagi meningkatkan pembangunan antara koridor pembangunan antara koridor Mempertingkatkan perhubungan antara pantai timur dan barat Mempertingkatkan perhubungan antara pantai timur dan barat Mempertingkatkan aksesibiliti di antara wilayah pembangunan Mempertingkatkan aksesibiliti di antara wilayah pembangunan Mempertingkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya Mempertingkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya Melengkapkan rangkaian TransBorneo dan menyediakan akses Melengkapkan rangkaian TransBorneo dan menyediakan akses ke kawasan pertanian dan stesen janakuasa elektrik ke kawasan pertanian dan stesen janakuasa elektrik www.kkr.gov.my 13
 13. 13. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) III. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. REAKTIF 1. REAKTIF Melaksanakan arahan-arahan Kerajaan Melaksanakan arahan-arahan Kerajaan Mengambil tindakan ke atas semua aduan Mengambil tindakan ke atas semua aduan 2. PROAKTIF 2. PROAKTIF Menjalankan kajian-kajian kemungkinan Menjalankan kajian-kajian kemungkinan www.kkr.gov.my 14
 14. 14. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B2: PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM www.kkr.gov.my 15
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B2: PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM a/b(i): PENENTUAN SASARAN & TAHAP PENCAPAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM Bil. KPI TAHAP PENCAPAIAN (sehingga jun 2008) 1 Pencapaian 85% sasaran Indeks Pembangunan Jalan (Road Development Index, RDI Jalan Persekutuan) iaitu 25.0% 0.23 (sasaran RDI 2008 = 0.27, oleh itu 85% dari 0.27 = 0.23). 2 Memastikan Peruntukan Pembangunan dibelanjakan 46.2% melebihi 95%. 3 Memastikan bilangan Projek Sakit Dalam Pembinaan kurang 3% daripada Jumlah Keseluruhan Projek 0% dalam tahun semasa. 4 Memastikan Bilangan Projek Lewat Jadual Dalam Pembinaan kurang 5% daripada Jumlah Keseluruhan 1.7% Projek dalam tahun semasa. www.kkr.gov.my 16
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN www.kkr.gov.my 17
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 1. SISTEM APLIKASI ICT :: 1. SISTEM APLIKASI ICT SPP II, SKALA, Executive Information System (EIS) SPP II, SKALA, Executive Information System (EIS) 2. JAWATANKUASA MESYUARAT 2. JAWATANKUASA MESYUARAT 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) (JTPK) 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek RMKe-9 (JKPPP) Projek-Projek RMKe-9 (JKPPP) 3. Mesyuarat Pemantauan Projek-Projek Berstatus Lewat Jadual 3. Mesyuarat Pemantauan Projek-Projek Berstatus Lewat Jadual dan Sakit dan Sakit 3. LAWATAN //LAPORAN TAPAK 3. LAWATAN LAPORAN TAPAK www.kkr.gov.my 18
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian 1. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) (JTPK) Tahun 2007 – sebanyak 12 mesyuarat telah diadakan. Tahun 2008 – sehingga Jun, 6 mesyuarat telah diadakan (50%), dan dijangka sebanyak12 mesyuarat akan diadakan sehingga Disember. www.kkr.gov.my 19
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek- 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek- Projek RMKe-9 yang telah diadakan tahun 2007 (JKPPP) Projek RMKe-9 yang telah diadakan tahun 2007 (JKPPP) No Bilangan Tarikh Mesyuarat No Bilangan Tarikh Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat 1 1/2007 15 Februari 2007 11 11/2007 20 Julai 2007 2 2/2007 9 Mac 2007 12 12/2007 3 Ogos 2007 3 3/2007 23 Mac 2007 13 13/2007 17 Ogos 2007 4 4/2007 6 April 2007 14 14/2007 7 September 2007 5 5/2007 27 April 2007 15 15/2007 28 September 2007 6 6/2007 11 Mei 2007 16 16/2007 11 Oktober 2007 7 7/2007 25 Mei 2007 17 17/2007 26 Oktober 2007 8 8/2007 8 Jun 2007 18 18/2007 16 November 2007 9 9/2007 22 Jun 2007 19 19/2007 30 November 2007 10 10/2007 6 Julai 2007 20 20/2007 14 Disember 2007 21 21/2007 28 Disember 2007 www.kkr.gov.my 20
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek 2. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek RMKe-9 Tahun 2008 (JKPPP) RMKe-9 Tahun 2008 (JKPPP) No Bilangan Tarikh No Bilangan Tarikh Mesyuarat Mesyuarat 1 1/2008 8 Januari 2008 13 13/2008 25 Julai 2008 2 2/2008 25 Januari 2008 14 14/2008 3 Ogos 2008 3 3/2008 15 Februari 2008 15 15/2008 14 Ogos 2008 4 4/2008 29 Februari 2008 16 16/2008 22 Ogos 2008 5 5/2008 14 Mac 2008 17 17/2008 5 September 2008 6 6/2008 28 Mac 2008 18 18/2008 26 September 2008 7 7/2008 10 April 2008 19 19/2008 8 Oktober 2008 8 8/2008 30 April 2008 20 20/2008 24 Oktober 2008 9 9/2008 13 Mei 2008 21 21/2008 7 November 2008 10 10/2008 6 Jun 2008 22 22/2008 28 November 2008 11 11/2008 24 Jun 2008 23 23/2008 11 Disember 2008 12 12/2008 11 Julai 2008 24 24/2008 26 Disember 2008 www.kkr.gov.my 21
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 3. Mesyuarat Pemantauan Projek-Projek Berstatus Lewat Jadual dan 3. Mesyuarat Pemantauan Projek-Projek Berstatus Lewat Jadual dan Sakit Sakit No. Bilangan Mesyuarat Tarikh 1 1/2008 7 Mac 2008 2 2/2008 17 Jun 2008 3 3/2008 22 Julai 2008 www.kkr.gov.my 22
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN 4. Mesyuarat Tapak Projek dan Lawatan Pemantauan Projek 4. Mesyuarat Tapak Projek dan Lawatan Pemantauan Projek BIL 2008 ZON BIL 2007 (sehingga Jun) Utara 11 4 Tengah 10 4 Timur 16 7 Selatan 19 4 Sarawak 14 4 Sabah 16 4 JUMLAH 86 27 www.kkr.gov.my 23
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Jawatankuasa / Mesyuarat Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Ketua Setiausaha Kementerian (JTPK) Kementerian Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Ketua Setiausaha Projek-Projek Pembangunan RMKe-9 (JKPPP) Kementerian Mesyuarat Pemantauan Projek-Projek Berstatus Timbalan Menteri Lewat Jadual dan Sakit Kerja Raya Mesyuarat Tapak Projek dan Lawatan Pemantauan Pegawai Penguasa Projek JKR dan pegawai KKR www.kkr.gov.my 24
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM i. MEKANISME ii. KAJIAN SEMULA iii. KAJIAN IMPAK iv. TINDAKAN SUSULAN www.kkr.gov.my 25
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM i. MEKANISME Arahan Pekeliling ICU Bil. 3/2005 – – Penilaian Arahan Pekeliling ICU Bil. 3/2005 –Penilaian Arahan Pekeliling ICU Bil. 3/2005 – Penilaian Arahan Pekeliling ICU Bil. 3/2005 Penilaian dan impak program pembangunan dan impak program pembangunan dan impak program pembangunan dan impak program pembangunan Berdasarkan kepada arahan pekeliling EPU Berdasarkan kepada arahan pekeliling EPU rujukan (61) dlm UPE(S): 12-9/ 13/9 jld rujukan (61) dlm UPE(S): 12-9/ 13/9 jld bertarikh 7 November 2007 mengenai bertarikh 7 November 2007 mengenai Penilaian Program dan format template Penilaian Program dan format template yang disediakan oleh ICU. yang disediakan oleh ICU. www.kkr.gov.my 26
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM i. MEKANISME Kajian impak dijalankan secara dalaman – 7 Kajian impak dijalankan secara dalaman – 7 kajian kajian Kajian impak dijalankan bersama agensi lain – Kajian impak dijalankan bersama agensi lain – 536 kajian 536 kajian www.kkr.gov.my 27
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM ii. KAJIAN SEMULA Penyediaan senarai projek Kajian Separuh Penyediaan senarai projek Kajian Separuh Penggal RMK-9 Penggal RMK-9 i. Projek Sambungan i. Projek Sambungan – 533 bilangan projek (RM8 bilion) – 533 bilangan projek (RM8 bilion) ii. Projek Baru ii. Projek Baru – 344 bilangan projek (RM27 bilion) – 344 bilangan projek (RM27 bilion) www.kkr.gov.my 28
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM iii. KAJIAN IMPAK Rumusan hasil Kajian Outcome Based Rumusan hasil Kajian Outcome Based Accessment (OBA) Accessment (OBA) i. i. Sosio Ekonomi Sosio Ekonomi  Penambahan pendapatan penduduk Penambahan pendapatan penduduk  Peningkatan perniagaan Peningkatan perniagaan  Peningkatan industri pelancongan Peningkatan industri pelancongan  Peningkatan industri ringan Peningkatan industri ringan www.kkr.gov.my 29
 29. 29. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM iii. KAJIAN IMPAK Rumusan hasil Kajian Outcome Based Rumusan hasil Kajian Outcome Based Accessment (OBA) Accessment (OBA) ii. ii. Akses dan Hubungan Akses dan Hubungan  Pengurangan masa perjalanan Pengurangan masa perjalanan  Kemudahan hubungan Kemudahan hubungan  Penjimatan kos operasi kenderaan Penjimatan kos operasi kenderaan  Pengurangan kemalangan Pengurangan kemalangan www.kkr.gov.my 30
 30. 30. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4: KEBERKESANAN PROGRAM iv. TINDAKAN SUSULAN Menjadi input kepada penyediaan senarai Menjadi input kepada penyediaan senarai projek Kajian Separuh Penggal/Rancangan projek Kajian Separuh Penggal/Rancangan Malaysia Lima Tahun Malaysia Lima Tahun www.kkr.gov.my 31
 31. 31. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN & BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN www.kkr.gov.my 32
 32. 32. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B1 : PROSES PENGGUBALAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN & BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN PELANGGAN KEMENTERIAN 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR ii. PROGRAM MEMBERI FOKUS ISU STRATEGIK iii. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. REAKTIF 1. REAKTIF 2. PROAKTIF 2. PROAKTIF www.kkr.gov.my 33
 33. 33. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM Program Penyenggaraan Jalan Persekutuan Program Penyenggaraan Jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan adalah dan Bangunan Gunasama Persekutuan adalah sebahagian daripada Dasar Penswastaan sebahagian daripada Dasar Penswastaan yang mula dilaksanakan oleh Kerajaan pada yang mula dilaksanakan oleh Kerajaan pada tahun 1983 tahun 1983 Penswastaan penyenggaraan Bangunan Penswastaan penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan telah dilaksanakan Gunasama Persekutuan telah dilaksanakan mulai tahun 1998 mulai tahun 1998 Penswastaan penyenggaraan jalan Penswastaan penyenggaraan jalan Persekutuan telah dilaksanakan mulai tahun Persekutuan telah dilaksanakan mulai tahun 2001 2001 www.kkr.gov.my 34
 34. 34. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN PELANGGAN KEMENTERIAN Program penswastaan jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan adalah berdasarkan kepada keputusan Jawatankuasa Penswastaan yang di pengerusikan oleh EPU www.kkr.gov.my 35
 35. 35. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME supaya keadaan jalan Persekutuan dan supaya keadaan jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan Bangunan Gunasama Persekutuan sentiasa berada dalam keadaan selamat sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa dan selesa supaya bajet tahunan penyenggaraan supaya bajet tahunan penyenggaraan tidak terjejas walaupun dalam keadaaan tidak terjejas walaupun dalam keadaaan kemelesetan ekonomi kemelesetan ekonomi www.kkr.gov.my 36
 36. 36. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR PENGGUNA JALAN PERSEKUTUAN PENGGUNA JALAN PERSEKUTUAN PENGGUNA BANGUNAN GUNASAMA PENGGUNA BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN www.kkr.gov.my 37
 37. 37. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR Menswastakan Perkhidmatan Pengurusan Menswastakan Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan Kepada 8 Syarikat Konsesi Kepada 8 Syarikat Konsesi Menswastakan Perkhidmatan Pengurusan Menswastakan Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan Kepada 3 Syarikat Konsesi Persekutuan Kepada 3 Syarikat Konsesi www.kkr.gov.my 38
 38. 38. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan: Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan: Bil Syarikat Konsesi Zon Kawasan 1 Roadcare(M) Sdn Bhd Tengah Dan Timur Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan 2 Selia Senggara Selatan Selatan Johor, Melaka, Negeri Sdn Bhd Sembilan 3 Belatai Wangsa (M) Sdn Utara Perak, Pulau Pinang, Bhd Kedah, Perlis 4 Gammerlite Sdn Bhd Sabah – Pantai Sandakan, Telupid, Lahad Timur Datu, Kunak, Beluran, Tawau www.kkr.gov.my 39
 39. 39. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan: Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan: Bil Syarikat Konsesi Zon Kawasan 5 Lintasan Resources Sdn Sabah – Pantai Kota Kinabalu, Tenom, Bhd Barat Dan Labuan Sipitang, Beaufort, Keningau, Kota Belud, Kudat, Labuan 6 PPES Works Sdn Bhd Sarawak Zon 1 Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei 7 HCM Engineering Sdn Sarawak Zon 2A Sibu, Bintulu Bhd 8 Endaya Construction Sarawak Zon 2B Miri, Limbang, Lawas Sdn Bhd www.kkr.gov.my 40
 40. 40. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM-PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Syarikat Konsesi Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan: Gunasama Persekutuan: Bil Syarikat Konsesi Zon Kawasan 1 Ambang Wira Sdn Bhd Selatan Dan Johor, Melaka, Negeri Sarawak Sembilan, Sarawak 2 Gemilang Maintenance Utara Dan Sabah Perak, Pulau Pinang, Services Sdn Bhd Kedah, Perlis, Sabah 3 Building Lindungan Sdn Timur Pahang, Terengganu, Bhd Kelantan www.kkr.gov.my 41
 41. 41. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM Perancangan program penswastaan : pengenalpastian jalan/bangunan dan syarikat Penilaian konsesi prestasi syarikat konsesi Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan yang dianggotai Kementerian Kerja Raya serta agensi-agensi teknikal dan pusat Kajian semula kadar harga Pemantauan Penyediaan pematuhan Perjanjian Konsesi Perjanjian dan kertas kelulusan Konsesi Jemaah Menteri www.kkr.gov.my 42
 42. 42. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) II. ADAKAH PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN MEMBERI FOKUS KEPADA ISU STRATEGIK Keadaan fizikal jalan Persekutuan dan Bangunan Keadaan fizikal jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan sebelum penswastaan tidak Gunasama Persekutuan sebelum penswastaan tidak memberi keselesaaan dan keselamatan yang optimum memberi keselesaaan dan keselamatan yang optimum kepada pengguna. kepada pengguna. Keperluan bajet tahunan penyenggaraan sebelum Keperluan bajet tahunan penyenggaraan sebelum penswastaan tidak mencukupi dan akan dikurangkan penswastaan tidak mencukupi dan akan dikurangkan sekiranya berlaku kemelesatan ekonomi. sekiranya berlaku kemelesatan ekonomi. www.kkr.gov.my 43
 43. 43. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) DAHULU DAN SEKARANG SEBELUM PENSWASTAAN SELEPAS PENSWASTAAN www.kkr.gov.my 44
 44. 44. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) DAHULU DAN SEKARANG SEBELUM PENSWASTAAN SELEPAS PENSWASTAAN www.kkr.gov.my 45
 45. 45. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) DAHULU DAN SEKARANG SEBELUM PENSWASTAAN SELEPAS PENSWASTAAN www.kkr.gov.my 46
 46. 46. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) DAHULU DAN SEKARANG SEBELUM PENSWASTAAN SELEPAS PENSWASTAAN www.kkr.gov.my 47
 47. 47. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) DAHULU DAN SEKARANG SEBELUM PENSWASTAAN SELEPAS PENSWASTAAN www.kkr.gov.my 48
 48. 48. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) III. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. REAKTIF 1. REAKTIF Digubal secara reaktif melalui keputusan Digubal secara reaktif melalui keputusan Jawatankuasa Penswastaan EPU dan keputusan Jawatankuasa Penswastaan EPU dan keputusan Jemaah Menteri Jemaah Menteri www.kkr.gov.my 49
 49. 49. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B2 : PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM www.kkr.gov.my 50
 50. 50. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN Pengurangan 10% Laporan Ketidakakuran (Non- Pengurangan 10% Laporan Ketidakakuran (Non- conformance Reporting, NCR) perjanjian konsesi conformance Reporting, NCR) perjanjian konsesi penyenggaraan Jalanraya Persekutuan berbanding tahun penyenggaraan Jalanraya Persekutuan berbanding tahun sebelumnya. sebelumnya. Pencapaian diperolehi dari NCR yang telah dikeluarkan Pencapaian diperolehi dari NCR yang telah dikeluarkan oleh UPPJ, JKR Sabah dan JKR Sarawak bagi Kerja-kerja oleh UPPJ, JKR Sabah dan JKR Sarawak bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Jalan Persekutuan hasil dari setiap Penyenggaraan Jalan Persekutuan hasil dari setiap Lawatan Pemantauan yang dijalankan Lawatan Pemantauan yang dijalankan www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 51
 51. 51. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN Jumlah Peratusan 2007 Sasaran Jan – Mei Jumlah 2008 2008 Jan – Mei 2008 PE PE NC PE NC NC AP AP AP AIA AIA BIL 38. 281 733 AIA 660 N N NC (BI (BI N 3 R LN (% LN ) CR CR ) ) www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 52
 52. 52. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN Pencapaian melebihi > 90% syarat perjanjian konsesi Pencapaian melebihi > 90% syarat perjanjian konsesi penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan dipatuhi oleh syarikat konsesi dipatuhi oleh syarikat konsesi Pencapaian diperolehi dari Senarai Semakan Bagi Kerja- Pencapaian diperolehi dari Senarai Semakan Bagi Kerja- kerja Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan kerja Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan hasil dari setiap Lawatan Pemantauan yang dijalankan hasil dari setiap Lawatan Pemantauan yang dijalankan www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 53
 53. 53. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN Jan Feb Mac April Mei 2008 2008 2008 2008 2008 PE PE PE PE PE NC NC NC NC NC AP AP AP 97% 94% AP AP 96% 95% AIA 94% AIA AIA AIA AIA N N N N N www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 54
 54. 54. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN www.kkr.gov.my 55
 55. 55. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN JALAN PERSEKUTUAN a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Mengadakan Lawatan Pemantauan sekurang-kurangnya tiga (3) Mengadakan Lawatan Pemantauan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun ke setiap zon (9 zon) kali setahun ke setiap zon (9 zon) Laporan Lawatan Pemantauan akan disediakan selepas setiap Laporan Lawatan Pemantauan akan disediakan selepas setiap lawatan dilakukan oleh pihak Unit Penyenggaraan Jalan, lawatan dilakukan oleh pihak Unit Penyenggaraan Jalan, Bahagian Kawalselia Penyenggaraan. Bahagian Kawalselia Penyenggaraan. Intipati Laporan Lawatan Pemantauan adalah mengandungi Intipati Laporan Lawatan Pemantauan adalah mengandungi Senarai Semakan Bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Jalan Senarai Semakan Bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Jalan Persekutuan, Laporan Ketidakakuran, Borang Ketidakakuran Persekutuan, Laporan Ketidakakuran, Borang Ketidakakuran dan gambar lawatan. dan gambar lawatan. www.kkr.gov.my 56
 56. 56. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN JALAN PERSEKUTUAN a. JADUAL LAWATAN PEMANTAUAN www.kkr.gov.my 57
 57. 57. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN JALAN PERSEKUTUAN a. TARIKH LAWATAN PEMANTAUAN BIL TARIKH LAWATAN TEMPAT LAWATAN 1 14 – 15 Jan 2008 Zon 2A, Sarawak 2 15 – 16 Feb 2008 Zon Pantai Timur Sabah 3 28 – 29 Feb 2008 Zon 1, Sarawak 4 1 – 3 Mac 2008 Zon 2B, Sarawak 5 5 – 8 Mac 2008 Zon Utara 6 8 – 9 April 2008 Zon Timur 7 15 April 2008 Wilayah Persekutuan Labuan 8 9 – 10 Mei 2008 Zon Utara 9 13 – 14 Mei 2008 Zon Selatan 10 12 Jun 2008 Zon 2B, Sarawak 11 13 - 14 Jun 2008 Zon Pantai Barat Sabah 12 15 Jun 2008 Zon 2A, Sarawak 13 16 Jun 2008 Wilayah Persekutuan Labuan www.kkr.gov.my 58
 58. 58. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN JALAN PERSEKUTUAN b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Mesyuarat Penyelarasan Penyenggaraan Jalan Persekutuan diadakan sekurang- Mesyuarat Penyelarasan Penyenggaraan Jalan Persekutuan diadakan sekurang- kurangnya lapan (8) kali setahun dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha, kurangnya lapan (8) kali setahun dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Kerja Raya. Kementerian Kerja Raya. BILANGAN TARIKH MESYUARAT BILANGAN TARIKH MESYUARAT TAHUN 2007 TAHUN 2008 1/2007 16.01.2007 1/2008 21.01.2008 2/2007 26.02.2007 2/2008 27.02.2008 3/2007 29.03.2007 3/2008 08.05.2008 4/2007 08.05.2007 4/2008 28.08.2008 5/2007 29.06.2007 5/2008 25.09.2008 6/2007 31.07.2007 6/2008 30.10.2008 7/2007 07.09.2007 7/2008 27.11.2008 8/2007 01.10.2007 8/2008 23.12.2008 9/2007 12.11.2007 10/2007 17.12.2007 www.kkr.gov.my 59
 59. 59. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN JALAN PERSEKUTUAN b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan diadakan Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun dan dipengerusikan oleh Pengarah, BKS, sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun dan dipengerusikan oleh Pengarah, BKS, Kementerian Kerja Raya. Kementerian Kerja Raya. BILANGAN TARIKH MESYUARAT TAHUN 2007 1/2007 26.01.2007 2/2007 18.05.2007 3/2007 21.08.2007 4/2007 27.12.2007 TAHUN 2008 1/2008 10.07.2008 2/2008 19.08.2008 3/2008 13.11.2008 4/2008 19.12.2008 www.kkr.gov.my 60
 60. 60. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Mengadakan Lawatan Pemantauan ke setiap Bangunan Gunasama Mengadakan Lawatan Pemantauan ke setiap Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh negara sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun Persekutuan di seluruh negara sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun bagi setiap bangunan. bagi setiap bangunan. Laporan Lawatan Pemantauan akan disediakan selepas setiap lawatan Laporan Lawatan Pemantauan akan disediakan selepas setiap lawatan dilakukan oleh pihak Unit Penyenggaraan Bangunan, Bahagian Kawalselia dilakukan oleh pihak Unit Penyenggaraan Bangunan, Bahagian Kawalselia Penyenggaraan. Penyenggaraan. Intipati Laporan Lawatan Pemantauan adalah mengandungi Senarai Semakan Intipati Laporan Lawatan Pemantauan adalah mengandungi Senarai Semakan Bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan, Laporan Bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan, Laporan Ketidakakuran dan Ulasan berhubung keadaan bangunan secara umum. Ketidakakuran dan Ulasan berhubung keadaan bangunan secara umum. www.kkr.gov.my 61
 61. 61. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Jadual Lawatan Zon Selatan & Sarawak Jadual Lawatan Zon Selatan & Sarawak www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 62
 62. 62. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Jadual Lawatan Zon Utara & Sabah Jadual Lawatan Zon Utara & Sabah www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 63
 63. 63. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Jadual Lawatan Zon Timur Jadual Lawatan Zon Timur www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 64
 64. 64. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali Bangunan Gunasama Persekutuan diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) setahun dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Kementerian Kerja Raya. Kementerian Kerja Raya. Jadual Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Jadual Mesyuarat Pemantauan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan : : Gunasama Persekutuan BILANGAN TARIKH MESYUARAT TAHUN 2007 1/2007 06.02.2007 2/2007 26.10.2007 TAHUN 2008 1/2008 22.07.2008 2/2008 31.12.2008 www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 65
 65. 65. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM i. MEKANISME ii. KAJIAN SEMULA iii. KAJIAN IMPAK iv. TINDAKAN SUSULAN www.kkr.gov.my 66
 66. 66. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN Tindakan Tindakan Mekanisme Mekanisme Kajian Semula Kajian Semula Kajian Impak Kajian Impak Susulan Susulan Berdasarkan Rekod Hasil daripada Hasil daripada  Melalui  Melalui Berdasarkan Rekod Laporan Lawatan Kajian Kajian Lawatan Lawatan Laporan Lawatan Pemantauan Tahun Pemantauan Tahun Ketidakakuran Ketidakakuran Kaedah yang Kaedah yang Pemantauan – 3 Pemantauan – 3 2007 (sebanyak 15 2007 (sebanyak 15 syarikat konsesi syarikat konsesi akan kali setahun ke kali setahun ke kali), didapati jenis akan kali), didapati jenis terhadap kerja- terhadap kerja- dicadangkan setiap zon (9 zon) setiap zon (9 zon) kerosakan yang dicadangkan kerosakan yang kerja kerja paling banyak adalah adalah paling banyak penyenggaraan,  Melalui dikenalpasti semasa penyenggaraan, menambahkan  Melalui dikenalpasti semasa ianya perlu menambahkan Mesyuarat Lawatan Lawatan ianya perlu klausa “Denda Mesyuarat diperkemaskan di klausa “Denda Pemantauan – Pemantauan adalah Pemantauan adalah diperkemaskan di Pemantauan – Bahu Jalan, dalam syarat- ketidakpatuhan ketidakpatuhan sekurang- Bahu Jalan, dalam syarat- sekurang- Longkang, syarat kontrak Bagi Kerja-kerja Bagi Kerja-kerja kurangnya 4 kali Longkang, syarat kontrak kurangnya 4 kali Permukaan Jalan, Perjanjian Rutin” setahun Permukaan Jalan, Perjanjian Rutin” setahun Pembentong dan Pembentong dan Penswastaan Jln Rumput. Penswastaan Jln Rumput. Persekutuan Persekutuan www.kkr.gov.my 67
 67. 67. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN a(i). Mekanisme 1. Laporan Lawatan Pemantauan - -Dikeluarkan pada setiap Lawatan 1. Laporan Lawatan Pemantauan Dikeluarkan pada setiap Lawatan Pemantauan ke Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh negara. Pemantauan ke Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh negara. 2. Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan 2. Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan - -Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun Bangunan Gunasama Persekutuan Sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun 3. Maklumbalas Penghuni ––borang penilaian kerja–kerja perkhidmatan 3. Maklumbalas Penghuni borang penilaian kerja–kerja perkhidmatan pengurusan penyenggaran Bangunan Gunasama Persekutuan yang diedarkan pengurusan penyenggaran Bangunan Gunasama Persekutuan yang diedarkan pada setiap Lawatan Pemantauan. pada setiap Lawatan Pemantauan. www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 68
 68. 68. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN a(ii). Kajian Semula Hasil daripada Laporan Lawatan Pemantauan yang melibatkan keselesaan Hasil daripada Laporan Lawatan Pemantauan yang melibatkan keselesaan dan keselamatan penghuni akan dibentangkan dalam Mesyuarat dan keselamatan penghuni akan dibentangkan dalam Mesyuarat Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Pemantauan Penswastaan Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan yang diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali Gunasama Persekutuan yang diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun dan dihadiri oleh: setahun dan dihadiri oleh: 1. 1. Wakil Syarikat Konsesi Wakil Syarikat Konsesi 2. 2. Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri 3. 3. Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta 4. 4. Setiausaha Persekutuan Sabah Setiausaha Persekutuan Sabah 5. 5. Setiausaha Persekutuan Sarawak Setiausaha Persekutuan Sarawak 6. 6. Ahli Jawatankuasa Teknikal Kementerian Kerja Raya Ahli Jawatankuasa Teknikal Kementerian Kerja Raya www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 69
 69. 69. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN a(iii). Kajian Impak Hasil dari keputusan Mesyuarat Pemantauan akan dipantau melalui Borang Hasil dari keputusan Mesyuarat Pemantauan akan dipantau melalui Borang Penilaian Kerja–kerja Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaran dari penghuni Penilaian Kerja–kerja Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaran dari penghuni bangunan. bangunan. Borang Penilaian Kerja–kerja Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaran Borang Penilaian Kerja–kerja Perkhidmatan Pengurusan Penyenggaran merangkumi aspek penilaian terhadap kerja-kerja penyenggaraan bagi: merangkumi aspek penilaian terhadap kerja-kerja penyenggaraan bagi: 1. 1. Ruang Gunasama, Pejabat Dan Persekitaran Ruang Gunasama, Pejabat Dan Persekitaran 2. 2. Tandas Tandas 3. 3. Kawalan Makhluk Perosak Kawalan Makhluk Perosak 4. 4. Landskap Landskap 5. 5. Kawalan Keselamatan Kawalan Keselamatan 6. 6. Lain-Lain Lain-Lain www.kkr.gov.my 70
 70. 70. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a(iii). Kajian Impak BORANG PENILAIAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN BAGI BANGUNAN GUNASAMA BORANG PENILAIAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN BAGI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN www.kkr.gov.my 71
 71. 71. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B4 : KEBERKESANAN PROGRAM PENSWASTAAN PENYENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN a(iv). Tindakan Susulan Hasil dari kajian terhadap pelaksanaan penswastaan penyenggaraan Bangunan Hasil dari kajian terhadap pelaksanaan penswastaan penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan satu ‘Key Performance Index’ (KPI) akan dihasilkan Gunasama Persekutuan satu ‘Key Performance Index’ (KPI) akan dihasilkan bagi meningkatkan mutu penyenggaraan serta memastikan keadaan bangunan bagi meningkatkan mutu penyenggaraan serta memastikan keadaan bangunan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. sentiasa berada dalam keadaan terbaik. www.kkr.gov.my 72
 72. 72. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROGRAM PENYERTAAN USAHAWAN BUMIPUTERA DI DALAM INDUSTRI PEMBINAAN A. Dasar Penglibatan 10% Kontraktor Kelas F www.kkr.gov.my 73
 73. 73. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B1(a) : PROSES PENGGUBALAN PROGRAM PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM INDUSTRI PEMBINAAN i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN PELANGGAN KEMENTERIAN 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR 5. PROGRAM SELARAS DENGAN MATLAMAT DASAR ii. PROGRAM MEMBERI FOKUS ISU STRATEGIK iii. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. PROAKTIF 1. PROAKTIF 2. REAKTIF 2. REAKTIF www.kkr.gov.my 74
 74. 74. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM 1. PROSES PENGENALPASTIAN KEPERLUAN PROGRAM i. Misi nasional yang menetapkan supaya usahawan bumiputera dibantu untuk lebih giat di dalam aktiviti ekonomi. ii. Hasil kajian ketirisan ke atas projek mendapati penglibatan Bumiputera dalam industri binaan masih kurang dari segi:- a)Subkontraktor b)Pembekal Bahan Binaan c)Jentera iii. Masalah kekurangan projek kecil untuk ditawarkan kepada kontraktor kelas F yang banyak (31,847). www.kkr.gov.my 75
 75. 75. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN 2. MENDAPATKAN INPUT DARIPADA STAKEHOLDERS/ PELANGGAN KEMENTERIAN i. Kontraktor Kelas F - Tiada peluang untuk menyertai projek berskala besar yang dilaksanakan di negerinya dan bilangan projek kecil yang terhad ii.Kontraktor Kelas A - Tiada maklumat pengkalan data kontraktor kecil bumiputera yang mempunyai kemahiran untuk membantunya melaksanakan projek www.kkr.gov.my 76
 76. 76. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 3. PENETAPAN OUTCOME 3. PENETAPAN OUTCOME i. 10% daripada nilai kontrak projek yang dilaksanakan oleh JKR yang bernilai RM 10 juta ke atas diagihkan kepada kontraktor kelas F. ii. Menangani kekurangan projek kecil dan memberi lebih banyak peluang kerja kepada kontraktor kelas F. iii. Meningkatkan penyertaan bumiputera di dalam perlaksanaan sesuatu projek melalui kerja-kerja untuk subkontraktor www.kkr.gov.my 77
 77. 77. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR 4. PENETAPAN KUMPULAN SASAR i. Kontraktor kelas A yang memperolehi projek RM10 juta ke atas di dalam RMK-9. ii. Kontraktor kelas F yang ‘Aktif’ dan berdaftar dengan Kementerian Kerja Raya. www.kkr.gov.my 78
 78. 78. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 5. AKTIVITI-AKTIVITI SELARAS DENGAN MATLAMAT PROGRAM 5. AKTIVITI-AKTIVITI SELARAS DENGAN MATLAMAT PROGRAM www.kkr.gov.my 79
 79. 79. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.i. LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) i. KAEDAH PENGGUBALAN PROGRAM 1. Keputusan Y.B. Menteri Kerja Raya Di dalam 1. Keputusan Y.B. Menteri Kerja Raya Di dalam Mesyuarat Pos Kabinet pada 26 Mac 2008. Mesyuarat Pos Kabinet pada 26 Mac 2008. 2. Arahan KSU supaya BPB menyediakan draf 2. Arahan KSU supaya BPB menyediakan draf Pelan Strategik Pelaksanaan dasar ini. Pelan Strategik Pelaksanaan dasar ini. 3. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya 3. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya Dikeluarkan pada 16 April 2008. Dikeluarkan pada 16 April 2008. www.kkr.gov.my 80
 80. 80. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.II LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) II. ADAKAH DASAR PENGLIBATAN 10% KONTRAKTOR KELAS F MEMBERI FOKUS KEPADA ISU STRATEGIK Berdasarkan bilangan kontraktor kelas F yang Berdasarkan bilangan kontraktor kelas F yang banyak iaitu 31,847 dan peluang kerja yang banyak iaitu 31,847 dan peluang kerja yang tidak mencukupi. tidak mencukupi. Ke arah pembangunan kapasiti dan kompetensi Ke arah pembangunan kapasiti dan kompetensi kerja kontraktor kelas F yang lebih berdaya maju kerja kontraktor kelas F yang lebih berdaya maju dan berdaya tahan di masa hadapan. dan berdaya tahan di masa hadapan. Meningkatkan penglibatan Bumiputera dan Meningkatkan penglibatan Bumiputera dan mengurangkan jurang ketirisan. mengurangkan jurang ketirisan. www.kkr.gov.my 81
 81. 81. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B1.III LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) III. PROGRAM DIGUBAL SECARA PROAKTIF ATAU REAKTIF 1. PROAKTIF 1. PROAKTIF Diprogram secara proaktif di mana masalah kekurangan Diprogram secara proaktif di mana masalah kekurangan projek dikalangan kontraktor kelas F ditangani dengan projek dikalangan kontraktor kelas F ditangani dengan mengagihkan 10 % daripada nilai kontrak. mengagihkan 10 % daripada nilai kontrak. www.kkr.gov.my 82
 82. 82. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B2 : PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM www.kkr.gov.my 83
 83. 83. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B2 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN DASAR PENGLIBATAN 10 % KONTRAKTOR KELAS F TAHUN 2008 2009 2010 Nilai Projek RMK-9 RM 6.5 10% Pertambahan Billion Daripada Nilai Projek Tahunan * Bilangan Kontraktor Kelas F 3250 3575 3900 * 10 % x 6.5 Billion / (RM 200,000 (had limit kerja kelas F) )= 3250 bil. www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 84
 84. 84. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B2 (a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) a. PENENTUAN SASARAN TERHADAP PELAKSANAAN DASAR PENGLIBATAN 10 % KONTRAKTOR KELAS F TAHUN 2008 2009 2010 Nilai Projek RM1.6 10% Pertambahan Kementerian Kerja Billion Daripada Nilai Projek Raya Tahunan * Bilangan Kontraktor Kelas F 800 880 960 * 10 % x 1.6 Billion / (RM 200,000 (had limit kerja kelas F) )= 800 bil. www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 85
 85. 85. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B2.b(i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN DASAR PENGLIBATAN 10 % KONTRAKTOR KELAS F Pencapaian sehingga Jun 2008 TAHUN 2008 Nilai Projek RMK-9 RM 4 Billion Bilangan Kontraktor Kelas F 2023 bil yang terlibat (RM 406 Juta) Peratusan Pencapaian * 63 % * 2023 /3250 x 100 = 63 % www.kkr.gov.my 86
 86. 86. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B2.b(i) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) b(i). TAHAP PENCAPAIAN PELAKSANAAN DASAR PENGLIBATAN 10 % KONTRAKTOR KELAS F Pencapaian sehingga Jun 2008 TAHUN 2008 Nilai Projek Kementerian RM 864Juta Kerja Raya Bilangan Kontraktor Kelas F 441 bil yang terlibat (RM 87.5 Juta) Peratusan 55 % * 441/800 x 100 = 55 % www.kkr.gov.my 87
 87. 87. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN b. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN www.kkr.gov.my 88
 88. 88. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA B3(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) B3 : MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM a. SISTEM PEMANTAUAN/ PELAPORAN Kontraktor Utama Kemukakan Surat Akujanji Bersetuju untuk Kontraktor Utama Kemukakan Surat Akujanji Bersetuju untuk mengagihkan 10 % kepada kontraktor kelas FF mengagihkan 10 % kepada kontraktor kelas Kontraktor Utama kemukakan laporan penglibatan Kontraktor kelas FF Kontraktor Utama kemukakan laporan penglibatan Kontraktor kelas kepada Pegawai Penguasa. kepada Pegawai Penguasa. Laporan Penglibatan Kontraktor Kelas FFOleh Pegawai Penguasa (S.O) Laporan Penglibatan Kontraktor Kelas Oleh Pegawai Penguasa (S.O) Audit Berkala Oleh BPB Negeri Audit Berkala Oleh BPB Negeri Lawatan Dan Mesyuarat Tapak Lawatan Dan Mesyuarat Tapak www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 89

×