Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KKR Kriteria A1 - Pengurusan Organisasi

5,258 views

Published on

Kriteria pengurusan organisasi Star Rating MAMPU meliputi semua aspek yang disenaraikan oleh KKR melalui slaid di bawah.

Published in: Business
 • Be the first to comment

KKR Kriteria A1 - Pengurusan Organisasi

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) SELAMAT DATANG KE KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA www.kkr.gov.my 1 1
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) SKOP PEMBENTANGAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN KRITERIA A: PENGURUSAN KRITERIA A: PENGURUSAN A1: PENGURUSAN ORGANISASI A1: PENGURUSAN ORGANISASI A2: PENGURUSAN KEWANGAN A2: PENGURUSAN KEWANGAN A3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA A3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA A4: PENGURUSAN PROJEK A4: PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN A5: PENGURUSAN ICT A5: PENGURUSAN ICT www.kkr.gov.my 2
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) SKOP PEMBENTANGAN KRITERIA B: PERKHIDMATAN TERAS KRITERIA B: PERKHIDMATAN TERAS B1: PROSES PENGGUBALAN PROGRAM B1: PROSES PENGGUBALAN PROGRAM B2: PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM B2: PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM B3: MEKANISME PEMANTAUAN B3: MEKANISME PEMANTAUAN PROGRAM PROGRAM B4: KEBERKESANAN PROGRAM B4: KEBERKESANAN PROGRAM MELALUI KAJIAN SEMULA & KAJIAN MELALUI KAJIAN SEMULA & KAJIAN IMPAK IMPAK www.kkr.gov.my 3
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) SKOP PEMBENTANGAN KRITERIA C: PENGURUSAN KRITERIA C: PENGURUSAN PELANGGAN PELANGGAN C1: PIAGAM PELANGGAN C1: PIAGAM PELANGGAN C2: PENGURUSAN ADUAN C2: PENGURUSAN ADUAN C3: KEPUASAN PELANGGAN (CSI) C3: KEPUASAN PELANGGAN (CSI) C4: USAHA-USAHA PROMOSI C4: USAHA-USAHA PROMOSI www.kkr.gov.my 4
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PENDAHULUAN PENDAHULUAN www.kkr.gov.my 5
 6. 6. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) LATAR BELAKANG KKR KKR telah ditubuhkan pada 11April 1951. Sejarah Ringkas KKR adalah KKR telah ditubuhkan pada April 1951. Sejarah Ringkas KKR adalah seperti berikut: seperti berikut: PORTFOLIO KERJA RAYA DAN PERUMAHAN (1.4.51 – 31.10.53) PORTFOLIO KERJA RAYA (1.11.53 – 8.8.55) KEMENTERIAN KERJA RAYA (9.8.55 – 1.4.56) KEMENTERIAN KERJA RAYA, POS DAN TELEKOM (2.4.56 – 31.12.71) KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN TENAGA (1.1.72 – 4.3.74) KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN PENGANGKUTAN (5.9.74 – 4.3.76) KEMENTERIAN KERJA RAYA & KEMUDAHAN – KEMUDAHAN AWAM (5.3.76 – 7.6.83) KEMENTERIAN KERJA RAYA (8.6.83 – sehingga sekarang) www.kkr.gov.my 6
 7. 7. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) MENTERI Y.B. Dato’ Ir. Mohd Zin bin Mohamed Struktur TIMBALAN MENTERI Organisasi KKR Y.B. Dato’ Yong Khoon Seng KETUA SETIAUSAHA Dato’ Prof. Dr. Abdul Munit bin Kasmin TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA JABATAN KERJA RAYA (JKR) (PEMBANGUNAN) (OPERASI) Dato’ Sri Prof. Ir. Dr. Judin bin Abdul Karim Dato’ Haji Nasir bin Mat Dam Puan Sri Zaiton bt Mhad Ali LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM) BAHAGIAN PERANCANG JALAN BAHAGIAN PERANCANGAN DASAR Dato’ Ir. Haji Mohamad Razali bin Othman Dato’ Ir. Dr. Azmi bin Hassan & PENGURUSAN KORPORAT Hajah Wangi bt Jusoh LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN (CIDB) PENSWASTAAN Datuk Ir. Hamzah bin Hasan Zainudin bin Zakaria BAHAGIAN KEWANGAN Haji Mohd Jais bin Abd. Kadir PROFESSIONAL SERVICES DEVELOPMENT BAHAGIAN KAWALSELIA CORPORATION (PSDC) PENYENGGARAAN BAHAGIAN AKAUN Ir. Ahmad Asri bin Abdul Hamid Embok Masek bin Md. Taher Haji Senin bin Yusof BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA (LAM) BAHAGIAN PEMBANGUNAN MANUSIA Dato’ Ar. Nur Haizi bt Abdul Hai BUMIPUTERA Haji Mohd Sabri bin Yusoff Amin Jaya bin Mohd Din LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (LJM) BAHAGIAN PENTADBIRAN Dato’ Sri Prof. Ir. Dr. Judin bin Abdul Karim BAHAGIAN PEMANTAUAN Haji Taib bin Yaacob AGENSI & KEMAHIRAN Mat Yasin bin Junus LEMBAGA JURUUKUR BAHAN MALAYSIA BAHAGIAN ANTARABANGSA & (LJBM) PEMBANGUNAN PROFESIONAL Dato’ Abdull Manaf bin Hj. Hashim BAHAGIAN AUDIT DALAM Jaswinder Singh Saharuddin bin Mahamud PEJABAT PENASIHAT UNDANG- BAHAGIAN TEKNOLOGI UNDANG MAKLUMAT & KOMUNIKASI Tay Lee Ly www.kkr.gov.mybin Mat Jusoh Mat Naain 7 7
 8. 8. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) FUNGSI-FUNGSI MENTERI KERJA RAYA TUGAS-TUGAS MENTERI KERJA RAYA TUGAS-TUGAS MENTERI KERJA RAYA BERKAITAN KKR ADALAH BERDASARKAN BERKAITAN KKR ADALAH BERDASARKAN KEPADA AKTA FUNGSI-FUNGSI MENTERI 1969 KEPADA AKTA FUNGSI-FUNGSI MENTERI 1969 [AKTA 2] MELALUI PERINTAH MENTERI- [AKTA 2] MELALUI PERINTAH MENTERI- MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN NO.2/2008 MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN NO.2/2008 YANG TELAH DIWARTAKAN PADA 19 MAC 2008 YANG TELAH DIWARTAKAN PADA 19 MAC 2008 SEPERTI BERIKUT: SEPERTI BERIKUT: www.kkr.gov.my 8
 9. 9. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Fungsi Menteri Kerja Raya Merancang dan menyelaras projek-projek infrastruktur negara Melaksana dan memantau projek-projek pembangunan infrastruktur Menyelaras dan memantau jabatan dan semua agensi di bawah Kementerian Kerja Raya Menyediakan perkhidmatan perundingan kepada agensi-agensi Kerajaan Mengawalselia lebuh raya yang diswastakan Mengembangkan industri pembinaan Meningkatkan kemahiran tenaga kerja dalam industri pembinaan www.kkr.gov.my 9
 10. 10. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) AKTIVITI-AKTIVITI KKR merancang pembangunan rangkaian jalan Persekutuan di seluruh negara menyelaras dan memantau pelaksanaan projek jalan Persekutuan dan lain-lain projek di bawah seliaan KKR mengawalselia kerja penyenggaraan jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan seluruh negara yang diswastakan membangunkan usahawan Bumiputera di dalam sektor pembinaan memantau pembinaan, operasi, pengendalian tol dan penyenggaraan lebuh raya bertol www.kkr.gov.my 10
 11. 11. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) AKTIVITI-AKTIVITI KKR merancang dan menyelaras urusan sumber manusia dan kewangan KKR dan JKR memantau jabatan dan agensi di bawah kawalannya memantau pelaksanaan projek pembangunan kementerian pelanggan yang dilaksanakan oleh JKR memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada CIDB di dalam pembangunan industri pembinaan negara dan tenaga kerja mahir memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada PSDC, LJM, LAM dan LJBM di dalam program pembangunan tenaga kerja profesional bagi pasaran dalam dan luar negara www.kkr.gov.my 11
 12. 12. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha yang telah dilaksanakan selaras dengan kriteria Sistem Star Rating (SSR) Memasukkan perkara mengenai SSR di dalam Memasukkan perkara mengenai SSR di dalam Strategi 2.3 Perancangan Strategik Organisasi KKR iaitu: Strategi 2.3 Perancangan Strategik Organisasi KKR iaitu: Memacu KKR mencapai taraf Memacu KKR mencapai taraf pengurusan pengurusan lima (5) bintang lima (5) bintang melalui usaha-usaha melalui usaha-usaha mematuhi syarat-syarat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dari yang ditetapkan dari peringkat awal peringkat awal www.kkr.gov.my 12
 13. 13. PENDAHULUAN KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha yang telah dilaksanakan selaras dengan kriteria Sistem Star Rating (SSR) KAJIAN SEMULA KAJIAN SEMULA EXIT- EXIT- Telah Mengadakan Telah Mengadakan CONFERENCE CONFERENCE Mesyuarat pada: Mesyuarat pada: SSR TAHUN 2007 SSR TAHUN 2007 ** 20 Februari 2008 20 Februari 2008 ** 26 Mei 2008 26 Mei 2008 ** 17 Jun 2008 17 Jun 2008 ** 26 Jun 2008 26 Jun 2008 Menubuhkan Menubuhkan Jawatankuasa ** 27 Jun 2008 27 Jun 2008 Jawatankuasa ** 2 Julai 2008 Khas SSR KKR Khas SSR KKR 2 Julai 2008 - -Jawatankuasa ini Jawatankuasa ini ** 8 Julai 2008 8 Julai 2008 dipengerusikan oleh dipengerusikan oleh ** 9 Julai 2008 KSU/TKSU(O) 9 Julai 2008 KSU/TKSU(O) www.kkr.gov.my 13
 14. 14. KRITERIA A1 KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KRITERIA PENGURUSAN PENGURUSAN ORGANISASI ORGANISASI www.kkr.gov.my 14
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian VISI Menjadi organisasi terbilang dalam: pembangunan infrastruktur khususnya jalan Persekutuan; dan membantu agensinya untuk menjadikan industri pembinaan dan perkhidmatan profesional bertaraf dunia www.kkr.gov.my 15
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian MISI KKR MISI Memastikan pembangunan Memastikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan infrastruktur khususnya jalan Persekutuan dirancang, dilaksana Persekutuan dirancang, VISI dilaksana dan disenggara dengan cekap dan dan disenggara dengan cekap dan berkualiti tinggi serta memberi berkualiti tinggi serta memberi nasihat dan khidmat sokongan nasihat dan khidmat sokongan kepada agensinya dalam kepada agensinya dalam membangunkan industri membangunkan industri pembinaan dan perkhidmatan pembinaan dan perkhidmatan profesional profesional www.kkr.gov.my 16
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian MOTO “ KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT” “ KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT” NILAI TERAS Organisasi KKR di dokong oleh 2 nilai teras Organisasi KKR di dokong oleh 2 nilai teras utama dan 3 nilai teras sokongan iaitu: utama dan 3 nilai teras sokongan iaitu: www.kkr.gov.my 17
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian NILAI TERAS UTAMA KKR i) i) Tanggungjawab – setiap warga KKR perlu memikul Tanggungjawab – setiap warga KKR perlu memikul kewajiban dalam melaksanakan tugas yang telah kewajiban dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan penuh integriti. Ini merupakan diamanahkan dengan penuh integriti. Ini merupakan sifat paling asas kerana setiap pegawai dan kakitangan sifat paling asas kerana setiap pegawai dan kakitangan telah diberi tanggungjawab mengikut bidang tugas telah diberi tanggungjawab mengikut bidang tugas masing-masing. masing-masing. ii) Akauntabiliti – setiap warga KKR bukan sahaja ii) Akauntabiliti – setiap warga KKR bukan sahaja bertanggungjawab, malah perlu ada akauntabiliti dalam bertanggungjawab, malah perlu ada akauntabiliti dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Setiap warga melaksanakan tugas yang telah diberikan. Setiap warga KKR perlu bersedia mengambil risiko, memberikan KKR perlu bersedia mengambil risiko, memberikan penjelasan dan menyediakan justifikasi terhadap apa- penjelasan dan menyediakan justifikasi terhadap apa- apa jua tindakan yang telah diambil. apa jua tindakan yang telah diambil. www.kkr.gov.my 18
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian NILAI TERAS SOKONGAN KKR i) i) Efisien – setiap warga KKR perlu menjalankan tugas Efisien – setiap warga KKR perlu menjalankan tugas dengan cekap bagi mengurangkan pembaziran di dengan cekap bagi mengurangkan pembaziran di dalam sumber kewangan, peralatan, masa dan modal dalam sumber kewangan, peralatan, masa dan modal insan insan ii) Efektif – setiap warga KKR perlu memastikan setiap ii) Efektif – setiap warga KKR perlu memastikan setiap tugasan menepati output yang telah dirancang dengan tugasan menepati output yang telah dirancang dengan berkesan dan dapat memberi impak kepada kumpulan berkesan dan dapat memberi impak kepada kumpulan sasar. sasar. iii) Ekonomik – setiap warga KKR perlu menjalankan iii) Ekonomik – setiap warga KKR perlu menjalankan tugas dengan sumber yang terhad dan semakin tugas dengan sumber yang terhad dan semakin berkurangan tanpa menjejaskan kualiti dan standard .. berkurangan tanpa menjejaskan kualiti dan standard www.kkr.gov.my 19
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian STAKEHOLDERS KKR PENGGUNA JALAN PERSEKUTUAN PENGGUNA & PELANGGAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN JURUPERUNDING/ KONSULTAN PROJEK KONTRAKTOR/ KONTRAKTOR/ KABINET PEMBEKAL/ PEMBEKAL/ PEMBORONG PROJEK PEMBORONG PARLIMEN KKR BUMIPUTERA MENTERI & TIMBALAN RAKYAT KSN & AGENSI PUSAT AGENSI KERAJAAN SYARIKAT KONSESI SYARIKAT PENYENGGARAAN AGENSI DI BAWAH KKR KONSESI BANGUNAN LEBUHRAYA GUNASAMA dalaman SYARIKAT KONSESI PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN intermediate PENGGUNA MAKLUMAT KAJIAN PENGGUNA PERKHIDMATAN JALAN RAYA PEMBANGUNAN BUMIPUTERA luaran www.kkr.gov.my 20
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Kerangka Perancangan Strategik Organisasi (PSO) KKR ANAAN PELAKS PE STRATEGI TERAS MA UTAMA AN NT A NG UA N CA R AN BPJ, BPP STRATEGI PE BKS, BPB KORPORAT PE AN NI ARA LA NGG STRATEGI SOKONGAN IA N PENYE AGENSI PSO KKR 2008 - 2010 Strategi Perancangan Perancangan Strategi Pentadbiran Strategik Strategik Kewangan Sumber Teknologi dan Akaun Strategi Auditan Manusia Maklumat (ISP) PELAN TINDAKAN Dalaman Strategi Hubungan BAHAGIAN Strategi Pemantauan Antarabangsa & Agensi & Kemahiran Strategi Perundangan Profesional www.kkr.gov.my 21
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) STRATEGI TERAS UTAMA 1. Pembangunan Jalan Raya 2. Penyenggaraan Jalan Persekutuan & Bangunan Gunasama Persekutuan 3. Pembangunan Usahawan Bumiputera 4. Aduan Awam STRATEGI STRATEGI SOKONGAN KORPORAT AGENSI • Memantau PSO Agensi • Pengurusan • Memantau pelaksanaan Sumber Manusia PSO KKR program LLM 2008 - 2010 • Memantau Program • Pemodenan Perkhidmatan Tadbiran Profesional & Separuh Profesional www.kkr.gov.my 22
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelan Strategik Kementerian PELAN TINDAKAN, PETUNJUK PRESTASI & SASARAN PENCAPAIAN Pelan tindakan, petunjuk prestasi dan sasaran Pelan tindakan, petunjuk prestasi dan sasaran pencapaian yang bersesuaian disediakan oleh semua pencapaian yang bersesuaian disediakan oleh semua bahagian yang terlibat bagi melaksanakan strategi PSO bahagian yang terlibat bagi melaksanakan strategi PSO KKR seperti berikut: KKR seperti berikut: Agensi Tahun Sasaran Strategi Pelan Tindakan Indikator Sasaran Pelaksana 2008 2009 2010 Sasaran Program/ KPI Bahagian Tarikh/ Tarikh/ Tarikh/ bulan Strategi Projek yang yang terlibat bulan bulan dirancang Tindakan yang perlu diambil Contoh: Jadual Pelan Tindakan PSO www.kkr.gov.my 23
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program i) PERSIDANGAN PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO) KKR 2008-2010 Persidangan PSO KKR 2008-2010 telah diadakan pada 25 Persidangan PSO KKR 2008-2010 telah diadakan pada 25 – 27 April 2008 di Hotel Royale Bintang, Seremban. – 27 April 2008 di Hotel Royale Bintang, Seremban. Persidangan ini telah dihadiri oleh 80 orang pegawai kanan Persidangan ini telah dihadiri oleh 80 orang pegawai kanan Kementerian dan Agensi. Kementerian dan Agensi. www.kkr.gov.my 24
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program PERSIDANGAN PSO KKR 2008 - 2010 www.kkr.gov.my 25
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program PERSIDANGAN PSO KKR 2008 - 2010 www.kkr.gov.my 26
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program ii) MESYUARAT KHAS TAHUNAN Y.B. MENTERI KERJA RAYA BERSAMA PEGAWAI KANAN KKR DAN AGENSI Mesyuarat Khas Tahunan Y.B. Menteri Kerja Mesyuarat Khas Tahunan Y.B. Menteri Kerja RAYA telah diadakan pada 20 – 22 Jun 2008 RAYA telah diadakan pada 20 – 22 Jun 2008 di Hotel Marriot, Putrajaya. di Hotel Marriot, Putrajaya. Persidangan ini telah dihadiri oleh 130 orang Persidangan ini telah dihadiri oleh 130 orang pegawai kanan Kementerian dan Agensi. pegawai kanan Kementerian dan Agensi. www.kkr.gov.my 27
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program MESYUARAT KHAS TAHUNAN Y.B. MENTERI KERJA RAYA BERSAMA PEGAWAI KANAN KKR DAN AGENSI www.kkr.gov.my 28
 29. 29. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program MESYUARAT KHAS TAHUNAN Y.B. MENTERI KERJA RAYA BERSAMA PEGAWAI KANAN KKR DAN AGENSI www.kkr.gov.my 29
 30. 30. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Kesedaran mengenai program Aktiviti-aktiviti lain bagi meningkatkan penyebaran maklumat mengenai PSO KKR adalah seperti berikut: iii) Edaran poster PSO KKR kepada semua bahagian. iii) Edaran poster PSO KKR kepada semua bahagian. iv) Publisiti melalui Laman Web //Portal KKR iv) Publisiti melalui Laman Web Portal KKR v) Arahan KSU supaya perkara mengenai PSO v) Arahan KSU supaya perkara mengenai PSO dibincangkan di dalam Mesyuarat Pagi setiap bahagian dibincangkan di dalam Mesyuarat Pagi setiap bahagian www.kkr.gov.my 30
 31. 31. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(b)ii LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Pelaksanaan Program Pelan Tindakan Tahunan bahagian-bahagian Pelan Tindakan Tahunan bahagian-bahagian KKR diselaraskan dengan strategi-strategi di KKR diselaraskan dengan strategi-strategi di dalam PSO dalam PSO Pelan Tindakan Tahunan bahagian-bahagian KKR seperti di dalam Pelan Tindakan Tahunan bahagian-bahagian KKR seperti di dalam folder folder www.kkr.gov.my 31
 32. 32. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Kajian Semula Pelan Strategik Kajian semula PSO 2004 – 2008 telah dijalankan bermula Kajian semula PSO 2004 – 2008 telah dijalankan bermula pada Ogos 2007 sehingga April 2008. pada Ogos 2007 sehingga April 2008. Kajian ini merumuskan strategi-strategi di dalam PSO Kajian ini merumuskan strategi-strategi di dalam PSO 2004 – 2008 ini perlu digubal semula supaya lebih 2004 – 2008 ini perlu digubal semula supaya lebih relevan dengan tugas teras KKR dan perubahan- relevan dengan tugas teras KKR dan perubahan- perubahan semasa yang berlaku. perubahan semasa yang berlaku. www.kkr.gov.my 32
 33. 33. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.1(c) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Kajian Semula Pelan Strategik Bagi PSO 2008 – 2010, berikut adalah perancangan pelaksanaannya: TAHUN JANUARI JANUARI JUN JANUARI JUN 2007 JANUARI 2011 2008 2009 2009 2010 2010 PENILAIAN PENILAIAN PENILAIAN SEMULA SEMULA PENCAPAIAN SEMULA FASA PERAN- PENCAPAI- PENCAPAIAN SEPARUH SEPARUH PSO 2008 - PSO 2004 - CANGAN AN 2008 2009 TAHUN TAHUN 2010 2008 2009 2010 Penilaian dan Menilai semula Laporan Strategi yang Laporan Strategi yang Pencapaian kajian impak visi dan misi status telah status telah dirancang dikaji untuk dilakukan. KKR pencapaian dirancang pencapaian akan dinilai perancangan supaya pelan 2008 akan dinilai 2009 semula yang tindakan yang dilaporkan semula dilaporkan pencapaian dan seterusnya bersesuaian kepada pencapaian kepada status semasa dan proses ini dapat pengurusa dan status pengurusan agar sasaran akan dilaksanakan n atasan semasa agar atasan dapat dicapai berulang. sasaran dapat dicapai www.kkr.gov.my 33
 34. 34. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi MEKANISME YANG DIGUNAKAN: Bil Mesyuarat Pengerusi Ahli-ahli Kekerapan 1. Mesyuarat Pasukan Menteri Semua Sebulan Petugas Mengurangkan Kerja Raya Ketua sekali Karenah Birokrasi Agensi (PPMKB) 2. Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Semua 4 kali Keutuhan Pengurusan Setiausaha Ketua setahun (JKP) Bahagian dan Agensi 3. Mesyuarat Pre-Council Timbalan Semua Sebulan Kepada Pasukan Petugas Ketua Ketua sekali Mengurangkan Karenah Setiausaha Bahagian Birokrasi (PPMKB) Operasi dan Agensi www.kkr.gov.my 34
 35. 35. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2007  Sebanyak 5 penambahbaikan dilaporkan: Tajuk Pembentangan / Jenis Rujukan Bahagian / Agensi Impak Perkhidmatan Mesyuarat 1. Lembaga Arkitek Penambahbaikan Dalam Pengendalian Proses penyiasatan Bil. 1/2007 Malaysia (LAM) Aduan Tatakelakuan Arkitek Perubahan dapat dilaksanakan pada 9 Mei Ahli Jawatankuasa Penyiasat Dan dalam tempoh yang 2007 Disiplin. lebih singkat. [Seksyen 15A(2) Akta Arkitek 1967] 2. Bahagian Penambahbaikan Perkhidmatan Dapat Bil. 1/2007 Kawalselia Kawalselia Penyenggaraan menghasilkan mutu pada 9 Mei Penyenggaraan menggunakan 'Key Performance kerja yang lebih 2007 (BKS) Indicator' (KPI). berkualiti dengan memenuhi ciri-ciri SMART. 3. Lembaga Penambahbaikan Pengendalian Proses Pendaftaran secara Bil. 1/2007 Juruukur Bahan Pendaftaran (Juruukur Bahan Siswazah on-line dapat pada 9 Mei Malaysia (LJBM) Berdaftar, Juruukur Bahan Berdaftar, menjimatkan masa 2007 Juruukur Bahan Berdaftar Sementara proses dari 4 bulan dan Juruukur Bahan Perunding). kepada 2 bulan. www.kkr.gov.my 35
 36. 36. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2007 Tajuk Pembentangan / Jenis Rujukan Bahagian / Agensi Impak Perkhidmatan Mesyuarat 4. Lembaga Penambahbaikan Proses • Sistem ini dapat Bil. 2/2007 pada Pembangunan Pengeluaran Sijil Kelulusan menjimatkan masa 26 September Industri Pembinaan Import Bahan Binaan Dengan proses dari 10 hari 2007 Malaysia (CIDB) Menggunakan e-Permit kepada 7 hari. (Certificate of Approval). • Proses lebih Sistem permohonan dan sistematik, cepat kelulusan secara online. dan tepat. • Mewujudkan perkhidmatan global. 5. Bahagian Penambahbaikan Proses • Proses pembayaran Bil. 2/2007 pada Kewangan (BK) Bayaran Bil Dari 14 Hari Kepada bil lebih cepat iaitu 26 September 7 Hari di Semua PTJ KKR. dalam tempoh 7 2007 hari. • Kos operasi seperti bayaran khidmat bank dapat dikurangkan. www.kkr.gov.my 36
 37. 37. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2008  Sebanyak 4 penambahbaikan telah dilaksanakan: Bahagian / Tajuk Pembentangan / Jenis Rujukan Impak Agensi Perkhidmatan Mesyuarat 1. Lembaga Sijil Pendaftaran Kontraktor • Penjimatan masa proses dari Bil. 1/2008 Pembangunan Tempatan (Gred G1-G6) 2 hari kepada 180 minit. pada 30 Januari Industri Pembinaan • Penyediaan laporan aduan 2008 Malaysia (CIDB) yang lebih cepat dan tepat. 2. Bahagian Penambahbaikan Proses • Aduan boleh dibuat pada bila- Bil. 1/2008 Teknologi Pengurusan Aduan (e-Aduan) bila masa dan di mana sahaja pada 30 Januari Maklumat (BTM) Perkhidmatan on-line iaitu e- dengan mudah dan cepat 2008 aduan yang mengadaptasi sistem S-JADE dari BPA untuk maklumat dan analisis lengkap bagi sistem pengurusan aduan awam secara elektronik. www.kkr.gov.my 37
 38. 38. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2008 Bahagian / Tajuk Pembentangan / Jenis Rujukan Impak Agensi Perkhidmatan Mesyuarat 3. Bahagian Penggunaan Peralatan Global • Dapat merekodkan lokasi Bil. 2/2008 Perancang Jalan Positioning System (GPS) bagi kemalangan disemua jenis pada 16 Mei (BPJ) mengenalpasti lokasi kerap jalan dengan lebih jitu dan 2008 berlaku kemalangan. tepat. • Penjimatan masa selama 6 bulan untuk memproses data- data. 4. Lembaga Mempercepatkan proses • Pengedaran sijil boleh dibuat Bil. 3/2008 pada Pembangunan pengeluaran sijil Akreditasi dengan serahan tangan di 11 Julai 2008 Industri Pembinaan Pekerja Mahir dari 14 hari Pejabat CIDB Negeri : Malaysia (CIDB) kepada 10 hari bekerja. penjimatan kos penghantaran oleh Ibu Pejabat CIDB berjumlah RM28,000 setahun (anggaran 1,000 sijil diproses sebulan). www.kkr.gov.my 38
 39. 39. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2008  Perancangan Penambahbaikan Tajuk Pembentangan / Jenis PPMKB Bil. Bahagian / Agensi Tarikh Perkhidmatan 4/2008 Bahagian Teknologi Pelaksanaan sistem e-cuti dan sistem 8 Ogos 2008 Maklumat e-meeting secara online bagi kegunaan semua bahagian. 5/2008 Lembaga Pembangunan Mempercepatkan proses pengeluaran sijil 12 September 2008 Industri Pembinaan pendaftaran Kontraktor Antarabangsa dan Malaysia (CIDB) Asing daripada 7 hari ke 4 hari. 6/2008 Lembaga Jurutera Mempercepatkan masa pemprosesan 10 Oktober 2008 Malaysia (LJM) pendaftaran Jurutera Profesional, Siswazah dan Sementara secara on-line daripada 2 bulan kepada 2 hari 7/2008 Bahagian Kawalselia Proses pengendalian operasi sistem 7 November 2008 Penyenggaraan mekanikal dan elektrik dilakukan secara automasi. www.kkr.gov.my 39
 40. 40. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha-usaha Penambahbaikan Berkaitan Pengurangan Birokrasi TAHUN 2008  Perancangan Penambahbaikan PPMKB Tajuk Pembentangan / Jenis Bahagian / Agensi Tarikh Bil. Perkhidmatan 8/2008 Bahagian Perancangan Sistem Maklum Balas KKR (SMBKKR) 28 November 2008 Dasar & Pengurusan untuk maklum balas Mesyuarat Poskab Korporat, KKR 9/2008 Bahagian Prosedur Permohonan Senarai 12 Disember 2008 Pembangunan Pengeluar, Pembekal, Pengusaha Kedai Bumiputera Hardware dan Pengusaha Perabot (e- pembekal) dilakukan secara on-line. Prosedur Permohonan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (e-SKWAK) dilakukan secara on-line. 10/2008 Lembaga Penggunaan Sistem Levi secara on-line 12 Disember 2008 Pembangunan bagi mempercepatkan proses Industri Pembinaan pemakluman projek secara serta merta. Malaysia (CIDB) Lembaga Juruukur Proses pendaftaran dan pembaharuan Bahan Malaysia pendaftaran Juruukur Bahan secara on- (LJBM) line. www.kkr.gov.my 40
 41. 41. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Penilaian Keberkesanan Usaha-usaha Penambahbaikan Contoh Kajian ke atas Penambahbaikan Proses Pengurusan Contoh Kajian ke atas Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan (e-Aduan) [PPMKB Bil. 1/2008] yang telah dijalankan sejak Aduan (e-Aduan) [PPMKB Bil. 1/2008] yang telah dijalankan sejak sistem dimulakan pada 5 April 2007 sistem dimulakan pada 5 April 2007 FAEDAH DARI SEGI MASA: • tempoh penyelesaian bagi masalah aduan (di peringkat kementerian) telah dipendekkan dari 10 hari kepada 24 jam (hari bekerja); • tempoh akuan terima secara online kepada pengadu mengenai aduan yang dibuat telah dipendekkan dari 3 hari (manual) kepada secara automatik; dan www.kkr.gov.my 41
 42. 42. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.2(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Penilaian Keberkesanan Usaha-usaha Penambahbaikan FAEDAH DARI SEGI PRODUKTIVITI: • Aduan boleh dibuat pada bila-bila masa dan di mana sahaja dengan mudah dan cepat; • Pemantauan terhadap aduan-aduan boleh dibuat secara online; • Orang awam boleh membuat semakan status terhadap aduan secara online • Penyediaan laporan aduan boleh dibuat dalam beberapa kategori seperti butiran pengadu, sumber aduan, status aduan, tempoh aduan dengan lebih cepat dan mudah; • sistem pengurusan aduan yang lebih sistematik; • dapat menyediakan laporan yang lebih lengkap dari segi carta dan statistik www.kkr.gov.my 42
 43. 43. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti INOVASI INOVASI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Kementerian Kerja Raya sedang membangunkan GIS bagi jalan Persekutuan dan lebuh raya di mana pengemaskinian sistem dapat dilaksanakan secara on- line. Sistem ini dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, KKR. www.kkr.gov.my 43
 44. 44. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti INOVASI INOVASI EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN Bermula pada tahun 2008, KKR telah memperkenalkan program Ekspedisi Jalan Persekutuan bagi meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan warga KKR mengenai jalan Persekutuan serta memastikan jalan Persekutuan disenggara mengikut spesifikasi yang ditetapkan. www.kkr.gov.my 44
 45. 45. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti JADUAL EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN 2008 Bil. Zon / Tempat Tarikh 1. Zon Selatan 18-19 April 2008 2. Zon Timur 29-31 Mei 2008 3. Zon Utara 26-38 Jun 2008 4. Sabah & Sarawak Dijangkakan pada bulan Oktober 2008 www.kkr.gov.my 45
 46. 46. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti www.kkr.gov.my 46
 47. 47. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN 2008 ZON SELATAN www.kkr.gov.my 47
 48. 48. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN 2008 ZON TIMUR www.kkr.gov.my 48
 49. 49. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN 2008 ZON UTARA www.kkr.gov.my 49
 50. 50. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti KNOWLEDGE MANAGEMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT PORTAL KKR Portal KKR merupakan laman web Kementerian yang memaparkan semua aktiviti/program yang berkaitan dengan kementerian yang dikendalikan oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Portal ini merupakan cara (enabler) kepada pelaksanaan Knowledge Management di KKR. www.kkr.gov.my 50
 51. 51. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti KAIZEN (penambahbaikan KAIZEN (penambahbaikan Berterusan) Berterusan) KKR memberi fokus kepada penambahbaikan (kaizen) berterusan di dalam aspek pengurusan organisasinya. Salah satu cara adalah dengan menggunapakai teori Kaizen iaitu cara-cara untuk meningkatkan produktivi kakitangan sekaligus mengurangkan pembaziran daripada berlaku. Langkah yang telah diambil oleh pengurusan KKR adalah: www.kkr.gov.my 51
 52. 52. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti KAIZEN (penambahbaikan KAIZEN (penambahbaikan Berterusan) Berterusan) Memasang Electronic Display Board dan Alarm di kantin Kementerian bagi mengingatkan kakitangan Kementerian waktu bekerja dan waktu rehat. Perubahan yang kecil ini telah menunjukkan impak yang besar terutama di dalam mengawal waktu makan pegawai/kakitangan KKR. www.kkr.gov.my 52
 53. 53. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): SEMAKAN SEMULA SISTEM DAN PROSEDUR KERJA Menyeragamkan tempoh kerja-kerja pemotongan rumput di semua jalan Persekutuan dilakukan diantara 1hb -15hb setiap bulan. Urusan pemotongan rumput dipantau dengan efektif dan efisien terutama dalam memastikan rumput di kawasan rezab jalan sentiasa pendek selepas 16hb pada setiap bulan. www.kkr.gov.my 53
 54. 54. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): i. Semakan semula Perjanjian Konsesi Penyenggaraan dan Perjanjian Konsesi Penswastaan Lebuh Raya bertol bagi memastikan manfaat dan faedah berpihak kepada Kerajaan dan pengguna. ii. Menyesuaikan fungsi dan tugas KKR berdasarkan akta dan pekeliling (Buku Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai Pengawal) www.kkr.gov.my 54
 55. 55. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti KUMPULAN MENINGKATKAN KUALITI (KMK): KUMPULAN MENINGKATKAN KUALITI (KMK): Konvensyen KMK telah dijadikan acara tahunan KKR semenjak tahun 2006. Bagi tahun 2008, Konvensyen ini akan diadakan pada 21 Oktober 2008. www.kkr.gov.my 55
 56. 56. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti Jawatankuasa Pengurusan Kualiti (JPK) telah ditubuhkan bagi merancang, melaksana, memantau dan menyelaras program-program ke arah peningkatan kualiti di KKR. Program Peningkatan Kualiti KKR tahun 2007 dan 2008 adalah seperti berikut: www.kkr.gov.my 56
 57. 57. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti TAHUN 2007 1. 1. Konvensyen Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) Konvensyen Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) (urusetia LLM) (urusetia LLM) 2. 2. Pertandingan Pengurusan Stor Terbaik Pertandingan Pengurusan Stor Terbaik (urusetia Bahagian Kewangan, KKR) (urusetia Bahagian Kewangan, KKR) 3. 3. Pertandingan Penyediaan Manual Prosedur Kerja Terbaik Pertandingan Penyediaan Manual Prosedur Kerja Terbaik (urusetia CIDB) (urusetia CIDB) 4. 4. Pertandingan Inovasi ICT (Video Korporat Terbaik) Pertandingan Inovasi ICT (Video Korporat Terbaik) (urusetia Bahagian Teknologi Maklumat, KKR) (urusetia Bahagian Teknologi Maklumat, KKR) 5. 5. Pertandingan Penambahbaikan Prosedur/Proses Kerja Terbaik Pertandingan Penambahbaikan Prosedur/Proses Kerja Terbaik (urusetia JKR) (urusetia JKR) 6. 6. Pemberian Anugerah Khas Menteri Kerja Raya & Anugerah Tokoh Pemberian Anugerah Khas Menteri Kerja Raya & Anugerah Tokoh Kerja Raya (urusetia Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, KKR) Kerja Raya (urusetia Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, KKR) www.kkr.gov.my 57
 58. 58. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti SEKITAR SAMBUTAN HARI KUALITI KKR 2007 www.kkr.gov.my 58
 59. 59. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti SEKITAR SAMBUTAN HARI KUALITI KKR 2007 www.kkr.gov.my 59
 60. 60. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti SEKITAR SAMBUTAN HARI KUALITI KKR 2007 www.kkr.gov.my 60
 61. 61. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti TAHUN 2008 1. Konvensyen Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) 1. Konvensyen Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) (urusetia Bahagian Perancang Jalan / /Bahagian Kewangan) (urusetia Bahagian Perancang Jalan Bahagian Kewangan) 2. Anugerah Kualiti Kewangan (Pengurusan Bayaran Terbaik) 2. Anugerah Kualiti Kewangan (Pengurusan Bayaran Terbaik) (urusetia Bahagian Kewangan, KKR) (urusetia Bahagian Kewangan, KKR) 3. Anugerah Kualiti Pengurusan Pejabat (Pengurusan Rekod Terbaik) 3. Anugerah Kualiti Pengurusan Pejabat (Pengurusan Rekod Terbaik) (urusetia LLM/ Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan/ Unit Audit Dalam, KKR) (urusetia LLM/ Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan/ Unit Audit Dalam, KKR) 4. Anugerah Kualiti ICT (Perkhidmatan Online Terbaik) 4. Anugerah Kualiti ICT (Perkhidmatan Online Terbaik) (urusetia Bahagian Teknologi Maklumat / /Bahagian Pentadbiran , ,KKR) (urusetia Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Pentadbiran KKR) 5. Anugerah Kualiti Penyampaian Perkhidmatan (Pencapaian Piagam Pelanggan 5. Anugerah Kualiti Penyampaian Perkhidmatan (Pencapaian Piagam Pelanggan Terbaik) Terbaik) (urusetia CIDB / /Bahagian Pembangunan Bumiputera, KKR) (urusetia CIDB Bahagian Pembangunan Bumiputera, KKR) 6. Anugerah Khas Menteri Kerja Raya & Anugerah Tokoh Kerja Raya 6. Anugerah Khas Menteri Kerja Raya & Anugerah Tokoh Kerja Raya (urusetia Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, KKR) (urusetia Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, KKR) www.kkr.gov.my 61
 62. 62. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Senarai Program-Program Penambahbaikan Kualiti Penyertaan KKR di dalam Anugerah Kualiti Sektor Awam (AKSA) 2008 Bil. Kategori Pertandingan Tajuk Bahagian Status 1. Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan Bahagian Penyertaan telah Pengurusan Kewangan Kewangan dihantar pada 15 (AKPK) 2008 Mei 2008. 2. Anugerah Kualiti Sistem Pengurusan Aset Bahagian Penyertaan telah Teknologi Maklumat Dan Berkomputer (SPAB) Teknologi dihantar pada 30 Komunikasi (AKICT) Maklumat dan April 2008. 2008 Kamunikasi 3. Anugerah Kualiti Projek Pembinaan Bahagian Penyertaan telah Pengurusan Projek Pembangunan Pusat Pembangunan dihantar pada 30 (AKPP) 2008 Pentadbiran Kerajaan dan April 2008 dan Persekutuan Fasa 1 di Penswastaan laporan telah Bandar Muadzam Shah, dihantar pada 12 Daerah Kota Setar, Kedah Jun 2008. Darul Aman. www.kkr.gov.my 62
 63. 63. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(a)ii LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Peringkat Penglibatan Pelaksanaan Program Bil Nama Program Peringkat Penglibatan 1. PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) Untuk penggunaan seluruh Agensi-agensi Kerajaan 2. EKSPEDISI JALAN PERSEKUTUAN Keseluruhan Kementerian 3. PEMBANGUNAN PORTAL KKR Keseluruhan Kementerian 4. PEMASANGAN ELECTRONIC DISPLAY BOARD DAN ALARM Keseluruhan Kementerian 5. SEMAKAN SEMULA SISTEM DAN PROSEDUR KERJA Keseluruhan Kementerian 6. KUMPULAN MENINGKATKAN KUALITI (KMK) Keseluruhan Kementerian dan Agensi 7. ANUGERAH KUALITI KEWANGAN (PENGURUSAN BAYARAN Keseluruhan Kementerian TERBAIK) dan Agensi 8. ANUGERAH KUALITI PENGURUSAN PEJABAT Keseluruhan Kementerian (PENGURUSAN REKOD TERBAIK) dan Agensi 9. ANUGERAH KUALITI ICT (PERKHIDMATAN ONLINE TERBAIK) Keseluruhan Kementerian dan Agensi 10. ANUGERAH KUALITI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN Keseluruhan Kementerian (PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TERBAIK) dan Agensi 11. ANUGERAH KHAS MENTERI KERJA RAYA & ANUGERAH Keseluruhan Kementerian TOKOH KERJA RAYA dan Agensi www.kkr.gov.my 63
 64. 64. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) STATUS PELAKSANAAN MS ISO 9001:2000 Persijilan pertama: 14 Disember 2000 – 13 Disember 2003 Skop : (1) Perancangan Jalan MS ISO Persijilan kedua: 9001: 1994 15 Julai 2004 – 14 Julai 2007 Skop : (1) Perkhidmatan Pengurusan Pembangunan Projek (2) Perkhidmatan Pengurusan Perancangan Jalan Persijilan ketiga: 19 November 2007 hingga 18 November 2010 MS ISO Skop : (1) Perkhidmatan Pengurusan Pembangunan Projek 9001: 2000 (2) Perkhidmatan Pengurusan Perancangan Jalan (3) Perkhidmatan Pengurusan Skim Pinjaman Wang Pendahuluan Projek (4) Perkhidmatan Pengurusan Penswastaan Projek Penyenggaraan MS ISO MS ISO KKR terus 9001: 2000 ditambahbaik secara berterusan www.kkr.gov.my 64
 65. 65. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) STATUS PELAKSANAAN MS ISO 9001:2000 www.kkr.gov.my 65
 66. 66. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(b)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) STATUS PELAKSANAAN MS ISO 9001:2000 TAHAP PENDEDAHAN i. Mengadakan kursus kepada Auditor Dalaman, Pegawai Kualiti setiap Bahagian dan warga KKR seperti berikut: Bil Program Tarikh Tempat PROGRAM 2007 Bengkel Pasukan Petugas MS Glory Beach Resort, Port 1. 23-25 Ogos 2007 ISO 9001:2000 KKR Dickson Kursus Audit Dalaman MS ISO 18-20 November Heritage Hotel, Cameron 2. 9001:2000 KKR 2007 Highland PROGRAM 2008 Kursus Audit Dalaman MS ISO Putri Bayu Beach Resort, 3. 13-15 April 2008 9001:2000 KKR Bil. 1/2008 Pulau Pangkor Executive Talk Sistem Bilik Gerakan, Kompleks 4. 16 Mei 2008 Pengurusan Kualiti MS ISO Kerja Raya Kursus Audit Dalaman MS ISO 5. Ogos 2008 Belum ditentukan 9001:2000 KKR Bil. 2/2008 www.kkr.gov.my 66
 67. 67. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(b)ii LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) PROSES UTAMA DAN SOKONGAN YANG DIPERSIJILKAN 10 PROSEDUR UTAMA 13 PROSEDUR SOKONGAN • KKR PK 05 – Prosedur Penyediaan Bajet Mengurus • KKR PK 01 – Prosedur Kawalan Dokumen Tahunan • KKR PK 02 – Prosedur Kawalan Rekod • KKR PK 07 – Prosedur Penyediaan Belanjawaan • KKR PK 03 – Prosedur Penyenggaraan Fasiliti Pembangunan Tahunan • KKR PK 04 – Prosedur Perolehan • KKR PK 08 – Prosedur Pengeluaran Peruntukan • KKR PK 06 – Prosedur Bayaran Waran Tahunan • KKR PK 12 – Prosedur Aduan dan Maklumbalas • KKR PK 09 – Prosedur Pemantauan Projek Pelanggan Pembangunan • KKR PK 13 – Prosedur Audit Dalaman • KKR PK 10 – Prosedur Kajian Projek Pengangkutan • KKR PK 14 – Prosedur Kajian Semula Pengurusan • KKR PK 11 – Prosedur Pengumpulan Data • KKR PK 15 – Prosedur Tindakan Pembetulan • KKR PK 19 – Prosedur Pemantauan • KKR-PK16 – Prosedur Tindakan Pencegahan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan • KKR-PK17 – Prosedur Penambahbaikan • KKR PK 20 – Prosedur Pemantauan Berterusan Penyenggaraan Jalan Persekutuan • KKR PK 18 – Prosedur Analisis Data • KKR PK 21 – Prosedur Mesyuarat Pemantauan • KKR PK 22 – Prosedur Pembangunan dan Latihan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan Sumber Manusia. • KKR PK 23 – Prosedur Permohonan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor www.kkr.gov.my 67
 68. 68. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(c)i LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Pengemaskinian Manual Prosedur Kerja (MPK) Tarikh Pengemaskinian Manual Kualiti KKR : : Tarikh Pengemaskinian Manual Kualiti KKR 1 Jun 2008 1 Jun 2008 Tarikh Pengemaskinian Manual Prosedur Kerja Bahagian (MPK) Tarikh Pengemaskinian Manual Prosedur Kerja Bahagian (MPK) setiap Bahagian : : setiap Bahagian Bil Bahagian Tarikh Bil Bahagian Tarikh Kemaskini Kemaskini 1. BPJ 2 Julai 2008 8. BAuD 1 Julai 2008 2. BPP 11 Julai 2008 9. PUU 1 Julai 2008 3. BKS 10 Julai 2008 10. BPPK 16 Jun 2008 4. BPB 1 Julai 2008 11. BPSM 10 Julai 2008 5. BPAK 7 Julai 2008 12. BK 1 Jun 2008 6. BAP 1 Jun 2008 13. BA 16 Jun 2008 7. BTMK 1 Julai 2008 14. BP 9 Mei 2008 www.kkr.gov.my 68
 69. 69. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(c)ii LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Tahap Pengemaskinian Fail Meja (FM) Fail Meja pegawai/kakitangan KKR telah dikemas kini Fail Meja pegawai/kakitangan KKR telah dikemas kini berdasarkan arahan secara pentadbiran pada 3 Jun 2008 berdasarkan arahan secara pentadbiran pada 3 Jun 2008 www.kkr.gov.my 69
 70. 70. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(c)iii LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Usaha yang dilaksanakan untuk mengemaskini MPK dan FM KKR telah mengadakan Pertandingan Manual Prosedur Kerja KKR telah mengadakan Pertandingan Manual Prosedur Kerja (MPK) Terbaik pada tahun 2007 menerusi program Jawatankuasa (MPK) Terbaik pada tahun 2007 menerusi program Jawatankuasa Pengurusan Kualiti yang melibatkan semua bahagian dan agensi Pengurusan Kualiti yang melibatkan semua bahagian dan agensi dibawah Kementerian. dibawah Kementerian. Mesyuarat – Arahan KSU supaya semua Bahagian mengemaskini Mesyuarat – Arahan KSU supaya semua Bahagian mengemaskini MPK/FM di dalam Mesyuarat Pagi KKR Bil. 14/2008 pada 29 Mei MPK/FM di dalam Mesyuarat Pagi KKR Bil. 14/2008 pada 29 Mei 2008 dan Bil. 15/2008 pada 5 Jun 2008. 2008 dan Bil. 15/2008 pada 5 Jun 2008. Arahan Pentadbiran oleh TKSU(O) pada 3 Jun 2008. Arahan Pentadbiran oleh TKSU(O) pada 3 Jun 2008. www.kkr.gov.my 70
 71. 71. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pengiktirafan i. Negeri i. Negeri ii. Kebangsaan ii. Kebangsaan Bangunan Gunasama Bangunan Gunasama Persekutuan Batu Pahat Persekutuan Batu Pahat memenangi tempat memenangi tempat i. i. KKR menerima KKR menerima kedua di dalam kedua di dalam penarafan 4 bintang penarafan 4 bintang Anugerah Lanskap Anugerah Lanskap di dalam SSR 2007 di dalam SSR 2007 Terbaik Majlis Daerah Terbaik Majlis Daerah Batu Bahat, Negeri Batu Bahat, Negeri Johor tahun 2007. Johor tahun 2007. www.kkr.gov.my 71
 72. 72. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pengiktirafan iv. Bukan Berbentuk iv. Bukan Berbentuk iii. Antarabangsa iii. Antarabangsa Pertandingan Pertandingan 1. Jabatan Perkhidmatan 1. Jabatan Perkhidmatan 1. Persijilan semula MS ISO 1. Persijilan semula MS ISO Awam (JPA) ::Berjaya 9001:2000 pada 29 November Awam (JPA) Berjaya 9001:2000 pada 29 November menganjurkan Majlis menganjurkan Majlis 2007; 2007; Bersama Jabatan (MBJ) 2. Dua Medallion of Excellence, Bersama Jabatan (MBJ) 2. Dua Medallion of Excellence, sebanyak 4 kali setahun iaitu dalam bidang Electrical sebanyak 4 kali setahun iaitu dalam bidang Electrical (2007). Installation dan Graphic Design (2007). Installation dan Graphic Design 2. Kementerian Kewangan: Technology semasa 39th World 2. Kementerian Kewangan: Technology semasa 39th World Penghargaan di dalam Skills Competition 2007 di Skills Competition 2007 di Penghargaan di dalam Numazu City, Shizuoka, Jepun Penggunaan Sistem e- Penggunaan Sistem e- Numazu City, Shizuoka, Jepun Perolehan yang pada 8 --22 November 2007. pada 8 22 November 2007. Perolehan yang cemerlang (2008). cemerlang (2008). www.kkr.gov.my 72
 73. 73. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pengiktirafan 39th World Skills Competition 2007 di Numazu City, Shizuoka, Jepun Pemenang Medallion of Excellence www.kkr.gov.my 73
 74. 74. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.3(d) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pengiktirafan Sijil Penghargaan oleh JPA Surat Penghargaan oleh Kem. Kewangan www.kkr.gov.my 74
 75. 75. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Pelaksanaan Majlis Bersama jabatan (MBJ) Tarikh Penubuhan Tarikh Penubuhan KKR telah menubuhkan MBJ pada 30 Mei 2000 KKR telah menubuhkan MBJ pada 30 Mei 2000 berpandukan ketetapan Pekeliling Perkhidmatan berpandukan ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 dan Surat Pekeliling Bilangan 2 Tahun 1992 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002. Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002. www.kkr.gov.my 75
 76. 76. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(a) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Bilangan dan tarikh Mesyuarat MBJ Bilangan dan tarikh Mesyuarat MBJ bagi tahun 2007 dan 2008: Bil Mesyuarat Tahun 2007 Tahun 2008 1 Bil. 1 6 Mac 2007 3 Mac 2008 2 Bil. 2 18 Jun 2007 16 Jun 2008 3 Bil. 3 17 Ogos 2007 12 Ogos 2008 4 Bil. 4 27 November 2007 11 November 2008 www.kkr.gov.my 76
 77. 77. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni KKR juga mengadakan program-program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni seperti berikut:  Perjumpaan Pengurusan Atasan Dengan Kakitangan • Perhimpunan Bulanan • Retreat KKR bersama Menteri / agensi • Persidangan / Seminar pegawai-pegawai kanan  Kursus Team Building / Executive Talks  Hari Keluarga KKR  Karnival Sukan Kerja Raya  Sukan Kerja Raya  Majlis Sambutan Hari Raya  Majlis Qurban sempena Hari Raya Haji  Majlis Berbuka Puasa  Majlis Sambutan Maulidur Rasul www.kkr.gov.my 77
 78. 78. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni Perjumpaan Pengurusan Atasan Perjumpaan Pengurusan Atasan dengan kakitangan dengan kakitangan www.kkr.gov.my 78
 79. 79. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni Perhimpunan Bulanan KKR Tahun 2007 Tahun 2008 Bil Tarikh Bil Tarikh 1 5 April 2007 1 3 April 2008 2 26 Jun 2007 2 8 Mei 2008 3 6 Sep 2007 3 3 Jun 2008 4 4 Okt 2007 (Sempena Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KKR 2008) 5 6 Dis 2007 www.kkr.gov.my 79
 80. 80. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni  Retreat / Persidangan / Seminar / Perjumpaan Bersama Pengurusan Atasan KKR Program Tempat Tarikh TAHUN 2007 Persidangan Pegawai-pegawai Kerja Raya Gouman Resort, 5-8 Julai 2007 Gred 48-54 Tahun 2007 Port Dickson TAHUN 2008 Perjumpaan Warga Kementerian Kerja Raya Dewan Tan Sri 25 April 2008 Bersama Y.Bhg. Dato’ Dr. Abdul Munit bin Mahfuz Khalid Kasmin Menjelang 100 Hari Perkhidmatan (KSU KKR) Persidangan Perancangan Strategik The Royale 25-27 April 2008 Organisasi (PSO) KKR 2008-2010 Bintang, Seremban Mesyuarat Khas Tahunan Y.B. Menteri Kerja Hotel J.W. 20-22 Jun 2008 Raya Marriott Putrajaya www.kkr.gov.my 80
 81. 81. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni PERJUMPAAN BERSAMA Y.B. MENTERI KERJA RAYA TAHUN 2008 Bil. Program Tempat Tarikh 1. Mesyuarat YB Menteri Dengan Bilik Gerakan, 17 April 2008 Pengurusan Atasan dan Pegawai Kanan Kompleks Kerja Raya (Gred 54 ke atas) Bagi KKR dan JKR. 2. Mesyuarat YB Menteri Dengan Bilik Gerakan, 18 April 2008 Pengurusan Atasan dan Pegawai Kanan Kompleks Kerja Raya (Gred 54 ke atas) Bagi CIDB, PSDC, dan Lembaga-Lembaga Profesional KKR. 3. Mesyuarat YB Menteri Dengan Bilik Gerakan, 21 April 2008 Pengarah-Pengarah JKR Negeri dan Kompleks Kerja Raya Jurutera-Jurutera Daerah. 4. Mesyuarat YB Menteri Dengan Bilik Gerakan, 22 April 2008 Kesatuan-Kesatuan Sekerja. Kompleks Kerja Raya 5. Mesyuarat YB Menteri Dengan Rakan Bilik Gerakan, 2 Mei 2008 Strategik KKR (Persatuan-persatuan Kompleks Kerja Raya Kontraktor dan Dewan-dewan Perniagaan. www.kkr.gov.my 81
 82. 82. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni EXECUTIVE TALKS YANG TELAH DIADAKAN DI KEMENTERIAN KERJA RAYA Bil. Bahagian Tajuk Ceramah Tarikh Tempat 1. Bahagian Teguran Audit Dan 9 Mei 2008 Bilik Gerakan, Kewangan Pengurusan Kewangan Kompleks Kerja Raya 2. Bahagian Sistem Pengurusan 16 Mei 2008 Bilik Gerakan, Perancangan Kualiti MS ISO Kompleks Kerja Dasar & 9001:2000 Raya Pengurusan Korporat 3. Bahagian Audit Teguran Audit Yang 23 Mei 2008 Bilik Gerakan, Dalam Selalu Dibangkitkan Kompleks Kerja Melalui Pemerhatian Raya Bahagian Audit Dalam 4. Bahagian Pengenalan kepada 29 Mei 2008 Bilik Gerakan, Pembangunan Skim Kumpulan Wang Kompleks Kerja Bumiputera Amanah Kontraktor Raya www.kkr.gov.my 82
 83. 83. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni Hari Keluarga KKR Hari Keluarga KKR • Hari Keluarga KKR dianjurkan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan KKR yang mana ianya diadakan 2 tahun sekali. Kali terakhir adalah pada 15 – 16 Disember 2007 di Tiara Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. • Sebagai langkah penambahbaikan, mulai tahun 2008, Hari Keluarga diadakan setahun sekali • Penganjuran seterusnya dijangka pada Disember 2008. www.kkr.gov.my 83
 84. 84. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni Sukan Antara Sukan Antara Bahagian/Sukan Kerja Bahagian/Sukan Kerja Raya Raya www.kkr.gov.my 84
 85. 85. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni • Bagi memupuk budaya sihat di kalangan warga Kerja Raya, KKR menganjurkan acara kejohanan sukan tahunan iaitu: Karnival Kerja Raya ((dalaman) Karnival Kerja Raya dalaman) Sukan Kerja Raya Sukan Kerja Raya ((antara agensi dan swasta) antara agensi dan swasta) www.kkr.gov.my 85
 86. 86. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni • Karnival Kerja Raya adalah pertandingan sukan yang melibatkan semua Bahagian di KKR. • Pertandingan 14 jenis acara sukan ini melibatkan penyertaan semua kakitangan daripada pelbagai peringkat jawatan. • Bagi tahun 2007, pertandingan dijalankan di antara bulan Mac – Julai 2007. www.kkr.gov.my 86
 87. 87. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni • Sukan Kerja Raya atau SKR merupakan kejohanan sukan yang melibatkan penyertaan semua agensi-agensi KKR dan pihak swasta yang terdiri daripada syarikat-syarikat konsesi. • Sukan ini dianjurkan secara bersama di antara JKR Negeri dan Syarikat Konsesi dan lokasinya ditukar mengikut zon www.kkr.gov.my 87
 88. 88. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A1.4(b) LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Program lain bagi mewujudkan hubungan harmoni • Kali terakhir SKR diadakan adalah pada 13 – 16 September 2006 di UUM, Kedah yang dianjurkan oleh JKR Kedah dan Syarikat LITRAK. • Manakala bagi tahun 2008, SKR akan diadakan di Negeri Melaka yang dianjurkan oleh JKR Melaka dan Syarikat NPE/Besraya pada 23 – 26 Julai 2008. www.kkr.gov.my 88

×