Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KKR Kriteria 2 - Pengurusan Kewangan

1,151 views

Published on

Kriteria kedua dalam penilaian Star Rating MAMPU

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KKR Kriteria 2 - Pengurusan Kewangan

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KRITERIA A2 :: PENGURUSAN A2 PENGURUSAN KEWANGAN KEWANGAN www.kkr.gov.my 1
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.1 : Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari A2.1(i): Bilangan/ peratus pembayaran bil yang telah dibuat dalam tempoh 14 hari • Bilangan bil tahun 2008 mulai Januari hingga Jun ialah sebanyak 23,872 bil. Daripada jumlah tersebut bayaran dalam tempoh 14 hari adalah sebanyak 23,797 bil atau 99.69%. A2.1(ii): Bilangan/ peratus pembayaran bil yang telah dibuat dalam tempoh 7 hari • Berdasarkan jumlah bayaran dalam tempoh 14 hari seperti di atas, sebanyak 21,891 bil atau 91.70% telah dibayar dalam tempoh 7 hari. Maklumat tambahan • Perincian trend pembayaran adalah seperti dalam jadual berikut : www.kkr.gov.my 2
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.1 : Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari Status Pembayaran Bil Kementerian Kerja Raya Tahun 2008 Januari 2008 Februari 2008 Mac 2008 Bil Hari Bilangan Bil % Bilangan Bil % Bilangan Bil % 1 43 1.88% 93 4.15% 183 4.80% 2 318 13.87% 688 30.71% 1021 26.77% 3 468 20.42% 421 18.79% 822 21.55% 4 477 20.81% 219 9.78% 473 12.40% 5 519 22.64% 149 6.65% 425 11.14% 6 210 9.16% 175 7.81% 264 6.92% 7 177 7.72% 193 8.62% 233 6.11% Jumlah dalam tempoh 7 96.51% 86.52% 89.70% hari 2,212 1,938 3,421 8 68 2.97% 169 7.54% 197 5.17% 9 3 0.13% 75 3.35% 81 2.12% 10 6 0.26% 20 0.89% 56 1.47% 11 2 0.09% 10 0.45% 19 0.50% 12 0 0.00% 28 1.25% 16 0.42% 13 0 0.00% 0 0.00% 9 0.24% 14 1 0.04% 0 0.00% 1 0.03% Lebih 7 hari Kurang 14 hari 80 3.49% 302 13.48% 379 9.94% Lebih 14 hari 0 0.00% 0 0.00% 14 0.37% Jumlah 2,292 100.00% 2,240 100.00% 3,814 100.00% www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 3
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.1 : Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari Sambungan April 2008 Mei 2008 Jun 2008 Bil Hari Bilangan Bil % Bilangan Bil % Bilangan Bil % 1 1,292 26.61% 1,244 22.02% 1,110 22.10% 2 1,101 22.68% 1,133 20.06% 1,105 22.00% 3 521 10.73% 872 15.44% 766 15.25% 4 552 11.37% 698 12.36% 751 14.95% 5 518 10.67% 414 7.33% 348 6.93% 6 363 7.48% 414 7.33% 214 4.26% 7 241 4.96% 360 6.37% 303 6.03% Jumlah dalam tempoh 7 hari 4,588 94.50% 5,135 90.90% 4,597 91.54% 8 132 2.72% 185 3.27% 151 3.01% 9 18 0.37% 62 1.10% 25 0.50% 10 39 0.80% 100 1.77% 80 1.59% 11 14 0.29% 57 1.01% 69 1.37% 12 33 0.68% 10 0.18% 45 0.90% 13 8 0.16% 21 0.37% 29 0.58% 14 23 0.47% 28 0.50% 16 0.32% Lebih 7 hari Kurang 14 hari 267 5.50% 463 8.20% 415 8.26% Lebih 14 hari 0 0.00% 51 0.90% 10 0.20% Jumlah 4,855 100.00% 5,649 100.00% 5,022 100.00% www.kkr.gov.my 4
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.1 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.1 : Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari Status Pembayaran Bil Kementerian Kerja Raya Tahun 2007 dan 2008 2007 2008(JUN) Bil Hari Bilangan Bil % Bilangan Bil % 1 89 0.36% 3,965 16.61% 2 1,014 4.16% 5,366 22.48% 3 3,114 12.76% 3,870 16.21% 4 3,492 14.31% 3,170 13.28% 5 2,664 10.92% 2,373 9.94% 6 2,848 11.67% 1,640 6.87% 7 3,754 15.38% 1,507 6.31% Jumlah dalam tempoh 7 hari 16,975 69.56% 21,891 91.70% 8 2,855 11.70% 902 3.78% 9 1,656 6.79% 264 1.11% 10 591 2.42% 301 1.26% 11 395 1.62% 171 0.72% 12 365 1.50% 132 0.55% 13 448 1.84% 67 0.28% 14 309 1.27% 69 0.29% Lebih 7 hari Kurang 14 hari 6,619 27.12% 1,906 7.98% Lebih 14 hari 808 3.31% 75 0.31% Jumlah 24,402 100.00% 23,872 100.00% www.kkr.gov.my 5
 6. 6. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.2 : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) A2.2(i) : Kekerapan mesyuarat JPKA bersidang dan tarikh terakhir bersidang a. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) tahun 2007, diadakan sebanyak 4 kali . MESYUARAT TARIKH 1/2007 2 APRIL 2007 2/2007 3 JULAI 2007 3/2007 25 SEPTEMBER 2007 4/2007 7 DISEMBER 2007 b. Pada tahun 2008, Mesyuarat JPKA telah dijalankan sebanyak 2 kali. Tarikh-tarikhnya ialah 4 April 2008 dan kali terakhir bersidang pada 8 Julai 2008. www.kkr.gov.my 6
 7. 7. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.2 : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) A2.2(ii) : Pengerusi JPKA a. Pada tahun 2007, semua mesyuarat dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya kecuali mesyuarat JPKA yang pertama dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Kementerian Kerja Raya. b. Pada tahun 2008 semua mesyuarat dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. www.kkr.gov.my 7
 8. 8. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.2 : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) A2.2(iii) : Bilangan laporan JPKA dikemukakan kepada Perbendaharaan Bilangan Laporan JPKA tahun 2007 yang dikemukakan kepada Perbendaharaan adalah sebanyak 4 laporan iaitu seperti berikut : Bil Laporan JPKA Tarikh Laporan dikemukakan ke Perbendaharaan 1. Laporan Suku Tahun pertama 2007 7 Mei 2007 2. Laporan Suku Tahun kedua 2007 23 Julai 2007 3. Laporan Suku Tahun ketiga 2007 4 Januari 2008 4. Laporan Suku Tahun keempat 2007 26 Mac 2008 www.kkr.gov.my 8
 9. 9. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.2 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.2 : Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) A2.2(iv) : Laporan Tahunan Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil 55Tahun 2007 ––Tatacara Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil Tahun 2007 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, keempat-empat laporan yang terbabit telah Pengurusan Aset Alih Kerajaan, keempat-empat laporan yang terbabit telah dikemukakan kepada Perbendaharaan pada 31 Mac 2008. Laporan-laporan dikemukakan kepada Perbendaharaan pada 31 Mac 2008. Laporan-laporan tersebut adalah : : tersebut adalah i.Laporan Harta Modal dan Inventori i.Laporan Harta Modal dan Inventori ii.Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori ii.Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori iii.Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan iii.Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan iv.Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib iv.Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib www.kkr.gov.my 9
 10. 10. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.3 : PENGURUSAN ASET A2.3(a) : Mekanisme Pengurusan Aset Mekanisme Pengurusan Aset ada diwujudkan oleh Kementerian Kerja Raya dan telah diperkemaskan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Bagi memastikan aset kerajaan diuruskan dengan teratur, cekap dan berkesan, beberapa mekanisme telah dilaksanakan iaitu : (a) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. - Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta (b) Melantik:- (i) Pegawai Aset di peringkat bahagian; (ii) Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; (iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan (iv) Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset. (c) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). www.kkr.gov.my 10
 11. 11. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.3 : PENGURUSAN ASET Sambungan (d) Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan iaitu: (i) Laporan Harta Modal dan Inventori; (ii) Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; (iii) Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan (iv) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib. (e) Memastikan semua aset kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan yang meliputi perkara berikut : (i) Penerimaan (ii) Pendaftaran (iii) Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaaan (iv) Penyelenggaraan (v) Pelupusan (vi) Kehilangan dan Hapuskira www.kkr.gov.my 11
 12. 12. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.3 : PENGURUSAN ASET A2.3(b) : Surat pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, Lembaga Pemeriksa (pelupusan) & Jawatankuasa Penyiasat Surat pelantikan kepada pegawai-pegawai yang menguruskan aset ada Surat pelantikan kepada pegawai-pegawai yang menguruskan aset ada dikeluarkan oleh Kementerian Kerja Raya. Surat-surat pelantikan pegawai dikeluarkan oleh Kementerian Kerja Raya. Surat-surat pelantikan pegawai berkenaan dan tarikh dikeluarkan adalah seperti berikut : : berkenaan dan tarikh dikeluarkan adalah seperti berikut i) Pegawai Aset KKR & JKR- 55Disember 2007 i) Pegawai Aset KKR & JKR- Disember 2007 ii) Pegawai Pemeriksa Aset- 11 Julai 2007 ii) Pegawai Pemeriksa Aset- 11 Julai 2007 iii) Lembaga Pemeriksa iii) Lembaga Pemeriksa - - 11 Julai 2007 11 Julai 2007 iv) Lembaga Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset ––22 Sept 2005 iv) Lembaga Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset 22 Sept 2005 www.kkr.gov.my 12
 13. 13. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.3 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.3 : PENGURUSAN ASET A2.3(c) : Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) ditubuhkan di Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) ditubuhkan di Kementerian Kerja Raya pada 16 Julai 2007 melalui keputusan Mesyuarat Kementerian Kerja Raya pada 16 Julai 2007 melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kementerian Kerja Raya Bil. 1/2007 pada tarikh Jawatankuasa Pengurusan Aset Kementerian Kerja Raya Bil. 1/2007 pada tarikh tersebut. Ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 55Tahun 2007 tersebut. Ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Tahun 2007 ––Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Keahlian JKPAK KKR adalah seperti berikut: Keahlian JKPAK KKR adalah seperti berikut: Pengerusi : : Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi) Ahli : : Ahli Semua Setiausaha Bahagian Semua Setiausaha Bahagian Ketua Audit Dalam Ketua Audit Dalam Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Urus Setia : : Urus Setia Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan Bahagian Kewangan www.kkr.gov.my 13
 14. 14. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4 : TINDAKAN KE ATAS LAPORAN AUDIT A2.4 (a) : Laporan Audit Jabatan Audit Negara • • Kementerian Kerja Raya menerima dua belas (12) laporan Jabatan Kementerian Kerja Raya menerima dua belas (12) laporan Jabatan Audit Negara pada tarikh antara 20 April 2007 hingga 28 Mei 2007. Audit Negara pada tarikh antara 20 April 2007 hingga 28 Mei 2007. • • Pada tahun 2008 sebanyak empat belas (14) laporan telah diterima Pada tahun 2008 sebanyak empat belas (14) laporan telah diterima pada tarikh antara 44Januari 2008 hingga 23 Mei 2008. pada tarikh antara Januari 2008 hingga 23 Mei 2008. www.kkr.gov.my 14
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4 : TINDAKAN KE ATAS LAPORAN AUDIT A2.4(b) : Tempoh Masa untuk memberikan Maklum Balas •• Kesemua laporan Audit Negara tahun 2007 dan 2008 telah Kesemua laporan Audit Negara tahun 2007 dan 2008 telah disediakan jawapan kepada pihak audit negara dalam tempoh disediakan jawapan kepada pihak audit negara dalam tempoh antara 5 hingga 64 hari. antara 5 hingga 64 hari. www.kkr.gov.my 15
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Semua teguran Audit telah diselesaikan. Perincian maklumat laporan, tarikh, tempoh menyediakan maklum balas dan status tindakan adalah seperti jadual berikut : Maklumat Laporan Audit Negara Tahun 2007 TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 1. Penyata Kewangan 20.04.2007 16.05.2007 26 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Bagi Tahun 2006 – Pengesahan Akhir Akaun Kena Bayar Kod 889901 2. Penyata Kewangan Kem. 24.04.2007 08.06.2007 45 Hari Selesai Kerja Raya Bagi tahun 2006 – Perbelanjaan Mengurus 3. Penyata Kewangan KKR Bagi 23 April 2007 16.05.2007 22 Hari Selesai Tahun 2006. Pengesahan Baki Akhir Wang Tunai Dalam Perjalanan – Kod 01201 dan 03801 www.kkr.gov.my 16
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 4. Penyata Kewangan KKR Bagi 20 April 2007 16.05.2007 25 Hari Selesai Tahun 2006. Pengesahan Jumlah Di Penyata Kewangan kementerian Tahun 2006 dan Buku Belanjawan 2006 5. Laporan Akaun Bulanan Bagi 17 April 2007 18.05.2007 31 Hari Selesai Tahun 2006 6. Penyata Akaun Amanah Stor 28 Mei 2007 31.7.2007 64 Hari Selesai Dan Worksyop Tak Beruntuk Bagi Tahun 2006 (Kod Amanah 52155) 7. Penyata Kewangan 23 April 2007 05 Jun 2007 12 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya 2006 www.kkr.gov.my 17
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 8. Penyata Kewangan 23 April 2007 05 Jun 2007 12 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya 2006 Penyediaan Penyata Kewangan 9. Penyata Kewangan 23 April 2007 05 Jun 2007 43 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Tahun 2006 Akaun Pembatalan Cek Pada 31 Dis 2006 (Kod : 875521) RM42,413,064.10 KT 10. Penyata Kewangan 23 April 2007 05 Jun 2007 43 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Tahun 2006 Akaun Pembatalan EFT Pada 31 Dis 2006 (Kod : 875538) RM 18,885,837.20 KT www.kkr.gov.my 18
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 11. Penyata Kewangan KKR 08 Mei 2007 12 Jun 2007 34 Hari Selesai 2006 Baki Akaun Deposit pada 31.12.2006 RM 275,996,124.77 (Kt) 12. Penyata Terimaan dan 09 Mei 2007 19 Jun 2007 39 Hari Selesai Bayaran Kumpulanwang Amanah Kontraktor Bagi Tahun Berakhir 31.12.2006 (Kod 54200,54201,54202) www.kkr.gov.my 19
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Maklumat Laporan Audit Negara Tahun 2008 TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 1. Pengauditan Pengurusan 04.01.2008 28.02.08 Selesai Kewangan Di Kementerian 54 Hari Kerja Raya 2. Pengauditan Terhadap 27.2.2008 8.4.2008 41 Hari Selesai Baucar Bayaran Bagi Bulan Ogos dan November 2007 3. Penyata Kewangan 07.04.2008 14.04.2008 7 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Tahun 2007 – Akaun Pembatalan EFT Pada 31.12.2006 (Kod : 875538) – RM 2,839,936.72 Kt www.kkr.gov.my 20
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 4. Penyata Kewangan 08.04.2008 25.04.2008 17 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Tahun 2007 Akaun Pembatalan Cek Pada 31.12.2007 (Kod : 875521) – RM 40,080,315.58 Kt 5. Penyata Kewangan 07.04.2008 14.04.2008 7 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Bagi Tahun 2007 – Baki Kumpulan Wang /Akaun Amanah Kementerian Kerja Raya 6. Penyata Kewangan 8.04.2008 14.04.2008 6 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya bagi Tahun 2007 – Baki Kod Amanah : Wang Tunai Dalam Perjalanan – 241000 www.kkr.gov.my 21
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 7. Penyata Kewangan 04.04.2008 14.04.2008 10 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Bagi Tahun 2007 8. Penyata Kewangan 04.04.2008 14.04.2008 10 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Bagi Tahun 2007 – Akaun Kena Bayar 9. Penyata Kewangan 04.04.2008 14.04.2008 10 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya 2007 – Pengauditan Ke Atas Pengesahan Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil, Amanah Dan Deposit Di Peringkat Pejabat Perakaunan (Cawangan) www.kkr.gov.my 22
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 10. Penyata Kewangan 9.4.2008 14.4.2008 5 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya Bagi Tahun 2007 – Perbelanjaan Mengurus 11. Penyata Kewangan 14.04.2008 13.05.2008 29 Hari Selesai Kementerian Kerja Raya 2007 Baki Akaun Deposit Pada 31 Disember 2007 – RM398,584,586.50 (Kt) 12. Laporan Akaun Bulanan Bagi 15.04.2008 30.04.2008 15 Hari Selesai Tahun 2007 www.kkr.gov.my 23
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4(c) : Status Tindakan Penyelesaian Terhadap Teguran Audit Negara Sambungan… TARIKH TEMPOH MASA LAPORAN KETUA AUDIT TARIKH STATUS BIL KEMUKA KEMUKA NEGARA LAPORAN TINDAKAN MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS 13. Penyata Terimaan Dan 25.04.2008 21.05.2008 26 Hari Selesai Bayaran Kumpulanwang Amanah Kontraktor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 14. Penyata Akaun Amanah Stor 23.05.2008 3 Jun 2008 11 Hari Selesai Dan Worksyop Tak beruntuk bagi Tahun 2007 (Kod Amanah : 852155) www.kkr.gov.my 24
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4 : TINDAKAN KE ATAS LAPORAN AUDIT Maklumat Tambahan Pemantauan Tindakan Penyelesaian • • Bagi mencapai sasaran teguran audit sifar, tindakan penyelesaian sentiasa Bagi mencapai sasaran teguran audit sifar, tindakan penyelesaian sentiasa dipantau oleh Bahagian Kewangan selaku Urus Setia Audit Kementerian Kerja dipantau oleh Bahagian Kewangan selaku Urus Setia Audit Kementerian Kerja Raya melalui : : Raya melalui a. Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Audit (dipengerusikan oleh TKSU (O)) a. Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Audit (dipengerusikan oleh TKSU (O)) b. Mesyuarat Jawatankuasa Audit (dipengerusikan oleh KSU) b. Mesyuarat Jawatankuasa Audit (dipengerusikan oleh KSU) www.kkr.gov.my 25
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.4 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.4 : TINDAKAN KE ATAS LAPORAN AUDIT Sambungan • • Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Audit tahun 2008 : : Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Audit tahun 2008 Mesyuarat Tarikh Bil. 1/2008 22 Januari 2008 Bil. 2/2008 29 April 2008 Bil. 3/2008 15 Julai 2008 Bil. 4/2008 17 Oktober 2008 • • Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Audit tahun 2008 : : Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Audit tahun 2008 Mesyuarat Tarikh Bil. 1/2008 15 Februari 2008 Bil. 2/2008 23 Jun 2008 Bil. 3/2008 15 Ogos 2008 Bil. 4/2008 14 November 2008 www.kkr.gov.my 26
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.5 : PEMERIKSAAN MENGEJUT A2.5 : Pemeriksaan Mengejut • • Pemeriksaan Mengejut telah dijalankan pada setiap 66bulan bagi tahun Pemeriksaan Mengejut telah dijalankan pada setiap bulan bagi tahun 2007 dan 2008. Ini adalah bagi mematuhi Arahan Perbendaharaan 309. 2007 dan 2008. Ini adalah bagi mematuhi Arahan Perbendaharaan 309. • • Tarikh dan penemuan pemeriksaan mengejut adalah seperti jadual Tarikh dan penemuan pemeriksaan mengejut adalah seperti jadual berikut : : berikut Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 1. Bahagian Kewangan 3.1.2007 1.8.2007 9.6.2008 - Penemuan : Hasil pemeriksaan mendapati Rekod Panjar Wang Runcit dan Daftar Stok Bekalan Pejabat diselenggara dengan baik. www.kkr.gov.my 27
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.5 : PEMERIKSAAN MENGEJUT Sambungan Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 2. Bahagian Perancang 8.1.2007 6.11.2007 21.4.2008 - Jalan Penemuan : Baki Panjar Wang Runcit dan setem disahkan direkod dengan betul. Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 3. Bahagian Pentadbiran 2.7.2007 26.11.2007 3.3.2008 - Penemuan : Hasil pemeriksaan mendapati Baki Panjar Wang Runcit dan setem disahkan direkod dengan betul. www.kkr.gov.my 28
 29. 29. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.5 : PEMERIKSAAN MENGEJUT Sambungan Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 4. Bahagian 12.6.2007 - 2.6.2008 - Pembangunan Bumiputera Penemuan : Hasil pemeriksaan mendapati baki Panjar Wang Runcit direkod dengan betul. Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 5. Bahagian Kawalselia 30.6.2007 14.12.2007 2.6.2008 - Penyenggaraan Penemuan : Hasil pemeriksaan mendapati Rekod Panjar Wang Runcit dan Daftar Stok Bekalan Pejabat direkod dengan baik. www.kkr.gov.my 29
 30. 30. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.5 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.5 : PEMERIKSAAN MENGEJUT Sambungan Bil PTJ 2007 2008 1 2 1 2 6. Bahagian Akaun 27.7.2007 28.12.2007 16.6.2008 - Penemuan : Baki amaun wang dan harga setem dalam tangan adalah sama dengan buku Panjar Wang Runcit dan Stok Bekalan Pejabat. www.kkr.gov.my 30
 31. 31. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan A2.6(a) : Berapakah peratus perbelanjaan bagi perolehan berbanding dengan peruntukan yang diluluskan • Bagi tahun 2007 peratus perbelanjaan di bawah OS35000 ialah 95.45%, peruntukkan yang diluluskan ialah RM7,084,000.00 dan perbelanjaan ialah RM6,761,636.18. Kementerian Kerja Bajet Perbelanjaan Sebenar Varian B.27 Raya Asal Tambahan Viremen Jumlah Amaun % Kurang/Lebih % KKR B.27 (KESELURUHAN) 4,689,000.00 2,500,000 (105,000) 7,084,000.00 6,761,636.18 95.45 322,363.82 4.55 070200 Harta Modal Lain 4,689,000.00 2,500,000 (105,000) 7,084,000.00 6,761,636.18 95.45 322,363.82 4.55 www.kkr.gov.my 31
 32. 32. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan… Bagi tahun 2008 sehingga Mei, peratus perbelanjaan di bawah OS35000 ialah 0.96%, peruntukan yang diluluskan ialah RM2,880,000.00 dan perbelanjaan ialah RM27,779.00 Perbelanjaan Kementerian Kerja Bajet Sebenar Varian B.27 Raya Asal Tambahan Viremen Jumlah Amaun % Kurang/Lebih % KKR B.27 (KESELURUHAN) 2,880,000.00 0 0 2,880,000.00 27,779.00 0.96 2,852,221.00 99.04% 070200 Harta Modal Lain 2,880,000.00 0 0 2,880,000.00 27,779,00 0.96 2,852,221.00 99.04% www.kkr.gov.my 32
 33. 33. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan A2.6(b) : Kajian analisis prestasi pembekal • •Kajian Analisis Pembekal ada dijalankan di Kementerian Kerja Raya. Kajian Kajian Analisis Pembekal ada dijalankan di Kementerian Kerja Raya. Kajian analisa terhadap 225 pembekal bagi tahun 2007 telah dibuat pada awal analisa terhadap 225 pembekal bagi tahun 2007 telah dibuat pada awal 2008. Hasil kajian adalah seperti jadual berikut :- 2008. Hasil kajian adalah seperti jadual berikut :- PERATUS PEMBEKAL (%) ANALISA Memuaskan Baik Sangat Baik Kualiti 25 66 9 Perkhidmatan Prestasi 16 75 9 Perkhidmatan Kepuasan 16 84 0 pelanggan Ketepatan 7 84 9 mengikut spesifikasi perkhidmatan www.kkr.gov.my 33
 34. 34. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan A2.6(c) : Kajian pasaran dijalankan bagi menentukan harga yang ditawarkan adalah munasabah • • Kajian pasaran ada dijalankan bagi pembelian terus di bawah RM 50,000. Kajian pasaran ada dijalankan bagi pembelian terus di bawah RM 50,000. Ini bagi memastikan harga bekalan atau perkhidmatan yang hendak Ini bagi memastikan harga bekalan atau perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan kerajaan di samping diperolehi adalah berpatutan dan menguntungkan kerajaan di samping memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu selaras memastikan perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu selaras dengan prinsip-prinsip perolehan. Kajian pasaran dibuat dengan cara dengan prinsip-prinsip perolehan. Kajian pasaran dibuat dengan cara i.i. mendapatkan 33sebut harga daripada pembekal berlainan sebelum mendapatkan sebut harga daripada pembekal berlainan sebelum perolehan dibuat. perolehan dibuat. ii. meneliti harga barangan melalui katalog. ii. meneliti harga barangan melalui katalog. www.kkr.gov.my 34
 35. 35. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan A2.6(d) : Pemeriksaan terhadap aset yang telah diterima sebelum tamat tempoh jaminan • • Pemeriksaan ada dijalankan terhadap aset yang telah diterima Pemeriksaan ada dijalankan terhadap aset yang telah diterima sebelum tamat tempoh jaminan. Bagi perolehan aset ICT sebelum tamat tempoh jaminan. Bagi perolehan aset ICT umpamanya pemeriksaan telah dijalankan sebanyak dua kali umpamanya pemeriksaan telah dijalankan sebanyak dua kali setahun. Pada tahun 2007, pemeriksaan pada bulan Mac hingga April setahun. Pada tahun 2007, pemeriksaan pada bulan Mac hingga April 2007 dan pada bulan September hingga November 2007. Maklumat 2007 dan pada bulan September hingga November 2007. Maklumat mengenai aset ICT Bilangan komputer peribadi yang diselenggara mengenai aset ICT Bilangan komputer peribadi yang diselenggara adalah seperti jadual berikut : : adalah seperti jadual berikut JENIS JENAMA TAHUN PEROLEHAN BILANGAN KOMPUTER NATSYS 2006 PERIBADI DELL OPTIPLEX 2005 267 IBM 2005 PENCETAK FUJI XEROX 2005 DAN 2006 45 SCANJET 2006 www.kkr.gov.my 35
 36. 36. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan A2.6(e) : Peratus / tahap pelaksanaan ePerolehan  Daripada 64 PTJ di bawah KKR yang disenaraikan untuk pelaksanaan  Daripada 64 PTJ di bawah KKR yang disenaraikan untuk pelaksanaan sistem eP, sebanyak 27 PTJ di Lembah Kelang telah mencapai taraf sistem eP, sebanyak 27 PTJ di Lembah Kelang telah mencapai taraf penggunaan eP 100%. penggunaan eP 100%.  Manakala 27 PTJ di luar Lembah Klang sudah eP enabled dan tahap  Manakala 27 PTJ di luar Lembah Klang sudah eP enabled dan tahap penggunaan masih lagi di peringkat awal. penggunaan masih lagi di peringkat awal.  Manakala 10 PTJ di luar Lembah Klang iaitu Bahagian Pembangunan  Manakala 10 PTJ di luar Lembah Klang iaitu Bahagian Pembangunan Bumiputera cawangan negeri pada masa ini masih di peringkat Bumiputera cawangan negeri pada masa ini masih di peringkat perancangan pelaksanaan dan dijangka akan melaksanakan penggunaan perancangan pelaksanaan dan dijangka akan melaksanakan penggunaan eP mulai Ogos 2008. eP mulai Ogos 2008.  Senarai terperinci adalah seperti jadual berikut : :  Senarai terperinci adalah seperti jadual berikut www.kkr.gov.my 36
 37. 37. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan SENARAI 27 PTJ DI KAWASAN LEMBAH KLANG BIL KOD PTJ PTJ NEGERI 1 0341101000 SETIAUSAHA BAHAGIAN KEWANGAN WP (KL) KKR CAWANGAN PENGURUSAN PENTADBIRAN 2 0341104000 WP (KL) KKR KKR PENGARAH BAHAGIAN KAWALSELIA 3 0341138000 WP (KL) KKR PENYENGGARAAN KKR PENGURUS BANGUNAN KOMPLEKS 4 0341116000 WP (KL) KKR BANGUNAN 17 TINGKAT, JALAN DUTA PENGURUS BANGUNAN RUMAH 5 0341107000 WP (KL) KKR PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PEJABAT PENGURUS BANGUNAN 6 0341109000 SELANGOR KKR PERSEKUTUAN PETALING JAYA PENGARAH BAHAGIAN PERANCANG JALAN 7 0341102000 WP (KL) KKR KKR 8 0341199000 BAHAGIAN AKAUN KKR WP (KL) KKR BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA IBU 9 0341108000 WP (KL) KKR PEJABAT www.kkr.gov.my 37
 38. 38. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan BIL KOD PTJ PTJ NEGERI PENGARAH CAWANGAN JALAN IBU PEJABAT 10 0341221000 WP (KL) JKR JKR PENGARAH CAWANGAN PENGURUSAN 11 0341201000 WP (KL) JKR KORPORAT JKR PENGARAH CAWANGAN KERJA PENDIDIKAN 12 0341216000 WP (KL) JKR IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN KEJURUTERAAN 13 0341241000 WP (KL) JKR CERUN JKR PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN 14 0341232000 WP (KL) JKR IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN KERJA BANGUNAN 15 0341231000 WP (KL) JKR AM IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN KEJURUTERAAN 16 0341265000 WP (KL) JKR ELEKTRIK, IBU PEJABAT JKR 17 0341262000 CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN (JKR) WP (KL) JKR 18 0341202000 PENGARAH JKR WILAYAH PERSEKUTUAN WP (KL) JKR KETUA JURUTERA JKR WORKSYOP www.kkr.gov.my0341264000 19 WP (KL) JKR 38 PERSEKUTUAN
 39. 39. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan BIL KOD PTJ PTJ NEGERI PENGARAH CAWANGAN PENGKALAN UDARA 20 0341261000 WP (KL) JKR & MARITIM IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN KERJA 21 0341234000 WP (KL) JKR KESELAMATAN IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN ARKITEK IBU 22 0341266000 WP (KL) JKR PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN KEJURUTERAAN 23 0341263000 WP (KL) JKR MEKANIKAL IBU PEJABAT JKR PENGARAH CAWANGAN PAKAR DAN 24 0341267000 WP (KL) JKR KEJURUTERAAN AWAM IBU PEJABAT JKR PENGARAH JKR WILAYAH PERSEKUTUAN 25 0341203000 PUTRAJAYA JKR PUTRAJAYA 26 0341279000 JKR ELEKTRIK SELANGOR SELANGOR JKR 27 0341239000 JKR UNIT TENTERA TUDM SUBANG SELANGOR JKR www.kkr.gov.my 39
 40. 40. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan SENARAI 27 PTJ DI LUAR KAWASAN LEMBAH KLANG BIL KOD PTJ PTJ NEGERI 1 0341282000 PENGARAH JKR WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN WP (LABUAN) JKR 2 0341257000 JKR UNIT TENTERA TERENGGANU TERENGGANU JKR 3 0341270000 JKR ELEKTRIK TERENGGANU TERENGGANU JKR PULAU 4 0341277000 JKR ELEKTRIK PULAU PINANG JKR PINANG PULAU 5 0341236000 JKR UNIT TENTERA P.PINANG JKR PINANG 6 0341280000 JKR CAWANGAN ELEKTRIK PERLIS PERLIS JKR 7 0341278000 JKR ELEKTRIK PERAK PERAK JKR 8 0341238000 JKR UNIT TENTERA TLDM LUMUT, PERAK PERAK JKR 9 0341030601 JKR LARUT MATANG & SELAMA PERAK JKR 10 0341237000 JKR UNIT TENTERA IPOH PERAK JKR www.kkr.gov.my 40
 41. 41. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan BIL KOD PTJ PTJ NEGERI 11 0341276000 JKR ELEKTRIK PAHANG PAHANG JKR 12 0341256000 JKR CAW KERJA TENTERA (ELEKTRIK) KUANTAN PAHANG JKR 13 0341255000 JKR CAW KERJA TENTERA (PROJEK AWAM) KUANTAN PAHANG JKR NEGERI 14 0341275000 JKR ELEKTRIK NEGERI SEMBILAN JKR SEMBILAN NEGERI 15 0341250000 JKR UNIT TENTERA PORT DICKSON JKR SEMBILAN NEGERI 16 0341251000 JKR UNIT TENTERA SEREMBAN JKR SEMBILAN 17 0341252000 JKR UNIT TENTERA MELAKA MELAKA JKR 18 0341274000 JKR ELEKTRIK MELAKA MELAKA JKR 19 0341217000 PENGARAH UNIT JKR KESEDAR KELANTAN JKR 20 www.kkr.gov.my 0341227000 JKR FERI PENGKALAN KUBOR,KELANTAN KELANTAN JKR 41
 42. 42. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan BIL KOD PTJ PTJ NEGERI 21 0341258000 JKR UNIT TENTERA KELANTAN KELANTAN JKR 22 0341273000 JKR ELEKTRIK KELANTAN KELANTAN JKR 23 0341272000 JKR (CAW ELEKTRIK) KEDAH KEDAH JKR 24 0341235000 JKR UNIT TENTERA SG. PETANI KEDAH JKR 25 0341253000 JKR UNIT TENTERA KEM MAJIDEE JOHOR JKR 26 0341271000 JKR CAWANGAN ELEKTRIK JOHOR JOHOR JKR 27 0341254000 JKR UNIT TENTERA KLUANG JOHOR JKR www.kkr.gov.my 42
 43. 43. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan SENARAI 10 PTJ DI KAWASAN LUAR LEMBAH KLANG ( Belum Enabled ) BIL KOD PTJ PTJ 1 0341139000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Johor 2 0341140000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Terengganu 3 0341141000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Perak 4 0341142000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Sembilan 5 0341143000 Bahagian Pembangunan Negeri Melaka www.kkr.gov.my 43
 44. 44. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.6 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.6 : Perolehan Sambungan BIL KOD PTJ PTJ 6 0341144000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Pahang 7 0341145000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang 8 0341146000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Perlis 9 0341147000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Kedah 10 0341148000 Bahagian Pembangunan Bumiputera Negeri Kelantan www.kkr.gov.my 44
 45. 45. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.7 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.7 : Prestasi Perbelanjaan A2.7(a) : Prestasi perbelanjaan Bajet Mengurus  Prestasi perbelanjaan bajet mengurus Bagi Tahun 2008 sehingga bulan Mei, perbelanjaannya adalah sebanyak RM688.2 juta berbanding peruntukkan yang diluluskan sebanyak RM1.7 billion iaitu pencapaian sebanyak 40.36%.  Maklumat lanjut.. A2.7(b) : Prestasi Perbelanjaan Bajet Pembangunan  Prestasi perbelanjaan bajet pembangunan Bagi Tahun 2008 sehingga bulan Mei, perbelanjaannya adalah sebanyak RM1.709 bilion berbanding peruntukkan yang diluluskan sebanyak RM4.821 bilion iaitu pencapaian sebanyak 35.5%.  Maklumat lanjut.. www.kkr.gov.my 45
 46. 46. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.8 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.8 : Inisiatif Mengurangkan Pembaziran A2.8(a) : Inisiatif Mengurangkan Pembaziran Kementerian Kerja Raya mengamalkan inisiatif mengurangkan Kementerian Kerja Raya mengamalkan inisiatif mengurangkan pembaziran bagi memantapkan amalan perbelanjaan berhemah pembaziran bagi memantapkan amalan perbelanjaan berhemah berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil 77tahun 2008 dan Surat berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil tahun 2008 dan Surat pekeliling perbendaharaan Bil 99tahun 2008. Di antara langkah-langkah pekeliling perbendaharaan Bil tahun 2008. Di antara langkah-langkah penjimatan yang diambil adalah seperti berikut : : penjimatan yang diambil adalah seperti berikut i.i. Penjimatan Penggunaan Utiliti Penjimatan Penggunaan Utiliti a. a. Komputer dimatikan setelah selesai digunakan atau habis waktu Komputer dimatikan setelah selesai digunakan atau habis waktu bekerja bekerja b. b. Lampu bilik ditutup apabila tidak digunakan ––bilik utiliti dan bilik Lampu bilik ditutup apabila tidak digunakan bilik utiliti dan bilik pegawai. pegawai. c. c. Lampu jalan di persekitaran Kompleks Kerja Raya dimatikan Lampu jalan di persekitaran Kompleks Kerja Raya dimatikan selepas12 malam selepas12 malam d. d. Sistem penyaman udara diberhentikan pada waktu rehat Sistem penyaman udara diberhentikan pada waktu rehat ii. Kuantiti makanan mesyuarat dikurangkan. ii. Kuantiti makanan mesyuarat dikurangkan. www.kkr.gov.my 48
 47. 47. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.8 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.8 : Inisiatif Mengurangkan Pembaziran iii.Pengurangan penggunaan kertas a. Penggunaan sistem eCuti dan eMesyuarat. b. Panggilan mesyuarat menggunakan email. Minit Mesyuarat dilampir bersama. c. Kertas recycle digunakan. d. Mencetak kedua-dua belah muka surat iv. Bagi memastikan langkah penjimatan dipatuhi, KSU Kementerian Kerja Raya telah mengeluarkan arahan khas melalui surat bil (77) KKR(T) PB/P-22/2 Jld.14 bertarikh 19 Jun 2008. v. Kursus anjuran kementerian tidak lagi diadakan di hotel-hotel. Kebanyakan kursus diadakan di Bilik Tanjung, Tingkat 6, Blok A dan di Dewan Tan Sri Mahfoz Khalid. vi. Perbelanjaan bagi kerja lebih masa juga dikawal. www.kkr.gov.my 49
 48. 48. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A2.8 LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A2.8 : Inisiatif Mengurangkan Pembaziran www.kkr.gov.my 50

×