Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B3.1 nhung vd chung tuvan

1,078 views

Published on

 • Be the first to comment

B3.1 nhung vd chung tuvan

 1. 1. Tư vấn và kỹ năng tư vấn
 2. 2. Vai trò tư vấn trong xã hội ngày nay <ul><li>Tư vấn theo nghĩa gốc là xử lý câu hỏi. </li></ul><ul><li>Trong xã hội tư vấn được sử dụng phổ biến, trợ giúp ai đó khi gặp khó khăn. </li></ul><ul><li>Xã hội càng phát triển, tư vấn càng được chuyên nghiệp hóa và trở thành 1 nghề đươc xã hội công nhận và tôn trọng. </li></ul><ul><li>Nghề tư vấn chuyên nghiệp phục vụ xã hội như 1 loại hình dịch vụ cao cấp, thuộc khu vực kinh tế tri thức. </li></ul>
 3. 3. Vai trò tư vấn trong xã hội ngày nay <ul><li>Dịch vụ tư vấn là hoạt động trong đó các chyên gia tiến hành chọn lọc và cung cấp thông tin, tri thức, giải pháp hoặc phương án hành động để giúp khách hàng có quyết định đúng đắn. </li></ul><ul><li>Tư vấn có mặt trong tất cả các nghành, các lĩnh vực trong cuộc sống. Doanh số hàng năm hiện nay của dịch vụ tư vấn trên thế giới là khoảng 150 tỷ USD với tốc độ gia tăng trung bình khoảng 18 - 20%. Mỹ chiếm 50% thị trường này, Tây Âu - 30%, Canada - 5%, Nhật Bản - 4%, các nước châu Á (không kể Nhật Bản) - 3,3%. </li></ul>
 4. 4. =>Tư vấn là một tổ chức cho lời khuyên được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên môn tư vấn về một lĩnh vực cụ thể. Đây là một hình thức đóng góp ý kiến nhưng không trực tiếp điều khiển thực hiện. Nó là một dịch vụ trợ giúp người thực hành tham vấn phát triển những thái độ và kỹ năng ứng phó với những vấn đề họ quan tâm, giúp họ làm việc có hiệu quả hơn và trở nên độc lập
 5. 5. Người thực hành tham vấn <ul><li>Là người hành nghề chuyên nghiệp. Họ có những phẩm chất, kỹ năng và phương pháp trợ giúp để khách hàng tự nhận ra vấn đề và giải quyết vấn đề của chính họ. </li></ul><ul><li>Các phẩm chất của nhà tham vấn: chấp nhận, trung thực, thấu cảm, không định kiến, tin tưởng bản thân, có tinh thần khỏe mạnh, có khả năng hợp tác, có năng lực chuyên môn </li></ul><ul><li>Các kỹ năng: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng thấu cảm,…. </li></ul>
 6. 6. Tham vấn <ul><li>Là một tiến trình tương tác giữa nhà tham vấn với khách hàng. Thông qua sự trao đổi chia sẻ mang tính chất nghề nghiệp, khách hàng hiểu và chấp nhận thực tế của mình, tìm tiềm năng của bản thân để tự giải quyết vấn đề của mình. </li></ul><ul><li>Người thực hành tham vân dành thời gian, sự quan tâm và sử dụng kỹ năng của mình một cách có mục đích để giúp đỡ người khác khai thác tình huống, xác định và triển khai những giải pháp khả thi trong thời hạn cho phép </li></ul><ul><li>Bản chất của tham vấn là giúp thân chủ nhìn nhận vấn đề của mình như nó vốn có. Trên cơ sở đó giúp thân tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình. </li></ul>
 7. 7. Mục đích của tham vấn <ul><li>Giúp KH giảm bớt các cảm xúc tiêu cực trong hoàn cảnh khó khăn. </li></ul><ul><li>Giúp KH tăng thêm hiểu biết về bản thân và hoàn cảnh của họ. </li></ul><ul><li>Giúp KH đưa ra các quyết định lành mạnh và hiện hữu. </li></ul><ul><li>Hướng dẫn KH thi hành các quyết định của họ. </li></ul>
 8. 8. Nhiệm vụ của tham vấn <ul><li>Làm giảm bớt cảm xúc của KH bằng cách lắng nghe, có sự ủng hộ, chấp nhận thái độ của họ </li></ul><ul><li>Giúp KH nhận diện được vấn đề ( sàng lọc được nguyện vọng nhu cầu của Kh), thu thập thông tin, phân mảng và hoạch định vấn đề ưu tiên, giúp Kh nhận biết tiềm năng và hạn chế của họ </li></ul><ul><li>Giúp Kh đưa ra các quyết định ưu tiên, các giải pháp thay thế, giúp sàng lọc hậu quả của mỗi quyết định. Hướng dẫn thân chủ làm quyết định cụ thể </li></ul><ul><li>Giúp thân chủ có kế hoạch thay đổi hành vi, khuyến khích họ thực hiện một kế hoạch tự đề ra, giúp họ đánh giá được vấn đề </li></ul>
 9. 9. Quy trình tham vấn <ul><li>Tiếp xúc ban đầu ( lắng nghe, thấu cảm, im lặng…) </li></ul><ul><li>Thu thập thông tin và xác định vấn đề ( đặt câu hỏi, phản hồi, thấu cảm…): VĐ xuất hiện ntn? Khi nào? ở đâu? Đã tồn tại bao lâu? Ai liên quan, liên quan ntn? Mức độ nghiêm trọng của VĐ? VĐ muốn giải quyết trước mắt là gì? Đã được giải quyết ntn? Muốn thay đổi điều gì? Cảm thấy ntn? </li></ul><ul><li>Lựa chọn giải pháp (đặt câu hỏi, thấu cảm, thách thức, bộc lộ bản thân… ) </li></ul><ul><li>Xây dựng kế hoạch thực hiện ( thách thức, làm mẫu) </li></ul><ul><li>Triển khai thực hiện </li></ul><ul><li>Lượng giá và kết thúc ( nới lỏng) </li></ul>
 10. 10. Là 1Agent – Người tư vấn trò chuyện qua điện thoại, bạn cần rèn luyện những gì?
 11. 11. <ul><li>Giọng nói chuẩn. </li></ul><ul><li>Nền tảng kiến thức rộng và chuyên môn tư vấn. </li></ul><ul><li>Các phẩm chất nghề </li></ul><ul><li>Các kỹ năng và phương pháp làm việc </li></ul>
 12. 12. Bạn cần làm gì để có giọng nói truyền cảm?
 13. 13. <ul><li>Tư thế ngồi: tự nhiên, thả lỏng cơ thể, thẳng lưng </li></ul><ul><li>Giữ nét tươi vui và thái độ niềm nở khi nói </li></ul><ul><li>Nên nói giọng trầm. </li></ul><ul><li>Âm lượng tốc độ nói vừa phải. </li></ul><ul><li>Câu nói cần có điểm dừng, điểm nhấn. </li></ul>

×