Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INA - strateška analiza poduzeća

10,628 views

Published on

Kolegij: Strategije konkurentnosti
Prof. dr. sc. Đula Borozandr. sc. Anita Frajman Ivković
Čuljak Marija | Horvatin Tin | Matijević Marko Mioč Mario | Tvrtković Toni

Published in: Business
 • Login to see the comments

INA - strateška analiza poduzeća

 1. 1. Strateška analiza poduzeća Kolegij: Strategije konkurentnosti Prof. dr. sc. Đula Borozan dr. sc. Anita Frajman Ivković Čuljak Marija | Horvatin Tin | Matijević Marko Mioč Mario | Tvrtković Toni
 2. 2. Ukratko Europska naftna kompanija (MOL i Vlada RH) • Istraživanje i proizvodnja nafte i plina • Rafinerije i marketing • Trgovina na malo • Trgovina sirovom naftom i naftnim derivatima
 3. 3. Vanjsko okruženje – PEST analiza Političko-pravni Ekonomski • Vladine zabrane • Stalni rast cijena • Zakoni • Zakonodavstvo • Ulazak u EU • Pad BDP-a • Nezaposlenost • Izvoz derivata • Niske plaće • Visoka cijena energenata • Konkurencija Socijalni Tehnološki • Kvaliteta života • Štednja • Životne navike • Mediji • Standardi poslovanja • Istraživanje i razvoj • Tehnologija • Poboljšanja
 4. 4. Dominantna ekonomska obilježja • Tržišni udio – 55% • Konkurenti • Tehnološke promjene i inovacije • Mala pregovaračka moć kupaca (80% osobnih automobila)
 5. 5. Mapa strateških grupa
 6. 6. Konkurentska pozicija Istraživanje tržišta - kvaliteta goriva % 45 40 38,53 35 30 25 22,01 20 15 10 5 2,15 0,93 0 INA OMV Petrol Tifon
 7. 7. Konkurentnost u regiji
 8. 8. SWOT analiza Snage Slabosti • briga za ljude • briga za okoliš • jasna vizija, misija i ciljevi • državno vlasništvo • zastarjeli uređaji i infrastruktura • zastarjela tehnologija • kriva percepcija potrošača Prilike Prijetnje • pristupni fondovi EU • dobra etična reputacija • ekološka reputacija • odnos prema dobavljačima i potrošačima • zakonska regulativa • ulazak u EU • iscrpljivanje izvora • novi konkurenti
 9. 9. VRIO okvir VRIJEDNOST RESURSA RIJETKOST RESURSA RESURSI TROŠKOVNO ZAHTJEVNI ZA IMITACIJU NE - - - Konkurentski nedostatak DA NE - - Konkurentski paritet DA DA NE - Konkurentska prednost DA Održiva konkurentska prednost DA DA DA SPREMNOST PODUZEĆA DA ISKORISTI RESURSE KONKURENTSKE IMPLIKACIJE
 10. 10. Financijska analiza • Zaključci o poslovanju INA-e
 11. 11. Pokazatelji likvidnosti Naziv pokazatelja 2011. godina 2012. godina Koeficijent trenutne likvidnosti 4,18 11,08 Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,61 0,686 Koeficijent tekuće likvidnosti 1,03 1,03 Koeficijent financijske likvidnosti 0,99 1,22
 12. 12. Pokazatelji zaduženosti Naziv pokazatelja 2011. godina 2012. godina Koeficijent zaduženosti 0,279 0,469 Koeficijent vlastitog financiranja 0,302 0,319 Koeficijent financiranja 0,932 1,469
 13. 13. Pokazatelji aktivnosti Naziv pokazatelja 2011. godina 2012. godina Koeficijent obrta ukupne imovine 0,90 1,025 Koeficijent obrta kratkoročne imovine 3,64 3,95 Koeficijent obrta potraživanja 8,01 8,01 Trajanje naplate potraživanja u danima 45,57 41,47
 14. 14. Pokazatelji profitabilnosti Naziv pokazatelja 2011. godina 2012. godina Neto marža profita 0,082 0,022 Bruto marža profita 0,095 0,095 Neto rentabilnost imovine 0,074 0,079 ROA 0,074 0,024 ROE 0,247 0,07
 15. 15. Strateški dijagram
 16. 16. Širenje poslovanja na strana tržišta
 17. 17. ERRC okvir Eliminirati unaprijediti • Loš publicitet • Negativni imidž – korupcija • Istraživanje i razvoj • Sponzorstva i donacije • Ulaganje u okoliš Smanjiti Stvoriti • Outsourcing • Lojalnost potrošača • Zaštita potrošača • Dodatne usluge - crpke
 18. 18. Mreža vrijednosti KUPCI SUPSTITUTORI INA DOBAVLJAČI KOMPLEMENTATORI
 19. 19. Preporuke
 20. 20. Ulaganje u mladi stručni kadar
 21. 21. PITANJA? Zahvaljujemo na pozornosti :) * Za sve nuspojave, obratite se nadležnim institucijama.

×