Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab 2 nâng cấp windows server 2003 lên windows server 2008

1,392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab 2 nâng cấp windows server 2003 lên windows server 2008

 1. 1. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Nâng cấp windows Server 2003 lên Windows Server 2008 I. Yêu cầu hệ thống o Hệ thống mạng windows server 2003 đang hoạt động tốt.có đầy đủ các service đang chạy o Trong Acive directory hiện nay có 2 user sv1, sv2 o Backup lại hệ thống trước khi làm o Đĩa DVD chứa Win 2k8 o Up raise functional level hệ thống win 2k3 khỏi mix mode o Xem version Win server 2k3 ( Standar hay Enterprise ) phiên bảo bao nhiêu bit . Bộ vi xử lý Bộ nhớ Ổ cứng Card màn hình II. Tối thiểu: 1Ghz (x86) hoặc 1,4Ghz (x64) Đề nghị: 2Ghz hoặc cao hơn Chú ý: bộ vi xử lí Intel Itanium 2 cũng cần thiết cho Windows Server 2008 cho các hệ thống ItaniumBased Tối thiểu: 512MB RAM Đề nghị: 2GB RAM hoặc cao hơn Tối đa (32-bit): 4GB (Standard) hoặc 64GB (Enterprise và Datacenter) 64-bit: 32GB (Standard) hoặc 2TB (Enterprise, Datacenter và Itanium-Based Systems Tối thiểu: 10GB Đề nghị: 40GB hoặc cao hơn Chú ý: cần thêm 16GB RAM để hệ thống chạy các chức năng như paging, hibernation và dump file Super VGA (800x600) hoặc độ phân giải cao hơn. Tiến hành nâng cấp Bước 1: Kiểm tra hệ thống LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 2. 2. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Bước 2 : Raise functional level lên win2003 cho hệ thống Bước 3 : DVD 2008 vào ổ DVD Bước 4: Start > run >CMD enter Bước 5: đánh vào C:sourcesadprerpadprep.exe /forestprep ( sau khi đã chép source vào ổ C ) à xuất hiện thông báo, tiếp tục nhấn chử “C” và enter LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 3. 3. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 4. 4. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Bước 6: đánh tiếp C:sourcesadprerpadprep.exe /domainprep LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 5. 5. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Bước 7 : đánh tiếp C:sourcesadprerpadprep.exe /domainprep /gpprep Bước 8 : tắt của sổ CMD, vào DVD chạy file setup.exe LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 6. 6. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 7. 7. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 8. 8. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 9. 9. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Chọn Đúng loại version của WIn2k3 đã cài trước. Win2k3 là Enterprise thì chọn là Enterprise LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 10. 10. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 11. 11. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 12. 12. Lab Windows Server 2008 Lab #2 LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 13. 13. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Bước 9: Sau khi UpGrade thành Công chúng ta thử login hệ thống kiểm tra LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net
 14. 14. Lab Windows Server 2008 Lab #2 Bước 10: Vào Active directory computer kiểm tra lại User của Winserver 2k3 còn không LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net

×